[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#علی_رضا_حسینی

7 posts

TOP POSTS

می دانم بانو
وقتی دلت می گیرد
جلوی آینه می ایستی
کمی آرایش
کمی عطر
و...
کمی نیشخند می زنی به خودت!
به دلتنگی هایی که برایشان نقاب می دوزی...
لباس رنگی ات را می پوشی
موهایت را می بندی
و چند دانه مروارید به بغض هایت می آویزی!
و در آخر
آنقدر زیبا می شوی
که هیچکس شک نمی کند که تو
" خسته ترین " زن دنیایی....! #علی_رضا_حسینی

...
می دانم بانو
وقتی دلت می گیرد
جلوی آینه می ایستی
کمی آرایش
کمی عطر
و...
کمی نیشخند می زنی به خودت!
به دلتنگی هایی که برایشان نقاب می دوزی...
لباس رنگی ات را می پوشی
موهایت را می بندی
و چند دانه مروارید به بغض هایت می آویزی!
و در آخر
آنقدر زیبا می شوی
که هیچکس شک نمی کند که تو
" خسته ترین " زن دنیایی....! #علی_رضا_حسینی

MOST RECENT

می دانم بانو
وقتی دلت می گیرد
جلوی آینه می ایستی
کمی آرایش
کمی عطر
و...
کمی نیشخند می زنی به خودت!
به دلتنگی هایی که برایشان نقاب می دوزی...
لباس رنگی ات را می پوشی
موهایت را می بندی
و چند دانه مروارید به بغض هایت می آویزی!
و در آخر
آنقدر زیبا می شوی
که هیچکس شک نمی کند که تو
" خسته ترین " زن دنیایی....! #علی_رضا_حسینی

_
می دانم #بانو
وقتی #دلت می گیرد
جلوی #آینه می ایستی
کمی #آرایش
کمی #عطر
و...
کمی #نیشخند می #زنی به #خودت!
به #دلتنگی هایی که برایشان #نقاب می دوزی...
#لباس رنگی ات را می پوشی
موهایت را می بندی
و چند دانه #مروارید به #بغض هایت می آویزی!
و در #آخر
آنقدر #زیبا می شوی
که #هیچکس شک نمی کند #که تو
" #خسته ترین " #زن #دنیایی....! _
#علی_رضا_حسینی
#روز_زن_مبارک
#روز_زن

Most Popular Instagram Hashtags