#عبدالرحمن_جامی

MOST RECENT

.
تاکِی ازخلـق اسیـرِ غمِ بیهـوده شوی؟
ازهمـه رو به #خدا آر که آسـوده شوی!

#عبدالرحمن_جامی 🍂
#دایورت_کن 🍵 ......
📷(پ.ن: عکس از خودم)📷

#حکایت
نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت:
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.

حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی
گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بُوَد
طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده
زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد

#عبدالرحمن_جامی

خدا باماست . خدایا شکرت 🤔

آواز شوشتری
گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟
من عاشق توام ، تو بگو یار کیستی؟
#عبدالرحمن_جامی#
#همایون#چکاوک#آوازشوشتری_بختیاری#

.
#برشی_از_کتاب
.
حکیم کسی را گویند که حقیقت چیزها را به آن قدر که تواند بداند و عمل به مقتضای آنچه تعلق به علم دارد ملکه نفس خود گرداند
.
خوش آنکه به ترک حظ خوانی بکنی
تدبیر بقای جاودانی بکنی
کوشش بکنی و هرچه بتوان دانست
دانی، پس از آن هر چه بدانی بکنی
.
📙 #چهار_کمان_و_یک_تیر
.
📘 #گزیده_بهارستان_جامی
.
👤 #عبدالرحمن_جامی
.
📑 #انتشارات_جهان_کتاب
.
قیمت: ۲۲۰۰ تومان
.
📚 @ketabaneh | کتابانه

.
گفت مشق نام ليلي ميکنم
خاطر خود را تسلي ميکنم
چون میّسر نیست ما را کام او
عشق بازی می كنم با نام او

#عبدالرحمن_جامی
#مادر_شهید_مفقودالاثر

°
°
در دیده ی دیده ٬دیده ای می باید °
وزخویش طمع بریده ای می باید °

تو دیده نداری که ببینی او را °
ور نه همه اوست دیده ای میباید

#عبدالرحمن_جامی °

عاشق شدم این شعر را...🍃 °

پ.ن:محال بود من امروز و این ساعت پست نزارم😄دیگه قول میدم یه هفته پست نزارم🤦‍♀اینجام مثلا نشستم دارم درس میخونم😂😂 °

12/12
12:12pm
°
#دیده#شعر#کتاب#درس#محاضرات_فی_الهیات خوانی😄#حیاط_دانشکده#دانشگاه_فرهنگیان#قم#سبز
#خیلی_سر_ظهر

.
در روزگاران کهن، پیرمردی بودکه از راه خارکِشی امرارمعاش میکرد.
خارکش پیری با دلق درشت
پُشته خار همی بُرد به پشت
او قانع بودوبا آنکه زندگی بسیار فقیرانه‌ای داشت، اما
لنگ لگان قدمی برمیداشت
هر قدم دانه‌ی شکری میکاشت
کای فرازنده این چرخ بلند
وی نوازنده دلهای نژند
کنم از جیب نظر تا دامن
چه عزیزی که نکردی با من
در دولت به رخم بگشادی
تاج عزت به سرم بنهادی
حد من نیست ثنایت گفتن
گوهر شکر عطایت سفتن
.
پیرمدام ذکر لبش "خدایا شکرت!" بودکه اینهمه نعمت به من عطاومرا صاحب عزت و دولتم نموده‌ای. ازسر تا پا که نگاه میکنم، لطف است وخوبی که به من عنایت کرده‌ای. چگونه شکر اینهمه نعمت را ادا کنم.
.
روزی پیرمرد با پُشته‌ای خار بر پشت، از دشت می‌آمد وطبق معمول، هرقدم دانه‌ی شکری میکاشت، جوانی او را دید و از اینهمه شکرگزاری شگفت‌زده شد وگفت عجب پیر احمق وخرفتی هستی تو! بدبختی از سرتا پایت میبارد و تمام عمرت در بیابان‌ها و خارکَنی سپری شده؛ آنوقت خدا رابه سبب دولت و عزت وشوکت وثروتی که عطایت کرده شکرمیگویی! کدام دولت و عزت؟! کدام شوکت و ثروت؟!
نوجوانی به جوانی مغرور
رَخشِ پندار همی راند ز دور
آمد آن شکرگزاریش به گوش
گفت کای پیر خرف گشته خموش
خار بر پشت زنی زینسان گام
دولتت چیست عزیزیت کدام
عمر در خارکشی باخته‌ای
عزت از خواری نشناخته‌ای
.
پیر خنده‌ای کردوگفت: چه عزت و دولتی بالاتر از اینکه محتاج جوانی خودمحتاج و بی‌مقدار همچو تو نیستم. کارمیکنم و خرج زندگی‌ام را در می‌آورم. محتاج این نیستم که به درخانه کسی روم و تکه نانی از این و جام آبی از آن بخواهم. شکرش میکنم که مرا خوار و ذلیل نکرد. بنده‌ی اویم و آقای خود؛ محتاج شاه و گدا نیستم و آزادگی و سربلندیم را از لطف و کرم اومیدانم.
پیرگفتا که چه عزت زین به
که نیم بر در تو بالین نه
کای فلان چاشت بده یا شامم
نان و آبی که خورم و آشامم
شکر گویم که مرا خوار نساخت
به خسی چون تو گرفتار نساخت
به ره حرص شتابنده نکرد
به در شاه و گدا بنده نکرد
داد با این همه افتادگیم
عز آزادی و آزادگیم
#عبدالرحمن_جامی
.
نتیجه‌گیری: جامی با لفظی شیرین و سخنی دلنشین درقالب حکایتی زیبا بیان میدارد که عزت وسربلندی و آزادگی باهیچ متاعی در دنیا قابل قیاس نیست. چه بسا افرادی که در ناز و نعمت‌اند امامیبایست مدام مجیزگو و منت‌کش اربابان خودباشند تامبادا جیره و مواجبشان قطع گردد وبه بدبختی و فلاکت بیافتند. درنقطه مقابل اشخاصی هستندکه ازلحاظ #رفاه اجتماعی مرتبه پایین‌تری دارند امادرعوض بنده‌ی بنده نیستند وگوهر آزادی وعزتشان رابه چاپلوسی و تملق و چهارصباحی زندگی بهتر نفروخته‌اند.

.
#نابینائی در شب تاریک، #چراغی در دست و #سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت :
- ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟
نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.
.
#بهارستان #عبدالرحمن_جامی
#فانوس

🥀 نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت :
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.

حال نادان را به از دانا نمی داند کسی
گرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَد
طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده
زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

#عبدالرحمن_جامی 🥀

نفحات وصلک اوقدت ، جمرات شوقک فی‌الحشا/ز غمت به سینه کم‌ آتشی ، ‌که ‌نزد ‌زبانه ‌کما تشا/به تو داشت ‌خو دل ‌گشته‌ خون ، ز تو بود جان مرا سکون/فهجرتنی فجعلتنی ، متحیراً متوحشا/دل من به عشق تو می‌نهد ، قدم وفا به ره طلب/فلئن سعی فبه سعی ، و لئن مشی فبه مشی/ز شکنج زلف تو هر شکن ، گرهی فتاده به کار من/به‌ گره‌‌گشائی زلف خود ، تو ز ‌کار من گرهی ‌گشا/تو چه ‌مظهری ‌که ز جلوه ،‌ تو صدای صیحه قدسیان/گذرد ز ذروه‌ لامکان ، که ‌خوشا‌ جمال‌ ازل ‌خوشا/همه ‌اهل ‌مسجد‌ و صومعه ، پی ورد صبح و دعای شب/من و ذکر طره و طلعتت، من الغداء ‌الی ‌العشا/چه جفا که «جامی» خسته دل ، ز جدایی تو نمی‌کشد/قدم ‌از طریق وفا مکش ، سوی عاشقان جفا کشا

#عبدالرحمن_جامی

.
به فرخندگی #جشن_چله_نخست و #شب_یلدا این قطعه کوتاه زیبا و روح نواز و خواستنی با صدای اهورایی #خسرو_آواز_ایران آقای #شجریان را به دوستان خوبم ارزانی میکنم. این قطعه برگرفته از آلبوم #رسوای_دل است که در دستگاه #مخالف_سه_گاه و با همکاری #گروه_آوا در سال هفتاد و پنج بر روی شعرهایی از زنده نامان #عبدالرحمان_جامی و #بابا_طاهر به کوشش آقای #علی_اکبر_شیدا اجرا شده است.
چله تان آمیخته با شادیها باد
.
#شب_چله
#چله_بزرگ
#عبدالرحمن_جامی
#بابا_طاهر_عریان
#موسیقی
#موسیقی_سنتی
#موسیقی_آوازی
#محمدرضا_شجریان
#استاد_شجریان
#همایون_شجریان
#جشن
#جشنهای_ایرانی
#جشنهای_ملی
#جشنهای_باستانی
#شادی

🥀 ✨در وصف پدر و مادر✨

مـادرم شبنم گلبرگ حیات
پــدرم عطر گل یاس بقاست
مـادرم وسعت دریای گذشت
پــدرم ساحل زیبای لقاست
مـادرم آئینه حجب و حیا
پــدرم جلوه ایمان و رضاست
مـادرم سنگ صبور دل ماست
پــدرم در همه حال کارگشاست
مـادرم شهر امیداست و هنر
پــدرم حاکم پیمان و وفاست
مـادرم باغ خزان دیده دهر
پــدرم برسرما مرغ هماست
مـادرم موی سپید کرده زحزن
پــدرم نقش همه خاطره هاست
مـادرم کوه وقار است و کمال
پــدرم چشمه جوشان عطاست

تقدیم به ❤️تمام پـدران و مـادران سرزمینم❤️ 🥀

🍁نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت :
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست⁉️ ‼️نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. ❣حال نادان را به از دانا نمی داند کسی
گرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَد
طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده
زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

#عبدالرحمن_جامی
#بهارستان

@ershad1345


مقدمه:‌
‌آنچه می خوانید خلاصه یکی از مقالات این حقیر با عنوان "تعین عشق در هستی" است که در خلال آن اتّصاف انسان به صفات الهی و چیستی و ماهیت عشق بررسی می شود هرچند شاید خواندن این سطور با زبان پیچیده فلسفی در حوصله بعضی دوستان نباشد
ولی از خواندن این چند خط ضرر نخواهید کرد
چرا که قطعا در طول زندگی به آن اندیشیده اید‌

بیان:‌
‌ذات حق را اسمایی است و صفاتی و این مجال کوتاه را امکان آن نیست که به تمامی تعاریف و اختلافات و نظرات متعدد و متفاوت فلاسفه و عرفا و متکلمان از شیعه و سنی و سایر فِرَق و حتی فلاسفه غیر اسلامی بپردازیم
لکن آنچه که واضح است اسما و صفات خداوند عین ذات اوست و از او جدایی ندارند و قابل افتراق و دوییت نمی باشند
و باز آنچه که مبرهن است ذات حق؛ عالم را آفرید تا صفات خود را محقق و متجلی کند
 چنانکه خودش فرمود:
"کُنْتُ کَنزا مَخفّیا فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ لاُِعرَف"‌

"گنجی پنهان بودم، دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا مرا بشناسند."‌‌

و "جناب ابن عربی" روحی فداه در فص آدمی در کتاب شریف "فصوص الحکم" می فرماید:‌‌

«چون که خداوند خواست از جهت اسماء حسنایش که قابل شمارش نیستند، اعیان آنها را ببیند عالم را پدید آورد»‌‌

و باز آنچه قطعیت دارد نامتناهی بودن اسما و صفات اوست چنانکه باید دانست هرفعلی و هر حرکتی و هر کلمه ای در عالم اسمی از اسما اوست یا صفتی از صفاتش و همه این افعال و اسما و صفات، تحت آن اسمایی است که به "اسما الحسنی" شناخته می شوند
چنانکه "جناب عبد الرحمن جامی" رضوان الله علیه در «نقد النصوص » می گوید:‌

«کلیات اسماء حسنای الهی نود و نه به یک نقل یا هزار و یک اسم استبه نقل دیگر ولی جزئیات آن بی شمار است. زیرا اسماء تعینات الهی اند در حقایق ممکنات
و از آنجا که ممکنات بی شمارند، تعینات الهی که حقایق آنهایند، نامتناهی خواهند بود، پس اسماء الهی نیز نامتناهی اند»

اما آنچه که انگیزه شد تا این سطور را بنویسم مساله  بازشناخت وجود انسان است
چرا که مولایمان فرمود:‌ "من عرف نفسه فقد عرف ربه"
هرکس که خود را شناخت؛خدایش را بازشناخته است"‌‌

ادامه متن در کامنت اول‌

#یاسر_علیزاده
#غمزه_خماره
#حافظ
#مولانا
#مولوی
#شمس_تبریزی
#عشق
#صفات
#عبدالرحمن_جامی
#جامی
#فصوص
#فصوص_الحكم
#نقد_النصوص
#ابن_عربي
#ملاصدرا
#صدرالدین_شیرازی
#ابن_سينا
#بوعلی_سینا
#فلسفه
#حکمت
#اسما_الحسنی
#الیف_شافاک
#ارسلان_فصیحی
#ملت_عشق
@arsalan.fasihi

نابینائی در شبِ تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت:
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟
نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلانِ بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حالِ نادان را به از دانا نمیداند کسی گرچه در دانش ؛ فزون از بوعلی سینا بُوَد طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده زآنکه نابینا به کار خویشتن بینا بُوَد #عبدالرحمن_جامی #بهترين_اشعار#اشعارناب#ديگران_را_قضاوت_نكنيم🙏🏿 #دخالت_در_زندگي_شخصي_ديگران_ممنوع #هركسي_از_ظن_خود_شد_يار_من #ازدرون_من_نجست_اسرارمن #گرهمسفرعشق_شدی_مردسفرباش #رفيقان_را_درون_جان_نگه_دار #مداخله_به_هنگام #مداخله_بشر_دوستانه #حامي_باشيم #سوهان_روح_همديگر_نباشيم #طعنه_بر_ما_مزن_ای_دوست_که_خود_معترفیم #كنايه_نزنيم #هركسي_ظرفيت_درك_هواي_دنيا_را_ندارد #دلسوز_باشید_برای_مردم #سرمان_به_کار_خودمان_باشد #دلخوشيهاي_كوچك_امروز #دلخوشيها_كم_نيست_ديده_ها_نابيناست #كافه_گردي #تهران_من #كافه_نشيني #كافه_كرگدن #رفيقانه#تهرانم_قشنگیای_خودشو_داره #كافه_هاي_تهران#دفتر_خاطرات_مجازي_رابي_لو #روزمره_هاي_يك_كودك_٣٥ساله

.
رساله‌ای از جامی،
خط نستعلیق میرعماد، تذهیب و تشعیر بی‌نظیر،
مرقعی در کتابخانه ملی ایران
#تشعر #تذهیب #عبدالرحمن_جامی #اصفهان #میرعمادالحسنی #مکتب_هنری_اصفهان #مکتب_هنری_صفوی
#manuscript #miniature #miniyatür #isfahan #book_arts

نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود...
#عبدالرحمن_جامی
پ ن: شادمانی، نزدیک بودن به شخصی است که از صمیم قلب دوستش داری
پ ن: فرا رسیدن ماه #ربیع_الاول مبارک.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#پاییز #جنگل_راش #جنگل_راش_سنگده #پاییزونه #رنگی_رنگی #دوتایی #دونفرهامون #آرامش #خنده #شادی #پاییز_هزار_رنگ #آبان #جاده_رویایی #عکاسی #خلوت #زیبا #سنگده #بولا #مازندران #سوادکوه
#paeiz #fallcolors #fallleaves #irangardi #mustseeiran #ofroad

Most Popular Instagram Hashtags