#غارت_آزربایجان

MOST RECENT

.
قابل توجه مسئولین خائن و بی کفایت استان آذربایجان شرقی و شهرستان ورزقان، همچنین تقدیم به ساده‌اندیشانی که در توهم و تخیل سیر میکنند و میگویند آزربایجان سر ایران است!!! (سر بدون زبان و مستعمره، که توسط شکم این بدن غارت میشود!) 🔹ورزقان شهری که نه بیمارستان دارد و نه تاکسی اما در عوض نیمی از مس کشور را داراست‼️
شهری که بعد از پنج سال هنوز هم در خرابه‌های زلزله اسیر است! اینجا آزربایجان غریب است .......... اویان آزربایجان اویااااااان
#آزربایجان_در_استعمار
#ورزقان #معدن #مس #طلا
#غارت_آزربایجان
#مسئولین_نالایق
#استعمار
By @rasul_araz

🔴 قابل توجه مسئولین خائن و بی کفایت استان آزربایجان شرقی و شهرستان ورزقان، همچنین تقدیم به ساده‌اندیشانی که در توهم و تخیل سیر میکنند و میگویند آزربایجان سر ایران است!!! (سر بدون زبان و مستعمره، که توسط شکم این بدن غارت میشود!) 🔹ورزقان شهری که نه بیمارستان دارد و نه تاکسی اما در عوض نیمی از معدن مس کشور را داراست‼️
شهری که بعد از پنج سال هنوز هم در خرابه‌های زلزله اسیر است! اینجا آزربایجان غریب است .......... اویان آزربایجان اویااااااان
#آزربایجان_در_استعمار
#ورزقان #معدن #مس #طلا
#غارت_آزربایجان
#مسئولین_نالایق
#استعمار

Most Popular Instagram Hashtags