#فقیری

806 posts

TOP POSTS

#فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می‌برید؟

ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم! تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم...
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!!

و تنها فقر است که انسان را از پای در می آورد

#مرگ_بر_فقر_و_بیکاری
#فقر
#فقیری
#فقر_مردم
#دوچرخه

#فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می‌برید؟

ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم! تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم...
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!!

#فقیری به نزد هندوانه فروشی رفت و گفت: هندوانه برای رضای خدا به من بده، فقیرم و چیزی ندارم. هندوانه فروش در میان هندوانه ها گشتی زد و هندوانه ی خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به هندوانه کرد، دید که خورده نمی شود. سپس مقدار پولی که به همراه داشت را به هندوانه فروش داد و گفت به اندازه پولم به من هندوانه ای بده. هندوانه فروش هندوانه خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو هندوانه را رو به آسمان گرفت و گفت: خداوندا بندگانت را ببین، این هندوانه خراب را به خاطر تو داده و این هندوانه خوب را به خاطر پول.

#فقیری به ثروتمندی گفت :
کجاتشریف می برید؟
ثروتمندگفت:قدم میزنم تااشتهاپیداکنم !توکجامی روی؟
فقیرگفت:من اشتهادارم قدم میزنم تاغذاپیداکنم#

.
بایزید بسطامی را پرسیدند
اگر در روز رستاخیز #خداوند بگوید چه آوردی؟ چه خواهی گفت؟
بایزید فرمود "
وقتی #فقیری بر کریمی وارد شود به او نمیگوید چه آورده ای بلکه میگوید چه میخواهی؟
#زندگی یک #پاداش است نه یک مکافات
فرصتی کوتاه تا بیایی، بیابی، بدانی بیندیشی، بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در #خاطرها بمانی

#فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می‌برید؟

ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم! تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم...
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!!

انسانیت#فقیری #نیازمندی #دابسمشطوری
قابل توجه مسئولین 😒😒😒

#گنج رو باید مخفی کرد. پس مخفی کن👇: «کمکت که #فقیری رو #شاد کرده»
«دَردی که داره کاملت می‌کنه»
«مصیبتی که داره محکمت می‌کنه»
#گلشن_معروف
📲 @fmaroof

MOST RECENT

#فکر_کردن_درد_دارد 💢عدالت #خداوند کجاست؟
اگر ما باشیم و فقط این دنیا ، با اینهمه کودک کشی و جنایتهای باور نکردنی فقط میتوان گفت ، ناعدالتی موج میزند و تقریبا هیچ چیزش عادلانه به نظر نمیرسد... ✅از خانواده ای که در آن #زندگی میکنیم تا محل جغرافیایی، شرایط فیزیکی، قیافه ، استعداد و ثروت و همه چیز ناعادلانه پخش شده است! ✅ اما به نظر شما قرار است انسان با دخالت مستقیم #خدا، ظلم نکند؟ مثلا اگر انسان با اختیار خود بمب بیاندازد و خدا به خاطر این کودکان تمام بمب ها را معدوم کند، یا هر شوهری که دست به روی همسرش بلند کند، بلافاصله دستش خشک شود! یا هرکس رابطه نامشروع داشته باشد مثلا سنگی بیوفتد روی سرش ... ✅ آیا سلب اختیار به طوری که اصلا انسان نتواند به خودش یا دیگران ظلم کند، انسان را از انسان بودنش خارج نمیکند؟ اینکه پولدار به صورت اتوماتیک و ذاتا انفاق کند تا #فقیری نباشد، هنر است؟ اصلا اینجور خدایی که نگذارد انسان کار بد کند و به زور مجبورش کند کار خوب کند ، چه هنری کرده است که انسان را آفریده؟ ملائک که بودند. ✅ یا مثلا اگر همه #قدرتها یکی بود، آیا دستگیری از زیر دست معنا داشت؟ آیا صبر بر مصیبت و خیلی از چیزهایی که عیار انسان را مشخص میکند وجود داشت؟ سنت خدا این است که جوری خدایی کند که #اختیار انسانها از بین نرود! ✅اگر #آخرتی نباشد و همه چیز همین جا باشد، خدایش عادل نیست... اما اگر آخرتی باشد و بر اساس توانایی ها و رنجها در آنجا #قضاوت شود، خدایش عادل است! و از اینجاست که اصل معاد بعد از پذیرش خدا، یک امر #عقلی و بدیهی است!
#حجت_الاسلام_صدر_الساداتی

https://telegram.me/joinchat/AgsuhzvV7pata37LdQlnTA

🌹#شہنشاہی ... نہیں ہم کو #فقیری دے #مولا
🌹#دنیا پر نہیں اک #دل پر #راج چاھتے ہیں
#MALANG.📶✔️🚬

.
#فکر_کردن_درد_دارد 💢عدالت #خداوند کجاست؟
اگر ما باشیم و فقط این دنیا ، با اینهمه کودک کشی و جنایتهای باور نکردنی فقط میتوان گفت ، ناعدالتی موج میزند و تقریبا هیچ چیزش عادلانه به نظر نمیرسد...
✅از خانواده ای که در آن #زندگی میکنیم تا محل جغرافیایی، شرایط فیزیکی، قیافه ، استعداد و ثروت و همه چیز ناعادلانه پخش شده است! .
✅ اما به نظر شما قرار است انسان با دخالت مستقیم #خدا، ظلم نکند؟ مثلا اگر انسان با اختیار خود بمب بیاندازد و خدا به خاطر این کودکان تمام بمب ها را معدوم کند، یا هر شوهری که دست به روی همسرش بلند کند، بلافاصله دستش خشک شود! یا هرکس رابطه نامشروع داشته باشد مثلا سنگی بیوفتد روی سرش ... .
✅ آیا سلب اختیار به طوری که اصلا انسان نتواند به خودش یا دیگران ظلم کند، انسان را از انسان بودنش خارج نمیکند؟ اینکه پولدار به صورت اتوماتیک و ذاتا انفاق کند تا #فقیری نباشد، هنر است؟ اصلا اینجور خدایی که نگذارد انسان کار بد کند و به زور مجبورش کند کار خوب کند ، چه هنری کرده است که انسان را آفریده؟ ملائک که بودند. .
✅ یا مثلا اگر همه #قدرتها یکی بود، آیا دستگیری از زیر دست معنا داشت؟ آیا صبر بر مصیبت و خیلی از چیزهایی که عیار انسان را مشخص میکند وجود داشت؟ سنت خدا این است که جوری خدایی کند که #اختیار انسانها از بین نرود!
. ✅اگر #آخرتی نباشد و همه چیز همین جا باشد، خدایش عادل نیست... اما اگر آخرتی باشد و بر اساس توانایی ها و رنجها در آنجا #قضاوت شود، خدایش عادل است! و از اینجاست که اصل معاد بعد از پذیرش خدا، یک امر #عقلی و بدیهی است!
.

#فقیری به ثروتمندی گفت:
کجا تشریف می‌برید؟

ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم! تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم...
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!!! #فقر

#فکر_کردن_درد_دارد 💢عدالت #خداوند کجاست؟
اگر ما باشیم و فقط این دنیا ، با اینهمه کودک کشی و جنایتهای باور نکردنی فقط میتوان گفت ، ناعدالتی موج میزند و تقریبا هیچ چیزش عادلانه به نظر نمیرسد... ✅از خانواده ای که در آن #زندگی میکنیم تا محل جغرافیایی، شرایط فیزیکی، قیافه ، استعداد و ثروت و همه چیز ناعادلانه پخش شده است! ✅ اما به نظر شما قرار است انسان با دخالت مستقیم #خدا، ظلم نکند؟ مثلا اگر انسان با اختیار خود بمب بیاندازد و خدا به خاطر این کودکان تمام بمب ها را معدوم کند، یا هر شوهری که دست به روی همسرش بلند کند، بلافاصله دستش خشک شود! یا هرکس رابطه نامشروع داشته باشد مثلا سنگی بیوفتد روی سرش ... ✅ آیا سلب اختیار به طوری که اصلا انسان نتواند به خودش یا دیگران ظلم کند، انسان را از انسان بودنش خارج نمیکند؟ اینکه پولدار به صورت اتوماتیک و ذاتا انفاق کند تا #فقیری نباشد، هنر است؟ اصلا اینجور خدایی که نگذارد انسان کار بد کند و به زور مجبورش کند کار خوب کند ، چه هنری کرده است که انسان را آفریده؟ ملائک که بودند. ✅ یا مثلا اگر همه #قدرتها یکی بود، آیا دستگیری از زیر دست معنا داشت؟ آیا صبر بر مصیبت و خیلی از چیزهایی که عیار انسان را مشخص میکند وجود داشت؟ سنت خدا این است که جوری خدایی کند که #اختیار انسانها از بین نرود! ✅اگر #آخرتی نباشد و همه چیز همین جا باشد، خدایش عادل نیست... اما اگر آخرتی باشد و بر اساس توانایی ها و رنجها در آنجا #قضاوت شود، خدایش عادل است! و از اینجاست که اصل معاد بعد از پذیرش خدا، یک امر #عقلی و بدیهی است!
#حجت_الاسلام_صدر_الساداتی

#گنج رو باید مخفی کرد. پس مخفی کن👇: «کمکت که #فقیری رو #شاد کرده»
«دَردی که داره کاملت می‌کنه»
«مصیبتی که داره محکمت می‌کنه»
#گلشن_معروف
📲 @fmaroof

#فقر_فرهنگی
#ایااگران مرد درکودکی یاد میگرفت ک هرچیزی حرمت دارد ومرگ این دخترک معصوم برای خوشی لحظه ایی او
کاریست ک حیوانات هم نمیکنند
اگر او از روش درست در زندگی ارضامیشد ومیفهمید شهوت تنها چیزی است ک ارزشی ندارد
ولحظه ایی ب چشمان زیبای این دختر نگاه میکرد مطمئنن این کار رانمیکرد هدف این پست حمایت ازیک حیوان نیست تخریب حیوان پروریست
#حکومت_مسعول_ایجاد_رضایت_جوانان_است_تا_براه_خلاف_کشیده_نشوند
#کم_بود
#محبت
#مسکن
#شغل
#تفریح
سوال من ازمسولین ایا فرزندان شما تاسی چهل سالگی ازدواج نمیکنند؟
ایاانها مسکن ندارند؟
حتمالب سواحل امستردام کم محبت هم دارند مقداری؟
#اقتصاد#مقاومتی#قشر#فقیری#یا_کل#ملت#رهبری_لطفا_دخالت_کند
#وااااای_اگر_حکم_جهادم_دهد

این دیار من است - افغانستان
اینجا همه خداوند یکتا را عبادت میکنند ولی از عدالت خدا هیچ خبری نیست - راه را کجا کج رفته ایم؟ #خدا #زندگی #فقیری #فقر #عدالت

امروز با صحنه ایی روبرو شدم حدود ساعت ۲ ظهر
تابستان برای بعضی بچه ها اینطوری می گذرد؛ کنار بساط دستفروشی پدر ..نه زیر کولر و پای تبلت و سوار بر دوچرخه...
دختری از سفره انقلاب سهم پدرش راکه اختلاس باشد میخواهد میشود نماینده مجلس یکی لباس قاچاق وارد میکند و یکیم این دختر ...
#تهران
#ایران
#کمیته_امداد_امام_خمینی
#ماه_عسل #فقیری

✅به قول جناب "هنری_فورد"کسب و کاری که به جز #پول چیز دیگری ایجاد نکند کسب و کار #فقیری است.

تو #نتورک حداقل چیزی که فهمیدم اینه که اگه #شخصیت #متعالی نداشته باشی درآمد چندصد میلیونیت ارزشی نداره.

چیزی که# نتورکر ها رو از سایر انسانها متمایز میکنه #رشد و تعالی شخصیته
#هدف #پولدار شدن نیست,هدف #دولتمند شدنه.

#نتورک_مارکتینگ
#بازاریابی #بازاریابی_چند_سطحی #تجارت_الکترونیک #تجارت #کسب_کار#انرژی #انرژی_مثبت #مثبت#موفقیت #موفق#زندگی#تبریز #ایران#2018#رقیه_علی_پناه

وقت کے ایک #تماچے کی دیر ہے #صاحب
میری #فقیری کیا____تمہاری #بادشاہی کیا

#شہنشائی نہیں؛ ہم کو #فقیری دے مولا
#دنیا پر نہیں' اک #دل پر راج کرنا ہے❤😍
Mani...

ازکرخه تا راین:
#داستان_کوتاه
ما #انسانهای عجیبی هستیم

وقتی به #دستفروشی #فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم

بعد به #کافی_شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم
شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم
شادمانیم که #ثروت مندان را ثروتنمند تر میکنیم

این است #فقر #فرهنگی!

#شہنشاہی نہیں ہم کو #فقیری دے مولا
دنیا پر نہیں اک #دل پر #راج چاھتے ہیں___!!

Most Popular Instagram Hashtags