[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش

53 posts

TOP POSTS

آخر ای سرو روان بر ما گذر کن یک زمان
آخر ای آرام جان در ما نظر کن یک نظر
گفت سعدی صبر کن یا سیم و زر ده یا گریز
عشق را یا مال باید یا صبوری یا سفر

پ.ن؛ وقتی میری مهمونی ،میزبان حضور نداره😝
@zahrabozorgian1375 البت عکس مال دفعه قبله😆
#عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #سعدی_جان #جوشقان_قالی

.
در دل من چیزی است
مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح

و چنان بی تابم
که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت
بروم تا سر کوه

دورها آوايی است
كه مرا می خواند ...
«حجم سبز؛ سهراب سپهری»
#سهراب_سپهری #حجم_سبز #هاوری #کاشان #شعر #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #انجمن_عکاسان_ایران #عکاسباشی #عکاسان_اصفهان
#ir_aks #ir__aks #iranaks #ir_shot #akasbashi #akasbaashi#kashan

💢
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر؛ با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بی‌برگی، روز و شب تنهاست،
با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران، سرودش باد
جامه‌اش شولای عریانی‌ست
《مهدی اخوان ثالث》
#عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش
#نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #مهدی_اخوان_ثالث #برف #پادشاه_فصلها

به دیدارم بیا هر شب
در این تنهایی تنها و تاریکِ خدا مانند
دلم تنگ است
بیا ای روشن، ای روشنتر از لبخند
شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها
دلم تنگ است... 《مهدی اخوان ثالث》
#عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #دلتنگی #نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #مهدی_اخوان_ثالث #موبایلگرافی #مشهد #انجمن_عکاسان_ایران #برف
#aks_ir #aks__ir #ir_shot #iranaks

به آفتاب
به اعتبار آینه
به تمام خاطراتم لبخند می زنم
من و شمعدانی ها
هر دو به انتظار لبخندهایِ
بهار نشسته ایم ...
او به گل می نشیند و من
به انتظار دیدن ردی از گذشته ها
خودم را مرور می کنم
من و شمعدانی های این خانه
بهار که بیاید
یک عمر انتظار را
پشت سر گذاشته ایم‌... از مجموعه 《جایی حوالی باران؛علیرضا اسفندیاری》
#موبایلگرافی #جایی_حوالی_باران #علیرضا_اسفندیاری #شعر #خانه_جواهری #عکاسان_ازاد #عکاسباشی #اصفهان_زيبا #اصفهان_عکس #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش
#ir_shot #ir_aks #ir__aks #iranaks #esfahanphotography #esfahanziba #esfahanaks

.
ای رفته ز دل ، راست بگو!‌ بهر چه امشب
 با خاطره‌ها آمده ای باز به سویم؟
گر آمده‌ای از پی آن دلبر دلخواه
من او نیم او مرده و من سایه ی اویم «سیمین بهبهانی»

#سیمین_بهبهانی #نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #عکاسباشی #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #هاوری #سه_شنبه_های_بدون_خودرو #اصفهان #چهارباغ

MOST RECENT

.
من از خیمه‌های کهن
به در آمده‌ام
این‌جا تخیل مرا پیر می‌کند
من دیگر در این سایه سار پوسیده
گیسوی پیر خویش را نخواهم بافت.

موسم رفتن است
موسم راه بردن به رویای دیگری‌ست
من در جایی تازه و
جهانی تازه
ترانه خواهم سرود
و در سایه سار سپیده‌دمی دیگر
طلوع خواهم کرد
از نو زاده خواهم شد
و از نو خواهم سرود...«شیرکو بیکس»
پ.ن؛ موسم راه بردن به رویای دیگر…
#شیرکو_بیکه_س #شیرکو_بیکس #بدون_هاوری #رویای_دیگر #عکاسباشی #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #موبایلگرافی

.
ما چون دو دریچه روبروی هم
آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده

عمر آیینه بهشت اما آه
بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

اکنون دل من شکسته و خسته ست
زیرا یکی از دریچه ها بسته ست
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
«مهدی اخوان ثالث»
#مهدی_اخوان_ثالث #نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #هاوری #شعر #میدان_نقش_جهان #عکاسباشی #اصفهان_زیبا #عکاسان_اصفهانی #انجمن_عکاسان_آزاد #انجمن_عکاسان_ایران
#ir_aks #ir__aks #iranaks #ir_shot_ir #ir_shot #esfahanziba #ir_pixel

.
زینسان که رقص میکنم از شادیِ خیال
در نعمتِ وصال ، گر اُفتم چِه‌ها کنم ؟
«طالب آملی»
#عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #طالب_آملی #هاوری #شعر #عکاسباشی #عکاسان_اصفهان
#akasbashi #ir_shot #ir__aks #ir_aks #iranaks #esfahanphotographers

.
در دل من چیزی است
مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح

و چنان بی تابم
که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت
بروم تا سر کوه

دورها آوايی است
كه مرا می خواند ...
«حجم سبز؛ سهراب سپهری»
#سهراب_سپهری #حجم_سبز #هاوری #کاشان #شعر #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #انجمن_عکاسان_ایران #عکاسباشی #عکاسان_اصفهان
#ir_aks #ir__aks #iranaks #ir_shot #akasbashi #akasbaashi#kashan

.
ما به آدم هایی محتاج هستیم،که به آینده ی فرزندانشان فکر کنند،نه به گذشته پدرهایشان
«کلیدر ؛محمود_دولت_آبادی»
پ.ن ؛ زادروز تولد بزرگ نویسنده ،محمود دولت آبادی
#کلیدر #محمود_دولت_آبادی #نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #حمام_شازده #میدان_نقش_جهان #میدان_شاه #انجمن_عکاسان_آزاد #عکاسان_اصفهانی #اصفهان_زیبا
#ir_aks #ir__aks #iranaks #ir_photo #iranphoto #iran_photographer #esfahanziba

.
تنها من نیستم کە در خانەی خود، غریبم
خانە هم در غربتِ محلەاش
محلە در غربتِ شهرش
شهر در غربتِ یک سرزمین
سرزمین در غربتِ جهان
و
جهان هم در چرخەی زمانە، غریب است...
«شیرکو بیکس»

#شیرکو_بیکس #شیرکو_بیکه_س #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #هاوری #مشهد #امپراطور_شعر_جهان #موبایلگرافی #انجمن_عکاسان_ایران #عکاسان_ازاد
#ir_aks #ir__aks #iranaks #mashhad #ir_shot

.
ای رفته ز دل ، راست بگو!‌ بهر چه امشب
 با خاطره‌ها آمده ای باز به سویم؟
گر آمده‌ای از پی آن دلبر دلخواه
من او نیم او مرده و من سایه ی اویم «سیمین بهبهانی»

#سیمین_بهبهانی #نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #عکاسباشی #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #هاوری #سه_شنبه_های_بدون_خودرو #اصفهان #چهارباغ

.
نگاه کن
یک سرزمین است
در جایی باران
و در جایی دیگرش خشکسالی بی مانند
چرایش را هیچ می دانی؟
ابرهای این فصل،خلعت آب را
تنها به زمینی می بخشند که سال پیشترش
اردوگاه ملخان نشد و تن به تسلیم در نداد.«شیرکو بیکەس»
#شیرکو_بیکس #شیرکو_بیکه_س #امپراتور_شعر_جهان #مشهد #موبایلگرافی #عکاسباشی #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #نیمه_شبهای_جغد_دیوانه

.
در کدام بهار درنگ خواهی کرد 
و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟
شراب باید خورد 
و در جوانی روی یک سایه راه باید رفت،
همین…
«سهراب سپهری»

#سهراب_سپهری #هاوری #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #عکاسباشی #عکاسان_اصفهان #عکاسخونه #عکاسخانه #بوستان_گلشن
#ir_shot #iranaks #ir_aks #ir__aks #akasbaashi #akasbashi

.
گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام
و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است
با ریشه چه می کنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید
پرواز را علامت ممنوع می زنید
با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟
گیرم که می کشید
گیرم که می برید
گیرم که می زنید
با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟ «خسرو گلسرخی»
پ.ن ؛ترم سه،بعد از ژوژمان حجم،حیاط دانشگاه
#ژوژمان #خسرو_گلسرخی #هاوری #ژوژمان_حجم #عکاسباشی #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #عکاسان_اصفهان
#ir_shot #iranaks #ir_aks #ir__aks #iranphoto #esfahanphoto #esfahanphotographer

.
خوش هوایی ست فرح بخش
خدایا بفرست؛
نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم
«حافظ»

#نیمه_شبهای_جغد_دیوانه #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #عکاسباشی #حافظ #موبایلگرافی #هوزان #اصفهان_زیبا #خانه_جواهری

.
دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست
روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست
هر کسی را دل به صحرایی و باغی می‌رود
هر کس از سویی به دررفتند و عاشق سوی دوست
«سعدی»
#هاوری #عکاسیهای_یک_ذهن_مخدوش #عکاسان_آزاد #عکاسباشی #زاینده_رود #سی_و_سه_پل #سعدی_جان #اصفهان_زیبا
#ir_shot #iranaks #ir_aks #ir__aks #esfahanziba #esfahanphoto #esfahanphotographer #akasbashi #akaasbashi

Most Popular Instagram Hashtags