#عین_الدین_مریوانی

4 posts

TOP POSTS

هفته نامه سیروان/ هفتم اسفندماه 95/ شماره 923
زمستان است/ گزارش گفت و گو با عين الدين مريواني هنرمند نام آشناي موسيقي كردي فيض الله پيري: ارديبهشتي است و زاده سرزمين برف و بهمن؛ درميان کوهستانهاي خشن و سرزمين سحرآلود اورامان. بزرگ شد در »زمستان بي بهار«، سپري کرد زندگاني را محروم از ديدگان و متکي ماند به بينايي دل و قدرت صدا. دنياي هزار رنگ نزد او بي رنگ است و هرچه هست، »تنها صداست« که مانده و »دل است و ديده، چو يک لحظه مي‌نهد برهم«* حق را و حال خود را در نظر دارد. قرآن آموخت و فلوت و دف مي‌نواخت و مي‌نوازد؛ خواننده‌‌اي که آثارش و بلکه وجودش بخشي از خاطره جمعي نيم صده اخير کردهاست. در جان صدايي و درسينه قرآن دارد و ملوديهايي که آيينهاي بومي و بزمي را با آن مي‌آرايد. »حافظ مجلسي« و »دردي کش محفلي« را بنگر که »از گفته‌ي خود دلشاد« است و ابايي ندارد بگويد" »آيين‌هاي بزمي را با ملودي‌هاي شادي بخش و مولودي‌ها را با صداي قرآن شادي مي‌بخشد«. او به شکل شگفتي، عين الدين مريواني است! نامش به نوستالژي آميخته است و بخشي از حافظه کودکي ام را در تسخير خود دارد. به ديدارش در کاني دينار آمده ام؛ شهري کوچک، چسبيده و نرسيده به مريوان. ديدن ديده بيناي هنر کردستان در اين شهر و پيداکردن منزل هنرمندي که از پيش براي گفت و گويي مطبوعاتي با او هماهنگ کرده ايم، سخت نيست، اما عبور از کوچه‌هاي باريک و برف گير براي رسيدن به خانه دوست هم آسان نيست؛ خانه‌‌اي ساده و پراز صفا که در دامنه کوه است و به عبور از ارتفاع و فتح قله ميل دارد. تک درخت تاک هنوز تيک تاک عمر دارد با برگهاي ناتمام ريخته؛ آن گونه که برف هم نتوانسته هويتش را پنهان کند و گرماي خود و خانه را به رخ مي‌کشد. حياتي کوچک زود از مقابل ديدگان مي‌گذرد و هنرمندي مردمي ديدار را انتظار مي‌کشد.
زمستان است و پيرمرد نشسته در کنج خانه، سرگرم سيگاري که پايانش را سرعت بخشيده است. لباس کردي قامتش را آراسته و چون هميشه عينک، به ظاهر ديدگانش سياهي بخشيده است.
زمستان است و از زمستان ناتمام زندگي اش داستانها دارد و حسرتي در دل به درازناي گذر عمر.
ادامه در کامنتها... #عین_الدین #عین_الدین_مریوانی #موسیقی #موسیقی_کردی #مریوان #کانی_دینار #دزلي #فیض_الله_پیری #هفته_نامه_سیروان #کردهای_ایران #کردها #کردستان #گفتگو #گفت_وگو #گزارش_گفتگو

MOST RECENT

هفته نامه سیروان/ هفتم اسفندماه 95/ شماره 923
زمستان است/ گزارش گفت و گو با عين الدين مريواني هنرمند نام آشناي موسيقي كردي فيض الله پيري: ارديبهشتي است و زاده سرزمين برف و بهمن؛ درميان کوهستانهاي خشن و سرزمين سحرآلود اورامان. بزرگ شد در »زمستان بي بهار«، سپري کرد زندگاني را محروم از ديدگان و متکي ماند به بينايي دل و قدرت صدا. دنياي هزار رنگ نزد او بي رنگ است و هرچه هست، »تنها صداست« که مانده و »دل است و ديده، چو يک لحظه مي‌نهد برهم«* حق را و حال خود را در نظر دارد. قرآن آموخت و فلوت و دف مي‌نواخت و مي‌نوازد؛ خواننده‌‌اي که آثارش و بلکه وجودش بخشي از خاطره جمعي نيم صده اخير کردهاست. در جان صدايي و درسينه قرآن دارد و ملوديهايي که آيينهاي بومي و بزمي را با آن مي‌آرايد. »حافظ مجلسي« و »دردي کش محفلي« را بنگر که »از گفته‌ي خود دلشاد« است و ابايي ندارد بگويد" »آيين‌هاي بزمي را با ملودي‌هاي شادي بخش و مولودي‌ها را با صداي قرآن شادي مي‌بخشد«. او به شکل شگفتي، عين الدين مريواني است! نامش به نوستالژي آميخته است و بخشي از حافظه کودکي ام را در تسخير خود دارد. به ديدارش در کاني دينار آمده ام؛ شهري کوچک، چسبيده و نرسيده به مريوان. ديدن ديده بيناي هنر کردستان در اين شهر و پيداکردن منزل هنرمندي که از پيش براي گفت و گويي مطبوعاتي با او هماهنگ کرده ايم، سخت نيست، اما عبور از کوچه‌هاي باريک و برف گير براي رسيدن به خانه دوست هم آسان نيست؛ خانه‌‌اي ساده و پراز صفا که در دامنه کوه است و به عبور از ارتفاع و فتح قله ميل دارد. تک درخت تاک هنوز تيک تاک عمر دارد با برگهاي ناتمام ريخته؛ آن گونه که برف هم نتوانسته هويتش را پنهان کند و گرماي خود و خانه را به رخ مي‌کشد. حياتي کوچک زود از مقابل ديدگان مي‌گذرد و هنرمندي مردمي ديدار را انتظار مي‌کشد.
زمستان است و پيرمرد نشسته در کنج خانه، سرگرم سيگاري که پايانش را سرعت بخشيده است. لباس کردي قامتش را آراسته و چون هميشه عينک، به ظاهر ديدگانش سياهي بخشيده است.
زمستان است و از زمستان ناتمام زندگي اش داستانها دارد و حسرتي در دل به درازناي گذر عمر.
ادامه در کامنتها... #عین_الدین #عین_الدین_مریوانی #موسیقی #موسیقی_کردی #مریوان #کانی_دینار #دزلي #فیض_الله_پیری #هفته_نامه_سیروان #کردهای_ایران #کردها #کردستان #گفتگو #گفت_وگو #گزارش_گفتگو

Most Popular Instagram Hashtags