#علوم_آزمایشگاه

MOST RECENT

روز علوم آزمایشگاه مبارک 😊💜
تبریک میگم به همه علوم آزمایشگاهی ها
نگید علوم آزمایشگاهی فقط آزمایش گرفتن نیست خودم میدونم همینجوری این کلیپ رو درست کردم قرار نبود بذارم ولی فهمیدم روز علوم آزمایشگاه هست گذاشتم😉
طنز نیست
#علوم_آزمایشگاه

🔬نسخه 1186 هفته نامه پزشکی امروز،همراه گفتگویی ویژه به مناسبت بزرگداشت حکیم جرجانی با پروفسورمحمدحسن کریمی نژاد منتشر گردید . 📚 اولین نشریۀ تخصصی پزشکی کشور 📚 27 سال سابقه
📚شرایط اشتراک : 02188846320 #پزشکی_امروز #پزشکی #سلامتی #نشریه #دکترفرخ_سیف_بهزاد #نشریه #مطبوعات #دکتر #علم #تخصصی #اخبارپزشکی #سلامت #پزشک #داروساز #دارو #دانشجو #دانشجوی_پزشکی #دانشگاه_علوم_پزشکی #محمدحسن_کریمی_نژاد #علوم_آزمایشگاه #حکیم_جرجانی

.
روابط و پارتی و چاپلوسی و زیراب زدن و ... یا شایستگی و تحصیلات و سواد و توانایی و سابقه؟ .
.
.
.
#مترون #سوپروایزر #سرپرستار #پرستار #کمک_پرستار #بهیار #ماما #اتاق_عمل #فوریت_پزشکی #هوشبری #رادیولوژی #علوم_آزمایشگاه #بیمارستان #وزارت_بهداشت

دانشجویان ترم ۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
.
.
❤دوستاتون رو#تگ کنید.
.
.
دانشجویان علوم پزشکی
پزشکان ،پرستاران ، پیرا پزشکان 😎💊💉👩👨
میتونید عکس های خودتون روجهت انتشار به دایرکت بفرستید
#پزشک
#پرستار
#اتاق_عمل
#هوشبر
#علوم_آزمایشگاه
#nursing_photo
#علوم_پزشکی
#عکس
#دانشجو
#پیراپزشکی
#دندانپزشکی
#مامایی
#رادیولوژی
#بینایی_سنجی
#شنوایی_سنجی
#فوریت_پزشکی
#بهداشت
#بیمارستان
#کارآموزی
#دانشگاه
#تغذیه
#فیزیوتراپی
#داروسازی
#دامپزشکی
#گفتار درمانی
#کاردرمانی
#آی_تی_سلامت
#کتابداری_پزشکی
#کنکور

اندازه گیری هموگلوبین خون :
1-درون لوله ی آزمایش 5cc محلول درابکین میریزیم 《محلول درابکین محلولی سمی است پس نکات ایمنی را رعایت کنید 》
2-با استفاده از سمپلر مقدار 20 میکرولیتر 《لاندا》نمونه خون را 2/5 سانتی متر پایین تر از سطح محلول قرار میدهیم و خالی میکنیم .
3- لوله را تکان میدهیم تا محلول و نمونه خوب مخلوط شوند .
4-ابتدا با استفاده از لوله ی بلانک که فقط حاوی درابکین است OD دستگاه را صفر میکنیم .
5-سپس OD تست را با استفاده از اسپکتوفتومتر در طول موج 540nm به دست می آوریم .
6- غلطت هموگلوبين نمونه ( گرم در ليتر ) = ( جذب نوری  نمونه / جذب نوری نمونه استاندارد) × غلظت هموگلوبين استاندارد
#علوم_آزمایشگاهی
#علوم_آزمایشگاه
#آزمایشگاه

تست ESR
وسایل و مواد مورد نیاز آزمایش:
1600 لاندا خون .
400 لاندا محلول تری سدیم سیترات 3/13 درصد که نقش ضد انعقادی دارد .
لوله ی وسترگرین .
پایه ی وسترگرین 《stand》.
پر کننده ی پیپت .

1-خون را به طور کامل با ضد انعقاد مخلوط میکنیم .
2-با استفاده از پر کننده ی پیپت خون را درون لوله ی وسترگرین کشیده و تا علامت صفر پر میکنیم .
3-با استفاده از گاز استریل ، خون کف لوله را کاملا خشک میکنیم .
4-لوله را به صورت عمودی در پایه ی ESR قرار میدهیم . اطمینان حاصل کنید که لوله به طور کامل در جایگاه فرو رفته باشد و بدون نشتی باشد .
5-لوله را یک ساعت به حال خود میگذاریم .
6-پس از یک ساعت مقدار رسوب را میخوانیم .
مقادیر طبیعی در مردان :صفر تا ده میلیمتر بر ساعت
مقادیر طبیعی در زنان : صفر تا پانزده میلیمتر بر ساعت

#علوم_آزمایشگاهی
#آزمایشگاه  #علوم_آزمایشگاه

سلف بیمارستان منظریه خمینی شهر و سوپروایزر و جمعی از پرسنل پرستاری .
.
.
❤دوستاتون رو#تگ کنید.
.
.
دانشجویان علوم پزشکی
پزشکان ،پرستاران ، پیرا پزشکان 😎💊💉👩👨
میتونید عکس های خودتون روجهت انتشار به دایرکت بفرستید
#پزشک
#پرستار
#اتاق_عمل
#هوشبر
#علوم_آزمایشگاه
#nursing_photo
#علوم_پزشکی
#عکس
#دانشجو
#پیراپزشکی
#دندانپزشکی
#مامایی
#رادیولوژی
#بینایی_سنجی
#شنوایی_سنجی
#فوریت_پزشکی
#بهداشت
#بیمارستان
#کارآموزی
#دانشگاه
#تغذیه
#فیزیوتراپی
#داروسازی
#دامپزشکی
#گفتار درمانی
#کاردرمانی
#آی_تی_سلامت
#کتابداری_پزشکی
#کنکور

کسری یعقوبی . رضا صفری دانشجویان ترم چهار رشته پرستاری کرمانشاه .
.
.
❤دوستاتون رو#تگ کنید.
.
.
دانشجویان علوم پزشکی
پزشکان ،پرستاران ، پیرا پزشکان 😎💊💉👩👨
میتونید عکس های خودتون روجهت انتشار به دایرکت بفرستید
#پزشک
#پرستار
#اتاق_عمل
#هوشبر
#علوم_آزمایشگاه
#nursing_photo
#علوم_پزشکی
#عکس
#دانشجو
#پیراپزشکی
#دندانپزشکی
#مامایی
#رادیولوژی
#بینایی_سنجی
#شنوایی_سنجی
#فوریت_پزشکی
#بهداشت
#بیمارستان
#کارآموزی
#دانشگاه
#تغذیه
#فیزیوتراپی
#داروسازی
#دامپزشکی
#گفتار درمانی
#کاردرمانی
#آی_تی_سلامت
#کتابداری_پزشکی
#کنکور

دانشجویان پرستاری ترم 8ارسالی از ایمان دیناروند
.
.
.
.
❤دوستاتون رو#تگ کنید.
.
.
دانشجویان علوم پزشکی
پزشکان ،پرستاران ، پیرا پزشکان 😎💊💉👩👨
میتونید عکس های خودتون روجهت انتشار به دایرکت بفرستید
#پزشک
#پرستار
#اتاق_عمل
#هوشبر
#علوم_آزمایشگاه
#nursing_photo
#علوم_پزشکی
#عکس
#دانشجو
#پیراپزشکی
#دندانپزشکی
#مامایی
#رادیولوژی
#بینایی_سنجی
#شنوایی_سنجی
#فوریت_پزشکی
#بهداشت
#بیمارستان
#کارآموزی
#دانشگاه
#تغذیه
#فیزیوتراپی
#داروسازی
#دامپزشکی
#گفتار درمانی
#کاردرمانی
#آی_تی_سلامت
#کتابداری_پزشکی
#کنکور

Most Popular Instagram Hashtags