#فریدون_فرخزاد

9683 posts

TOP POSTS

نه مرگ آنقدر تلخ است
و نه زندگـے آنقدر شیرین
که انسان براے این دو «شرفش» را بدهد... #فریدون_فرخزاد

🍁🍂
🍂

مادرم ميگفت: شنيدم پسر همسايه خيلى مومن است
نمازش ترك نمى شود
زيارت عاشورا ميخواند
روزه ميگيرد
مسجد ميرود
خيلى پسر با خداييست

لحظه اى دلم گرفت......در دلم فرياد زدم باور كنيد منم ايمان دارم
دستهاى پينه بسته پدرم را دستهاى خدا ميبينم
زيارت عاشورا نمى خوانم ولى گريه يتيمى در دلم عاشورا به پا ميكند
به صندوق صدقه پول نمى اندازم ولى هرروز از آن دخترك فال فروش فالى را ميخرم كه هيچ وقت نميخوانم
مسجد من خانه مادر بزرگ پير و تنهايم است كه با ديدن من كلى دلش شاد ميشود
براى من تولد هر نوزادى تولد خداست و هربوسه اى تجلى او

مادرم، خداى من و خداى همسايه يكيست فقط من جور ديگرى او را ميشناسم و به او ايمان دارم
خداى من دوست انسانهاست نه پادشاه آنها

#فریدون_فرخزاد

زنده یاد #فریدون_فرخزاد

انسان بزرگ و با شرفی بود

#فریدون_فرخزاد
#شرف
#اسانیت

می گویند آدمهای خوب به بهشت میروند
اما من میگویم
آدمهای خوب هر کجا که باشند آنجا بهشت است

#فریدون_فرخزاد

انسانم آرزوست🌹

درد ما مردمیست که قبل از نگاه کردن به خود، می‌خواهند کشورشان را تغییر دهند.
مردمی که همه می نالند،
ولی خودشان را نمی‌بینند ...
درد ما مردم است، آدم هاست
همین خودمان ها ... #فریدون_فرخزاد

می گویند آدمهای خوب به بهشت میروند
اما من میگویم
آدمهای خوب هر کجا که باشند آنجا بهشت است

#فریدون_فرخزاد

MOST RECENT

مادرم میگفت شنیدم پسر همسایه خیلی مومن است,
نمازش ترک نمیشود,
زیارت عاشورا میخواند,
روزه میگیرد,
مسجد میرود,
خیلی پسر با خداییست... لحظه ای دلم گرفت ...
در دل فریاد زدم باور کنید من هم ایمان دارم... نماز نمیخوانم ولی لبخند روی لبهای مادرم خدا را به یادم می آورد

دست های پینه بسته پدرم را دست های خدا میبینم

زیارت عاشورا نمیخوانم ولی گریه یتیمی در دلم عاشورا برپا میکند

به صندوق صدقه پول نمی اندازم ولی هر روز از آن دخترک فال فروش فالی را میخرم که هیچوقت نمیخوانم

مسجد من خانه مادربزرگ پیر و تنهایم است که با دیدن من کلی دلش شاد می شود

خدای من نگاه مهربان دوستی است که در غم ها تنهایم نمی گذارد

برای من تولد هر نوزادی تولد خداست و هر بوسه عاشقانه ای تجلی او

مادرم، خدای من و خدای همسایه یکیست فقط من جور دیگری او را میشناسم و به او ایمان دارم... خدای من دوست انسان هاست نه پادشاه آنها... #فریدون_فرخزاد

می گویند آدمهای خوب به بهشت میروند
اما من میگویم
آدمهای خوب هر کجا که باشند آنجا بهشت است

#فریدون_فرخزاد

کلمات گوهربار:
وقتی میخواهید به گنجشکی
غذا بدهید او فرار میکند
چرا که میداند
آزادی با ارزش تر از نان است...! #فریدون_فرخزاد 💎 @kalamategoharbar 💎

می گویند #آدمهای #خوب به بهشت میروند
اما من میگویم
آدمهای خوب هر کجا که باشند آنجا #بهشت است
.
#فریدون_فرخزاد#delgarmiha#دلگرمی_ها

Most Popular Instagram Hashtags