#عصبانيت

1269 posts

TOP POSTS

عصبانيت شديد جمشيد مشايخى در جشن انجمن منتقدان و نويسندكان سينمايي از توجه بيش از حد منتقدان سينما به عزت الله انتظامى

#جشن_منتقدان_و_نویسندگان_سینمایی #اشه_نيوز #عصبانيت #جمشيدمشايخى #عزت_الله_انتظامی #توجه #بازيگر #سينما

اهمیتی ندارند دیگران چه نظری در مورد ما دارند
پوشیدن کفش بهتر از فرش کردن دنیاس
هرگز نمیشود همه راضی نگه داشت
پس بهتر است به راه خود ادامه دهید
#سارا_سجادي_فر
#روانشناس #مشاوره_خانواده #مثبت_انديشي #خانواده_درماني#روانشناسی #رواندرماني #زوج #افسردگي #ارتباط #موفقيت #سلامت #ترس #زندگي #پيشرفت #تغيير #شكست #تلاش #تصميم_گيري #عصبانيت #استرس #خيانت #طلاق#هدف #زن #اضطراب #اعتماد_بنفس

.
اصولا عده اي در صندوقچه گفتمانشان مفهوم شرف كه هيچ خود كلمه شرف را هم ندارند يعني اگر بهشان بگويي با سه حرف ش ر ف كلمه بساز هم كلمه فرش به ذهنشان متبادر مي شود. چرا چون ميشود فروختش و ازش پول در آورد. وقاحت به خدا حدي دارد. . زمانه بوي تعفن ميدهيد بوي لجن بوي دستشويي هاي بين راهي... شورش را در آورده ايد. لعنت به شما ... اين چه ناني است سر سفره زن و بچه تان ميگذاريد. اين چه راه پول در آوردن است. هنوز جنازه منصورخان پور حيدري توي كاور توي سرد خانه است. پيكر نحيف و رنجورش مدتها مثل يك تكه گوشت روي تخت افتاده بود و از ميان اينهمه شبكه رنگ وارنگ يك دوربين زحمت نكشيد برود بگويد منصورخان نانت گرم است ؟ آبت سرد است؟ حالا كه قلبش نمي زند و چشمهايش بسته شده پيشنهاد پيامكي مي زنيد كه براي شادي روحش عدد كوفت را به شماره زهرمار پيامك كنيد... والله العظيم گناه دارد. تف به شرف آنكه طرح اين پيام را داد. پول نداريد غلط مي كنيد برنامه مي سازيد. بعد وا اسفا مي زنيد كه آي جوانها به سمت ماهواره و كوفت و زهرمار رفته اند. . همه مي دانند اهل فحش و فضيحت نيستم ولي از صبح كه اين زير نويس را ديده ام ريخته ام به هم و هرچه فحش فارسي بلد بوده ام از صبح در ذهنم مرور شده است. . اهل كويرم و با كسي نه عقد اخوت بسته ام نه پدر كشتگي دارم . بياباني مردُمم نان مفت نخورده ام كه حرف مفت بزنم. . با ذهن ناقص خودم حركت قشنگ و مردمي كه ديدم تشكر كردم و كار زشت كه ديدم تقبيح... خودم هم معصوم نيستم كه نفسم را مبرا از اشتباه بدانم... آقاي طراح پيامك فقط ده ثانيه خودت را بگذار جاي خانواده منصورخان پورحيدري فكر كن جنازه پدرت توي سردخانه است و يك عده كفتار گونه با نام پدرت دارند مردم مظلوم را تشويق ميكنند كه پيامك بدهند و براي متوفايت خدا بيامرزي طلب مي كنند... چه حالي ميشوي؟ خدا كند مردم پيامك نداده باشند خدا كند از اين طرح مزخرفت استقبال نشده باشد و از همه مهم تر خدا كند از حساب كابران همان يازده تومن كم شده باشد. كي قرار است اينگونه دوشيدن مردم تمام شود؟ كي قرار است سر و سامان بگيريم؟ كلاهتان را بالاتر بگذاريد دمتان گرم . منصورخان رفت ... منصورخانها يكي يكي مي روند و كفتار ها روز به روز فربه تر مي شوند. حاالا كه من دارم اين پست را ميگذارم برنامه شما تمام شده و از صبح فقط براي شما اس ام اس واريز آمده است و دلتان خوش شده است به افزايش تعداد صفرها... ... ولي بترسيد ...بترسيد از آه مظلوم ...مظلومي كه پناهي جز خدا ندارد...
.
#كفتارها
#عصبانيت

#بعدازشش تایی شدن آسیایی کیسه #
#عصبانيت شديد منصوريان در نشست خبري بعد از بازي با العين😨😱😂#

خب پارك نكن ديگه ....
#عصبانيت.
#در_خانه_بافرهنگها

‌ حرفهایی که
هنگام خشم و عصبانیت بیان میشود،
حکم گدازه های به جا مانده،
بعد از فوران آتشفشان را دارند
و میزان تخریبشان بسیار زیاد است.
فراموش نکن!
قبل از بیان هر صحبتی
در حالت خشم و عصبانیت،
ابتدا درصد تخریب را تخمین بزن.
کاری نکن که بعد از فروکش کردن خشمت،
مجبور شوی در بین خاکسترها و گدازه های باقی مانده،
به دنبال راهی برای بخشش بگردی.
#خشم #انسان #بخشش #عصبانيت

#رگ#لوله_كشي #عصبانيت ‏وقتے شِکستــ خـــــــوردے💥
سہ دَستہ رو فَراموش نَکــــــــن☝️
اُونایـے کہ بـے‌توَقُع کمَکِتــ کــــــردَن✔️
اُونایـے کہ مَنــافِع خودِشــــــــونـــــــو💰
تَرجیح دادَن و باعِثــ شِکستِتــــــ شــــُدن🔪
وَ اٌونایـے کہ رهـــٰـاتـــــ کردَن و رفتَــــــــــن🚶
حــٰاجّے ‏دُنیا بُزرگتــــَر اَز این حَرفاستــــــــــ🌏
تــو دوبـــــــٰــــــاره بُلنــــــــد میــــــــــــشـــے👤
وَ نَنـہ اُون دَستہ رو تا دَستہ مـــeــگـــــٰـــایـے💪
😔💔

MOST RECENT


جای خدا نباشیم

روزی درنمازجماعت موبایل یه نفر زنگ خورد
زنگ موبایل آن مرد ترانه ای بود
بعدنمازهمه اورا سرزنش کردند
واو دیگر آنجا به نماز نرفت.

همان مردبه کافه ای رفت وناگهان قلیان ازدستش افتاد وشکست
مردکافه چی باخوش رویی گفت اشکال نداره،فدای سرت
او از آن روز مشتری دائمی آن کافه شد
حکایت ماست:
جای خدا مجازات میکنیم
جای خدا میبخشیم
جای خدا..... اون خدایی که من میشناسم
اگه بندش اشتباهی بکنه، اینجوری باهاش برخورد نمیکنه
شما جای خدا نیستی اینو هیچوقت یادت نره
#سارا_سجادي_فر
#روانشناس #مشاوره_خانواده #مثبت_انديشي #خانواده_درماني#روانشناسی #رواندرماني #زوج #افسردگي #ارتباط #موفقيت #سلامت #ترس #زندگي #پيشرفت #تغيير #شكست #تلاش #تصميم_گيري #عصبانيت #استرس #خيانت #طلاق#هدف #زن #اضطراب #اعتماد_بنفس

عصبانيت شديد جمشيد مشايخى در جشن انجمن منتقدان و نويسندكان سينمايي از توجه بيش از حد منتقدان سينما به عزت الله انتظامى

#جشن_منتقدان_و_نویسندگان_سینمایی #اشه_نيوز #عصبانيت #جمشيدمشايخى #عزت_الله_انتظامی #توجه #بازيگر #سينما

اهمیتی ندارند دیگران چه نظری در مورد ما دارند
پوشیدن کفش بهتر از فرش کردن دنیاس
هرگز نمیشود همه راضی نگه داشت
پس بهتر است به راه خود ادامه دهید
#سارا_سجادي_فر
#روانشناس #مشاوره_خانواده #مثبت_انديشي #خانواده_درماني#روانشناسی #رواندرماني #زوج #افسردگي #ارتباط #موفقيت #سلامت #ترس #زندگي #پيشرفت #تغيير #شكست #تلاش #تصميم_گيري #عصبانيت #استرس #خيانت #طلاق#هدف #زن #اضطراب #اعتماد_بنفس

ﺩﻭﺗﻌریف جالب كه بايد به عمقش فكركنيم:
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﮐﯿﻨﻪ؛ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
#عدالت#قضاوت#توجه#عصبانيت#تنبيه#كينه#تنفر#عقل#تدبير

انتقادات تند جمشید مشایخی از منتقدان در جشن انجمن منتقدان به خاطر توجه به یک بازیگر: این بازیگر جلوی شهبانو تنبک می زد!
#جمشيد_مشايخي #فرزادحسنی #جشن_حافظ #جشن_حافظ #حافظ #سينما #فيلم #ايران #عصبانيت #پيشكسوت

انسانها خسته تروپريشان تر از آنند كه فكرمي كنند به همين دليل براي كوچك كردن جايگاهت شروع ميكنند به نسبت دادن صفاتي كه هرگز به شما نمي چسبد اما آنها سعي دارند اينطور فكر كنند در موردتان، تا روانِ پريشان خودشان را آرام كنند.
آنها اگر به جايگاه امروزت هم برسند، بازهم از تو ناتوان تر و ضعيف ترند!
براي جبران آنچه ندارند، از طريق ميانبرها متوسل به كارهايي موازي مي شوند در جهت پوشاندن نقطه ضعفشان!

پس بي اعتنا به روان و افكارِ درهم ريختهء اين افراد زندگي كن و بدان تو هميشه براي خودت نامبر واني و اين ارزشمندترين دارايي توست!
چايت يخ نكند 🌹
#سارا_سجادي_فر
#روانشناس #مشاوره_خانواده #مثبت_انديشي #خانواده_درماني#روانشناسی #رواندرماني #زوج #افسردگي #ارتباط #موفقيت #سلامت #ترس #زندگي #پيشرفت #تغيير #شكست #تلاش #تصميم_گيري #عصبانيت #استرس #خيانت #طلاق#هدف #زن #اضطراب #اعتماد_بنفس

وقتی #زیبایی صنعت می شود،به کودکانمان یاد نمی دهیم،دائم نمی گوییم که شایسته و #دوست_داشتنی اند. وقتی لاغری آنورکسیک و فک زاویه دار و خط های شکم می شود ملاک "خواستنی"بودن ، وقتی مدیا و مجلات و تحسین ها اکثرا درباره ی القای سلیقه ای خاص از زیبا بودن است، البته که کودکانمان،نوجوانانمان اکثرا در خلوتشان احساس "زیبا نبودن" دارند، و بدیهی است که تیغ جراحان لاغری برای معده نازنین مردان و زنان خارج از سایز تیز می شود؛ البته که صدها رژیم عجیب و غریب و قرص های لاغری با فرمول های خطرناک و... به خورد مردمان می رود به جرم اینکه بازوی خانم شبیه بالشت و غبغب آقا بیرونه!!
به من اعتماد کنید که "زیبایی " امروز صنعتی است درآمد زا با صدها میلیارد دلار گردش مالی که نه فهمی از زیبایی و تقارن دارند نه مفهوم عظیم انسان را فهمیده اند.
وودی آلن شانس آورد قبل از این هجمه سرمایه داری به مقوله تعریف زیبایی،بازیگر و کارگردانی در سطح جهانی شد!وگرنه به خاطر قیافه دفرمه اش و پذیرفته نشدنش در دنیا راهی نداشت جز افسردگی و طرد شدگی!
یقین بدانیم سهرودی و ملاصدرا و مولوی و یک تاریخ مشاهیر ما دغدغه شان را چیزی بهتر از دور کمر و چروک زیرچشم و ...قراردادند که لیاقت خلق زیباترین مفاهیم انسانی را یافتند.

دکتر شیری(برگرفته از كانال دكتر قره داغي عزيز @dr.gharadaghi )
#سارا_سجادي_فر
#محمود_دولت_آبادی
#روانشناس #مشاوره_خانواده #مثبت_انديشي #خانواده_درماني#روانشناسی #رواندرماني #زوج #افسردگي #ارتباط #موفقيت #سلامت #ترس #زندگي #پيشرفت #تغيير #شكست #تلاش #تصميم_گيري #عصبانيت #استرس #خيانت #طلاق#هدف #زن #اضطراب #اعتماد_بنفس

استرس و ریزش مو

ممکن است شنیده باشید که استرس باعث ریزش مو می شود. استرس جسمی و یا روحی، مخصوصا استرس های شدید و حمله ای نظیر صدمات و جراحی ها، بیماری و .. می تواند به دو نوع ریزش مو منجر شود:
 1- در نوع شایع تر ریزش مو ناشی از استرس، رشد موها متوقف شده و برای مدتی به جای موهای ریخته شده، مویی رشد نمی کند. از این رو 2 تا 3 ماه بعد فرد به شدت کم مو به نظر می رسد. طبیعتا این وضعیت با تاثیر بر روحیه فرد، او را دچار استرس بیشتر می کند.
از این رو استرس می تواند باعث توقف رشد مو و ریزش مو شود. در صورتی که حملات استرس تخفیف یابد، این ریزش مو طی مدت 6 تا 9 ماه برطرف خواهد شد.
2- در نوع دیگری از ریزش موی ناشی از استرس، گلبول های سفید خون به فولیکول های مو حمله می کنند. در این نوع ریزش مو، معمولا موها به طور منظم می ریزند (سکه ای).گسترش و شدت یافتن استرس و ریزش مو می تواند به ریزش مو در تمام سطح سر، و حتی در موارد شدید در تمام سطح بدن منجر شود. در این نوع ریزش مو، رشد موها به مرور شروع خواهد شد، ولی قطعا درمان های پزشکی نیاز خواهد بود.
3- وسواس کندن موها (تریکوتیلومانیا): تمایل شدید و احساس غیر قابل کنترل که فرد را به کندن موهای سر، ابروها، مژه ها و به طور کلی تمام قسمت های بدن وادار می کند. این کار می تواند راهکاری برای مقابله با استرس، عصبانیت، افسردگی، خستگی، فشارهای عصبی، تنهایی و یا ناامیدی باشد.
#سريتا #cerita #استرس #عصبانيت #cerita_haircare #فوم_کاشت #کاشت_مو #stressed

همه ي آدمها درونشان رازهايي دارند كه حتي عزيزترين و نزديكترين فرد به آنها نيز از آن موضوع بي خبر است، اما دليل نميشود كه يادآوري خاطرات گذشته و تجربه ي مجدد رازهاي شما در طول زندگي تان تاثيرگذار باشد؛در كل بازگشت به گذشته منزجر كننده ترين حالت يك زندگيست! شما مسئول اكنون در زندگي خود هستيد هر آنچه كه قبلا اتفاق افتاده ، با گذر زمان لا به لاي روزمرّگي هايتان حل مي شود مثل دانه هاي شكر درون چاي داغ؛ در مورد آينده هم بايد گفت كه ساختن روياي آينده در ذهن پسنديده و نيكوست چون باعث حركت مي شود و خمودي را از شما مي گيرد اما اينكه به هدف تان دست يابيد يا خير بستگي به ميزان تلاش تان دارد؛ پس نگذاريم روزمرّگي بر احساسات و عواطف مان تاثير منفي بگذارد و همان تاثيرات منفي را بر اخلاق و رفتارمان بسط دهيم و همسر و دوست و عزيزانمان را دل آزرده كنيم؛ گاهي اوقات خشونت به همين دلايل كوچك و پيش پا افتاده باعث صدمات جبران ناپذير روحي و جسمي مي شود و شما را در مسير پيشرفت عقب مي راند؛ پس خاطرمان باشد كه ما قوي تر از سختي هاي روزگارمان هستيم، ما هستيم كه انتخاب ميكنيم آينده مان چگونه باشد و دست يابي به آن بر اساس تعداد قدم هايي كه برداشتيم سنجيده مي شود ، نگذاريم لحظه اي خشم فرصت هايمان را محدود كند؛ پس باهم فيتيله ي خشم مان را پايين بكشيم.
#كنترل_خشم #عصبانيت #روزمرگی #گذشته #حال #آينده #زندگي #روانشناسى

#عاشقانه #همسرانه #زندگي #دوست_داشتن
#زناشويي #سیاست_رفتاري #خشم #خوشايند #احترام #قدرت #رابطه_عاطفي #عصبانيت #ارام #سكوت #مهربان

خشمتان را کنترل کنید

اگرهمسرتان قبلاً این ویژگیها رامیدید هرگز باشما ازدواج نمیکرد!

در آینه حالتهاي خشم خود را ببینید این حالت حتي براي خودتان هم خوشایند نیست.

#فاطمه_پورابراهيم

Most Popular Instagram Hashtags