#عینیات

3 posts

TOP POSTS

اندکی تأمل: 👇👇👇👇
من به درست و غلطش کار ندارم...
ولی یقین دارم که کوته نگری ست جهان را در عینیات خلاصه کردن...
و بسیار سخیفانه است که حتی برای دمی به آن (غیر عینیات) نیاندیشیم...
به نظرات و باورهای مخالفت بیاندیش هر چند یقین داشته باشی که مضحکه هست...
و اگر چنین شدی قطعا قادر خواهی بود به ژرفای این هستی بنگری نه ظاهر کودکانه اش که چون گهواره ای بیزان تو را آرام میکند...
۲۵ دی ماه ۱۳۹۵
*** مصطفی قانعی ***
🌹🌹🌹
#نظر #باور #عینیات #غیر_عینیات #اندیشه #تامل #تفکر #تأمل #اندکی_تأمل #مصطفی_قانعی

🍃
#راهنمای_جامع_مادران_پدران
💟نیاز به محبت و یا به عبارت کامل تر نیاز به #محبت متقابل (اینکه فرد هم بتواند مورد محبت واقع شود و هم بتواند به دیگران محبت نماید) از نیازهای اساسی #انسان به شمار می رود. این نیاز در سراسر زندگی فرد، خصوصا در سال های اولیه زندگی نقشی مؤثر دارد. چنانکه #رشد و #سلامت #شخصیت کودک همان اندازه که به نیازهای بدنی مبتنی است، نیازمند به محبت می باشد.
❤️
💟علاقه به فرزند یک امر طبیعی است، کمتر پدر و مادری پیدا می شود که قلبا فرزند خود را دوست نداشته باشند، ولی #دوست_داشتن تمامی کودکان دارای #ارزش است. انسانهای رشد یافته که درجاتی از کمال را طی نموده اند تمامی کودکان را دوست دارند، چون تمامی هستی را جلوه های #خداوندی می دانند و کودکان نیز یکی از جلوه های خداوندی اند.
❤️
💟«کودکان به محبتی نیازمندند که آثار آن را در رفتار والدین (بزرگترها) مشاهده و لمس نمایند. محبت های قلبی #والدین نسبت به کودکان باید در #نوازش ها، #بوسه ها، در #آغوش گرفتن ها، #تبسم ها و حتی آهنگ محبت آمیز سخنان والدین مشاهده شود. ممکن است والدین فرزند خود را دوست داشته باشند، اما این محبت را اظهار نکنند، این نوع محبت تأثیر چندانی ندارد و گاه اثر منفی دارد چون #تفکرکودک در سطح #عینیات می باشد و هر چیزی را که مشاهده و لمس کند برایش معنی و #مفهوم پیدا می کند.»
❤️
💟بنابراین والدین باید دوست داشتن و #علاقه خویش را در رفتار نشان داده و ابراز نمایند، محبت را باید از #دل به #زبان و #عمل آورد تا کودک آن را با تمام وجود#احساس و #لمس کند.
❤️
🌸پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «#هرگاه_یکی_از_شما_کسی_را_دوست_دارد_باید_او_را_آگاه_گرداند
🍃 برای مطالعه ی مطالب بیشتر به اپلیکیشن فندق مراجعه نمایید.
🔽
👌لــــیــــنــــک دانــــلـــود مـــســـــتـــقـــیـــم نـــرم افـــزار فــنـــــدق در بــــیـــــو پـــــیــــــج 👌
#تربیت_صحیح#سبک_تربیتی#فرزندپروری#ارتباط_با_کودک#فندق

MOST RECENT

.
- یه کپشن #مُتَفاوِت! نوشت:
- احتمالا به نیت #پست_آخر نوشت:
- به قصد از دست دادن #دوستان♥ نَـــنوشت:
- به اقتضای #زمانه نوشت:
- به دور از #تعصب نوشت:
- با توجه به #عینیات نوشت:
- از سر #دلسوزی نوشت:
- از ترسِ #تاریک شدنِ یه سری چیزها نوشت:
- به قصد #متلاشی نَـــشدنِ خیلی چیزها نوشت:
- با #توکل بر نام اعظمَت♥ نوشت:
.
• •❀•✿¸.•
.
تبلیغ در اصطلاح یعنی:

رِساندَنِ پَیامْ به دیگَری بِه مَنظورِ ایجادِ دِگَرگونیْ در بینِشْ وَ رَفتارِ او.

• •.❀•.¸✿¸.•
.
اینکه به یه خانوم که جنسِ تفکرش با تو ، فرق داره! «مستقیم/غیرمستقیم» بگی #بی_حیا! آیا این ایجادِ دِگَرگونیِ #مُثبَت در بینش و رفتار اونه؟😐


✨فکر را پَر بدهیم
و نترسیم که از سقف عقیده برود بالاتر!
قبل از مُبلِّغ و دلسوزِ دین شدن ؛ #مطالعه کنیم!
مبادا ناخواسته ، عاملِ #دین_گریزی باشیم.+ پرسید: ریشه داری؟
- گفتم: #ریشه؟!
+ گفت: آره دیگه! چیزی که محکم نگهت داره!
- گفتم: نه ‌ولی توکل بر خدا...
+ گفت: ریشه همینه دیگه!!! #توکل_بر_خدا
• .
🔹بگذار آرزوهایش را
بدهد قاصدکی تا برساند به خدا
به خدایی که خودش میداند
#نَه خدایی که برایش از خشم
#نَه خدایی که برایش از قهر
#نَه خدایی که برایش ز غضب ساخته ای.
به خدایی که خودش میداند! به خدایی که دلش پروانه ست! و به مرغان مهاجر هرسال ، راه را می گوید! و به باران گفته ست؛ باغ ها تشنه شدند! و حواسش حتی ، به دل نازک شب بو هم هست! که مبادا که تَرک بردارد...
او #توکل دارَد...
تو ‌مبادا که بر آن تیشه زنی


#فکر_را_پَر_بدهیم
#و_نترسیم_که_از_سقف_عقیده_برود_بالاتر


. • • •.❀•.¸✿¸.•
.
✨ خیلی پُرّ رَّنگ نوشت:

اگر در دینداری پخته شدید ، خام نخواهید شد. ولی اگر داغ شدید ، احتمالا سَرد خواهید شد...
.
#مطالعه_کنیم
بعد
#تبلیغ_کنیم• • •.❀•.¸✿¸.•
.
⤵ مَحضِ به روز شدن!
جمله ی «چادری ها از همه زیباترند» از نظرِ روانشناسیِ تبلیغاتِ دینی ، هیچ دگرگونیِ مثبتی در بینشِ یک غیرِ چادری ایجاد نمیکند😐 فقط بر تعداد کامنت های آقایان می اَفزایَد. و لا غیر!
.
.
یَقرَأ فاتحه برای پیجم مَع الصَلوات...
.
.

🍃
#راهنمای_جامع_مادران_پدران
💟نیاز به محبت و یا به عبارت کامل تر نیاز به #محبت متقابل (اینکه فرد هم بتواند مورد محبت واقع شود و هم بتواند به دیگران محبت نماید) از نیازهای اساسی #انسان به شمار می رود. این نیاز در سراسر زندگی فرد، خصوصا در سال های اولیه زندگی نقشی مؤثر دارد. چنانکه #رشد و #سلامت #شخصیت کودک همان اندازه که به نیازهای بدنی مبتنی است، نیازمند به محبت می باشد.
❤️
💟علاقه به فرزند یک امر طبیعی است، کمتر پدر و مادری پیدا می شود که قلبا فرزند خود را دوست نداشته باشند، ولی #دوست_داشتن تمامی کودکان دارای #ارزش است. انسانهای رشد یافته که درجاتی از کمال را طی نموده اند تمامی کودکان را دوست دارند، چون تمامی هستی را جلوه های #خداوندی می دانند و کودکان نیز یکی از جلوه های خداوندی اند.
❤️
💟«کودکان به محبتی نیازمندند که آثار آن را در رفتار والدین (بزرگترها) مشاهده و لمس نمایند. محبت های قلبی #والدین نسبت به کودکان باید در #نوازش ها، #بوسه ها، در #آغوش گرفتن ها، #تبسم ها و حتی آهنگ محبت آمیز سخنان والدین مشاهده شود. ممکن است والدین فرزند خود را دوست داشته باشند، اما این محبت را اظهار نکنند، این نوع محبت تأثیر چندانی ندارد و گاه اثر منفی دارد چون #تفکرکودک در سطح #عینیات می باشد و هر چیزی را که مشاهده و لمس کند برایش معنی و #مفهوم پیدا می کند.»
❤️
💟بنابراین والدین باید دوست داشتن و #علاقه خویش را در رفتار نشان داده و ابراز نمایند، محبت را باید از #دل به #زبان و #عمل آورد تا کودک آن را با تمام وجود#احساس و #لمس کند.
❤️
🌸پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «#هرگاه_یکی_از_شما_کسی_را_دوست_دارد_باید_او_را_آگاه_گرداند
🍃 برای مطالعه ی مطالب بیشتر به اپلیکیشن فندق مراجعه نمایید.
🔽
👌لــــیــــنــــک دانــــلـــود مـــســـــتـــقـــیـــم نـــرم افـــزار فــنـــــدق در بــــیـــــو پـــــیــــــج 👌
#تربیت_صحیح#سبک_تربیتی#فرزندپروری#ارتباط_با_کودک#فندق

Most Popular Instagram Hashtags