#فریدون_فرخزاد

11091 posts

TOP POSTS

وقتی میخواهید با گنجشک غذا بدهید فرار میکند چون‌میداند آزادی بت ارزشتر از نان است #فریدون_فرخزاد
بله به خاطر دوتا قبض شاه میهن و آزادی آینده فرزندانتان رو فروختید

.
#نوستالژی
#رامش
#فریدون_فرخزاد
اجرای ترانه دوصدایی توسط رامش عزیز و زنده یاد فریدون فرخزاد با عنوان " تک "
از بين همه ي ترانه هايي كه رامش و فرخزاد خوندن ، اين آهنگ خاص رو بيشتر از همه دوست دارم . صداي هر دو گرم صميميه و وقتي كنار هم قرار مي گيرن بهترين ها رو بيرون ميدن .

نه من كوهم نه تو دريا، نه من غائب نه تو پيدا
نه دور از هم نه همسايه نه بالاتر نه هم پايه
نه آبادم نه ويراني،نه من بنده نه تو خاني
نه من رودم نه مثل آب نه تو وهمي نه مثل خواب

نه مهتابي نه آفتابي تو تاريكي تو كميابي
تو از خاكي تو تنهايي تو هم رنگ تن مايي
تو خاموشي تو كم نوري تو از آفتاب چرا دوري ؟
عزيز من!گل ساده!رفيق تو شب و باده
نه خورشيد باش نه چون بارون،خودت باش و بيا بيرون
ببين بي تو چه بيدستم ولي با تو كسي هستم
كسي كه توي حرفا نيست كسي كه مثلش اينجا نبست
و مثل اون كسي هستم كه با تو ديگه تنها نيست
نه من كوهم نه تو دريا، نه من غائب نه تو پيدا
نه دور از هم نه همسايه نه بالاتر نه هم پايه
نه آبادم نه ويراني،نه من بنده نه تو خاني
نه من رودم نه مثل آب نه تو وهمي نه مثل خواب
@rameshmusic.official
@narciss7kohram

_
ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺳﻢ ، ﻭ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﻨﮓ ﺍﺳﺖ !
ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ، ﺗﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ !
… ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺒﯿﺮﻩ ﺍﯼ !…
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺍ ﭘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ،
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﻡ
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺭﻭﺳﭙﯽ !
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﭼﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ،
ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﺩ ﺭﮒ ﻏﯿﺮﺕ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ !!
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﺩ
ﻭ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺁﺯﺍﺩﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ‏« ﺍﯾﺜﺎﺭ ‏» ﺍﺳﺖ !
ﻣﮕﺮ ﻫﺮﺩﻭﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﮕﺮ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﺴﻢ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺗﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻥ ﻧﻨﮓ ﺍﺳﺖ …
ﺑﻔﺮﻭﺵ ! ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﺝ ﮐﻦ …
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ
ﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭼﻮﺏ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﻧﯿﺎﯾﺸﺎﻥ
ﺷﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ .
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ،
ﻏﺴﻞ ﻣﯿﮑﻨﯽ ،
ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ،
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﺬﺭ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﺍﺭﯼ ،
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،
ﻣﺤﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ .
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻩ ﮐﻨﻢ ، ﺯﻫﺪ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﻁ ﮐﻨﻢ ،
ﻏﺴﻞ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﻢ ،
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺮﻭﻡ ،
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷﻢ ،
ﻣﺤﺮﻡ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﮑﻨﻢ !
ﻓﺎﺣﺸﻪ !!
ﺩﻋﺎﯾﻢ ﮐﻦ …
#فریدون_فرخزاد

درد ما مردمیست که قبل از نگاه کردن به خود،
میخواهند کشورشان را تغییر دهند
مردمی که همه مینالند
ولی خودشان را نمیبینند
درد ما
مردم است
آدمهاست
همین خودمان ها

#فریدون_فرخزاد
پ.ن: امروز متوجه ویدیویی شدم که از خانم نامداری پخش شده،متاسفم برای افرادی که این ویدیو را گرفته و پخش کردن،چرا که بردن آبروی یه انسان نه تنها بدترین نوع رفتار میتونه باشه داره نشون میده ما چقدر میتونیم کثیف باشیم که از بی آبرو کردن یک زن لذت ببریم و بخندیم و با اعتقادی که به کارما و پاسخ دادن کائنات به رفتار بشر دارم مطمئنم کسانی که این ویدیو را پخش کردن جوابی محکم تر ازین بی آبرویی دریافت میکنند.هرچند شما همچنان محترم هستید خانم نامداری.
#معرفت #فرهنگ #آزاده_نامداری
#هنرمندان

#فریدون_فرخزاد#هاله_نظری#شهناز_تهرانی 💕نمایش هفته،در دو قسمت،تقدیم به شما دوستان

همه چی با یه سؤ تفاهم ساده شروع شد.
درست وقتی که اونو به یه فنجون چایی از فلاسک کوچولوی داخل کوله پشتیم دعوت کردم. همه من و فلاسکمو میشناختن، یه دانشجوی مهندسی که پاتوقش کتابخونه ی دانشکده بود و کمتر چایی شو با کسی شریک می شد. اون موقع دنج ترین جایی که سراغ داشتم زیر یه بید مجنون بود توی پارک نزدیک دانشگاه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم دعوتمو قبول کنه ولی خُب کمتر کسی بود که از چایی دارچینای مخصوص من بگذره. منتظرش بودم و داشتم از اومدنش نا امید میشدم که یهوو یه صدایی از پشت گفت بیدا چطوری مجنون می شن؟ صدای خودش بود، هول شده بودم انگار کل یخای قطب شمالو توی بدنم اب کرده باشن، بدنم سرد و خیس عرق بود. گفتم: سلام ، گفت: سلامتی. همیشه جواب سلامو با سلامتی می داد. راستش همین مثل بقیه نبودنش رو دوس داشتم. یادم نیست چیا گفتیم اما یادمه وقتی چایی رو ریختم گفت پس قندش؟ و نفهمید که قندش رو توی دلم دارن آب میکنن... اونقدری پیش هم بودیم که روشن شدن چراغای پارک یادمون انداخت شب شده. قرار هفته ی بعد رو همون موقع گذاشتیم و رفتیم. وقتی می رفت انگار یه تیکه از قلب منم با خودش می برد. از اون روز نگاهامون توی دانشگاه فرق می کرد حداقل من اینجوری فکر میکردم. بعد چند روز، دیگه وقتش شده بود تا این بیت رو براش بفرستم: 
تو نیم دیگر من نیستی تمام منی
تمام کن غم و اندوه سالیان مرا... و جوابم رو با این بیت داد:
همه جا از همه کس زخم زبان می خوردم
این وسط، اسم تو مرهم شدنش حتمی بود...
نمیدونم شاید اینجا هم سؤتفاهم بود اما من باورش کرده بودم. فکر می کردم یه بخش از وجودمه جوری که زندگی بدون اون بی معنی بود. دو تا یی سعی می کردیم هیچ خیابونی رو مدیون راه رفتانمون نزاریم و حسرت نشستن و شعر خوندنمون به دل هیچ کافه ای نمونه . اما پاتوق اصلیمون زیر همون بید مجنون بود اونجا بود که از آغوشش تا آسمون پرواز می کردم و ستاره ها رو یکی یکی از روی صورتش می چیدم. توی خورشید چشماش ذوب می شدم و توی شب موهاش به خواب می رفتم.
شاید اونقد خواب بودم که نفهمیدم کی و کجا آسمون تیره شد و ماه من رو دزدیدن...
از اون روزا فقط همون فلاسک برام مونده و درخت بیدی که حالا دیگه میفهمم چطور مجنون شده...
یادمه می گفت آبی خیلی بهم میاد،
 اما حالا می بینم این لباس سبز هم بد نیست. راستش یه دانشجوی انصرافی مهندسی، باغبون خوبی میشه. حداقل دیگه نمیزاره کسی زیر درختا با دلش سؤ تفاهم پیدا کنه.
تصویر #فریدون_فرخزاد #لیلا_فروهر

MOST RECENT

.
#نوستالژی
#رامش
#فریدون_فرخزاد
اجرای ترانه دوصدایی توسط رامش عزیز و زنده یاد فریدون فرخزاد با عنوان " تک "
از بين همه ي ترانه هايي كه رامش و فرخزاد خوندن ، اين آهنگ خاص رو بيشتر از همه دوست دارم . صداي هر دو گرم صميميه و وقتي كنار هم قرار مي گيرن بهترين ها رو بيرون ميدن .

نه من كوهم نه تو دريا، نه من غائب نه تو پيدا
نه دور از هم نه همسايه نه بالاتر نه هم پايه
نه آبادم نه ويراني،نه من بنده نه تو خاني
نه من رودم نه مثل آب نه تو وهمي نه مثل خواب

نه مهتابي نه آفتابي تو تاريكي تو كميابي
تو از خاكي تو تنهايي تو هم رنگ تن مايي
تو خاموشي تو كم نوري تو از آفتاب چرا دوري ؟
عزيز من!گل ساده!رفيق تو شب و باده
نه خورشيد باش نه چون بارون،خودت باش و بيا بيرون
ببين بي تو چه بيدستم ولي با تو كسي هستم
كسي كه توي حرفا نيست كسي كه مثلش اينجا نبست
و مثل اون كسي هستم كه با تو ديگه تنها نيست
نه من كوهم نه تو دريا، نه من غائب نه تو پيدا
نه دور از هم نه همسايه نه بالاتر نه هم پايه
نه آبادم نه ويراني،نه من بنده نه تو خاني
نه من رودم نه مثل آب نه تو وهمي نه مثل خواب
@rameshmusic.official
@narciss7kohram

درد ما مردمیست که قبل از نگاه کردن به خود،
میخواهند کشورشان را تغییر دهند
مردمی که همه مینالند
ولی خودشان را نمیبینند
درد ما
مردم است
آدمهاست
همین خودمان ها

#فریدون_فرخزاد
پ.ن: امروز متوجه ویدیویی شدم که از خانم نامداری پخش شده،متاسفم برای افرادی که این ویدیو را گرفته و پخش کردن،چرا که بردن آبروی یه انسان نه تنها بدترین نوع رفتار میتونه باشه داره نشون میده ما چقدر میتونیم کثیف باشیم که از بی آبرو کردن یک زن لذت ببریم و بخندیم و با اعتقادی که به کارما و پاسخ دادن کائنات به رفتار بشر دارم مطمئنم کسانی که این ویدیو را پخش کردن جوابی محکم تر ازین بی آبرویی دریافت میکنند.هرچند شما همچنان محترم هستید خانم نامداری.
#معرفت #فرهنگ #آزاده_نامداری
#هنرمندان

#منصفانه تر بود که
هر کس فقط #تاوان
#نفهمی خودش را میداد
.
#فریدون_فرخزاد
.
#دلگرمی_ها #delgarmiha

غم ایران هم تشویش شماست تا فریدون ام
و فرخ زادم
#فریدون_فرخزاد

یک کاغذ سفید را
هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد
کسی آن را قاب نمی گیرد
باید حرفی برای گفتن داشت...
#فریدون_فرخزاد

یک کاغذ سفید را
هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد
کسی آن را قاب نمی گیرد
باید حرفی برای گفتن داشت...
#فریدون_فرخزاد

#هونامیک #هنرمند #هنرمندان #رضا_پنجه_طلا #رضا_احدي #فرش #فرش_دستباف

ماهي روشن در برابرِ شب
آزادي
دهان توست
كه براي خواب هاي رنگ پريده
لالايي مي خواند
#بکتاش_آبتین .
.
.
پ.ن:متاسفانه با خبر شدم که بکتاش آبتین شاعر نازنین آزادی امروز بر سر مزار احمد شاملو توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد...انگار که هنر همیشه جرم بوده و ترس از هنر توسط نظام به صورت آشکار... موسیقی،ادبیات،سینما،نقاشی، و دیگر شاخه های هنر همگی جرم است...تا کی این روزگار غریب ادامه دارد تا کی؟ از اتوبوس ارمنستان و کشتن محمد مختاری و فریدون فرخزاد، شکستن سنگ شاملو و گلشیری و فروغ و دیگر نویسندگان و نوشتن چرندیات و هجویات درمورد هدایت و ساعدی و سد سانسور و صدها مثال دیگر و حال زندانی کردن دوستداران ادبیات،بهتر است بگویم هنر....روزگار غریبیست...اما بهتر است بدانند هنرمند حتی در بند هم آزاد است...

گفت: آدمای این شهر همشون از خفگی مُردن
گفتم : آره، این طرفا دریا سرِ سازگاری نداره با کسی
گفت: دریا خیلیا رو کُشته
اما اونایی که من میگم
همشون از دلتنگی خفه شدن...
#بابک_زمانی
رمان: #بعد_از_ابر
.
.
.
.
#شعر#شعراء #شاعر#فروغ_فرخزاد #فریدون_فرخزاد #سهراب_سپهری #حسین_پناهی #حسن_آذری#کتاب#عکس#دیالوگ#متن#دلتنگی #رمان

.
وقتی می خواهید
به گنجشکی غذا بدهید
او فرار می کند،چرا که می داند
آزادی با ارزشتر از نان است!

#فریدون_فرخزاد
#ادراک_خویشتن_پایان_اندوه_است

Most Popular Instagram Hashtags