[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#عرفان_نظر_آهاری

3042 posts

TOP POSTS

.
گفتند: آن مرد ماهی‌گیر است، آن مرد از دریا ماهی می‌گیرد.
گفتند: آن مرد کشاورز است، آن مرد در زمین دانه می‌کارد.
جوانمرد گفت: چه نیکو که آن مرد، ماهی‌گیر است و از دریا ماهی می‌گیرد و چه نیکو که آن مرد کشاورز است و در زمین دانه می‌کارد.
اما نیکوتر، مردی است که از خشکی ماهی می‌گیرد و دانه‌اش را در دریا می‌کارد.
و نیکوتر از این دو، کسی است که می‌تواند از آب، آتش بگیرد و از زمین، آسمان برداشت کند.
ممکن را به ممکن رساندن کار مردان است، اما کار جوانمردان آن است که ناممکن را ممکن سازند.
هزاران معجزه میان آسمان و زمین است. دستی باید تا معجزه‌ها را فرود آورد.
و آن دستِ جوانمرد است.
.
📑 جوانمرد نام دیگر تو
... عرفان نظر آهاری ...
#نشرصابرین
.
.
.
.
#ادبیات#فرهنگی#ادب#عرفان_نظر_آهاری
#جوانمرد_نام_دیگر_تو#ادبیات_عرفانی
#پارسی#داستان#کتاب#جوانمرد
#فرهنگ_و_هنر#نظر_آهاری
#عرفان_نظرآهاری
#هنری#نویسندگی
#چامه#مطالعه
#شعر_کوتاه
#باادبیات
#سرود
#هنر

#Art
#Art_Art_Ar
#Erfan_Nazar_Ahari 
۹۶.۴.۸

.
.
.
هزار و یکم بار که عاشق شد، قلبش اسبی بود از پولاد و آتش و خون و تن اش از سنگ و غیرت و استخوان.

و عشق آمد در هیئت سواری با سپری و سلاحی بر قلبش نشست و عنانش را کشید، آنچنانکه قلبش از جا کنده شد. سوار گفت: از این پس زندگی، میدان است و حریف، خداوند. پس قلبت را بیاموز که: عشق کار نازکان نرم نیست / عشق کار پهلوان است.
.
.
.
#عرفان_نظر_آهاری

پیامبری از کنار خانه ما رد شد.باران گرفت. مادرم گفت:چه بارانی می آید.پدرم گفت: بهار است.و ما نمی دانستیم باران و بهار نام دیگر آن پیامبر است.
پیامبری از کنار خانه ما رد شد.لباسهای ما خاکی بود.او خاک روی لباسهایمان را به اشارتی تکا نید.
لباس ما از جنس ابریشم و نور شد و ما قلبمان را از زیر لباس دیدیم.
پیامبری از کنار خانه ما رد شد.آسمان حیاط ما پر از عادت و دود بود.پیامبر، کنارشان زد.خورشید را نشانمان دادو تکه ای از آن را توی دستهایمان گذاشت.
پیامبری از کنار خانه ما رد شد و ناگهان هزار گنجشک عاشق از سر انگشت های درخت کوچک باغچه روییدند و هزار آوازی را که در گلویشان جا مانده بود ،به ما بخشیدند.و ما به یاد آوردیم که با درخت و پرنده نسبت داریم.
پیامبری از کنار خانه ما رد شد.ما هزار در بسته داشتیم و هزار قفل بی کلید.پیامبر کلیدی برایمان آورد.اما نام او را که بردیم ،قفل ها بی رخصت کلید باز شدند.
من به خدا گفتم :امروز پیامبری از کنار خانه ما رد شد.
امروز انگار اینجا بهشت است.
خدا گفت:کاش می دانستی هر روز پیامبری از کنار خانه تان می گذردو کاش می دانستی بهشت همان قلب توست...💚
.
#عرفان_نظر_آهاری .
#به_بهشت_اليتا_خوش_آمديد🌸

واژه ای نبود و هيچ کس
شعری از خدا نخوانده بود
تا که او مرا برای بازی خودش
انتخاب کرد
***
توی گوش من يواش گفت:
تو دعای کوچک منی
بعد هم مرا
مستجاب کرد
***
پرده ها کنار رفت
خود به خود
با شروع بازی خدا
عشق افتتاح شد
***
سالهاست
اسم بازی من و خدا
زندگی ست
هيچ چيز
مثل بازی قشنگ ما
عجیب نیست
#عرفان_نظر_آهاری
Photo by: @abolfazl.abouei

در و دیوار دنیا رنگی است
رنگ عشق...
خدا جهان را رنگ کرده است
رنگ عشق...
و این رنگ،همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد
از هرطرف که بگذری لباست به گوشه ای خواهد گرفت و رنگی خواهد شد
اما کاش چندان هم محتاط نباشی!
که خدا کسی را دوست تر دارد
که لباسش رنگی تر است!
#عرفان_نظر_آهاری
روزگارتون #رنگی🌹

.من همیشه
خواب دیده ام ، ولی ..
راستی هیچ فکر کرده ای
یک درخت
توی باغ آسمان
چقدر دیدنی ست !
ریشه های ما اگر چه گیر کرده است
میوه های آرزو ولی
رسیدنی ست ...
. . #عرفان_نظر_آهاری

...
ما هفت نفر بودیم که با هم گریه می کردیم.
تو می گفتی: آنها که با هم گریه می کنند هرگز همدیگر را فراموش نمی کنند، اما آنها که با هم می خندند روزی یکدیگر را از یاد می برند.
ما #خاک #گلدان را توی یک نعلبکی می ریختیم و چند قطره آب روی آن؛ خاک خیس را بو می کردیم. خاک نمناک ، عطر ابتدای آفرینش داشت.
تو می گفتی : این خاک ،آغاز و انجام انسان است. اگر این خاک را بو کنیم یادمان نمی رود که از کجا آمده ایم و به کجا بر می گردیم.
.
#عرفان_نظر_آهاری
.
.
#پرنده_ای_اما_اسیر_کوچ_خودت
#همیشه_هم_می_رسی_به_هیچ_و_پوچ_خودت

__

زنان و درختان چقدر بهم شبيه اند!

هر دو ريشه دارند و برگ و بار می دهند.
هر دو بهارهای بسيار دارند
و زمستان های بسيارتر.
هر دو به نور محتاجند و هر دو
نفس می بخشند و زندگی.
و در كمين هر دويشان تبرهای بسيار است.
برای بريدن ها، برای شكستن ها،
برای قطع اميد ها ...
اما هنر زن بودن ،
جوانه زدن های پي در پي است،
حتي وقتي شاخه هايت را شكستند،
حتی وقتی ساقه هايت را زدند،
حتی وقتی بی رحمی تبر، تنت را،
تنه ات را از ته بريد...
تو اما ريشه ات را نگه دار،
دستهايت را به آسمان بلند كن
تو دوباره سبز خواهی شد.... #عرفان_نظر_آهاری
__

☁🌞☁
زنان و درختان چقدر بهم شبيه اند!

هر دو ريشه دارند و برگ و بار می دهند.
هر دو بهارهای بسيار دارند
و زمستان های بسيارتر.
هر دو به نور محتاجند و هر دو
نفس می بخشند و زندگی.
و در كمين هر دويشان تبرهای بسيار است.
برای بريدن ها، برای شكستن ها،
برای قطع اميد ها ...
اما هنر زن بودن ،
جوانه زدن های پي در پي است،
حتي وقتي شاخه هايت را شكستند،
حتی وقتی ساقه هايت را زدند،
حتی وقتی بی رحمی تبر، تنت را،
تنه ات را از ته بريد...
تو اما ريشه ات را نگه دار،
دستهايت را به آسمان بلند كن
تو دوباره سبز خواهی شد...
#عرفان_نظر_آهاری
#زرشکی

MOST RECENT

.
گفتند: آن مرد ماهی‌گیر است، آن مرد از دریا ماهی می‌گیرد.
گفتند: آن مرد کشاورز است، آن مرد در زمین دانه می‌کارد.
جوانمرد گفت: چه نیکو که آن مرد، ماهی‌گیر است و از دریا ماهی می‌گیرد و چه نیکو که آن مرد کشاورز است و در زمین دانه می‌کارد.
اما نیکوتر، مردی است که از خشکی ماهی می‌گیرد و دانه‌اش را در دریا می‌کارد.
و نیکوتر از این دو، کسی است که می‌تواند از آب، آتش بگیرد و از زمین، آسمان برداشت کند.
ممکن را به ممکن رساندن کار مردان است، اما کار جوانمردان آن است که ناممکن را ممکن سازند.
هزاران معجزه میان آسمان و زمین است. دستی باید تا معجزه‌ها را فرود آورد.
و آن دستِ جوانمرد است.
.
📑 جوانمرد نام دیگر تو
... عرفان نظر آهاری ...
#نشرصابرین
.
.
.
.
#ادبیات#فرهنگی#ادب#عرفان_نظر_آهاری
#جوانمرد_نام_دیگر_تو#ادبیات_عرفانی
#پارسی#داستان#کتاب#جوانمرد
#فرهنگ_و_هنر#نظر_آهاری
#عرفان_نظرآهاری
#هنری#نویسندگی
#چامه#مطالعه
#شعر_کوتاه
#باادبیات
#سرود
#هنر

#Art
#Art_Art_Ar
#Erfan_Nazar_Ahari 
۹۶.۴.۸

.
دیروز قاصدکی
به حوالی پنجره ات آمده بود
خبری آورده بود
و تو یادت رفته بود
که هر قاصدک یک پیامبر است...
پنجره بسته بود
تو نشنیدی و او رد شد...
اما اگر باز هم قاصدکی را دیدی
دیگر نگذار که بی خبر بگذارد و برود ...
از او بپرس
چه بود
آن خبری که روزی فرشته ای به او گفت
و او این همه بی قرار شد....
-عرفان نظر آهاری
.
#عرفان_نظر_آهاری #قاصدک #طبیعت #موبایلگرافی
#nature #beautiful_iran #aksiine #honar_cheshm #photography_aks #irshot #ak_30 #ir_photographer #ir_mobilegraphy #iran_aks_mobile #akas_khoone #ir_photo #aks_dastan #aks_ir #mobilegraphy #mobilephotography #mobileshots #mobilephoto #ir_beginner_photography #photography #negahe_shoma #photographer_pics #moobilegraphy_ir

.
ﺯﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﺑﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﻭ ﻧﻌﻨﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪ می کارد
ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻤﺮی‌ها ﺩﺍﻧﻪ می پاشد ﻭ
ﺑﺎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺣﺮﻑ می زﻧﺪ
ﻧﺎخن‌هایش ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ ﺭﻧﮓ می کند ﻭ
ﮔﻴﺴﻮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺑﺎن‌های ﺭﻧﮕﻰ می بندد
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻥ ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺍغ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺯﻣﺴﺘﺎن‌هاﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ می بافد
و ﺑﻬﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺍﻭ ﺯنی‌ست ﻛﻪ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩﺵ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺯن‌های ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﻪ ﻛﺘﺎب‌ها ﻛﻮﭺ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ …
زن ها هنوز در هوای عاشقی نفس میکشند

💝
دیروز صبح غمگین بودم. برنج پاک کردم، خورشت رو آماده کردم، خونه رو جمع و جور کردم، و در آخر مشغول کاشتن گل جدید توی گلدون شدم. گل که کاشته شد غم من هم باهاش دفن شد.
عطر گلهایِ مریمی که روز تولدم برای خودم خریدم فضای خونه رو پرکرده، آب گلدون رو عوض میکنم و با خودم میگم زن بودن قشنگ ترین اتفاق ممکنه وقتی میتونی غم ات رو لابه لای کارهای ساده گم کنی.
.
.

و خدا گفت: اگر لیلی نبود، زمین من همیشه سردش بود.
زمانی که این کتاب رو خوندم ۱۶ سالم بود. چندباره و چندباره این کتاب رو خوندم و اون زمان هم به خودم گفتم زن بودن قشنگ ترین اتفاق دنیاست..
اسم کتاب؟ لیلی نام تمام دختران زمین است.
.
.
.
.
.
.
#خودت_رو_دوست_داشته_باش#زن#زن_بودن#لیلی_نام_تمام_دختران_زمین_است_نام_دیگر_انسان#لیلی_نام_تمام_دختران_زمین_است#عرفان_نظر_آهاری#اتفاق_قشنگ#زیبا#خوشبختی#عشق#لیلی#کتاب

🔮
.
.
.

دلم، برخاستنی به ناگاه می خواهد

و گریختنی گرامی از سر فریاد

دلم غــــــاری می خواهد
و خوابی سیصدساله

و یارانی جوانمرد...
.
.
.

#عرفان_نظر_آهاری#شاعره_نویسنده_معاصر_ایرانی#کوچه_پس_کوچه_های_خلوت_دلم

#زندگی_حس_غریبیست_که_یک_مرغ_مهاجر_دارد
#Erfan_nazar_ahari
#white_poetry
#Waking_up
#shouting
#cave
#deep_sleep
#Fled_away
#young_man

گفتند : چهل‌ شب‌ حياط‌ خانه‌ات‌ را آب‌ و جارو كن . شب‌ چهلمين ، #خضر خواهد آمد . چهل‌ سال‌ خانه‌ام‌ را رُفتم‌ و روييدم‌ و خضر نيامد . زيرا فراموش‌ كرده‌ بودم‌ #حياط‌_خلوت‌_دلم‌ را جارو كنم . گفتند : چله‌نشينی‌ كن . چهل‌ شب‌ خودت‌ باش‌ و خدا و خلوت . شب‌ چهلمين‌ بر بام‌ #آسمان‌ برخواهی‌ رفت و ... و من‌ چهل‌ سال‌ از چله ی‌ بزرگ‌ زمستان‌ تا چله ی‌ كوچک‌ تابستان‌ را به‌ #چله‌ نشستم ، اما هرگز بلندی‌ را بوی‌ نبردم . زيرا از ياد برده‌ بودم‌ كه‌ خودم‌ را به‌ چهلستون‌ دنيا زنجير كرده‌ام .
گفتند : دلت‌ #پرنيان‌ بهشتی است . خدا عشق‌ را در آن‌ پيچيده‌ است . پرنيان‌ دلت‌ را واكن‌ تا بوی #بهشت‌ در زمين‌ پراكنده‌ شود .
چنين‌ كردم ، بوی‌ نفرت‌ عالم‌ را گرفت . و تازه‌ دانستم‌ بی ‌آن‌ كه‌ باخبر باشم ، #شيطان‌ از دلم‌ چهل‌ تكه‌ای‌ برای خودش‌ دوخته‌ است .
به‌ اينجا كه‌ می رسم ، نااميد می شوم ، آن‌قدر كه‌ میخواهم‌ همه ی‌ سرازيری‌ جهنم‌ را يكريز بدوم . اما فرشته‌ای‌ دستم‌ را می‌گيرد و می‌گويد : هنوز فرصت‌ هست ، به‌ آسمان‌ نگاه‌ كن . خدا چلچراغی‌ از آسمان‌ آويخته‌ است‌ كه‌ هر چراغش‌ دلی است . دلت‌ را روشن‌ كن . تا چلچراغ‌ خدا را بيفروزی . فرشته‌ شمعی‌ به‌ من‌ می‌دهد و می‌رود .
راستی‌ امشب‌ به‌ آسمان‌ نگاه‌ كن ، ببين‌ چقدر دل‌ در #چلچراغ‌ خدا روشن‌ است .
#عرفان_نظر_آهاری

میرفتند و میگفتند از اینجا تا خدا هزار فرسنگ است و هزاران گام.

جوانمرد اما برخاست و گفت:از اینجا تا خدا سه گام بیشتر نیست.

تعجب کردند و شوریدند و فریاد زدند و گفتند:عمری است میرویم و هنوز نرسیده ایم،چگونه است که تو میگویی سه گام بیشتر نیست؟

جوانمردگفت:گام اول این است که بگویی خدا؛و دیگر هیچ،گام دوم ٱنس است و سومین گام سوختن.

و خود گفت:خدا و انس گرفت و سوخت.

آنها اما همچنان میرفتند و همچنان میگفتند:از اینجا تا خدا هزار فرسنگ‌ است و هزار گام.

#جوانمرد_نام_دیگر_تو#عرفان_نظر_آهاری#روایت_بیست_و_نهم

☔☔☔
.
#آفتاب 🌞را نمی شود
توی کیسه ای
جمع کرد و برد
.
ابر☁ را نمی شود
مثل کهنه ای
توی مشت خود فشرد
.

آفتاب🌞
توی #آسمان
آفتاب می شود
.

ابر ⛅هم بدون آسمان فقط
چند قطره آب 💦می شود
.

پس تو ابر⛅ باش وآفتاب🌞
#قول_می دهم_که_آسمـــان🌠 شوم
.

یک کمی ستاره 🌠روی صورتم بپاش
سعی می کنم شبیه #کهکشان شوم

شکل نوری 🌌و شبیه باد
توی هیچ چیز جا نمی شوی
.

تو کنار من ، کنار او ، ولی
"تــــو تویی و هیچ وقت
مــا نمی شوی"💞
.
#عرفان_نظر_آهاری
.
#خدا_جونم_قول_میدهم_که_آسمان_شوم☔
.
#دوستتــــ_دارم_خیــلی_زیـــاد😍

Most Popular Instagram Hashtags