#عمانوئیل

MOST RECENT

پس هر گونه پلیدی و هر فزونی بدخواهی را از خود دور کنید و با حلم، کلامی را که در شما نشانده شده و می‌تواند جانهای شما را #نجات بخشد، بپذیرید.
‮‮یعقوب‬ ‭1:21‬ ‭NMV‬‬ #خدا #عیسی #مسیح #روح_القدس #کلام_خدا #کلیسا #محبت #عشق #بخشش #یهوه #عمانوئیل #پرستش #

:
منظور از زیارت امام معصوم این است .
منظور از زیارت دیدن است.
منظور از زیارت این است که ببینیم.
ما گنبد طلا خیلی دیدیم.
طلا به چه درد میخورد.
این گنبد طلا، میخواهیم چه؟
امام زمان را باید ببینیم.
امام رضا را باید دید.

از باده ی خانگی چه گویم
از سکر یگانه گی چه گویم
چشم تو به من پیاله ای داد
کارم به دیار وحدت افتاد
محبوب مرا به غیر الله
در دیده نماند قصه کوتاه
از جمله ی شرطهای توحید
عشق آمد و عاشقت تو را دید

#آیت_الله_امجد
#اخلاق_به_روایت_استاد_امجد
#زیارت
#ال_یاسین
#عمانوئیل
#ماشیح
#زیارت_رجبیه
#ادب_فنای_مقربان
#حدیث_دلدادگی
#شرح_بندگی
#وحدت_شهود
#شرط_توحید

💐🕇💐
بنابراین ای برادران من، با توجّه به این رحمت‌‌های الهی، از شما در خواست می‌کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدّس كه پسندیدهٔ خداست، به او تقدیم كنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است.
.
هم‌شكل این جهان نشوید بلكه به ‌وسیلهٔ تجدید افكار، وجود شما تغییر شكل یابد تا بتوانید ارادهٔ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را كه مفید و پسندیده و كامل است، بشناسید.
رومیان ۱۲ : ۱‭-‬۲
#عیسی #عیسی_مسیح #عمانوئیل #انجیل #خداوند #صلیب #هللویا #شادی #نجات #جاویدان #دوست #پدر #پسر #عشق #دعا #پادشاه #امید #محبت #نگرانی #دنیا #ایمان #تنها_راه_نجات #روح_القدس #رومیان #❤ #🕇

💐🕇💐
کیست آن که از خداوند بترسد؟ خداوند راه برگزیدۀ خویش را بر او خواهد نمود.
جان او در نیکویی به سر خواهد برد، و نسل او وارث زمین خواهند شد.
محرم اسرار خداوند، ترسندگان اویند؛ او عهد خویش را بدیشان می‌نماید.
چشمان من همواره بر خداوند است، زیرا اوست که پاهای مرا از دام می‌رهاند.
.
به من روی کن و مرا فیض ببخشا، زیرا که بی‌کس و ستمدیده‌ام.
تنگیهای دل من بسیار گشته؛ مرا از مشقتهایم برهان.
ستمدیدگی و رنج مرا ببین، و همۀ گناهانم را بیامرز.
مزمور ۲۵ : ۱۲‭-‬۱۸
#عیسی #عیسی_مسیح #عمانوئیل #انجیل #خداوند #صلیب #هللویا #شادی #نجات #جاویدان #دوست #پدر #پسر #عشق #دعا #پادشاه #امید #محبت #نگرانی #ایمان #تنها_راه_نجات #روح_القدس #مزمور #❤ #🕇

📌اوپسری خواهدزاییدو تونام او را #عیسی(نجات دهنده)خواهی نهاد،چون او قوم خودرا ازگناهانشان خواهدرهانید.
-
💯و این همان پیغامی است که خداوندقرنها قبل به زبان نبی خود #اشعیا فرموده بود
-
💢که بنگریددختری باکره آبستن خواهدشدو پسری بدنیا خواهدآوردو او را #عمانوئیل خواهندنامید(عمانوئیل به زبان عبری به معنی خدا با ماست ) 1 :21-23متی
-

#عیسی #عیسی_مسیح #مسیحیان #مسیحیت #مسیحی #کریسمس #تولد #پیغام #اشعیا #عمانوئیل #نجات_دهنده #گناهان #انجیل #انجیل_متی #رهاندن #نام #قوم #دختر #باکره #گناهانشان #خدا #میلاد #میلاد_مسیح #خداوند #پسری #پسر #نبی #کلیسا #سال_نو_میلادی}}}

💐🕇💐
پس شما كه برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبّس سازید. متحمّل یكدیگر شوید. اگر از دیگران شِكوِه و شكایتی دارید، یكدیگر را عفو كنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یكدیگر را ببخشید. به همهٔ اینها محبّت را اضافه كنید، زیرا محبّت همه‌چیز را به هم می‌پیوندد و تكمیل می‌کند.
آرامشی كه مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما باشد؛
.
چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید كه پیام مسیح با تمام پُری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یكدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.
هرچه می‌کنید، چه گفتار، چه كردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دایماً سپاس گویید.
کولسیان ۳ : ۱۲‭-‬۱۷
#عیسی #عیسی_مسیح #عمانوئیل #انجیل #خداوند #صلیب #هللویا #شادی #نجات #جاویدان #دوست #پدر #پسر #عشق #دعا #پادشاه #امید #محبت #نگرانی #ایمان #تنها_راه_نجات #روح_القدس #کولسیان #❤ #🕇

💐🕇💐
امّا کسانی‌که برای کمک به خداوند توکّل می‌کنند، نیروی تازه می‌یابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد، و از دویدن، خسته و از راه رفتن، فرسوده نخواهند شد.
اشعیا ۴۰ : ۳۱
.
باز می‌گویم: دلیر و شجاع باش، ترس و شک به دل خود راه مده، زیرا خداوند خدای تو در همه‌جا همراه توست.
یوشع ۱ : ۹
.
او هر اشكی را از چشمان آنها پاک خواهد كرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای كهنه درگذشته است.
مکاشفهٔ یوحنا ۲۱ :۴
#عیسی #عیسی_مسیح #عمانوئیل #انجیل #خداوند #صلیب #روح_القدس #ایمان #تنها_راه_نجات #رنج #کهنه #تازه #دوست #پدر #پسر #عشق #کلمه #انسان #کلیسا #شاگرد #یکدل #اشعیا #یوحنا #یوشع #❤ #🕇

💐🕇💐
من تو را از دورترین قسمت‌های جهان آورده‌ام، و از دورترین نقاط تو را خواندم، و به تو گفتم: 'تو بندهٔ من هستی، من تو را رد نکردم، تو را برگزیدم.' نترس، من با تو هستم! من خدای تو هستم! از هیچ چیز ترسان مباش، من تو را تقویت می‌کنم و به تو کمک خواهم کرد. من از تو حمایت می‌کنم و تو را نجات خواهم داد.
اشعیا ۴۱ : ۹‭-‬۱۰
#عیسی #انجیل #ایمان #تنها_راه_نجات #خداوند #صلیب #روح_القدس #عمانوئیل #عشق #دعا #پادشاه #دوست #پدر #پسر #شاگرد #جهان #هیچ #تقویت #حمایت #اشعیا #❤ #🕇

💐🕇💐
به این دلیل تمام رنجها را متحمّل می‌شوم، امّا از آن خجل نیستم زیرا می‌دانم به چه كسی ایمان آورده‌ام و یقین دارم كه او قادر است تا روز آخر آنچه را به من سپرده شد، حفظ كند.
دوم تیموتاؤس ۱ : ۱۲
#عیسی #عیسی_مسیح #عمانوئیل #انجیل #خداوند #صلیب #هللویا #شادی #نجات #جاویدان #دوست #پدر #پسر #تنها_راه_نجات #تیموتائوس #روح_القدس #ایمان #آخر #اول #❤ #🕇

💐🕇💐
وقتی آوارگی و مصیبت‌های خود را به یاد می‌آورم، زندگی به کامم تلخ می‌شود.
همیشه به آنها فکر می‌کنم و روحم پریشان می‌گردد.
امّا با این‌همه وقتی رنج‌هایم را به یادم می‌آورم، نومید نمی‌شوم،
زیرا محبّت خداوند پایدار و رحمت او بی‌پایان است.
آنها هر صبح تازه می‌باشند و وفاداری او عظیم است.
خداوند همه‌چیز من است، پس بر او امید دارم. خداوند بر تمام کسانی‌که بر او توکّل دارند و طالب او می‌باشند، مهربان است.
پس بهتر است که با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد.
چه نیکوست که در هنگام جوانی صبر و تحمّل را بیاموزیم.
سوگنامه 3 : 19‭-‬27
●ترجمه مژده برای عصر جدید
#عیسی #عیسی_مسیح #عمانوئیل #انجیل #خداوند #صلیب #هللویا #شادی #نجات #جاویدان #دوست #پدر #پسر #عشق #کلمه #انسان #کلیسا #شاگرد #ایمان #تنها_راه_نجات #سوگنامه #❤ #🕇

📌اوپسری خواهدزاییدو تونام او را #عیسی(نجات دهنده)خواهی نهاد،چون او قوم خودرا ازگناهانشان خواهدرهانید.
-
💯و این همان پیغامی است که خداوندقرنها قبل به زبان نبی خود #اشعیا فرموده بود
-
💢که بنگریددختری باکره آبستن خواهدشدو پسری بدنیا خواهدآوردو او را #عمانوئیل خواهندنامید(عمانوئیل به زبان عبری به معنی خدا با ماست ) 1 :21-23متی
-

#عیسی #عیسی_مسیح #مسیحیان #مسیحیت #مسیحی #کریسمس #تولد #پیغام #اشعیا #عمانوئیل #نجات_دهنده #گناهان #انجیل #انجیل_متی #رهاندن #نام #قوم #دختر #باکره #گناهانشان #خدا #میلاد #میلاد_مسیح #خداوند #پسری #پسر #نبی #کلیسا #سال_نو_میلادی

4/10/96

💐🕇💐
این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می‌گویم، امّا پشتیبان شما یعنی روح‌القدس كه پدر به نام من خواهد فرستاد همه‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته‌ام به‌یاد شما خواهد آورد.
آرامش برای شما بجا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید.
یوحنا ۱۴ : ۲۵‭-‬۲۷
#عیسی #عیسی_مسیح #انجیل #ایمان #گناه #آزاد #امید #محبت #نگرانی #دوست #پدر_آسمانی #قدوس #قدرت #جلال #عادل #یوحنا #عمانوئیل #عشق #دعا #پادشاه #آرامش #❤ #🕇

Most Popular Instagram Hashtags