#فاطمه_رجبى_

47 posts

TOP POSTS

......
قوهاي مهاجر به خانه برگشتند
تالاب سرخرود هرساله ميزبان اين پرندگان روياييست و حالا انها به خانه بازميگردند تا زمستاني ديگر
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنيست
فروغ فرخزاد
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي

.....
كلاغ قصه ي ديروز
به خانه ات نرسيدي هنوز
چقدر دير امدي
گويي دستى غريب
كلاغ پرت كرده
تا تو را نفس نكشم
در هواي عاشقي
خواب سنگين شمعداني ها را
هيچ افتابي بيدار نخواهد كرد
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر#دلنوشته

......
نازنين
در كدامين خاطره
غروب كرده اي
كه كابوس نبودنت
گيسوان سياه مرا
به رنگ سفيد ميكند
نازنين
هواي فاصله
سرد است
من به آرامش افتاب
محتاجم
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر_دلتنگی

اولین همکاری من با رضا شبستری عزیز
به زودی در تمام سایتهای معتبر موسیقی
#فاطمه_رجبى_ #ترانه_سرا
#فاطمه_رجبي
@mostafamomenii @rezashabestari_original
@masoud__farahani @aminakbarnezhad @fatemeh_rajabi_taraneh

.......
در ويرانه هاي خاموش خيالم
هيچ نشاني از خودت نخواهي ديد
خيالم را به خيالي ديگر گره خواهم زد
بي انتها
در تنهايي ام غريب بودم
از چراي رفتنت نميپرسم
در چراي ماندنم هنوز مانده ام
من هميشه در انتظار يك معجزه
با يك فنجان قهوه روي تراس خانه ام
به شقايق هايي كه بوي دريا ميدادند
غبطه ميخوردم
هزار شب است كه در سكوت بي نهايتم
آرام ميخوابم
و چقدر خوشبختم
با تمام چيزهايي كه ندارم
و ارزوهايي كه از اوار روحم به بيرون كشيدم
و در نداشتن ها و نبودن ها و نخواستن ها
ميدانم فردا روز بهتريست
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#ترانه_نوشت #شعر#دلنوشته

.......
صدايم كرد
وقتي برگشتم
نشاني كسي را از من پرسيد
لبخند زدم
گفت حرف خنده داري زدم
نميدانست من چند ساليست كه
در خودم گم شده ام و نشاني خودم را هم نميدانم
من در روياهايم
در خلوت خاموشم
در برهنگي روحم
نشاني كسي را جستجو ميكنم كه
سر بر شانه هايش ارزوهايم راخواب ميكردم
فانوس خانه ام شكسته بود
آسمان
باراني
ومن
بدون چتر
آسماني بي ستاره و خانه اي تاريك
خيس از تمامي دردها
نشاني ام را گم كرده بودم
نشاني كسي را از كسي نپرس
جاده ي دلت را بگير
به همين سادگي ......
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#دلنوشته_هاي_من

.....
شب آرزوها
شبي كه خدا بي حساب ميبخشه
براتون عاقبت بخيري،تن سالم و آرامش روح آرزو ميكنم
براتون هرچي خيره آرزو ميكنم
🙏🙏🙏🙏
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شب #ارزو #ليله_الرغائب

....
گفتند بزرگترين آرزوت چيه
گفت
مادرم خوشحال باشه و بخنده
گفتند چطور
گفت
چون چشمهاي مادرم خيلي وقته كه غمگينه
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي

.....
دنيا برايم
ساز ميزند
من برايت
آواز خواهم خواند
حتي اگر
پنجره ها هم بسته باشد
من ترانه هايم را
به قاصدكها
مي سپارم
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي

MOST RECENT

....... ماه من
از تمامى حروف الفبا
نام تو را فقط ثبت كرده ام
در تلاطم خيال انگيز انديشه ام

ماه من
با واژه ها و ترانه هايم
چشم به راه چشمانت
بى تكلف , ساده
قدم زده ام
زير باران
يادت را

ماه من
دوستم داشته باش
بى غرور
بى نياز
بى مرز
بى ترديد

حتى قلب هاى يخى
درتپيدن هايشان
در باور يك معجزه
ايمان دارند
به تصوير گرم آفتاب
در شوريده گى هاى عاشقى

ماه من
دوستم داشته باش
.......
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر#شاعرانه#دلنوشته
#شعرنو#شعرسپيد #ترانه #ترانه_سرا

......
هرشب در من
روح سرگردانى بيدارست
پا برهنه و سراسيمه
كوچه كوچه خاطراتم را
ولگردى ميكند
من خواب نيستم
ميدانم
كسى در من
در انتظارست
كسى كه
مثل هيچكس نيست
كسى كه شعرهايم را
تنهايى هايم را
بى مرز دوست داشتن
آرام آرام ميبارد
كسى كه آمدنش
انتظار را خسته نميكند
من خواب نيستم
ميدانم
كسى در من
هرشب بيدارست
كسى كه بى ترس
بى هراس از خالى دنيا
عاشقانه هايم را
نوازش ميكند
من با دستهايى خالى
اين انتظار را به انتظار نشسته ام
من خواب نيستم
ميدانم
....
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر #شاعر #شاعرانه
#دلنوشته #شعرسپید

.....
سماجت باران
در پاييز درونم
پر واژه ميكند مرا

پشت پنجره
ترانه اى غمناك
نفس نفس ميزند
كسى عاشقانه هايش را
گم كرده بود
كسى مرا ميخواند

شايد
روح پروانه اى كه درونم
پرواز ميكرد و سالهاست
از بيم طرد شدن و
تنهايى
در منِ درونم
مچاله شده بود
سرد و خاموش
در قاب اندوه
مرا به خود ميخواند

باز ميكنم
پنجره هاى زنگ زده ى
درونم را
هزار هزار پروانه
از سرم پرواز ميكنند

ميگريزم از خودم
از اين شرقى عصيانگر
كوچ ميكنم از
دلهره هاى گنگ درونم
شايد كسى مرا بخواند
شايد كسى زبان ناگفته ام
را بداند
مفهوم گم شده اى
نيستم
در ازدحام واژه ها
شايد كسى
زبان ناگفته ام را بداند

#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر #شاعر#دلنوشته#ترانه #ترانه_سرا
#شاعرانه #شعر_سپيد #شعرنو

......
درعبور از خاطرات
دستهايم پراز خاطره
چشمهايم
پنجره پنجره انتظار را
به دوش ميكشند

انعكاس دردهايم
لابه لاى ديوارهاى خانه
سهمم از زندگى را
فرياد ميكنند

اين روزها
سخت ترسيده ام
از دوستت دارم هاى مچاله شده

#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر #شاعر #دلنوشته
#شاعرانه #عشق #عاشقانه

......
هذيان هاى شاعرانه ام را
باور مكن
عطر مانده بر گيسوانم
با هر نسيمى كه مى وزد
نشانه ميگيرد
ديوانگى هايم را
بغض هاى تاول زده
اشك هاى سرد
رنج زخمهايم را
پشت پنجره هاى انتظار
تنها به دوش ميكشند
عمريست يك عذر خواهى
به خود بدهكارم
مرا ببخش خودم

#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر #شاعر #دلنوشته_های_من
#دلنوشته #شعرسپيد #شاعرانه
#عشق#شعرعاشقانه

......
به همين راحتى نيست
بايستى پشت پنجره
براي شمعدانى هاى مرده ات
عود روشن كنى
شمع هاى سفيد بسوزانى
نمى بينم چيزى جز تاريكى
ايستاده ام پشت چراغ هاى قرمز زيادى
چه بسيار آدمك ها
پرسيده اندحال مرا
ومن گيجِ نبودنت
زل زده ام
انگشتر ياقوت كبودم را
گفتى نگو دير است
اما من پشت سرت
چيزى نمى بينم غير ويرانه هاى پل
زخم هاى كهنه ام
بعدِ رد شدن از خط هاى قرمز
دير زمانيست سرباز كرده اند
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر#شاعر #دلنوشته
#شعرسپيد #شعرنو #شعرنوشته
#شاعرانه #شعر_سپيد

......
كنج يك كافه
درهوايى بارانى
باعطر شعمدانى هاى خيس شده
چاى مينوشم و
از مرزهاى بسته ى خيال
رد ميشوم
راستى
مدت هاى زياديست
نميترسم
كسى كه براى بستن دستهايم آمده بود
چشم هاى بسته ام را باز كرده
من چشم هايم را
نذر كرده ام
نذريك پايانِ بى انتظار
........
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر#شاعر#ترانه
#ترانه_سرا #شعرنو #شعرسپيد
#شعر_نو #شعر_سپيد #شاعرانه

رفقا سلام
#تك_آهنگ #گذشته #جديدترين آهنگ بنده هست كه از تمامى #سايت هاى معتبر موسيقى كشور پخش شده است و شما ميتوانيد اين #كار را از #سايت هاى #موسيقى #دانلود بفرماييد.
البته اون دسته از عزيزانى كه عضو #كانال شخصى بنده( لينك در بيو) هستند مى توانند به راحتى اين #آهنگ را از كانال بنده دانلود بفرمايند.🙏🏽💙😊☺️🎤🎧🎼🎹🎷🎺🎸🎻 من خودم خيلى اين كار رو دوست دارم و اميدوارم شما هم از #شنيدن اين كار لذت ببريد. يه حس #نوستالژيك باحالى توى اين آهنگ هست كه ميتونه باعث #منحصر به فرد شدن اين آهنگ بشه.
.
.
.
#تك_آهنگ #گذشته #تابستان٩٦ #فيوژن #تلفيقى #راك #فولكلور #آواز #منتشرشد
#خواننده : #شويراد
#شعر، #عكس و #آهنگ : #نيكان_كهن
#تنظيم_كننده : #سپهر_رسولى
#ميكس_مسترينگ : #سعيد_صداقت
#گرافيست : #فاطمه_رجبى_ .
شعر قسمت راك👇🏽👇🏽
.
ما سالهاست كه از هم دوريم
دلتنگى برامون عادت شده
روزها خوب پيش ميرفت اما
چند وقتيه كه حالمون بد شده
من به روشناييت محتاجم
جهانم بى تو باز تاريكه
نميتونم فراموشت كنم چونكه
احساسم به قلبت نزديكه
با من بمون آرامشم باش
تو باعث آسايشم باش
تاريكى رو از من تو دور كن
تو باعث آرامشم باش
.
شعر قسمت فولكلور👇🏽👇🏽
.
میگن اسبت رفیقِ روزِ جنگه
مو می‌گویُم از او بهتر تفنگه
سُوارِ بی تفنگ قدرت نداره
سُوار وقتی تفنگ داره سُواره
تفنگِ دسته نقره‌ام رو فروختُم
برایِ وی قَبای تِرمه دوختُم
فِرستادُم برایُم پس فرستاد (داد و بيداد)
تفنگ دسته نقره‌ام داد و بیداد، داد و بیداد ، داد و بيداد

رفقا سلام
#تك_آهنگ #گذشته #جديدترين آهنگ بنده هست كه امروز از تمامى #سايت هاى معتبر موسيقى كشور پخش شده است و شما ميتوانيد اين #كار را از #سايت هاى #موسيقى #دانلود بفرماييد.
البته اون دسته از عزيزانى كه عضو #كانال شخصى بنده( لينك در بيو) هستند مى توانند به راحتى اين #آهنگ را از كانال بنده دانلود بفرمايند.🙏🏽💙😊☺️🎤🎧🎼🎹🎷🎺🎸🎻
من خودم خيلى اين كارو دوست دارم و اميدوارم شما هم از #شنيدن اين كار لذت ببريد. يه حس #نوستالژيك باحالى توى اين آهنگ هست كه ميتونه باعث #منحصر به فرد شدن اين آهنگ بشه.
.
.
.
#تك_آهنگ #گذشته #تابستان٩٦ #فيوژن #تلفيقى #راك #فولكلور #آواز #منتشرشد
#خواننده : #شويراد
#شعر، #عكس و #آهنگ : #نيكان_كهن
#تنظيم_كننده : #سپهر_رسولى
#ميكس_مسترينگ : #سعيد_صداقت
#گرافيست : #فاطمه_رجبى_ .
شعر قسمت راك👇🏽👇🏽
.
ما سالهاست كه از هم دوريم
دلتنگى برامون عادت شده
روزها خوب پيش ميرفت اما
چند وقتيه كه حالمون بد شده
من به روشناييت محتاجم
جهانم بى تو باز تاريكه
نميتونم فراموشت كنم چونكه
احساسم به قلبت نزديكه
با من بمون آرامشم باش
تو باعث آسايشم باش
تاريكى رو از من تو دور كن
تو باعث آرامشم باش
.
شعر قسمت فولكلور👇🏽👇🏽
.
میگن اسبت رفیقِ روزِ جنگه
مو می‌گویُم از او بهتر تفنگه
سُوارِ بی تفنگ قدرت نداره
سُوار وقتی تفنگ داره سُواره
تفنگِ دسته نقره‌ام رو فروختُم
برایِ وی قَبای تِرمه دوختُم
فِرستادُم برایُم پس فرستاد (داد و بيداد)
تفنگ دسته نقره‌ام داد و بیداد، داد و بیداد ، داد و بيداد

........
ديگر خيالى نيست
كه با دلتنگى هايمان
با بغض هاى ترك خورده
روى آفتاب
ابرها را نقاشى كنيم

ديگر خيالى نيست
ابرها روح پرغوغايمان را
باريده اند
رد پاها را
از سرزمين خيالمان
شسته اند
ميدانم
يك روز
يك جا
خسته ميشوى

امّا ديگر خيالى نيست
همه ى ما
حتى
بى غروب هاى دلگير جمعه
حسرت بى پايان
آرزوهامان هستيم

#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر #شعري #شاعر
#شاعرانه #شعرنو #شعرسپيد
#شعر_سپيد #شعر_نو #شعر_نوشته
#ترانه #ترانه_سرا #ترانه_نوشت #عشق
#عاشقانه #عاشقانه_ها #شعرعاشقانه
#دلنوشته #دلنوشته_ها #دلنوشته_های_من

.........
در فاصله‌هاى نوشتن
خيسم
از دلتنگى واژه‌ها
بى آيينه
بى عروسكم

چه سنگين است
خاطره‌
روى شانه‌هايم

فرياد می‌زند
كسى در من
اما نمى شنوم
چيزى جز سكوت
دهان فريادم را بسته‌
مهربانى‌هايم را خط خطى كرده‌ام

آموخته ام
نبودن را
نخواستن را

گذر كرده ام
از مرز دوست داشتن‌

خودم را
خودم
تبعيد كرده‌ام
که عشق تنها خاطره بود

#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر #شاعر #شاعرانه
#شاعرانه_ها #شعرنو #شعرسپید
#شعر_سپید #شعر_نو #شعر_عاشقانه
#شعر_ #شعراء #شعري #شعرعاشقانه
#ترانه #ترانه_سرا #ترانه_نوشت #عاشقانه
#عاشقانه_ها #عشق#ناب

...
سر ميگذارم بر بازوانت
چون هميشه
آرام جانم باش
دستى بكش
برگيسوان خسته ى روحم
من عاشقم
عاشق به تو
چشمان خيسم را
مداوا كن
آه اى خدا
اى جان جانانم
🙏🙏🙏🙏🙏
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#ماه_مبارك_رمضان
#شبقدر #شب_قدر #دعاء #آرزو
پ.ن. براى هم دعا كنيم قلبى رو نشكنيم آدم ها رو راحت قضاوت نكنيم و با آبروى كسى بازى نكنيم و يادمون باشه
خداوند حق الناس رو نميبخشه🙏🙏

.....
دستهاى شعرم را باز بگذار
هزار واژه ى نگفته
برايت رديف كرده ام
فقط ...
حوالى دلم
هوا بارانيست
بگذار
از اين جاده هاى مه آلود
رد شوم
پرنده ى شعرم را
به شوق چشمانت
پر خواهم داد

#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر #شعر_سپید #شعرنو
#شعراء #شعر_نو #شعر_عاشقانه
#شاعر #شاعرانه #شاعرانه_ها #شاعران
#ترانه #ترانه_سرا #ترانه_نوشت #ترانه_ها
#شعرسپید #شعرناب #عاشقانه #عاشقانه_ها
#كتاب #ادبيات #شعرناب

.......
موهايم را مى بافتى
و براين باور
كه دوستم دارى
جاده را گم كرده بودم
حالا
در خالى اين باورها
در حجم بي انتهاى
اين همه درد
مشق شب هايم را
از اول مينويسم

#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر_سپید #شعر #شاعرانه
#شاعرانه_ها #شعرنو #عاشقانه #عاشقانه_تنهایی
#شعر_ #ترانه#ترانه_ها#عشق#دلنوشته #دل_نوشته #شعرسپيد
#كتاب#ادبيات#

......
خداوندا
نگرانى هايم را به باد سپرده ام
اندوهم را از شانه هايم تكانده ام
دستم را به دستت داده ام
ساعتها سر بر شانه ات گريسته ام
گيسوانم را نوازش كرده اى
گفتى كه مرا ايمان داشته باش
هرجا كه نتوانستى به من بسپار
با خيالى آسوده،راهت را ادامه بده
امروز با خيالى راحت با ايمان به بودنت
باز هم سر بر شانه ات ميگذارم
كه مرا غير تو پناهى نيست

ماه مهمانى خداوند مبارك
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#دلنوشته #دل_نوشته#عاشقانه
#شعر #شاعر#شاعرانه #شعرنو#شعر_سپيد
#رمضان #ماه_خدا #روزه#خدا #انديشه #ايمان

....
باران ميبارد
كسى ترانه ميخواند
كسى روى تراس چاى مينوشد
با گلهاى شمعدانى عشق بازى ميكند
كسى خستگى هايش را شانه ميكند
كسى جاده را به انتظار مينشيند
كسى بي هوا هواى كسى را ميكند
و من هنوز در آينه
تارهاى سفيدمويم را خيره ميشوم
حالا طناب معجزه پوسيده است
بغض هاى خفته در گلو
همچون شراب هفت ساله
روح عصيانگرم را
در نفس نفس زدن هاى بى پايان
به خلسه ميبرد
دخترك سركش درونم هنوز
با برگ هاى بازى نشده در قمار
قصه ميبافد
#فاطمه_رجبى_
#فاطمه_رجبي
#شعر#شاعر#شاعرانه
#ترانه #دلنوشته #ترانه_سرا #شعر_سپید#شعر_نو #نويسنده#عاشقانه_ها #عشق

اولین همکاری من با رضا شبستری عزیز
به زودی در تمام سایتهای معتبر موسیقی
#فاطمه_رجبى_ #ترانه_سرا
#فاطمه_رجبي
@mostafamomenii @rezashabestari_original
@masoud__farahani @aminakbarnezhad @fatemeh_rajabi_taraneh

Most Popular Instagram Hashtags