[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#فرزندانت

228 posts

TOP POSTS

نیکی به #پدر و #مادر؛
داستانی است
که تو آن را می نویسی
و #فرزندانت
آن را برایت #حکایت می کنند،
پس خوب بنویس...
#علیج

#نیکی به پدر و مادر؛
داستانی است
که تو آن را می نویسی
و #فرزندانت
آن را برایت حکایت می کنند،
پس خوب بنویس...

زیباترین نصیحتی که شنیده ام و به آن عمل می کنم .... مگذار هیچ کس از تو سبقت بگیرد در #تعلیم سوره فاتحه به فرزندانت !

زیرا که #فرزندانت آن را در طول زندگیشان در همه نمازها خواهند خواند پس نگذار این اجر از دستت برود خودت آن را به فرزندت یاد بده !

و من شما را توصیه می کنم که این اجر را از دست ندهید و قبل از اینکه کس دیگری آن را به فرزندتان یاد دهد ، شما #معلم اول باشید ....

#یا علی#سیدعلی#فرزندانت لباس خدمت به تن کرده وآماده هستند#

بسم الله
باقی شهدا را من نمی شناسم، تو بگو. هر جا که هستی،
هر شهیدی که می بینی نام ببر
و به #فرزندانت بگو که چهره ی او را به خاطر بسپارند
تا عَلَم خمینی بر زمین نماند.
#عَلَم_خمینی بر زمین نمی ماند؛ مگر ما مرده ایم؟! .
.
پ.ن: میتوان #عاشق بود، درحالیکه محبوب را ندیده باشی...
وقتی بر محبوب عالم یعنی حسین تاسی کنی، چه جای تعجب که خلق را در آتش فراق خود سوگوار سازی؟
#امام_امت

در میان شعلہ هاے #آتش
این غیرت و شرافت و مردانگے تو بود
ڪہ زبانہ میڪشید...
در عجبم
آن لحظہ اے ڪہ جانت را ڪفِ دست گرفتے
بہ این فڪر نڪردے ڪہ #فرزندانت
از گفتن " پدر " محروم میشوند..؟
بہ این فڪر نڪردےڪہ #همسرت
با نبودن ات چہ خواهد ڪرد..؟ آسوده بخواب
ڪہ نامَت
ازروےاتیڪتِ لباسِ #آتش.نشانے پاڪ شد
تا در آسمان این سرزمین هڪ شود.
تو شهید شدے
ڪہ " از خود گذشتگے " زنده بماند.

پدرم
حال که تو نیستی همه سعی من و ما بر این است ک روح تو در آرامش باشد
كاش ما آنقدر خوب باشیم كه سرت را جلو خدا و فرشتگانش بالا بگيرى و همينطور كه به ما اشاره ميكنى با افتخار بگويى؛
آنها فرزندان من هستند!
بايد پدر باشى یا خودتو بزاری جای پدر تا بفهمى چه لذتى دارد پز فرزند را دادن! آنهم به خدا.
روزت مبارك
پدرم

#ازطرف#فرزندانت#پدر❤ #روز_پدر
#دوستتداریم
#دوستتدارم

.
برای #زنانی که امشب #آغوش_گرمشان وجود ندارد،
#سوگوارم

برای #فرزندانی که هر شب منتظر بودند تا از زبان #پدرشان،
داستان نجاتی دیگر را بشنوند،
#سوگوارم

برای #رفیق_هایی که تا ابد رفیقشان را
با #افتخار یاد میکنند،
#سوگوارم

و برای #مردمم که غمشان کم نیست
و کم نميشود،
#سوگوارم

در میان #شعله_های_آتش
این
#غیرت
و
#شرافت
و
#مردانگی تو بود
که زبانه میکشید.
در عجبم
آن لحظه ای که جانت را کف دست گرفتی
به این فکر نکردی که #فرزندانت
از گفتن #پدر محروم میشوند؟

به این فکر نکردی که #همسرت با نبودنت چه خواهد کرد؟

آسوده بخواب که نامت از روی
#اتیکت_لباس_آتش_نشانی پاک شد
تا در #آسمان این سرزمین حک شود.

تو #شهید شدی
که #از_خود_گذشتگی زنده بماند.

لعنت به تو ای حادثه ناگوار
آتشنشانان ما لباس هایشان
#ضد_حریق بود، نه #ضد_آوار

#تسلیت
به خاطر بی تفاوتی اون همه نگاه
جلوی خواهش های راننده آمبولانس

#تسلیت
به خاطر گریه های اون همه آتشنشان

#دختر_ایرانی
٩٥/١٠/٣٠


❅ یـا رَبِّ ار٘حَم٘ ضَع٘ف َبَدَنی وَ رِقَّہَ جِل٘دی وَ دِقَّہَ عَظ٘می
ای پروردگار من بـر ناتـوانی بدنـم و نـازکی پوست ِتنـم و بـاریکی استخوانـم رحـم کن
َ
یـا مَن٘ بَـدَء َخَل٘قـی و َذِک٘ـری وَ تَر٘بِیـَتی وَ بِـرّی وَ تَغ٘ذِیَتی هَبـ٘نی ِلِاب٘تِـداءِ کَرَمِکَ وَسالـِفِ بِـرِّکَ بـی
یـا اِلہـی وَ سَیِّـدی وَ رَبّـی ...
ای کسیکہ آغاز کردی بہ آفرینشِ من و بیـاد من و بہ پـرورش من و احسانِ من و خوراک دادنـم ، ببخشم بخاطـر آغازِ کرم خودت و سابقۂ احسانی کہ بہ من داشتی ای معبـود من و ای پروردگار من ...
َ
⭐ از متنِ '' دعـای #کمیل ''
°°°
خدایـا !
بہ زبانِ نیـاز بـا تـو سخن می گویـم
بہ زبانِ لطف و مرحمت پـاسخ بگو ... #پروردگارا !
بہ ما کہ فرزندان ِ#تو هستیـم کمی مہر٘بـانی عطا کن
و دوستی ها را بیـن ِ#فرزندانت بیشتـر نما ..
خـدا جـان ؛ ببیـن ..
اینها کہ روی زمیـن راه می روند بہ #خونِ هم تشنہ شده اند
اینها کہ قلب دارند ، کہ می خندند و حرف می زننـد
بہ راحتـی هم #زخم می زننـد
و قلب دیگر #بنده هایـت را می شکنند
#دردهایشان را ببیـن ، از جنسِ بیچارگی ست
ایـن آدم ها پـایش بیفتـد همدیگـر را می کشنـد
#خودشان را می کشند
حتی #برادر و فرزند و همسایہ و دوستانشان را ...
َ
رفیقـا ، تـو می دانی کہ ایـن #دنیا هرگز جای خوبـی برای زیستـن نبـوده ، هرگز نخـواستہ ام بہ اینجا بیـایـم و پیش از آن می دانـی کہ #هرگز نخواستہ ام و نمی خواهم لـب بہ ناشکری و قدرنشناسی بـاز کنـم ...
#خدایا اگر تـو نبـاشی کسی نیست
کمکمان کـن !
دست هایِ خالی و محتاجمان را بگیـر و بہ دادمان برس
آدم هایـت سخت نیازمنـد تـوأند ...
مہربـانا ؛
خدایـا خـدایا می گویـم و از تـو می خواهم فرزندانـت را هدایـت کنـی
بہ سمتِ خـودت ،
بہ راهِ مستقیمی کہ بہ #خدا می رسد !
َ
#مہتاب_عرب

MOST RECENT

#نیکی به پدر و مادر؛
داستانی است
که تو آن را می نویسی
و #فرزندانت
آن را برایت حکایت می کنند،
پس خوب بنویس...

#چند خطی...با بعضی از رفقای حزب الهی
#شریک زندگی خودتون رو از #فضای مجازی دانلود نکنید😐

آی رفیق من....
ازکجامیدونی اونی ک داری باهاش چت میکنی زن نداره!؟؟یاشوهرنداره؟؟؟🙄 😐ازلفظ های حزب الهی استفاده کنی؟اون اصل گناهه رو میپوشنه؟؟
((بله خواهرم...بله برادرم...ان شاء الله...شهیدشی....و ازاین حرفا)) آی #برادرمن....✋
شمافردابایدبشی پدریه خانواده...
#خودتم دوس داری که همسر آیندت زمان #مجردیش با مردای نامحرم چت کرده باشه؟؟
#حرف زده باشه؟؟دلبری کرده باشه؟؟
اگه تو محلش نذاری که نمیادطرفت...ناراحت شه....جوابشو نده....قلبش بشکنه #تیکه تیکه شه . ..#بلاکش کن...✌️👆🏻این بهترازاینه👈🏻که قلب مهدی فاطمه به درد بیاد...... آی #خواهرمن....✋
توباید مادریه خانواده شی.....
ازدامن تو باید #فرزندانت و #همسرت بهشتی شن...
چرا....دلبری میکنی؟؟؟
#چرا عکس پروفایلت رو چیزی میذاری ک اگه مرده نامحرمی ببینه دلش بلرزه....بابا...ولو با چادر باشی....باروسری باشی....
چراعکس لبخندتو میذاری پروفایلت؟؟😐
#حزب الهی بودن به این نیست...تو اسم پروفایلت رو بذاری مثلا-بنت الشهید-یه عکس چادری هم بذاری پروفایلت😐که هر جوونی ببینه دلش بخواد باهات حرف بزنه....😏 بابا....
آیه ی کلام الله که گفت((چشماتون رو پایین افکنید و #دامن های خویش را پاک نگه دارید))
ولله.....
برای فضای مجازی هم #صدق میکنه..... به چه بهایی؟؟دل مهدی فاطمه رو میشکونیم؟؟😔
به چه بهایی....اشک مهدی #فاطمه رو جاری میکنیم؟؟.😭 ولله....فضای مجازی محضر خداست....🙈 ولله #عشق مقدسه.....مجازی #عاشق نشید....دنبال نیمه ی گمشدتون اطرافتون بگردین.....نه فضای مجازی...
آدم مگه زن یا مرد زندگیش رو دانلود میکنه؟؟؟😐😐 ولله...حضرت رسول ص فرمود هریک کلام شوخی بانامحرم برابربا هزارسال #زندونی شدن توجهنم......😞 بچه های حزب الهی.....
ولله.....#امام زمان تنهاست....
به خدا برای غربت ومظلومیت مهدی فاطمه نباید #اشک ریخت و زجه زد....باید ازشرم #گناه مرد.....😱😭😔 #تلنگر
#فضای_مجازی

#نان_محلےشیرین_روستاےعمقین.👇👇👇👇 _
. . #دلنـــوشتہ ای برای مادران نانوا...😘😘😘😘 .. _. .
_.
_..مادرم ، مادر قشنگم یاد روزایی میفتم که با خستگی تمام ...
با اینکه نای هیچ کاری را نداشتی ولی با تمام وجودت به خاطر #فرزندانت که نان بر سر سفره بیاوری صبح زود موقعی که اذان صبح را اوستا قاسم #موذن روستامون می گفت پا میشدی نمازتو می خوندی و با #وضـــــو آرد آماده می کردی ، خمیر درست می کردی و ما هم از ذوقمان از شب قبلش می گفتیم ننہ جان داخل خمیرَ نان شکر ، شیر و زعفرون بریز خوشمزه بشه
و تو هم مثل همیشه میگفتی چشم ننه جان... _.. ***.
_آری #مــــــادر_مـــن... تو به تنهایی یک تنه این کارهارو می کردی و روی خمیرها رو می پوشندی مبادا که فتیر شود.

به اتاق تنور ( #تندیر یا تندیرسر به زبان محلی) که میرفتی داخلش هیزم میریختی و آتیش روشن میکردی تا کل هیزم ها به ذغال تبدیل شوند و درنهایت برایمان نان و #پنجکش (نان محبوب محلی که یه جورایی شبیه بربری هستش) میپختیی... الان که پا میگذاریم وطن بوی همان پنجکش ها به مشاممون میرسه پنجکش های که با #شیر و #شکر و #زعفرون روشو میپوشندی آنقدر که دست و دلباز بودی که به هر #رهگذرے از کنار تنور می گذشت نانی میدادی.🙏🙏🙏 . .
#مــــــــادرم
مهمان نوازیت با نان های دست پختت زبان زد آدم و عالمست. #اےزن_روستا تو چگونه می توانی با این همه خستگیت انقدر مهربان و دلسوز و مهمان نواز باشی؟؟؟؟؟ ...
. به امید سلامتےتمام مادران روستایی❤️❤️❤️.... . #عمقین #طارم_سفلی #قزوین #نانوا #شیرمال #خرمال #کیک #کلوچه #کدبانوےایرانی #زاگرس. #مادرمهربان #خانه_مادربزرگ #تنور #روستا #طبیعت #ییلاق

پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.

هر آمدنی #رفتنی دارد.

ولی چه طاقت-فرساست #نبودنش.

دیگر #لرزش-دستانش برای همیشه آرام شده.

دیگر #قلب-کوچکش که به وسعت 3دریا بود نمی تپد

#چشمان همیشه بازش آرام #بسته-شد

چند روز منتظر #دیدار-خدا بودی

و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود
که تو در #کودکی بر آنها زدی.

#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.

و من #بی-هیچ-چاره-ای تنها نظاره گر بودم.

آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند

برای همیشه با تو #وداع کردم.

ولی حالا #تمام-شد ......... و ما را #بدرود گفتی.

جایت روی #صندلی-خالی-ات خیلی خالیست

دلم برای #لرزش-دستانت تنگ شده است.

#الوداع-پدربزرگ-مهربانم

#الوداع-ای-لبخند-همیشه-روی-لب-هایت

#الوداع-برای-همیشه.

خدايا داغ زهرا هنوز تازه بود....😔 پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.

هر آمدنی #رفتنی دارد.

ولی چه طاقت-فرساست #نبودنش.

دیگر #لرزش-دستانش برای همیشه آرام شده.

دیگر #قلب-کوچکش که به وسعت 3دریا بود نمی تپد

#چشمان همیشه بازش آرام #بسته-شد

چند روز منتظر #دیدار-خدا بودی

و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود
که تو در #کودکی بر آنها زدی.

#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.

و من #بی-هیچ-چاره-ای تنها نظاره گر بودم.

آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند

برای همیشه با تو #وداع کردم.

ولی حالا #تمام-شد ......... و ما را #بدرود گفتی.

جایت روی #صندلی-خالی-ات خیلی خالیست

دلم برای #لرزش-دستانت تنگ شده است.

#الوداع-پدربزرگ-مهربانم

#الوداع-ای-لبخند-همیشه-روی-لب-هایت

#الوداع-برای-همیشه.
1396/5/16

پدر بزرگم رفت برای همیشه رفت.

هر آمدنی #رفتنی دارد.

ولی چه طاقت-فرساست #نبودنش.

دیگر #لرزش-دستانش برای همیشه آرام شده.

دیگر #قلب-کوچکش که به وسعت 3دریا بود نمی تپد

#چشمان همیشه بازش آرام #بسته-شد

چند روز منتظر #دیدار-خدا بودی

و #فرزندانت بوسه هایشان را نثارت کردن
و این بوسه ها به #جبران همان بوسه هایی بود
که تو در #کودکی بر آنها زدی.

#سنگ ها را یک به یک روی قبرت گذاشتن.

و من #بی-هیچ-چاره-ای تنها نظاره گر بودم.

آخرین سنگ که میخواستن روی قبرت بگذارند

برای همیشه با تو #وداع کردم.

ولی حالا #تمام-شد ......... و ما را #بدرود گفتی.

جایت روی #صندلی-خالی-ات خیلی خالیست

دلم برای #لرزش-دستانت تنگ شده است.

Most Popular Instagram Hashtags