[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#فاحش

MOST RECENT

کمربند یک مرد حریم خاصی دارد... دوجا اگر باز شود...! شلوار از پای انسانیتش می افتد: یڪی برای نامحرم و دیگری برای تنبیه تنها محرمش ...
#خیانت
#زن
#فاحشه_مغزی
#چشم_چرانی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ … ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ … ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ … ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ … ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ ! ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ ﻭ ﺗﻮ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ … ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ، ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : " ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ! ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟ ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ … ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ، ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ … ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ "ﻣﻦ ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨ ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﺪ … ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ! ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ … ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!! ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ … ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !! او مادر میشود وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟
#سکس
#زن
#فاحشه_مغزی
#چشم_چرانی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

از سر یک سیب این همه چوب خوردیم و فلک شدیم
مادر بزرگ هایمان با بافتنی شان
قصه هایشان را هم برایمان بافتند
هیچ ادم برفی برای هویج لبخند نمیزند
بدون بینی هویجی هم بوی خیانت را میفهمد
یک پای این داستانها لنگ میزند
پینوکیو دروغگو نبود ،شاید پیامبری بود
که باورش نمی کردیم..!!
فرشته مهربان هم فاحشه ای بود
که برای رزالت خویش به پینوکیو باج میداد
رابین هود تنها پیرمردیست که خواب
شروود را می بیند
رابین هود رادرشمار عیاران هم حساب نمی کنند
رابین هود فقط گور کن پیری بود که در مسیر گاری مالیات شاه چاله میکند
که هر دست انداز ، دو سکه به حساب زمین وا ریز شود
یک پای این داستانها چلاق کردند
تا خواب هایمان را جا به جا کنند
و هیچ کجای به زندگی شک نکنیم
مبادا پی ببریم ما همان لیلی پوتی های یائسه ای هستیم تا
که با باور ِ مزحک قداست ، به پیامبری گالیور ایمان نخواهیم آورد
شاید بفهمیم آن روی دنیا را هم که
با تماشای ما مشغول کرده اند 💔 #سکس
#زن
#فاحشه_مغزی
#چشم_چرانی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

در کوچه های تنگ و تاریک بوی شهوت مردان، مو را بر تن ما سیخ میکند.. پنجره ای باز که صدای ضجه های زنی تن فروش، در خنده های مرد هوس باز گم می شود.. کمی دورتر دخترکی هجده ساله، کودک خود را در جوی آب انداخته است.. پسری بیست ساله دستش را در "..." زنی سی ساله میگذارد و آنچنان میخندد که گویی دنیا را آبستن کرده است.. سیگارم را در گوشه لب کبودم میگذارم باز این فندک لعنتی از میان دستان لرزانم سقوط میکند.. دستمالی سفید با خون خشک شده در کنار فندک زنگ زده من... در گوشه خیابان مردی لاغر سرنگ حسرت را در رگ بی غیرت خود فرو میکند.. خدایا دنیایت را فیلتر کن.. موجودات برتر تو اینگونه ایم
#سکس
#زن
#فاحشه_مغزی
#چشم_چرانی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

سنگ باش بانو!

شیشه که باشی می شکنند تو را به جرم شفافی و میگویند:
شکستنی را باید شکست... سفت باش بانو!
نرم که باشی تورا خفه میکنند زیر غرورشان و میگویند:
سکوت نشانه رضایت است... مرد باش بانو!
زن که باشی لگد کوبت میکنند زیر هوس هایشان و میگویند :
هرزه بود... خار باش بانو!
گل که باشی اسید پاشی ات میکنندبه انگ قانون عاشقی و میگویند : بی وفا بود... روباه باش بانو!
آدم که باشی قربانیت میکنند با مکاری تمام و میگویند:
ساده بود و هالو... گرگ باش بانو!
طعمه که باشی می درند شخصیتت را با نگاه هیزشان و میگویند: خودش اینگونه نخ داد... فریاد باش بانو!
آه که باشی تورا می آزارنند با هر ظلمی و میگویند :
اگر درد داشت فریاد میزد... شیطان باش بانو!
حوا که باشی میرانند تورا از خوشبختی یه بهانه سیب و میگویند: خطا کار بود... زخم باش بانو!
مرهم که باشی تورا پر میکنند از درد برای بهبودیشان و میگویند: تو یا د آور دردی ... ←←←← #مغرور باش بانو
#زن
#فاحشه_مغزی
#چشم_چرانی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

من فاحشه نیستم دوست نداشتم فاحشه باشم... تو فراموش کردی که به افکارم گوش کنی کمی منتظر باش گویا صداقت رنگ کم نکرده است گاهی مشکوک میشوم به این که خودم را دوست داری یا تنم را بگذار آغوش گرمت برای فاحشه ها باشد. من سرمای تنهایی را به آغوش هرزه ات ترجیح میدهم یکی بود که رو راست میگفت بیا سکس کنیم و مردم سنگ سارش کردند و یکی بود که بر سجاده قسم میخورد و به ریا عشق میورزید و با نگاه سکس میکرد من فرهنگ چادر را از اعراب آموختم و تن برهنگی را از فرنگی ها ولی آنچه برای من مهم بود ایرانی بودنم بود و ایرانی پوشیدنم .. با همان لباس گل گلی و رو سری کوتاه وقتی بند بند وجودم لبریز از راستی بود به اجبار بند بند لباسم را باز میکردی.....من فاحشه هستم یا تو؟!!!!!!! ولی افسوس گاهی فراموش میکنم که باید فراموش کنم . . . . من خریدنی نیستم
#ایرانی
#صداقت
#زن
#فاحشه_مغزی
#چشم_چرانی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

بـه چـه نـگـاه ميـکـنــي؟
تـو کـه انـتـخــابــت را کــرده اي،
فــاحـشــه کسی نـيــسـت کـه تــن مـيــفروشـد،
فـاحـشــه تـويــي کـه يـکـي را در آغـوش داري،
ديـگــري را زيـر سـر و خـاطــرات ديـگــري را در قـلــب...! #زن
#فاحشه_مغزی
#چشم_چرانی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

آن ها کافرند ، آن ها جهنمی اند ، آن ها دین و ایمان ندارند ، و ... و.... و.... باشد ، قبول ؛؛ نمیخوام بگویم آن ها همه چیزشان گل و بلبل است ، ولی ... اگر آن ها بی بند بارند ، پس چرا ما رکورد دار اعتیادیم؟ اگر آن ها شهوت پرستند ، پس چرا ما رکورد دار تجاوز به پسر ها هستیم؟ اگر آن ها افراد بی وفایی هستند ، پس چرا ما رکورد دار طلاقیم ؟ چرا آن ها هر روز پیشرفت میکنند و ما زندگی مان به نفت وابسته است ؟ اگر کفار ارزان بخرند نفتمان را، همه چیزمان گران میشود.... وای به روزی که این نفت تمام شود...... من واقعا یک چیز را نمیفهمم ، اگر خدا با ماست ، پس کی با اوناست؟
#فاحشه_مغزی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

این روزها، همه فروشنده شده اند!
دیگر خبری از تورم نیست!
دخترڪ هفت ساله، گل هایش را می فروشد
آن مرد چهل ساله، ڪلیه اش را
و زیباتر از همه
آن زن سی ساله، اندامش را
اینجا، همه چیز آرام است
راحت بخوابید... #فاحشه_مغزی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

هجوم شهوت که بالا میگیرد

فرق بین بکارت و نجابت را نمی فهمی!!! عصمت و قسمت را یکی میبینی !!! تن آدمی میشود جولانگاه هرزگی ها

اما ارضا که می شوی تازه می فهمی چه دریدگی هایی که نکردی ای انــــســـان. . .
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

واسه اونــا که مغزشون هرزه ست !! گیرم که دخترها سند شرافتشون بکارتشونِ تو سند شرافتت کجاست مرد؟؟ مردانگیت را لای پاهایت جستجو نکن! مردانگیت را در جنس نگاهت... لای انگشتانت... در نوع بیانت... آنجا که صداقت را دفن کردی جستجو کن... وگرنه همگی به تماشای یابوها🐴 می نشستیم که چقدر مردانگی دارد

#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

به نام آفریننده قلبهای قوی " مرد نامم " مرد " است . در نگاه کائنات مظهرِ قدرتم.....تکیه گاهم....شانه ام....سازنده ام . سازنده ؟؟ چه کسی مرا بسازد ..؟! قلبم....فکرم....روحِ آشفته ام! از همان کودکی در گوشم خواندند : تو مردی ! مرد و گریه؟ مردِ و قولش؟ مردَم....ولی سنگ که نه ! گاهی زیرِ بار مشکلات می‌ شکنم ....خرد می‌شوم. ولی .. نباید کسی بشوند صدای شکستم را... که مبادا صفتِ " مرد " بودنم را از من بگیرند !! ای زن ! از همان کودکی سرنوشتم را اینگونه رقم زدند . کار کن....کار کن.....خدمت برو....درس بخوان....کار کن....تا که چه؟ دخترِ مردم را خوشبخت کنم؟ با توام دختر مردم ؟؟ حقیقتِ زندگی ما مرد ها تلخ است . پس اگر قرار است سخت زندگی کنم تو آرامشم باش روحم باش مرهم دستهای ترک خورده ام باش بگذار تا میان شانه هایت آرام گریه کنم. اشک هایم را میان شانه هایت پنهان کن بانو. نگذار ببینند می‌ترسم چیزی از مرد بودنم کم شود کاخی به نام " غرور " در قلبم فرو بریزد ! آشوبم نکن بانو هدفت از خلقتت آرامش من است .... آرامشم باش " مظهرِ آرامش " *** تقــــديــــم به مَــــرداي ســرزمينم؛ نــه !! نـٓــرهاي سرزمينم....
#مرد
#مردانه
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

کشوری را میشناسم
که ریختن " کنجد " بر روی " بربری " برای مردمانش یک " آپشن " محسوب میشود،
در آن کشور،مردمانش بجای حل مشکلاتشان
سعی میکنند به بهترین شکل ممکن، زندگی خود را با آن تطبیق دهند ...
در آنجا مردم،خانه ی رو به آفتاب را گرانتر میخرند...
و بعد با هفت لایه پرده ، تمام پنجره ها را می پوشانند ...
جالب است در آن کشور
یک دختر کنار خیابان ... میتواند مهمترین عامل یک ترافیک سنگین باشد !
در آن کشور اگر آدمها دلشان بگیرد
باید بروند قبرستان ...بیمارستان...تیمارستان یا آسایشگاه سالمندان !
تا بفهمند غمهای بزرگتری هم هست ...
نکند که دلشان هوای شادی بکند ...
و همه در آنجا،برای هر تغییر و هر اتفاقی
بدنبال منجی اند ...
هر کسی غیر از خودشان ... !
در آن کشور تفاوت بین شادی کردن و عزاداری را
تنها با دیدن محل برخورد دستها میتوان فهمید ...
هر کسی که گفته : آن کشور از جهان سوم است
یقین دارم تا سه بیشتر بلد نبوده بشمارد....! Cm Plz

#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

مخصوص زنان

من زنم زنی بدون عمامه و عبا لخت و برهنه زنم من بدون حقوق تو زنم به جرم این زنیت به بندم می کشی به جرم این زنیت در آغوشم می کشی به جرم این زنیت تجاوزها به شعورم می کنی من زنی در رختخواب من دخترکی روی پاهایت من حوری در بهشتت من زنم در خانه ات در همان آشپزخانه سوار بر همان اتومبیل بارها و بارها مست هوس ها بارورم کردی و بعد در کمال بی شرمی مادر فرزندانت را محکوم به سنگ سار خواندی آری من زنم زن سنگ سارها و تجاوزها بدون حق حضانت ها زنی به شکل ماشین جوجه کشی پنجه های قوی ات چنگ بر تن نحیفم می زد و صدای خورد شدن اندام ظریفم در آن شب طوفانی در آن روز نفرین شده ودرآن ساعات فراموشی گوش فلک را کر کرد طوری که دیگرهرگز صدای زنیتم را نشنید بعد آن بود که مرا به تاوان زنیت فاحشه خواندند تورا به حق تجاوز مرد با تمام عقده هایم بانو یا دوشیزه با تمام کمبودهایم دوشادوش مشکلات ایستادم تو نیز گر مرد میدانی بیا زن باش در این سرزمین ویرانی..... Cm Plz #فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

كانَ عبدًا سكنَ روحه الجموح حتى تمرد على سادته وقامَ يتغزل بنسائهم غير آبِهٍ بكونهِ عبدًا.
ولم يَرَ في كونهِ أسود اللون مايجعله أدنى ممن يخاطبهم أو يتغزل في نسائهم !
( وما ضرّ أثوابي سوادي وإنني لكالمسك لا يسلوا عن المِسك ذائقه ) .
هو ( الحسحاس بن نفاثة بن سعيدٍ بن عمرو بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسدٍ بن خزيمة ) .
كنيته أبو عبد الله استعبده #بني #الحسحاس وكان لبني #أسد فترعرع بينهم ( أشعار عبد بني الحسحاس قمن له عند الفخارِ مقام الأصلِ والوَرقِ ) .
كانَ ماهراً في الرمي شجاعاً لايفرّ يقال انه فكّ اسر امرأة من بني الحسحاس من عند #اليهود فلما ادركته قالت له ( اريد ان اكافئك ولكنّي لا أملك شيئاً ) فراودها عن نفسها لكنها أبت ..
.
لم يترك عادته بالتشبب في نساء بني الحسحاس ما أثار حفيظة سادته كان تغزلهُ #فاحشًا طريقة لإحتجاجه على #عبوديته ..
اجتمع بني الحسحاس على قتله فساقوه قرب عين ماء ليروا من هي صاحبته ليقتلوها ثم يقتلوه .. فأبى أن يجيبهم حتى سقوه الخمر ولمّا رآها قال ( شدّوا وثاق العبد لا يفلتكم إن الحياةَ من الممات قريبُ )
لم يهدأ لقومه بال حتى ألقوه #في #حفره وأحرقوه وهو حيّ فلم يبق منه إلا شِعره وصدى صوته خارجاً على سادته .. #عرب #السعودية #بني #قبيلة #قطر #البحرين #الامارات #العراق

این روزها بحث خشونت علیه زنان بدجوری داغ شده ...
همه حمایت میکنن ...
هشتگ میزنن ؛
عکس پروفایل تغییر میدن !
ولی فقط کافیه توو خیابون یه دختر با تیپ مناسب ببینن ...!
تویِ مترو خودشونو میچسبونن به خانما وقتی میرسن خونشون هشتگ حمایتی میزنن خشونت علیه زنان ...!
دختره سختشه نمیتونه پارک دوبل کنه بهش میخندنو مسخرش میکنن ...
بعد خشونت علیه زنانو محکوم میکنن !
تا یه خانمی توی بحث های اجتماعی/سیاسی/فرهنگی و ... شرکت میکنه میگن جای زن توو خونس زنو چه به این حرفا؟!! از دست نگاه های آلوده در امان نیستن
تویِ تاکسی ،
تویِ اتوبوس ،
تویِ پاساژ ،
تویِ خیابون ؛
تویِ کوچه ...
تویِ ...
اینا تازه یه گوشه ای از مشکلاتشونِ ...!
ولی به نظرم هیچکدوم از اینا مهم نیستن ...
مهم اینه که هشتگ بزنیم !!!
مهم اینه که الکی ادای آدم حسابیا رو در بیاریم ...
مهم اینه که تظاهر کنیم به چیزی که نیستیم ...
کسی چه میدونه تو همون آدمی که تویِ تاکسی وقتی زنی کنارته خودتو پَهن میکنی کنارش !!!
کسی چه میدونه تو همون بیمار جنسی!!!
کسی چه میدونه
#زن_مقدس_خشونت_علیه_زنان
زنانی که به بن بست رسیده اند. سکوتشان مقابل خشونت جواب نداده،خشم و پرخاشگری شوهرشان هر روز بیشتر شده،دیگر توان تحمل ندارند و امیدشان را برای از نو ساختن زندگی آرام از دست داده اند💔 🔴 ۲۵ نوامبر، روز جهانی نه به خشونت علیه زنان‎؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد از افزایش بیش از ۳ درصدی همسرآزاری نسبت به سال ۹۴ خبر داد؛ ۵۲٪ خشونت‌های روانی و کلامی، ۳۷٪ فیزیکی
#فاحشگی
#فاحشه
#باکره
#هرزه
#جنده
#فقر_فاحشه
#فاحش
#فاحشه
#فاحشه_خانه
#فاحشة

Most Popular Instagram Hashtags