#عصر_گريه

MOST RECENT

.
مراسم‌روضه‌هفتگی۹۶/۱۲/۲۴
روضه‌:‌کربلایی‌حسن‌حسین‌خانی
🏴ما تحت لواى حضرت زهراييم
#عصر_گريه
#الحمدلله
#السلام_علیکم_یا_اهل_بیت_النبوه
#ما_تحت_لواي_حضرت_زهراييم
#هیئت_الزهرا_سلام_الله_عليها
#حضرت_مادر
#خونه_مادری
#الكوثر
#روضه
#هيئت
#ما_قبرستان_بقیع_را_میسازیم
#ما_عاشق_مبارزه_با_صهیونیست_ها_هستیم
(جهت دسترسي به فايلهاي تصويري به آدرس كانال هيئت الزهرا سلام الله مندرج در بيو مراجعه نماييد)

.
جشن‌میلادحضرت‌زهرا‌سلام‌الله‌علیها
مدیحه‌سرایی‌:حاج‌محسن‌عرب‌خالقی
🏳ما تحت لواى حضرت زهراييم
#فاطمیه
#عصر_گريه
#الحمدلله
#السلام_علیکم_یا_اهل_بیت_النبوه
#ما_تحت_لواي_حضرت_زهراييم
#هیئت_الزهرا_سلام_الله_عليها
#حضرت_مادر
#خونه_مادری
#الكوثر
#روضه
#هيئت
#ما_قبرستان_بقیع_را_میسازیم
#ما_عاشق_مبارزه_با_صهیونیست_ها_هستیم
(جهت دسترسي به فايلهاي تصويري به آدرس كانال هيئت الزهرا سلام الله مندرج در بيو مراجعه نماييد)

.
جشن‌میلادحضرت‌زهرا‌سلام‌الله‌علیها
شعر‌خوانی‌:حاج‌محمد‌سهرابی
🏳ما تحت لواى حضرت زهراييم
#فاطمیه
#عصر_گريه
#الحمدلله
#السلام_علیکم_یا_اهل_بیت_النبوه
#ما_تحت_لواي_حضرت_زهراييم
#هیئت_الزهرا_سلام_الله_عليها
#حضرت_مادر
#خونه_مادری
#الكوثر
#روضه
#هيئت
#ما_قبرستان_بقیع_را_میسازیم
#ما_عاشق_مبارزه_با_صهیونیست_ها_هستیم
(جهت دسترسي به فايلهاي تصويري به آدرس كانال هيئت الزهرا سلام الله مندرج در بيو مراجعه نماييد)

.
وفات‌حضرت‌ام‌البنین‌سلام‌الله‌علیها
روضه : کربلایی حسن حسین خانی
🏴ما تحت لواى حضرت زهراييم
#فاطمیه
#عصر_گريه
#الحمدلله
#السلام_علیکم_یا_اهل_بیت_النبوه
#ما_تحت_لواي_حضرت_زهراييم
#هیئت_الزهرا_سلام_الله_عليها
#حضرت_مادر
#خونه_مادری
#الكوثر
#روضه
#هيئت
#ما_قبرستان_بقیع_را_میسازیم
#ما_عاشق_مبارزه_با_صهیونیست_ها_هستیم
(جهت دسترسي به فايلهاي تصويري به آدرس كانال هيئت الزهرا سلام الله مندرج در بيو مراجعه نماييد)

.
روضه فاطمیه ۹۶ (روایت دوم)
عصر روز شهادت
سینه زنی : حاج محسن عرب خالقی
🏴ما تحت لواى حضرت زهراييم
#فاطمیه
#عصر_گريه
#الحمدلله
#السلام_علیکم_یا_اهل_بیت_النبوه
#ما_تحت_لواي_حضرت_زهراييم
#هیئت_الزهرا_سلام_الله_عليها
#حضرت_مادر
#خونه_مادری
#الكوثر
#روضه
#هيئت
#ما_قبرستان_بقیع_را_میسازیم
#ما_عاشق_مبارزه_با_صهیونیست_ها_هستیم
(جهت دسترسي به فايلهاي تصويري به آدرس كانال هيئت الزهرا سلام الله مندرج در بيو مراجعه نماييد)

.
روضه فاطمیه ۹۶ (روایت دوم)
عصر روز شهادت
روضه : کربلایی حسن حسین خانی
🏴ما تحت لواى حضرت زهراييم
#فاطمیه
#عصر_گريه
#الحمدلله
#السلام_علیکم_یا_اهل_بیت_النبوه
#ما_تحت_لواي_حضرت_زهراييم
#هیئت_الزهرا_سلام_الله_عليها
#حضرت_مادر
#خونه_مادری
#الكوثر
#روضه
#هيئت
#ما_قبرستان_بقیع_را_میسازیم
#ما_عاشق_مبارزه_با_صهیونیست_ها_هستیم
(جهت دسترسي به فايلهاي تصويري به آدرس كانال هيئت الزهرا سلام الله مندرج در بيو مراجعه نماييد)

Most Popular Instagram Hashtags