#فرصتی

723 posts

TOP POSTS

این تصویر ساده، تصویر مردی است که ایران را که درپایان جنگ ‌۸ ساله با حجم بی اندازه ای از تخریب زیرساخت ها و جریانات اقتصادی خود مواجه شد و امام‌ خود را نیز از دست داده بود، با حکمت و هوشمندی و هدایت داهیانه خود از گرداب ها و پیچ‌های سهمگین به سلامت عبور داد...سراسر این ۲۸ سال، صحنه هدایت عزتمندانه انقلاب به دست یک سکاندار مقتدر، هوشمند و شجاع است...از جمله همین بحران های تروریستی منطقه...
در حالی که بحران سوریه و عراق می‌رفت تا امنیت ایران را نابود کند اما باز تدابیر راهبردی و حکیمانه ایشان #تهدید بحران سوریه را به #فرصتی برای قدرت افزایی ایران در منطقه و جهان تبدیل کرد...
سلامتی و تداوم عمر با عزت او دعای هر شب و روز و ثبات قدم در پیروی حقیقی و دائمی از او افتخار همه ما باشد ان شاء الله.

امروز هم به #آفتاب سلام کن شاید #فرصتی دیگر باقی نمانده باشد

#
هر کسی... سزاوار #فرصتی دیگر است... اما...
نه برای همان #اشتباه ! 🌱

*همیشه روز را
با #اندیشه ای مثبت
به پایان رسانید؛
مهم نیست که
چقدر #سخت گذشت،
فردا #فرصتی تازه
است برای
#بهتر کردن آن*

باید #انتخابی درست داشته باشید
تا #فرصتی مناسب پیدا کنید
وگرنه
زندگی تان هیچگاه #تغییر نخواهد کرد
#انتخاب #فرصت #تغییر

تسلیم #نخواهم شد !
زندگی می کنم ...
برای #رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند ...
من #فرصتی برای بودن دارم،
پس ساکت #نمی_نشینم ....!!!
می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شاهکار زندگی خود هستم ؛
کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم ...!!!
چون رویاهایم آنجاست ،
و من فقط ؛ یک بار فرصت #زندگی کردن را دارم ...


امروز ، اونقدری #سرگرم دوست داشتن
زندگی باش،
که هیچ #فرصتی. برای
#نفرت نداشته باشی،
هر روز فرصتی تازه است،
تا بهتر از
دیروز زندگی کنی.

شکست، #فرصتی ست که دوباره اما #هوشمندانه تر #شروع کنی.

از #شکست ها #نهراس.

هیچ می دانی #فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، #آرزوی دیگران است؟
Do you know? A #fortune that you don’t use, is others #wish.
ساحل زیبای چپکرود. خزر.

MOST RECENT

#justpositive

هر روز #فرصتی تازه است که بهتر از دیروز باشد؛ این کار #اعتمادبه‌نفس شما و در نتیجه شادی‌تان را بالا می‌برد.
من همه زندگی‌ام درگیر این بودم که کامل و ایده آل باشم. اگر در چیزی نمی‌توانستم بهترین باشم، شب خوابم نمی‌برد. اما عالی بودن هیچوقت به اندازه خیال آن برایم احساس لذت نداشت چون همیشه جایی برای بهتر شدن وجود داشت. همیشه ناراضی بودم و از خودم دلسرد و ناامید می‌شدم.

الان به مسائل بعنوان فرصت‌هایی برای بهتر شدن از یک روز به روز بعد نگاه می‌کنم. همیشه راضی شدن از هدف‌های کوچک و قابل‌دسترس‌تر خیلی راحت‌تر است.

با #تمرکز بر #پیشرفت‌ها یا هدف‌های کوچک، خودتان را به تدریج به سمت هدف‌های بزرگترتان می‌کشانید.
@justpositivee

#قدیما#ﺣﺮﻳﻢ_ﺧﺼﻮصی ﻧﺒﻮﺩ، حتی #ﺣﻤﺎﻣﺶ_ﻋﻤﻮمی ﺑﻮﺩ، ﻭلی ﭼﺸﻢ ﻫﻴﭽﻜﺲ#ﻫﺮﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺎی کسی ﺟﻠﻮی کسی ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭلی#ﭘﺸﺖ_ﭘﺎ_ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺮفی ﺗﻮی ﺩﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ، حرفی ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ کسی ﻧﺒﻮﺩ.
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﺮﮔﺮﻭ ﭼﻨﺠﻪ ﻭﺑﺨﺘﻴﺎﺭی ﻧﺒﻮﺩ،ﮊﻟﻪ ﻭ ﭘﺎی ﺳﻴﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ،ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮﺑﻮﺩ.
ﺍﻭﺝ ﻛﻼﺳﺶ ﺗﻮی ﺳﺒﺰی ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ترشی ﻭ ﺁﺵ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ،ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﻧﮓ ﻧﺒﻮﺩ،ﭘﻴﺮﻫﻦ شیک ﻭبی ﺧﻂ ﻭ ﻳﻘﻪ ﻧﺒﻮﺩ،ﻫﺮچی ﺑﻮﺩ ﺗﻮی ﺑﻘﭽﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻧﺪﺍﺷﺖ،ﻫﺮچی ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺩ،ﺁﺭﺯﻭی ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻴﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻮلی ﻧﺒﻮﺩ، ﻭلی ﺩﻟﻬﺎﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ.
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ...
ﻭلی ﺍﻻﻥ شاید ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﻢ،شاید ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺍﺭﻳﻢ،ﻫﺮچی ﺑﺨﻮﺍﻳﻢ ﻣﻴﺨﺮﻳﻢ،ﻭلی ﺑﺎﺯﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻳﻪ ﭼﻴﺰی ﻛﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ،ﻛﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.
#افسوس که دیگه#دل_خوش نداریم...
#ﻛﺎﺵ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﺮﻳﺪنی ﺑﻮﺩ،ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺸﺪ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻛﺮﺩ.
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻤﻴﺎ ﻣﺜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ...
قديما شبا بالا پشت بوم ميخوابيديم و ستاره ها رو میشمرديم و دلمون به وسعت يه آسمون بود...
اين روزها چشم ميندازيم به سقف محقر اتاقمون و گرفتاری هامونو میشمريم...
قديما يه#تلويزيون_سياه_سفيد داشتيم و يه#دنيای_رنگی...
اين روزا تلويزيونای رنگی و سه بعدی و يه دنيای خاكستری...
قديما اگه نون و تخم مرغ تموم ميشد،راحت می پريديم و زنگ#همسايه رو هرساعتی از شبانه روز میزديم و كلی باهاش میخنديديم...
اين روزها اگه همزمان درب واحد اونا باز شه بر ميگرديم تا كه#مجبور نشيم باهاش سلام علیک كنيم...
قديما از هر #فرصتی استفاده میكرديم كه با#دوستان و#فاميل ارتباط داشته باشيم چه با نامه چه#كارت_پستال و چه حضوری...
اين روزها با"بهترین #دستگاه_های_رسانه ای" هم، ارتباط با هم نداريم...
قديما تو يه #محله_جديد هم كه میرفتيم با دقت و اشتياق به همه جا نگاه میكرديم...
اين روزها دنيا رو از پشت#دوربينای#عكاسی و#فيلمبرداری میبينيم...
قدیما یه #پنجشنبه_جمعه بودو یه خونه پدربزرگ با فک و فامیل...
این روزا پراز#تعطیلی،ولی کو پدربزرگ؟
کو اون فامیل؟
کو اون خونه؟
#قديما_توی_قديما_موند...

این تصویر ساده، تصویر مردی است که ایران را که درپایان جنگ ‌۸ ساله با حجم بی اندازه ای از تخریب زیرساخت ها و جریانات اقتصادی خود مواجه شد و امام‌ خود را نیز از دست داده بود، با حکمت و هوشمندی و هدایت داهیانه خود از گرداب ها و پیچ‌های سهمگین به سلامت عبور داد...سراسر این ۲۸ سال، صحنه هدایت عزتمندانه انقلاب به دست یک سکاندار مقتدر، هوشمند و شجاع است...از جمله همین بحران های تروریستی منطقه...
در حالی که بحران سوریه و عراق می‌رفت تا امنیت ایران را نابود کند اما باز تدابیر راهبردی و حکیمانه ایشان #تهدید بحران سوریه را به #فرصتی برای قدرت افزایی ایران در منطقه و جهان تبدیل کرد...
سلامتی و تداوم عمر با عزت او دعای هر شب و روز و ثبات قدم در پیروی حقیقی و دائمی از او افتخار همه ما باشد ان شاء الله.

هر #مشکل در واقع #فرصتی است که لباس مبدل بر تن کرده است.
#خودبهسازی

.
.
#فرصتی نبود
#لحظه‌اش که رسید
نه به #دست‌هایش فکر می‌‌کردم
نه آخرین #نگاهش
نه #رفتنش
نه حتی #آرزوی #ماندنش
#تنها به #زمینی‌ که باید #دهان باز می‌‌کرد
و با #قساوتِ #تمام #می_بلعید
#کسی‌ را که نمی‌دانست، پس از این لحظه
با #خودش چه باید بکند....!!!

#تسلیم نخواهم شد !

#زندگی می کنم ... برای #رویاهایی که منتظرند به دست من #واقعی شوند ... من #فرصتی برای بودن دارم،

پس #ساکت نمی نشینم ....!!! می گذارم همه بدانند که من با تمام #توانایی ها و کاستی ها، #شاهکار زندگی خود هستم ؛

کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم ...!!! چون #رویاهایم آنجاست ،

#
هر کسی... سزاوار #فرصتی دیگر است... اما...
نه برای همان #اشتباه ! 🌱

برای #عزیزای #دلمون
کمتر #عصبی بشیم،
دیر تر از #کوره در بریم،
بیشتر #دوستشون داشته باشیم،🌼
شاید #فردا دیگه #فرصتی نباشه

#خوب_بودن_سخت_نیست...💕👪

#فرصتی استثنایی برای ستاره شدن #
استعداد خوانندگی و بازیگری خود را نشان دهید.
شرکت پخش سراسری سینما رسانه آسیا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجهز به استودیو با امکانات پیشرفته در راستای تهیه کنندگی پروژه های سینمایی خود و تولید آلبوم های مجاز ، تعداد محدودی بازیگر و خواننده جذب مینماید. حمید یوسفی ۱۳۹۶/۴/۲۱

📣📣📣📣 طرح ویژه📣📣📣📣 توجه توجه
باخرید بیمه نامه#بدنه 🚗 🏍 🚙 🛵 بصورت#نقدی 💸 بیمه نامه های 📌حوادث،📌عمر و 📌آتشسوزی هدیه🎁 بگیرید.
☎️ 03136617091-03136617295 ⛑⛑⛑
حادثه هیچ وقت خبر نمی دهد.⛑⛑⛑ #فرصتی#استثنایی# 🏃🏃‍♀🏃🏃‍♀🏃🏃‍♀🏃🏃‍♀🏃🏃‍♀🏃🏃‍♀

#تسلیم نخواهم شد !

#زندگی می کنم ... برای #رویاهایی که #منتظرند به #دست من واقعی شوند ... من #فرصتی برای بودن دارم،

پس #ساکت نمی نشینم ....!!! می گذارم همه بدانند که من با تمام #توانایی ها و کاستی ها، شاهکار زندگی خود هستم ؛

کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های #آینده زندگی کنم ...!!! چون رویاهایم آنجاست ،

و من فقط ؛ یک بار فرصت زندگی کردن را دارم .. #قشنگ خودت باش

Most Popular Instagram Hashtags