[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#عمانوئیل

276 posts

TOP POSTS

.
تو در جبهه ما هستی
#عمانوئیل
تو با ما هستی
عمانوئیل
تو هوای ما را داری
عمانوئیل

سوال خواننده غیر مسیحی: چرا امروزه پیامبران ظاهر نمی شوند؟
پاسخ: درست است که پیامبران در مقاطعی از دوران باستان ظاهر شدند. اما مسیح هرگز پیشگویی نکرد که پیامبران جدید ظاهر خواهند شد. اگر کتاب مقدس چنین پیشگویی کرده بود، انتقاد این شخص منطقی بود. مسیح بر روی صلیب فرمود: تمام شد". نجات برای بشر تضمین و مهیا شد. در ضمن مسیح فرمود اگر حتی پیامبران بیایند و معجزه کنند، اگر کسی نخواهد ایمان بیاورد، آن معجزه ها را باور نمی کند (لوقا فصل 16 آیه 31). شاید معجزه ها را شعبده بازی یا صحنه سازی تلقی کند. در ضمن، شواهد تاریخی معجزات پیامبران و عیسی مسیح را ثبت کرده. لطفا ایشان به باستان شناسی کتاب مقدس رجوع کنند.

البته دوباره مسیح به مدت هزار سال بازمی گردد. در دوران دجال نیز دو پیامبر ظهور خواهند کرد (مکاشفه فصل 11آیات 1- 14). #کشیش_مهران_پوپشنگ
#کلیسای_شادی_ایرانیان_جنوب_کالیفرنیا
#تثلیث#مسیح#عمانوئیل#خدا_با_ما#نان_حیات

💐🕇💐
مواظب باشید كه هیچ‌کس بدی را با بدی تلافی نكند، بلكه هدف شما این باشد که پیوسته به یكدیگر و به همهٔ مردم نیکویی کنید.
اول تسالونیکیان ۵ : ۱۵
#آمین #خداوند #عیسی #مسیح #عمانوئیل #انجیل #ایمان #تنها_راه_نجات #تسالونیکیان #بدی #خوبی #نیکویی #هدف #هللویا #🕇 #❤

از این سبب #مرد #پدر و #مادرخود را ترک کرده، با #زن خویش خواهد پیوست ویک تن خواهند بود.
پیدایش 24:2
Therefore shall a #man leave his #father and his #mother, and shall cleave unto his #wife: and they shall be one flesh.
Genesis 2:24

#عمانوئیل
#Emmanuel

🕇
انجبل مرقس باب ۱۲ ( آیه های ۲۸ تا ۳۱ ) آیه ۲۸ – یکی از علما که بحث آنان را شنید و پی برد که عیسی جوابی عالی به آنها داده است ، جلو آمد و پرسید : مهمترین حکم شریعت کدام است ؟ ۲۹ – عیسی جواب داد : (( اوّل این است : ای اسرائیل بشنو ، خداوند خدای ما ، خداوند یکتاست . ۳۰ – خداوند ، خدای خود را با تمام دل و جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار . ۳۱ – و دوّم این است : همسایه ات را مانند جان خود دوست بدار . هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود ندارد . ))
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #انجیل #ایمان #گناه #آزاد #اسیر #مرگ #صلیب #هللویا #عمانوئیل #اتریش

MOST RECENT

💐🕇💐
مواظب باشید كه هیچ‌کس بدی را با بدی تلافی نكند، بلكه هدف شما این باشد که پیوسته به یكدیگر و به همهٔ مردم نیکویی کنید.
اول تسالونیکیان ۵ : ۱۵
#آمین #خداوند #عیسی #مسیح #عمانوئیل #انجیل #ایمان #تنها_راه_نجات #تسالونیکیان #بدی #خوبی #نیکویی #هدف #هللویا #🕇 #❤

سوال خواننده غیر مسیحی: چرا امروزه پیامبران ظاهر نمی شوند؟
پاسخ: درست است که پیامبران در مقاطعی از دوران باستان ظاهر شدند. اما مسیح هرگز پیشگویی نکرد که پیامبران جدید ظاهر خواهند شد. اگر کتاب مقدس چنین پیشگویی کرده بود، انتقاد این شخص منطقی بود. مسیح بر روی صلیب فرمود: تمام شد". نجات برای بشر تضمین و مهیا شد. در ضمن مسیح فرمود اگر حتی پیامبران بیایند و معجزه کنند، اگر کسی نخواهد ایمان بیاورد، آن معجزه ها را باور نمی کند (لوقا فصل 16 آیه 31). شاید معجزه ها را شعبده بازی یا صحنه سازی تلقی کند. در ضمن، شواهد تاریخی معجزات پیامبران و عیسی مسیح را ثبت کرده. لطفا ایشان به باستان شناسی کتاب مقدس رجوع کنند.

البته دوباره مسیح به مدت هزار سال بازمی گردد. در دوران دجال نیز دو پیامبر ظهور خواهند کرد (مکاشفه فصل 11آیات 1- 14). #کشیش_مهران_پوپشنگ
#کلیسای_شادی_ایرانیان_جنوب_کالیفرنیا
#تثلیث#مسیح#عمانوئیل#خدا_با_ما#نان_حیات

💐🕇💐
زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند.
یوحنا ۳ : ۱۶‭-‬۱۷
#محبت #عیسی #عیسی_مسیح #عمانوئیل #انجیل #ایمان #تنها_راه_نجات #خداوند #صلیب #هللویا #یوحنا #جهان #محکوم #نجات #جاویدان #گناه #یگانه #هلاک #آمین #🕇 #❤

Most Popular Instagram Hashtags