#علي_قاضي_نظام

85788 posts

TOP POSTS

🌼🌼🌼 خيالت ليوانِ آبي ست كه هر شب بالاي سر ميگذارم،نيمه شب از خوابِ نداشتنت ميپَرم
جرعه اي مي نوشمت آرامم ميكند.
و اين داستان ادامه دارد... #علي_قاضي_نظام
#شبتون_رویایی💫💫

نيازمنديم
كه يك نفر باشد،
انحصارى...
قابلِ انتقال به غير نباشد
بيايد و
بماند و
بسازد
#علي_قاضي_نظام

"شنبه"مي تواند
رويايى ترين روز براى شروعِ تصميم هاى جديد باشد وقتي من
دوست داشتنت را
از همين اولين ساعاتش
شروع ميكنم.... #علي_قاضي_نظام#

حرفمان كه ميشد،
استرس تمامِ وجودم را فرا ميگرفت...
نكند از دستش بدهم؟
نكند من بمانم و كوهى از خاطره؟
نكند منى كه بعدِ عمرى دل باختم،بشكند دلم!
نكند تمامِ دو نفره هايمان را با ديگرى تكرار كند؟
تماس هايم بى پاسخ ميماند ومنفورترين صداي دنيا
در گوشم تكرار ميشد؛
"مشتركِ مورد نظر پاسخگو نميباشد"
برايش مينوشتم؛
آدميزاد است ديگر جانم بحث ميكند
فرقى نميكند مقصر كيست
همين كه بحث ميكنيم يعنى،
قلبمان هنوز براى هم ميتپد
يعنى مهم است برايمان كه شبيه يكديگر شويم!
ارسال كردم و خواند
ولي جوابي نداد
باز نوشتم؛
-جانم؟
باز هم خواند و جواب نداد
-عزيز دل...؟
سكوت بود و سكوت!
و هيچ چيز لعنتى تر از بى پاسخ گذاشتنِ پيام نيست
قديم ترها خودمان را قانع ميكرديم كه شايد پيغامم نرسيده باشد
و هى ارسال ميكرديم و ارسال...
حالا اما اين تكنولوژىِ لعنتى همان اندك دلخوشى را هم از ما گرفت و
با وقاحتِ تمام به ما ميفهماند كه ؛
خواند و پاسخ نداد
كه خواند و تحقير كردنِ تو را ترجيح داد
لعنت به تكنولوژى
لعنت به پيغامهاى بى جواب
#علي_قاضي_نظام

🔸️
"ميخواهم همين امشب قَدرَت را بدانم"
شايد شبى برسد كه هر كداممان،
كنارِ كسى باشيم كه از سرِ اجبار،
محكوم به دوست داشتنش هستيم...
#علي_قاضي_نظام
#بدون_شرح
#شاید_با_مخاطب
_________
#💜

هر بلايي سرتان آورده اند،واگذارشان كنيد به "خدا"...
خودتان را نابود نكنيد
خودتان دادگاه تشكيل ندهيد
حكم صادر نكنيد
اين كار فقط شخصيتتان را زيرِ سوال ميبرد...
آدمي تقاصِ خطاهايش را در همين دنيا پَس ميدهد
بدونِ آنكه خودش متوجه شود...
#علي_قاضي_نظام

بايد بيخيال بود گاهى...
به زمين و زمان
به تنگ نظران
به آنها كه آمدند،
خاطره ساختند،
و رفتند...
به آنها كه هم جنسشان را به جنس مخالف فروختند...
به آنها كه خودمان بوديم و خودشان نبودند...
به آنها كه نردبانشان شديم،
اما ديگر دستِ خودمان بهشان نرسيد!
بايد بيخيال بود گاهى!
#علي_قاضي_نظام

▫▫▫
بايد بيخيال بود گاهى...
به زمين و زمان
به تنگ نظران
به آنها كه آمدند،
خاطره ساختند،
و رفتند...
به آنها كه هم جنسشان را به جنس مخالف فروختند...
به آنها كه خودمان بوديم و خودشان نبودند...
به آنها كه نردبانشان شديم،
اما ديگر دستِ خودمان بهشان نرسيد!
بايد بيخيال بود گاهى!
.
#علي_قاضي_نظام
.
.

MOST RECENT

.
فقط كافيست
هر از گاهى در زندگى
پشت كنى به تمامِ آنهايى كه
چشمِ ديدنِ خوشبختى ات را ندارند...
بي تفاوتي آدم ها را عجيب مي سوزاند!
#علي_قاضي_نظام
.
صبحتون بخیر
بفرمایید صبحونه 😋☺️

امروز خودت را بردار
ببر يك گوشه ى دنج
به دور از شلوغى هاى روزِ تعطيل
با خودت حساب و كتاب كن
ببين هفته ات را با كدام آدمها گذراندى
كدامشان آيينه ى دِق ات بودند...
كدامشان سنگِ صبورت...
خلوت كن
خودت را از آدمهايى كه باعث ميشوند
جمعه ات كسل كننده شود،
خلوت كن!
#علي_قاضي_نظام

Sadegh Dolati:
بايد بيخيال بود گاهى...
به زمين و زمان
به تنگ نظران
به آنها كه آمدند،
خاطره ساختند،
و رفتند...
به آنها كه هم جنسشان را به جنس مخالف فروختند...
به آنها كه خودمان بوديم و خودشان نبودند...
به آنها كه نردبانشان شديم،
اما ديگر دستِ خودمان بهشان نرسيد!
بايد بيخيال بود گاهى!
#علي_قاضي_نظام

آنقدر
"دوستت دارم"ها
"دلتنگى"ها
"خاطرات"
به زبان هاى گوناگون روى قلم ها چرخيده
كه ترجيح ميدهم
قلم را زمين بگذارم و
تمامِ آشوب هاى دلم را كنارِ گوشَ ت نجوا كنم
بودنت را لازم دارم،
براى چند دقيقه ابرازِ دلتنگى...
ديگر كافيست،
هر آنچه خواندى و به رويَت نياوردى!
#علي_قاضي_نظام

▫▫▫
بايد بيخيال بود گاهى...
به زمين و زمان
به تنگ نظران
به آنها كه آمدند،
خاطره ساختند،
و رفتند...
به آنها كه هم جنسشان را به جنس مخالف فروختند...
به آنها كه خودمان بوديم و خودشان نبودند...
به آنها كه نردبانشان شديم،
اما ديگر دستِ خودمان بهشان نرسيد!
بايد بيخيال بود گاهى!
.
#علي_قاضي_نظام
.
.

کافیست
تصورت کنم قلم
خودش
عاشقانه می نویسد✏️ #علي_قاضي_نظام
______________________________________
#aşk #love #photography #sevgi #sevda #night #gn #∞

تا ميتوانيد غافلگيرش كنيد ؛
درست در لحظه اى كه فكرش را هم نميكند!
مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان
ذوق كردنش را با دقت ببينيد ،
لبخندش را...
باور كنيد تمامِ اينها يك دنيا ارزش دارد...! #علي_قاضي_نظام
__________________________
براى سفارش عكس ميتونين به دايركت مراجعه كنين 👁‍🗨

Most Popular Instagram Hashtags