#ضيايي

MOST RECENT

كيا اين موزيك رو يادشونه ؟
پر و پرواز
شادمهر عقيلي
@abcstudio_official
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

#دوستان جاتون خالي بوديک روزخوب درکنار خانوم #حميرا #رياضي وآقاي#مهرداد#ضيايي... تبريگ ميگم به شماعزيزانم و#هموطنان خوب و#شريفم امروزواقعاتيم #ملي جمهوري #اسلامي #ايران گل کاشتن وخنده روروي لبان يک #ملت آوردند

هشتاد#ميليون،يک #ملت ويک #ضربان

هرگز، منتظر”فرداى خيالى” نباش..
سهمت را از “شادی زندگی”، همین امروز بگیر.
@abcstudio_official
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

@abcstudio_official
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ABC studio IR
@abcstudio_official
_______________________________________________________ 🎼اولين استوديو ABC ايراني🎼
_______________________________________________________
براي سفارش موزيك •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ترانه / ملودي / تنظيم
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پكيج كامل موزيك ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( دايركت بدين )
_______________________________________________________
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #pmc #iran #conservatoar #golzar #pan #abcstudios #honarmandan #studio #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #abcstudios #مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

فرنگيس...
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ABC studio IR
@abcstudiosir
_______________________________________________________ 🎼اولين استوديو ABC ايراني🎼
_______________________________________________________
براي سفارش موزيك •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ترانه / ملودي / تنظيم
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پكيج كامل موزيك ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( دايركت بدين )
_______________________________________________________
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #pmc #iran #conservatoar #golzar #pan #abcstudios #honarmandan #studio #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #abcstudios #مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

مدرن تاكينگ
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ABC studio IR
@abcstudiosir
@mojtabaziaei_official
_______________________________________________________ 🎼اولين استوديو ABC ايراني🎼
_______________________________________________________
براي سفارش موزيك •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ترانه / ملودي / تنظيم
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پكيج كامل موزيك ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( دايركت بدين )
_______________________________________________________
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #pmc #iran #conservatoar #golzar #pan #abcstudios #honarmandan #studio #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #abcstudios #مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

به تو نه ...
@abcstudiosir
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

كاش ميديدي
@amirmasoudrabiee
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ABC studio IR
@abcstudiosir
_______________________________________________________ 🎼اولين استوديو ABC ايراني🎼
_______________________________________________________
براي سفارش موزيك •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ترانه / ملودي / تنظيم
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پكيج كامل موزيك ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( دايركت بدين )
_______________________________________________________
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #pmc #iran #conservatoar #golzar #pan #abcstudios #honarmandan #studio #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #abcstudios #مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

بيا ...
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ABC studio IR
@abcstudiosir
_______________________________________________________ 🎼اولين استوديو ABC ايراني🎼
_______________________________________________________
براي سفارش موزيك •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ترانه / ملودي / تنظيم
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پكيج كامل موزيك ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( دايركت بدين )
_______________________________________________________
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #pmc #iran #conservatoar #golzar #pan #abcstudios #honarmandan #studio #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #abcstudios #مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ميخواي ثابت كني ...
@mojtabaziaei_official •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

سلام اولين موزيك جديدم بعد يكسال فعاليت
نداشتن
به نام : به تو نه
پخش شد
ميتونيد از تمامي سايت هاي معتبر دانلود كنيد
و
Radio javan
از چنل تلگرام من هم ميتونيد دانلود كنيد لينك تو بيو
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
منتظرة نظراتتون هستم
دوستون دارم
اميدوارم دوست داشته باشيد •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ABC studio IR
@abcstudiosir
@mojtabaziaei_official
سلام موزيك جديد مجتبي ضيايي
به نام : به تو نه
پخش شد
ميتونيد از تمامي سايت هاي معتبر دانلود كنيد
و
Radio javan 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
( )
ABC Studuo ir / Air black clean 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
_______________________________________________________ 🎼اولين استوديو ABC ايراني🎼
_______________________________________________________
براي سفارش موزيك •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ترانه / ملودي / تنظيم
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پكيج كامل موزيك ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( دايركت بدين )
_______________________________________________________
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #pmc #iran #conservatoar #golzar #pan #abcstudios #honarmandan #studio #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #abcstudios #مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

سلام اولين موزيك جديدم بعد يكسال فعاليت
نداشتن
به نام : به تو نه
پخش شد
ميتونيد از تمامي سايت هاي معتبر دانلود كنيد
و
Radio javan
و ممنونم از دوستان بسيار عزيزم @majidmax_
و
@nasrin.saeedi.75
@peymanedalat1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
منتظرة نظراتتون هستم
دوستون دارم
اميدوارم دوست داشته باشيد •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

ABC studio IR
@abcstudiosir
موزيك
به تو نه
از مجتبي ضيايي
بزودي...
@mojtabaziaei_official 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
( )
ABC Studuo ir / Air black clean 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
_______________________________________________________ 🎼اولين استوديو ABC ايراني🎼
_______________________________________________________
براي سفارش موزيك •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ترانه / ملودي / تنظيم
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پكيج كامل موزيك ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( دايركت بدين )
_______________________________________________________
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #pmc #iran #conservatoar #golzar #pan #abcstudios #honarmandan #studio #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #abcstudios #مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

دوباره شروع ميكنم اولين موزيك جديدم بعد يكسال فعاليت نداشتن
به نام : به تو نه
به زودي...
پخش فردا شب
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👆من خدا را دارم👆
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_______________________________________________________
🌺
مجتبي ضيايي
@mojtabaziaei_official 🌺
_______________________________________________________ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#radiojavan #radioiran #iranair #tehran #iran #photo #pmc #iranmusic #conservatoar #golzar #pan #honarmandan #honarmandan #rezaya #guitar #khandevane #amirtatalo #ashvan #violin #kibord #mojtabaziaei_official #music #piano #radiojavan
#مجتبي #ضيايي #راديو #كنسرت #ساز #تاتر #كمدي #نمايش

Most Popular Instagram Hashtags