#فقیری

880 posts

TOP POSTS

#استیو_جابز
سالها پیش پسربچه ی #فقیری ازجلوی یه #مغازه ی میوه فروشی رد میشد که بطور اتفاقی چشمش به میوه های داخل مغازه افتاد، صاحب مغازه که پسرک را تو اون حال دید دلش سوخت ورفت یه سیب ازروی میوه ها برداشت و دادبه پسربچه.پسربچه باولع زیادسیب رابه دهانش بردو خواست یه گازمحکم به سیب بزند که یه فکری به ذهنش خطورکرد، اون باخودش گفت بهتره این سیب را ببرم دم یه مغازه ی دیگه و بادوتا سیب کوچکتر عوض کنم و این کارا انجام دادو بعدیکی از سیبها راخورد و اون یکی راهم به یه نفر فروخت و باپولش دوباره دوتا سیب خرید و این کار را اینقدر انجام داد تا اینکه تونست یه مقدارپول جمع کنه وبعدش با این پول ها دیگه برای خرید سیب سراغ میوه فروش نمیرفت و مستقیمأ از جایی که میوه فروش میوه تهیه میکرد میوه میخرید.چندسال گذشت و حالا دیگه اون پسرک بزرگترشده بودو با این کارش موفق شده بود مغازه ای دست وپا کنه و کم.کم بااین مغازه اوضاع مالیش خوب شده بود. اون جوان دیگه به این پول ها راضی نمیشد وسعی کرد برای خودش یه کاردیگه ای دست وپا کنه وباهمین هدف یه شرکت کوچیک تولید#قطعات #الکترونیک دست وپا کردو چندنفر را هم سرکار گذاشت چندسالی گذشت واون شرکتش راگسترش داد و بجای چند نفر، چندین هزار نفر رو #استخدام کردو بجای تولید قطعات شروع به ساخت موبایل ولب تاب کرد و موفق به تولید بزرگترین و باکیفیت ترین #موبایلهای دنیا شد، اون شخص کسی نبود بجز "استیوجابز" مالک معتبرترین برند #موبایل و #لب_تاب_دنیا "#اپل"
اون توی یه #مصاحبه گفته علت اینکه شکل مارک #جنسهای من عکسه سیبه، به این دلیله که یادم نره کی بودم و هرگاه خواستم مغرور بشم گذشته م رو بادیدن این سیب به یادبیارم... #Iran #nature #happy #sea #sky #breath #lover #life #love #photo #food #Tehran #teb #world #worship #camera #money

و تنها فقر است که انسان را از پای در می آورد

#مرگ_بر_فقر_و_بیکاری
#فقر
#فقیری
#فقر_مردم
#دوچرخه

از آنروز این خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد
چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند
آخر سال حواسمون بیشتر به دور و برمون باشه...
#فقر#فقیر#امداد#کمک#کمک رسانی#فقیری

گناه این دختر معصوم چیه که وضع زندگیش در مملکت اسلامی باید اینگونه باشه و وضع زندگی بچه های آقازاده ها اونطوری ... عدالت علی کجاست ... !!!
امام علی(ع):
اگر مسلمان #فقیری درشهردیدی بدانکه #دولتمردان آنشهرمال آنهارامیدزدند 🎥 شیدا، دختری که پدرومادر #معتادش اوراازخانه بیرون کرده اند!

#فقیری به ثروتمندی گفت :
کجاتشریف می برید؟
ثروتمندگفت:قدم میزنم تااشتهاپیداکنم !توکجامی روی؟
فقیرگفت:من اشتهادارم قدم میزنم تاغذاپیداکنم#

#فقیری به نزد هندوانه فروشی رفت و گفت: هندوانه برای رضای خدا به من بده، فقیرم و چیزی ندارم. هندوانه فروش در میان هندوانه ها گشتی زد و هندوانه ی خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به هندوانه کرد، دید که خورده نمی شود. سپس مقدار پولی که به همراه داشت را به هندوانه فروش داد و گفت به اندازه پولم به من هندوانه ای بده. هندوانه فروش هندوانه خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو هندوانه را رو به آسمان گرفت و گفت: خداوندا بندگانت را ببین، این هندوانه خراب را به خاطر تو داده و این هندوانه خوب را به خاطر پول.

بایزید بسطامی را پرسیدند اگر در روز رستاخیز#خداوند بگوید چه آوردی؟چه خواهی گفت؟ بایزید فرمود" وقتی#فقیری بر کریمی وارد شود به او نمیگوید چه آورده ای بلکه میگوید چه میخواهی؟ #زندگی یک#پاداش است نه یک مکافات فرصتی کوتاه تا بیابی،بیابی،بدانی بیندیشی،بفهمی وزیبا بنگری و در نهایت در#خاطرها بمانی.

لەجاران تەنیاتر و دڵ پڕ لە خەڵک و دەردی نەبوونی…
(#هەژاری زۆر شتی لێ ساندم☝) هنوزم تنهاتر از قبل و دلگیر از آدما و درد نداشتن...
(#فقیری خیلی چیزارو ازم گرفت☝)
#سرباز
#تنها

.
بایزید بسطامی را پرسیدند
اگر در روز رستاخیز #خداوند بگوید چه آوردی؟ چه خواهی گفت؟
بایزید فرمود "
وقتی #فقیری بر کریمی وارد شود به او نمیگوید چه آورده ای بلکه میگوید چه میخواهی؟
#زندگی یک #پاداش است نه یک مکافات
فرصتی کوتاه تا بیایی، بیابی، بدانی بیندیشی، بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در #خاطرها بمانی

MOST RECENT

🍁 💔❤️💝 #فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می‌برید؟

ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم! تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم...
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!!

#استیو_جابز
سالها پیش پسربچه ی #فقیری ازجلوی یه #مغازه ی میوه فروشی رد میشد که بطور اتفاقی چشمش به میوه های داخل مغازه افتاد، صاحب مغازه که پسرک را تو اون حال دید دلش سوخت ورفت یه سیب ازروی میوه ها برداشت و دادبه پسربچه.پسربچه باولع زیادسیب رابه دهانش بردو خواست یه گازمحکم به سیب بزند که یه فکری به ذهنش خطورکرد، اون باخودش گفت بهتره این سیب را ببرم دم یه مغازه ی دیگه و بادوتا سیب کوچکتر عوض کنم و این کارا انجام دادو بعدیکی از سیبها راخورد و اون یکی راهم به یه نفر فروخت و باپولش دوباره دوتا سیب خرید و این کار را اینقدر انجام داد تا اینکه تونست یه مقدارپول جمع کنه وبعدش با این پول ها دیگه برای خرید سیب سراغ میوه فروش نمیرفت و مستقیمأ از جایی که میوه فروش میوه تهیه میکرد میوه میخرید.چندسال گذشت و حالا دیگه اون پسرک بزرگترشده بودو با این کارش موفق شده بود مغازه ای دست وپا کنه و کم.کم بااین مغازه اوضاع مالیش خوب شده بود. اون جوان دیگه به این پول ها راضی نمیشد وسعی کرد برای خودش یه کاردیگه ای دست وپا کنه وباهمین هدف یه شرکت کوچیک تولید#قطعات #الکترونیک دست وپا کردو چندنفر را هم سرکار گذاشت چندسالی گذشت واون شرکتش راگسترش داد و بجای چند نفر، چندین هزار نفر رو #استخدام کردو بجای تولید قطعات شروع به ساخت موبایل ولب تاب کرد و موفق به تولید بزرگترین و باکیفیت ترین #موبایلهای دنیا شد، اون شخص کسی نبود بجز "استیوجابز" مالک معتبرترین برند #موبایل و #لب_تاب_دنیا "#اپل"
اون توی یه #مصاحبه گفته علت اینکه شکل مارک #جنسهای من عکسه سیبه، به این دلیله که یادم نره کی بودم و هرگاه خواستم مغرور بشم گذشته م رو بادیدن این سیب به یادبیارم... #Iran #nature #happy #sea #sky #breath #lover #life #love #photo #food #Tehran #teb #world #worship #camera #money

و امام باقر (علیه السلام) می فرمایند نیكى و صدقه پنهانى فقر را از بین
مى برد. (الكافى، ج 4، ص 2)

در روایات ما آبروی مومن حرمتش از حرمت کعبه بالاتر است ، زیبایی مکتب شیعی ما اینجا روشن می شود که آبروی همه افراد ولو کسانی که مسلمان نیستند باید حفظ شود (شاید یکی از فلسفه های صدقه دادن پنهانی این باشد)
صدقه دادن از آن جهت که کسی که متکدی هست در حقیقت قبل از هرچیز با آبروی خود تکدی می کند تا با زبان و دستش. به همین جهت باید آبروی شخص متکدی محفوظ بماند
وحتی آنقدر تاکید شده که می فرمایند دست شما بالای دست متکدی قرار نگیرد وبه تعبیری پول را با انگشتان بگیرید تا او پول را از دست شما بگیرد

#talabe_online#سید_حسین_تقوی
#حوزه_علمیه #حوزه_علمیه #حوزه_قم
#صدقه #صدقه_ #فقیری

نمیدانم آبیِ چشمانش ،از کدامین شلاقِ روزگار

بدرد آمده که اینگونه میگرید…

نمیدانم سرزمینش کجاست که برسانمش…نمیدانم  نامش چیست که صدایش بزنم تا شاید برگردد از درد
از غم…از اینهمه اندوهِ تلخِ نگاهش

من تو را ای کودکِ بی پناه ،از دردت میشناسمت ،از رنجت  میبینمت وافسوس که نامم انسان است و دردت را ،

جز نگاهی مهربان و دستی دلسوز هیچ درمانی ندارم

تو که شیشۀ دلت ازکنجِ دنیایِ خاکستری سخت افتاد و

شکست اگر خدا را دیدی سلامی برسان وبگو دل و جانی

محکمتر به ما بده ،پوستی کلفت تر و رگ و استخوانی

نشکستنی..تا با همه دردها بسازیم و اینگونه مظلوم

و گریان نمیریم …….
#فقر#فقیری#تنهایی#تنهای#گریه
#کودکی#ناامیدی

#فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می‌برید؟

ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم! تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم...
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!! #فقر

..،
#صبح ادينه ي

#فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می‌برید؟

ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم! تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم...
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!! #فقر 🍃💕🍃

#نومبکو دختر بسیار #باهوش اما #فقیری در #آفریقای_جنوبی است که در یک موسسه #تخلیه_چاه_های_فاضلاب از #پنج_سالگی مشغول به #کار شده ولی روند #اتفاقات #زندگی به نحوی است که سر از #مراکز درست کردن #بمب_هسته ای و نهایتا #کشور #سوئد در می اورد . نومبوکو فکر می کنه قراره توی سوئد به عنوان #پناهنده_سیاسی زندگی آرومی را #شروع کنه اما این طور نیست چون #محموله_پستی از کشور برای اون شامل چیزای خیلی #خطرناکیه.
●○•●○•●○•●○•●○•●○•●○•●○•●○•
خوب #کتاب #داستان جالب و خیلی #اموزنده ای داره ولی باید بگم #حجمش بالاس که خوب میارزه:))
نام کتاب:#دختری_که_پادشاه_سوئد_را_نجات_داد
نویسنده:#یوناس_یوناسون
#معرفی_کتاب_خوب #کتابخوانی_اینستاگرام #نومبکو #نومبکو_مایکی #زرد

اینم از وضعیت یه بنده خدا که به خاطر نداشتن کرایه خونه اساسش رو توی گرمای تابستون ریختن بیرون
و کسی توجهی نمیکنه
اگه الان بحث بازی کردن مسعود شجاعی و احسان حاج صفی باشه یا صحبتای مهدی مهدوکیا
یا حج نرفتن و کمک کردن به فقرا خودش حج محسوب میشه و غیره ووغیره
همه کارشناس میشیم
ای کاش زمانی برسه که همه آدم بشیم😔😔😔😔😔😔😔😔😔
#انسانیت
#آدم_باشیم
#بی_تفاوت_نباشیم
#به_کوچه_پس_کوچه_های_پایین_شهر-نگاه_کنیم
#معرفت
#مستاجر
#موجر
#کرایه_خونه
#فقیری
#گرما_تابستون

مست رہو اپنی مستی میں نہ چھیڑو کسی کی ہستی کو
جو چھیڑے تمہاری ہستی کو مٹا دو اُس کی بستی کو
#فقیری

.
راه رفتن خوب است ...؛
همیشه خوب بوده است ؛
همیشه به درد می خورد ؛
.
وقتی که #فقیری و کرایه تاکسی گران تمام می شود ؛
وقتی که #ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن آب می شود ؛
اگر بخواهی فکر کنی می توانی راه بروی ؛
اگر بخواهی از فکر خالی بشوی باز هم باید راه بروی ؛
برای احساس کردن زندگی در شلوغی خیابان ها باید راه بروی ،
و برای از یاد بردن آزار و بی مهری مردم باز هم باید راه بروی ؛
.
وقتی جوانی ،
وقتی پیری ،
وقتی هنوز بچه ای ،
هر توقف یعنی یک چیز "خوشمزه" .. ؛
و برای توقف بعدی
باید "راه" رفت ...
.
" پرنده من _ #فریباوفی "
.
.
#iran#tehran#bandarabbas#hormozgan#book#war#film#love
#ایران#تهران#بندرعباس#هرمزگان#کتاب#عشق

بایزید بسطامی را پرسیدند اگر در روز رستاخیز#خداوند بگوید چه آوردی؟چه خواهی گفت؟ بایزید فرمود" وقتی#فقیری بر کریمی وارد شود به او نمیگوید چه آورده ای بلکه میگوید چه میخواهی؟ #زندگی یک#پاداش است نه یک مکافات فرصتی کوتاه تا بیابی،بیابی،بدانی بیندیشی،بفهمی وزیبا بنگری و در نهایت در#خاطرها بمانی.

Most Popular Instagram Hashtags