#عینیات

4 posts

TOP POSTS

اندکی تأمل: 👇👇👇👇
من به درست و غلطش کار ندارم...
ولی یقین دارم که کوته نگری ست جهان را در عینیات خلاصه کردن...
و بسیار سخیفانه است که حتی برای دمی به آن (غیر عینیات) نیاندیشیم...
به نظرات و باورهای مخالفت بیاندیش هر چند یقین داشته باشی که مضحکه هست...
و اگر چنین شدی قطعا قادر خواهی بود به ژرفای این هستی بنگری نه ظاهر کودکانه اش که چون گهواره ای بیزان تو را آرام میکند...
۲۵ دی ماه ۱۳۹۵
*** مصطفی قانعی ***
🌹🌹🌹
#نظر #باور #عینیات #غیر_عینیات #اندیشه #تامل #تفکر #تأمل #اندکی_تأمل #مصطفی_قانعی

🍃
#راهنمای_جامع_مادران_پدران
💟نیاز به محبت و یا به عبارت کامل تر نیاز به #محبت متقابل (اینکه فرد هم بتواند مورد محبت واقع شود و هم بتواند به دیگران محبت نماید) از نیازهای اساسی #انسان به شمار می رود. این نیاز در سراسر زندگی فرد، خصوصا در سال های اولیه زندگی نقشی مؤثر دارد. چنانکه #رشد و #سلامت #شخصیت کودک همان اندازه که به نیازهای بدنی مبتنی است، نیازمند به محبت می باشد.
❤️
💟علاقه به فرزند یک امر طبیعی است، کمتر پدر و مادری پیدا می شود که قلبا فرزند خود را دوست نداشته باشند، ولی #دوست_داشتن تمامی کودکان دارای #ارزش است. انسانهای رشد یافته که درجاتی از کمال را طی نموده اند تمامی کودکان را دوست دارند، چون تمامی هستی را جلوه های #خداوندی می دانند و کودکان نیز یکی از جلوه های خداوندی اند.
❤️
💟«کودکان به محبتی نیازمندند که آثار آن را در رفتار والدین (بزرگترها) مشاهده و لمس نمایند. محبت های قلبی #والدین نسبت به کودکان باید در #نوازش ها، #بوسه ها، در #آغوش گرفتن ها، #تبسم ها و حتی آهنگ محبت آمیز سخنان والدین مشاهده شود. ممکن است والدین فرزند خود را دوست داشته باشند، اما این محبت را اظهار نکنند، این نوع محبت تأثیر چندانی ندارد و گاه اثر منفی دارد چون #تفکرکودک در سطح #عینیات می باشد و هر چیزی را که مشاهده و لمس کند برایش معنی و #مفهوم پیدا می کند.»
❤️
💟بنابراین والدین باید دوست داشتن و #علاقه خویش را در رفتار نشان داده و ابراز نمایند، محبت را باید از #دل به #زبان و #عمل آورد تا کودک آن را با تمام وجود#احساس و #لمس کند.
❤️
🌸پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «#هرگاه_یکی_از_شما_کسی_را_دوست_دارد_باید_او_را_آگاه_گرداند
🍃 برای مطالعه ی مطالب بیشتر به اپلیکیشن فندق مراجعه نمایید.
🔽
👌لــــیــــنــــک دانــــلـــود مـــســـــتـــقـــیـــم نـــرم افـــزار فــنـــــدق در بــــیـــــو پـــــیــــــج 👌
#تربیت_صحیح#سبک_تربیتی#فرزندپروری#ارتباط_با_کودک#فندق

MOST RECENT

اندکی تأمل: 👇👇👇👇
من به درست و غلطش کار ندارم...
ولی یقین دارم که کوته نگری ست جهان را در عینیات خلاصه کردن...
و بسیار سخیفانه است که حتی برای دمی به آن (غیر عینیات) نیاندیشیم...
به نظرات و باورهای مخالفت بیاندیش هر چند یقین داشته باشی که مضحکه هست...
و اگر چنین شدی قطعا قادر خواهی بود به ژرفای این هستی بنگری نه ظاهر کودکانه اش که چون گهواره ای بیزان تو را آرام میکند...
۲۵ دی ماه ۱۳۹۵
*** مصطفی قانعی ***
🌹🌹🌹
#نظر #باور #عینیات #غیر_عینیات #اندیشه #تامل #تفکر #تأمل #اندکی_تأمل #مصطفی_قانعی

اندکی تأمل: 👇👇👇👇
من به درست و غلطش کار ندارم...
ولی یقین دارم که کوته نگری ست جهان را در عینیات خلاصه کردن...
و بسیار سخیفانه است که حتی برای دمی به آن (غیر عینیات) نیاندیشیم...
به نظرات و باورهای مخالفت بیاندیش هر چند یقین داشته باشی که مضحکه هست...
و اگر چنین شدی قطعا قادر خواهی بود به ژرفای این هستی بنگری نه ظاهر کودکانه اش که چون گهواره ای بیزان تو را آرام میکند...
۲۵ دی ماه ۱۳۹۵
*** مصطفی قانعی ***
🌹🌹🌹
#نظر #باور #عینیات #غیر_عینیات #اندیشه #تامل #تفکر #تأمل #اندکی_تأمل #مصطفی_قانعی

🍃
#راهنمای_جامع_مادران_پدران
💟نیاز به محبت و یا به عبارت کامل تر نیاز به #محبت متقابل (اینکه فرد هم بتواند مورد محبت واقع شود و هم بتواند به دیگران محبت نماید) از نیازهای اساسی #انسان به شمار می رود. این نیاز در سراسر زندگی فرد، خصوصا در سال های اولیه زندگی نقشی مؤثر دارد. چنانکه #رشد و #سلامت #شخصیت کودک همان اندازه که به نیازهای بدنی مبتنی است، نیازمند به محبت می باشد.
❤️
💟علاقه به فرزند یک امر طبیعی است، کمتر پدر و مادری پیدا می شود که قلبا فرزند خود را دوست نداشته باشند، ولی #دوست_داشتن تمامی کودکان دارای #ارزش است. انسانهای رشد یافته که درجاتی از کمال را طی نموده اند تمامی کودکان را دوست دارند، چون تمامی هستی را جلوه های #خداوندی می دانند و کودکان نیز یکی از جلوه های خداوندی اند.
❤️
💟«کودکان به محبتی نیازمندند که آثار آن را در رفتار والدین (بزرگترها) مشاهده و لمس نمایند. محبت های قلبی #والدین نسبت به کودکان باید در #نوازش ها، #بوسه ها، در #آغوش گرفتن ها، #تبسم ها و حتی آهنگ محبت آمیز سخنان والدین مشاهده شود. ممکن است والدین فرزند خود را دوست داشته باشند، اما این محبت را اظهار نکنند، این نوع محبت تأثیر چندانی ندارد و گاه اثر منفی دارد چون #تفکرکودک در سطح #عینیات می باشد و هر چیزی را که مشاهده و لمس کند برایش معنی و #مفهوم پیدا می کند.»
❤️
💟بنابراین والدین باید دوست داشتن و #علاقه خویش را در رفتار نشان داده و ابراز نمایند، محبت را باید از #دل به #زبان و #عمل آورد تا کودک آن را با تمام وجود#احساس و #لمس کند.
❤️
🌸پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «#هرگاه_یکی_از_شما_کسی_را_دوست_دارد_باید_او_را_آگاه_گرداند
🍃 برای مطالعه ی مطالب بیشتر به اپلیکیشن فندق مراجعه نمایید.
🔽
👌لــــیــــنــــک دانــــلـــود مـــســـــتـــقـــیـــم نـــرم افـــزار فــنـــــدق در بــــیـــــو پـــــیــــــج 👌
#تربیت_صحیح#سبک_تربیتی#فرزندپروری#ارتباط_با_کودک#فندق

Most Popular Instagram Hashtags