#فرهیختگان_پیشرو

MOST RECENT

مشارکت و مدیریت مشارکتی یعنی درگیر شدن کارکنان در فرآیند تصمیم گیری، دعوت از همه افراد به تفکرات دراستراتژیک و قبول مسئولیت فردی برای کیفیت کار و تولیداتشان، حمایت و پاداش رفتار کارکنان که از دید آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضاء و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.

@farhikhtegan_pishro

#فرهیختگان_پیشرو #فرهیختگان #پیشرو #مدیر #ارتقا #انگیزه #مسئولیت #کارکنان #روحیه #سابقه #اعضا #گروه #رفتار #تیم #کار #اشتغال #وظایف #رشد #تعهد #موفقیت #اتفاق #کلید #ذهن #نقشه #تلاش #خواستن #دستیابی #مشارکت #تصمیم

برای دستیابی به تعهد کارکنان در کار، رضایت شغلی و بهره‌وری موثر، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری امری حیاتی است.از طرفی مشارکت کارکنان یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه یک فن مدیریتی است.

@farhikhtegan_pishro

#فرهیختگان_پیشرو #فرهیختگان #پیشرو #مدیر #کارکنان #اعضا #گروه #رفتار #تیم #کار #اشتغال #وظایف #رشد #تعهد #موفقیت #اتفاق #کلید #ذهن #نقشه #تلاش #خواستن #دستیابی #مشارکت #تصمیم

شما تلاشتان را کرده اید .
اکنون زمان انتخاب است .
هیچکس پاسخگویه اینده شما نیست جز خودتان .
آموزش و مشاوره ی مدارس 📚📚📚 ☎ تلفن:
021-22879169
021-22889137
#فرهیختگان_پیشرو #فرهیختگان #پیشرو #دبیرستان #با_شما_هستیم #انتخاب #همراهی #در_کنار_هم #بایدها #جمعبندی #نبایدها #استراحت #امتحانات #خواب #برنامه_ریزی #اولیا #والدین #درس #خواندن #صنعت #مشاوره #مشاوره_کنکور #پشتیبانی #دانش_آموز #مدرسه #درس

اعضای تیم باید خود به وظایفی که به آنها محول می شود تعهد داشته، سعی کنند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. به این طریق آن ها هم به رشد خود کمک می کنند و هم به تیم بهره لازم را می رسانند.

#فرهیختگان_پیشرو #فرهیختگان #پیشرو #مدیر #کارکنان #اعضا #گروه #رفتار #تیم #کار #اشتغال #وظایف #رشد #تعهد #محول

@farhikhtegan_pishro

Most Popular Instagram Hashtags