#طبیعت_

622 posts

TOP POSTS

#طبیعت_ آدم_برفی_هنر

#طبیعت_ ذغالیش _خوبه♡

دوستان عزیز میتونین برای کوهنوردی منطقه بکر کوههای جنوب استان البرز رو در امتداد اشتهارد و منطقه همجوارش اخترآباد که مرز بین استان تهران و شهرستان زرندیه هست رو انتخاب کنین البته منطقه کمی گرم و خشک هست ولی شیب ملایم و بی خطری داره نسبت به مناطق شمالی البرز و سعی کنین صبح زود استارت بزنین تا به گرمای ظهر نخورین پر از درختچه های دارویی و گیاهان کمیاب هست .
#جنوب_استان_البرز#طبیعت_ بکر#محیط_زیست #حیات_وحش

#طبیعت_ گل بازی _ و خدا رو شکر

پر کن پیاله را
کین جام آتشین
دیری ست ره به حال خرابم نمی برد!
آنجا ببر مرا
که شرابم نمی برد... #فریدون_مشیری
#تصاویرزیباورؤیایی_#طبیعت_#آبشار

در زمین و آسمان نشانه هایی است برای ما ...
چرانمی بینیم ؟
___________________________________
کدومتون می دونید این چیه ؟
کامنت بزارید ببینیم تا حالا دیدین 😁
____________________
#نشانه_ها
#خدا_
#ایمان_
#طبیعت_

مثله ما تو این مکان به بن بست نخورید ...پنج شنبه خوبی داشته باشید_#جنگل _#طبیعت_#درخت _

.
آزاد زندگی کن ! لحظه به لحظه زندگی کن ! و از چیزی نترس ، از ترس هم آزاد شو، زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم . چیزی هم بدست نمی‌آوریم ، و وقتی این را بفهمی ، کمال زندگی‌ات تحقق می‌یابد ، اما هیچ گاه مثل گدا به دروازه‌های زندگی نزدیک نشو، هیچ وقت گدایی نکن ، زیرا دروازه های زندگی هرگز به روی گداها باز نمی‌شوند!…
'
پ ن: گاهی وقتا دلم میخواد همش در حال عکاسی باشم آزاد آزاد رها باشم تو دل طبیعت
رو یه شونم دوربین تو یه دستم موبایل فقط برای عکاسی چند روز تو دل طبیعت رها باشم' فقط' نه درسی نه کاری نه فکری
#دست_خودم_#گل_شقایق#رنگ_عشق#طبیعت_#سبز_سبز

MOST RECENT

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
#آبشار شیروان دره
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
#جیران گولی(حوض جیران)
#تخت نادرشاه
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#جیران گولی #حوض جیران #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
#جیران گولی(حوض جیران)
#تخت نادرشاه
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#جیران گولی #حوض جیران #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
#آبشار شیروان دره
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
#آبشار شیروان دره
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
#آبشار شیروان دره
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

#مشگین_شهر
#شیروان دره ( دره شیروان )
#آبشار شیروان دره
@روز جمعه مورخه 1396/5/27
...................................................................
#طبیعت _ ایران #طبیعت_ زیبای _ ایران
#طبیعت _ مشگین _ شهر#شیروان دره
#آبشار #شلاله #آذربایجان #آزربایجان
#تهران #تبریز #زنجان #ارومیه #اردبیل
#مشگین_شهر_را_باید_دید #مشگین_شهر
#خیاو #مشگین یا خیاو #طبیعت #منظره
#مناظر #کوه #ایرانگردی #ایرانگرد
#جهانگردی #جهانگرد #گردشگری #گردشگرد
#کوهنورد #کوهنوردی #توریستی #توریست
@عکس از وحدت میرآب زاده خیاوی
@روز جمعه مورخه 1396/5/27

حال خوبیست
گلی را دیدن
و نچیدن از باغ
قامت گل، نشکستن، زیباست
و رها بودن آواز قناری در باغ
عطر گل را تنها
در تن زنده هر باغچه ای بوییدن
حال خوبیست
نسوزاندن دل
رسم دلدادگی و دلداری
قدر این موهبت عشق بجا آوردن
عشق معشوق طلب کردن و عاشق ماندن
دو رکعت مهر بجا آوردن
ذکر بارانی دیدار و نگاهی تب دار
#عشق_#طبیعت_#گلستان_
#جهان_آفرینش_

کوهها منتظرند ،
در انتظار تو
توان رفتن را داری؟
تا آنجا که ريه ها توان نفس کشيدنی دوباره ندارند ،
ماهيچه ها توان قدمی دوباره ندارند !
اما تو
ذهن تو
توان رفتن را دارد . . .
فکر تو صعود است
فکر توآسمانی نزديکتر است
فکر تو قدمی دوباره است . . .
قله آنجاست
نهايت زندگی
آنجايی که زمين به آسمان وصل می شود
و حالا تو
و چشمان تو
به آنجا می نگرد
اينبار نفس نمی کشند
روح توست که نفس می کشد
چون جسمی می ميرد
و روحی جان می گيرد
قدمهايت به بالی تبديل می شود
و اينجا ديگر زمين نيست
آسمان است
پس پرواز کن
ای سراسر اميد . . .
کوه باش
استوار،افراشته
ریزشت برای عشق
#عشق_
#طبیعت_ #کوه_
#جهان_آفرینش_

Most Popular Instagram Hashtags