#فرزندانت

MOST RECENT

پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.

هر آمدنی #رفتنی دارد.

ولی چه طاقت-فرساست #نبودنش.

دیگر #لرزش-دستانش برای همیشه آرام شده.

دیگر #قلب-کوچکش که به وسعت 3دریا بود نمی تپد

#چشمان همیشه بازش آرام #بسته-شد

چند روز منتظر #دیدار-خدا بودی

و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود
که تو در #کودکی بر آنها زدی.

#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.

و من #بی-هیچ-چاره-ای تنها نظاره گر بودم.

آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند

برای همیشه با تو #وداع کردم.

ولی حالا #تمام-شد ......... و ما را #بدرود گفتی.

جایت روی #صندلی-خالی-ات خیلی خالیست

دلم برای #لرزش-دستانت تنگ شده است.

#الوداع-پدربزرگ-مهربانم

#الوداع-ای-لبخند-همیشه-روی-لب-هایت

#الوداع-برای-همیشه.

#سیاست_زنانه

اگر تمام وقتت رو با #فرزندانت سپری میکنی همسرت نسبت بهت و زندگی مشترکتون دلسرد میشه
باید بهش نشون بدی که مثل قبل واست مهمه وجودش

#سیاست_زنانه

اگر تمام وقتت رو با #فرزندانت سپری میکنی همسرت نسبت بهت و زندگی مشترکتون دلسرد میشه
باید بهش نشون بدی که مثل قبل واست مهمه وجودش
کارشناس ارشد روانشناشی بالینی

پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.
هر آمدنی #رفتنی دارد.
ولی چه طاقت-فرساست #نبودنش.
دیگر #لرزش-دستانش برای همیشه آرام شده.
دیگر #قلب-کوچکش که به وسعت 3دریا بود نمی تپد.
#چشمان همیشه بازش آرام #بسته-شد
چند روز منتظر #دیدار-خدا بودی.
و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن 
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود. 
که تو در #کودکی بر آنها زدی.
#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.
و من #بی-هیچ-چاره-ای تنها نظاره گر بودم.
آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند.
برای همیشه با تو #وداع کردم.
ولی حالا #تمام-شد ......... و ما را #بدرود گفتی.
جایت روی #صندلی-خالی-ات خیلی خالیست.
دلم برای #لرزش-دستانت تنگ شده است.
#الوداع-پدربزرگ-مهربانم
#الوداع-ای-لبخند-همیشه-روی-لب-هایت
#الوداع-برای-همیشه.

#سیاست_زنانه

اگر تمام وقتت رو با #فرزندانت سپری میکنی همسرت نسبت بهت و زندگی مشترکتون دلسرد میشه
باید بهش نشون بدی که مثل قبل واست مهمه وجودش
@zanashuei_shirin
#سیاست_زنانه

#نهج البلاغه
#حکمت ۳۵۲
امام به يكى از #يارانش فرمود:
اكثر اوقات زندگی (و هم و غم خود) را به همسر وفرزندان اختصاص مده
اگر #همسر و #فرزندانت #دوستان خدا بودند
#خدا #دوستان خود را #تباه نمی‌کند
و اگر دشمنان خدایند
چرا #هم و #غم خود را #صرف #دشمنان خدا می‌کنی؟
#الحکمة ۳۵۲
وقال عليه السلام لبعض أصحابه:
لاَ تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ
فَإِنْ يَكُنْ #أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللهِ،
فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ،
وَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللهِ،
فَمَا #هَمُّكَ وَ#شُغُلُكَ ب#أَعْدَاءِ اللهِ؟!
#saying 352
Imam #Ali ibn Abu Talib (PBUH) said the #following to one of his companions:
Do not devote #much of your #activity to your #wife and children
because if your #wife and ٫children are #lovers of Allah,
#then He will not leave His lovers without caring for them.
And if they are #enemies of Allah,
then why should you worry and #keep yourself busy about the #enemies of #Allah?

نیکی به #پـــدر و #مــادر
داستانی است
ڪه تو آن را مے نویسے ،
و سالها بعد #فرزندانت
آن را برایت حڪایت
می کنند !

پس خوب بنویس ...

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

آذربایجانی اویاخدی
انقلابا دایاخدی

آسوده بخواب پدر آذربایجان
#فرزندانت-بیدارند

#آسوده بخواب پدر آذربایجان

#فرزندانت بیدارند
#آذربایجان تسلیت

@mehdizadeh98

پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.

هر آمدنی #رفتنی دارد.

ولی چه طاقت‌فرساست #نبودنش.

دیگر #لرزش‌دستانش برای همیشه آرام شده.

دیگر #قلب‌کوچکش که به وسعت دریا بود نمی تپد

#چشمان همیشه بازش آرام #بسته‌شد

چند روز منتظر #دیدار‌خدا بودی

و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود
که تو در #کودکی بر آنها زدی.

#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.

و من #بی‌هیچ‌چاره‌ای تنها نظاره گر بودم.

آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند

برای همیشه با تو #وداع کردم.

ولی حالا #تمام‌شد ......... و ما را #بدرود گفتی.

جایت روی #صندلی-خالی‌ات خیلی خالیست

دلم برای #لرزش‌دستانت تنگ شده است.😭💔😔 #الوداع‌پدربزرگ‌مهربانم

#الوداع‌ای‌لبخند‌همیشه‌روی‌لب‌هایت

#الوداع‌برای‌همیشه.

#و_خدایم_کافیست🌸

شنبه/۲۲اردیبهشت

پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.

هر آمدنی #رفتنی دارد.

ولی چه طاقت‌فرساست #نبودنش.

دیگر #لرزش‌دستانش برای همیشه آرام شده.

دیگر #قلب‌کوچکش که به وسعت دریا بود نمی تپد

#چشمان همیشه بازش آرام #بسته‌شد

چند روز منتظر #دیدار‌خدا بودی

و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود
که تو در #کودکی بر آنها زدی.

#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.

و من #بی‌هیچ‌چاره‌ای تنها نظاره گر بودم.

آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند

برای همیشه با تو #وداع کردم.

ولی حالا #تمام‌شد ......... و ما را #بدرود گفتی.

جایت روی #صندلی-خالی‌ات خیلی خالیست

دلم برای #لرزش‌دستانت تنگ شده است.

#الوداع‌پدربزرگ‌مهربانم

#الوداع‌ای‌لبخند‌همیشه‌روی‌لب‌هایت

#الوداع‌برای‌همیشه.
بقیه‌ اش بماند...

پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.
هر آمدنی #رفتنی دارد.
ولی چه طاقت-فرساست #نبودنش.
دیگر #لرزش-دستانش برای همیشه آرام شده.
دیگر #قلب-کوچکش که به وسعت 3دریا بود نمی تپد
#چشمان همیشه بازش آرام #بسته-شد
چند روز منتظر #دیدار-خدا بودی
و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن 
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود 
که تو در #کودکی بر آنها زدی.
#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.
و من #بی-هیچ-چاره-ای و #با_چشمان_گریان و #دلی_لرزان تنها نظاره گر بودم.
آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند
برای همیشه با تو #وداع کردم.
ولی حالا #تمام-شد ......... و ما را #بدرود گفتی.
جایت روی #صندلی-خالی-ات خیلی خالیست
دلم برای #لرزش-دستانت تنگ شده است.
#الوداع-پدربزرگ-مهربانم
#الوداع-ای-لبخند-همیشه-روی-لب-هایت
#الوداع-برای-همیشه.
#شادی_روحش_صلوات

Most Popular Instagram Hashtags