#عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین

181 posts

TOP POSTS

...
عاشق شدن بهانه است !
آدم ها کسی را می خواهند که چشم بسته به او اعتماد کنند...
همین ...
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

چای من لبریز و لب دوز است و لب سوز است، آآآی!
می خوری با من تو چای؟
گرچه کامم تلخ و چایم تلخ و روزگارم نیز تلخ
#چایی
#عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین
#دلتنگی😔

هر چه آید به سرم
باز بگویم گذرد
وای از این عمر
که با میگذرد،میگذرد
#دلنوشته_های_من
#میگذرد
#عکس_نوشته
#دلتنگی_های_من
#عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین

❤ عشقتو تگ کن ❤
...
هر کس هر جا که دلش می خواهد، بنشیند!
اما من ...
به کســی اجازه اینکه به
جای تو در قلب من بنشیند را نخواهم داد 
قلب من ،فقط جای توست

#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

MOST RECENT

...
عاشق شدن بهانه است !
آدم ها کسی را می خواهند که چشم بسته به او اعتماد کنند...
همین ...
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

...
ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می کنیم که از زندگی لذت ببریم.
به حرف های کسانی که به شما چیزی غیر از این می گویند گوش ندهید
...
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

...
دستش را گرفتم
دستم را گرفت
برای قفلی که ساختیم
تنها مرگ می توانست
شاه کلید باشد...
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

...
فـآرسی بَـلــــد نیست...
فـَرانســـه رآ بهتر می فـَهـمـد؛
میـگویَم: دوستَـــت دآرم
مـی گــوید: مِرسـی

#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

چای من لبریز و لب دوز است و لب سوز است، آآآی!
می خوری با من تو چای؟
گرچه کامم تلخ و چایم تلخ و روزگارم نیز تلخ
#چایی
#عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین
#دلتنگی😔

❤ عشقتو تگ کن ❤
...
هر کس هر جا که دلش می خواهد، بنشیند!
اما من ...
به کســی اجازه اینکه به
جای تو در قلب من بنشیند را نخواهم داد 
قلب من ،فقط جای توست

#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

...
شاید اگر به عقب بر می‌گشتم طور دیگری زندگی می‌کردم؛
طور دیگری نفس می‌کشیدم و طور دیگری دنیا را می‌دیدم.
اگر به عقب بر می‌گشتم، باز هم برای دیدنت می‌آمدم، باز هم برای بودنت لحظه شماری می‌کردم، باز هم دلتنگت می‌شدم.

اگر به عقب بر می‌گشتم، باز هم دوستت داشتم، فقط به رویت نمی‌آوردم، تا همیشه غریبه بمانی.
آدم، از غریبه‌ها انتظاری ندارد.

#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

...
تا دل نشود عاشق
دیوانه نمیگردد
تا نگذرد از تن جان
جانانه نمیگردد

گریان نشود چشمی
تا آنکه نسوزد دل
بیهوده بگرد شمع
پروانه نمیگردد

#ژولیده_نیشابوری

#عکس_نوشته #عاشقانه #عشق #عکس_نوشته_عاشقانه_غمگین #عکس_نوشته_عاشقانه #شعر #شعر_عاشقانه #تنهایی #شعر_نو #شاعر #دخترونه #عکسنوشته #غمگین #دلتنگی #داستان_کوتاه #دلنوشته #پای_پیاده

Most Popular Instagram Hashtags