#فاطمه_ابراهیمی

MOST RECENT

♦♦♦
اینبار قصه اگر میبافی نرم و آهسته بباف!
مجال به حقیقت ده و بگذار چاشنی داستانت شود.
بگذار همانگونه که آهنگ کلامت درحافظه ات جاخوش می کند،
پنجره هارابشکند،
رنگ ورویی به تاریکی ببخشد وبشویدافکارپریشانت را...‌!
کسی چه می داند،
شایداینبار جایی برای باور بازشود در مخیله ات که من وتو،
برای باردیگر "ما"شدن،
پادرمیانی عشق را محتاجیم....
#فاطمه_ابراهیمی

💔:
این روزها چشم های من رنگ خواب راهم ندیده.
داستان از آنجایی شروع شدکه تمام این شهرراوجب به وجب گشتم به دنبال عدالت گمشده ای که یک عمرازآن سخن راندندو یادآورشدند.
خبری نبود.
آواره ی کوچه پس کوچه های خیال شدم تاشاید خوشبختی را بیابم و هرجورکه شده ازاوبخواهم برگرددو پایانی خوش رقم بزند برای زندگی ام.
مدام مثل دیوانه هافریاد می کشید ودوری می کرد،
آنقدر اصرارکردم که جان برلبش رسید
سکوت را شکست و حقیقت را برصورتم کوبید.
من کاراکتری بودم ساخته ی دست سرنوشت!
پای به دنیا گزاشتم برای بازی درفیلمی که تمام سکانس های ازپیش تعیین شده اش زندگی ام راجهنم می کرد!
خنده های بلندم،گریه های خاموشم وحتی صدای بلند شکسته شدن قلبم فیلم را برای روزگارجذاب تر می کرد
مستانه می خندیدو سرنوشت راوادار می کرد به ادامه دادن فیلمی که زندگی ام را اسیرخودخواهی وبی رحمی اوکرده بود!
تنهابهانه اش برای نگه داشتن من همین بود
دردکشیدن من مسکن دردهای اوبود واین یعنی تزریق آرامش به تک تک سلول هایش!
حقیقت سیلی نشد،
پتک شدبرسرم!
واینک،نشسته ام و چشم به آسمان دوخته ام اما......
عقربه های ساعت جابه جامی شوند وهشدار می دهند وقت کم است!
ثانیه هاهم ترسانند و به چشم به هم زدنی می گریزند
دقیقه هااما ........
بیشترمی مانند،
دلسوزی می کنند و می گریند به حال سرنوشت سیاه رنگم
و بعد ناگهانی غزل خداخافظی رازمزمه می کنند و درمقابل چشم های مبهوتم جای خودرابه دیگری می دهند.
ومن دیرگاهی است درفکرپایان دادن به این توفیق اجباری عجیب هوس یک فنجان قهوه باتلخی آمیخته به مرگ رادارم،آنقدرکه شیرینی شکرهم اثرنکند!
کسی چه میداند،
شایداین بار حال دلم برای همیشه خوب شود.....
#فاطمه_ابراهیمی
پ ن:وقت خیلی کمه!

💜🌷:
تو ساده میگذری.
چون رهگذری بی حواس که ردپایش،عطرتنش وحتی آرامش صدایش را جا می گذارد.
من اما به این امانتی های نصفه ونیمه ی به جای مانده ازتو قانع نیستم،
آدم ماندن اگرنیستی باخودبردار و ببرهمه را.
و این بارحتی کلاهت هم اگراین حوالی افتاد برنگرد
برای همیشه رهاکن.
چون موهایت،
خیالم را...!
فاطمه ابراهیمی
پ ن:نمیدونم چرابعد کلی وقت گذاشتن و نوشتن موقع پست کردن دودل میشم،تولحظه ی آخر صدبار میگم اینی که نوشتی خیلی چرته،هرجاییش بده تو کامنت بگین حتما🌷🌸
#فاطمه_ابراهیمی
#روز_قلم_مبارک
#زندگی#رویا#قلب#نقاشی#آرزو#موهایت#رنگی_پنگی#رهگذر#رهاکن_خیالم_را#بی_حواس#آرامش#امانتی#نصفه_نیمه#قانع#خیال#ردپا#نویسنده#نویسندگی#هنر#عشق#روح#بگذار_هنر_سخن_بگوید#

🌸🍃:
امروز تک تک خاطره های سیاه پوشت را به بهانه ی دیدار خبرکن ،به اجبار هم که شده ازخانه هایشان دورشان کن .حوالی قلبت که پیدایشان شد،کنار غم بنشانشان و بعد باهم دفنشان کن.
فقط حواست باشد گلدان ها قبرهای مناسبی نیستند!
فراموش نکن اگر همدم گل ها شوند آن قدر گل های بیچاره را شکنجه می دهند تا پژمرده شوند.
غزل خداحافطی را بیخیال شو و خیلی زود ترکشان کن.
پشت سرت را هم نگاه نکن.
وبعد،
کنارباغچه ی شمعدانی ها،همان هایی که بوی کودکی ات را می دهند،
روی آن صندلی چوبی بنشین و دلبری های رنگین کمان را تماشا کن.
یک خنده ی ازته دل هم تحویل ماهی های بازیگوش حوض بده و دم کرده ی حال خوب باعصاره ی شیرین خوشبختی و عطر زندگی ات را سربکش
عجیب معجزه می کند....
#فاطمه_ابراهیمی
Photo by:@masoumeh.ghoreishi
،
#شمعدانی#ماهی#حوض‌#عصاره#شیرین#عطر_زندگی#‌دم_کرده#رنگین_کمان#غزل#‌خاطره#دیدار#بهانه#خانه#قلب#گلدان#همدم#پژمرده#شکنجه#کودکی#دلبری#خنده_ی‌_از_ته_دل#‌خوشبختی‌#معجزه#نویسنده#نویسندگی#هنر#عشق#رنگی_رنگی#شهرکر#چهارمحال_و_بختیاری#پارک_لاله#شهرکرد_معلم#عشق

هرچه انسان تر باشیم
زخم ها عمیق تر خواهند بود
هر چه بیشتر دوست بداریم
بیشتر فراق خواهیم کشید
و تنهاهایمان بیشتر خواهد شد
شادی ها لحظه ی وگذرا هستند
شاید خاطرات بعضی ها
در ان ها تاابد در یاد بماند
اما رنج ها داستانش فرق می کند
تا عمق وجود ادما رخنه می کند
و ما هرروز با ان ها زندگی می کنیم
انکار که این خاصیت انسان بودن است

#انسان
#عشق
#وابستگی
#خاطرات
#فراق
#جدایی
#عشق
#باور
#تنهایی
#دلتنگی
#اشک
#دوست_داشتن
#زخم
#درد
#گریه
#شادی
#غم
#خنده
#رخنه
#نامه_به_کودکی_که_هرگززاده_نشد
#اوریانافالاچی
#فاطمه_ابراهیمی
#برشی_ازیک_کتاب📚

🎈📷🍭:
`
این خانه هنوزهم باقیست
باهمان اتاقی ڪه پنجره اش گره میزد نگاهت رادرنگاهم
باسقفی که بادکنک ها قابش گرفته اند
شمع هاراخاموش نگه داشتم
عادت کرده اند ڪه بادستان تو روشن شوند
چشم دوختم به خیابان
توآمدی
اما درخیال...!
#فاطمه_ابراهیمی
#فاطمه_ابراهیمی_چهارمحالی
#دلتون_شاد
#Art#dream#heart#love#tbt#likes#follow#girl#home#street#author#writer#kiss#photography#photographer#photo#graphic#days#night#black#wite#cute#

💙:
نه حرف از ثانیه هابزن،
نه دقیقه هارا تلف نکن.
خلاصه بگویم،کارنیمه تمام ات را به گردن زمان نینداز.
زمان،
بالغ نمی کند احساسات نارس تورا
تأخیرنینداز میان دوستت دارم هایت
من از عشق،
همه اش را می خواهم
تمام و کمال،
بی کم و کاست و
یکـ جا...!
#فاطمه_ابراهیمی
#عشق#زمان#ساعت#ثانیه#دقیقه#بالغ#دوستت_دارم#beautiful_love#the_kind_girl#author#writer#ebi#i_love_you#dream#life#wite#black#life#photo#photography#graphic#world#words#heart#خاطره#کتاب#طراحی#زندگی#عشق#هنر#هنردوستان

💜💪:
حالم دلم هیچ
چشم های خیسم را ندیدی؟!
پسربچه ی بهانه گیری شده ام که به یک نسیم ساده هم حسادت می کند
حسادت هم دارد جانا
من باشم ونسیم موهای تورا نوازش کند......؟!
#فاطمه_ابراهیمی

📖
باید خیلی بجنگی تا بتوانی بگویی آن روز که "حوا" سیب ممنوعه را چید گناه به وجود نیامد، آن روز یک قدرت با شکوه متولد شد که به آن می گویند "نافرمانی". و بالاخره خیلی باید بجنگی تا ثابت کنی که درون اندام نرمت، چیزی به نام "عقل" وجود دارد که دوست داری به ندای آن گوش بدهی.مادر شدن حرفه نیست، وظیفه هم نیست، فقط حقی ست از هزاران حقی که داری.و از بس این حق را فریاد می کشی خسته می شوی و تقریبا همیشه شکست میخوری. ولی نباید دلسرد شوی! "جنگیدن به مراتب زیباتر از خودِ پیروزیست" #نامه_به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد #اوریانا_فالاچی #فاطمه_ابراهیمی
#کتابخانه_مُنا #کتاب_بخوانیم #کتابخانه #کتاب_خوب #کتاب_دوست #کتابسرا #کتابخوان #کتابخوانی #کافه_کتاب #کتاب_باز
#ketabdoni #ketabdoost #ketab_khob #ketab_bekhanim #ketab_khani #ketabkhaneh #kafe_ketab #ketab #ketab_foroushi #ketabnak #Bookworm #ketabekhooob #booklover

☕🍃:
Photo by:@alichoubin
دنج ترین جای کافه
پشت آن صندلی چوبی
و بین حجمه ای از آرامش دوست داشتنی پیانو
چشمان قهوه ای رنگت چشم های مرا نشانه گرفت ونگاهم را تصاحب کرد
ثانیه ها به تماشای عاشقانه های مانشستندوزمان متوقف شد
آن روز با صفحات خط خورده از دفتر زندگی ام فرق داشت
فرقش همان دلچسب بودنش بود
آن روز حتی اسپرسوی جاخوش کرده در گودی آن فنجان سفیدرنگ هم درکنار شیرینی نگاهت
شیرین ترین تلخی زندگی ام شد
همه چیز آرام بود،ناب
اما....
سوال ناگهانی ات پایان زنگ تفریح دقیقه ها شد
شایدهم اشتباه از من بود
شاید من زیاده از حد برایت لیلی بودم که آن روز آنگونه مجنون شدی
تواز جدایی پرسیدی،و من مسخ جادوی نگاهت بودم
اسمم را بر لب میراندی ومن غرق در تمام لحظات باتوبودن شده بودم
یکی یکی
پشت سرهم
می آمدند و می رفتندومن می دانستم که رفتنت مرگ است
درجدال باآن افکار مزاحم بودم که صدای نحس کشیده شدن صندلی مراازپرتگاه خیال به کافه برگرداند
بازهم شادی
مثل لپ لپ هایی که ذوق داری برای بازکردنش
من برای به آغوش کشیدنت ازجا برخاستم
اما لپ لپ من خالی بود
وباز هم خیال پوچ!
لبخندزدی و وگذشتی از فریاد سکوتم برای باتو بودن
ومن امروز برای هزارمین بار مرور کردم لحظه به لحظه ی آن روز را
وبرای هزارمین بار نفرین کردم مردمی را که یک عمر گفتند سکوت نشانه ی رضایت است
واینگونه جدایی را سرنوشت قلب های بی قرارمان کردند..! '

#فاطمه_ابراهیمی
'
#کافه#مرور#زندگی#لپ_لپ#پرتگاه#تلخ#شیرینی#لیلی_و_مجنون#دنج#صندلی#چشمها#نگاه#عاشقانه#دلچسب#اسپرسو#زمان#ثانیه_ها#‌جدال#خاطرات
#caffe#photo#photography#graphic#author#dream#life#wite#black#clocks

بر خلاف اسمش، اين كتاب نامه نيست،. بلكه از گفتگو ها و مكالمه هاي دروني اي حكايت مي كند كه زني باردار - كه به نظر خود فالاچي است - با فرزند درون شكمش دارد.
البته از اين نظر كه اين گفتگو به صورت كتابي درآمده و محتوايش به تمامي انسان ها بسط يافته است، عنوان<<نامه>> اكنون برازنده به نظر ميرسد.
با اينكه صفحات كتاب چندان زياد نيست و محدوده ي زماني اي كه مربوط به وقايع كتاب و شخصيت هاي آن مي شود نيز كم است ( حدود سه ماه ) اما حجم و زمان آن به اندازه ي طول زندگي انسان ملموس و قابل حس است.
فالاچي سوالات و مطالبي را عنوان ميكند كه هر انساني - و بالاخص زن - ممكن است در طول عمرش بارها از خود بپرسد و براي خود بازگو كند؛ به دنيا آوردن فرزند، انتخاب زندگي، قوانين زيستن، زن يا مرد بودن، عدالت، عشق و ...
#پيشنهاد_كتاب #پيشنهاد_ميشود #كتاب_بخوانيم #كتاب #كتابخواني
#نامه_به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد
#اوريانا_فالاچي #فاطمه_ابراهیمی #انتشارات_آزرميدخت
#letteraaunbambinomainato #lettera_a_un_bambino_mai_nato #lettertoachildneverborn #letter_to_a_child_never_born #oriana_fallaci #orianafallaci

—-
۳:۴۰
—-
شكل بيدارى يك صبح دگر از روز است
و غم انگيز ترين ساعت يك امروز است

شب پر از غصه و خوابى كه ندارى شده است
باز هم وسوسه ى عشق تو جارى شده است

باز هم روز شد و غصه و شب بيدارى
باز هم وحشت اين دلهره و بيمارى

باز هم زندگيم منظره اى از هيچ است
رو به روى تختم پنجره اى از هيچ است

وقت بيدارى يك صبح دگر ... مى دانى؟
و غم انگيز ترين ... قول بده مى مانى ...!!!
.
.
.
#همیشه_رویا
#عکس از #فاطمه_ابراهیمی عزیز و هنرمند
مراسم بزرگداشت #دکتر_افشین_یداللی
#پردیس_تئاتر_شهرزاد .
.
.
پ ن ۱: دلتنگی عجیییییب امروز فشار آورد دکتر... همش یادتون بودم... که جاتون چقدر خالیه... که دردام رو به کی بگم؟
که بعد از شما به کی اعتماد کنم؟
امشب همش جلوی چشمم بودین دکتر ... کاش بودین دکتر ... کاش بودین...
@afshinyadollahi
پ ن ۲: ... قول بده می مانی ...

_
📚 #معرفی_کتاب
#سیستم_های_مدیریت_ساختمان
اثر #هرمن_مرز
ترجمه #فاطمه_ابراهیمی
ناشر #یزدا
#1392
32000T
_
📚 با #بوکناب_معماری همراه شوید
@BookNaab_Architecture 📚
@BookNaab_bot

_
📚 ‌#مطالب_کتاب

این کتاب به عنوان مرجع کاملی از استانداردهای باز LON ،KNX و BACnet در دانشگاه‌های آلمان تدریس می‌گردد . این مجموعه همچنین به همه کاربران از جمله طراحان، مهندسان، معماران و مشاوران ساختمان این امکان را می‌دهد تا با مفاهیم وساختار‌های پایه‌ای بکار رفته در این فناوری، مدیریت لازم بر منابع را به اجرا گذاشته و با هم‌افزائی امکانات موجود شرایط لازم برای بهره‌وری بیشتر را فراهم آورد.

مهم ترین مباحث این کتاب عبارتند از:

_ 🔹 مقدمه ای بر اتوماسیون ساختمان
_ 🔹 اصول سیستم های ارتباط صنعتی (فیلدباس و شبکه ها)
_ 🔹 پروتکل ارتباطی European Installation bus/konnex(EIB/KNX
_ 🔹 پروتکل ارتباطی Local Operation Network(LoN)
_
🔹 پروتکل ارتباطی Building Automation control network(BAcnet)

_
🔸 کلید واژه ها
#بوکناب_معماری
#بوکناب_مدیریت_ساختمان
#بوکناب_هرمن_مرز
_
📚 #کتاب #کتاب_معماری #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوار #کتابدونی #کتب_معماری #مطالعه #معماری #بوکناب #بوکناب_معماری #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب

كتاب #نامه_به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد فريادى است از خشم نسبت به آنچه بر سر بشر آمده... در عين حال از عشق مادر شدن مى گويد...
نويسنده#اوريانا_فالاچي مترجم#فاطمه_ابراهیمی
#شيرين_ولى_پور
#shirin_valipour
#dr_shirin_valipour
#acteur
#iranian_actress
#iranian_artist
#iranian_actor

👑👑👑👑😍👑👑👑👑
همه سبک های تمرینی عالی هستند
#جیم_استیک
یکی از این سبک هاست که مربیان باشناخت آن میتوانند قسمتی یا کل برنامه تمرینی خود را به این سبک اختصاص دهند
#آموزش
#دور_از_تعصب جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۲۹۹۸۲۴۶۹۳
۳۲۴۸۷۳۶۳
با مربیگری#فاطمه_ابراهیمی بلوار حمزه بین کوچه ۹ و۱۱

برای اولین بار در استان کرمان
#برترین فیتنس دنیا در #باشگاه_کانگو_جامپ_کرمان #مربیگری#فاطمه_ابراهیمی ✔️کانگوجامپ هماهنگی عضلانی ر افزایش میدهد
✔️عضلات شکمی را به شدت درگیر میکند
✔️حجم عضلات و توده استخوان را افزایش میدهد و از پوکی استخوان جلوگیری میکند
✔️80 درصد ازضربات ناشی از تمرینات پرشی که بر مفاصل و ستون فقرات اعمال میشود توسط کانگوجامپ جذب میشود.
✔️به صورت ویژه ای برروی عضلات پوسچرال و کمر و بطور کلی روی همه عضلات پشت کار میکند
✔️12 تا18 درصد در افزایش سطحاثرگذاراست
✔️بشدت باعث ترشح هورمون های شادی بخش دربدن میشود
❤️❤️❤️ #کاهش_وزن با #کانگوجامپ
#شادباشید
#لذت_ببرید
#وزن_کم_کنید
#بدون_محدودیت_سنی
#به_اندام_دلخواهتان_برسید
هیچ کاری غیر ممکن نیست کافیه راه درست انتخاب کنید و اراده کنید.

Most Popular Instagram Hashtags