#صیغه_شرعی

最新

پیروی از عُمر بن خطاب یا رسول الله ص ❓
پاسخ این سوال را عبد الله فرزند عُمر میدهد.

مردی شامی به ابن عمر گفت پدرت از متعه حج نهی کرده.
ابن عمر گفت: اگر پدرم از آن نهی کرده، رسول خدا(ص) به آن عمل کرده.
.
.شما به دنبال بدعت های عمر بن خطابید نه به دنبال سنتهای نبی اکرم ص....
.
#عمر_بن_الخطاب #عمر #عُمر#متعه#صیغه_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_ساعتی #صیغه_ساعتی #صیغه_تهران #صیغه_شرعی #صیغه#صیغه_ای #صیغه_یابی #صیغه_ساعتی_رشت #صیغه_ای #صیغه_مشهد #صیغه#رسول_الله #حج #عبدالله_بن_عمر #عبدالله_ابن_عمر #سنن_ترمذی #اهل_سنت_ایران #اهل_تسنن #اهلسنت #اهل_سنت

..
معرفی و پذیرش #صیغه_حلال و شرعی
معرفی خانم های جوان و یائسه
( دخول و‌عدم دخول)

برای #صیغه_حلال💑

از شهرهای مختلف🏠
با منزل #شخصی

به سادگی از #گناه دوری کنیم 👉 @sighehalal1l

جهت دریافت شماره و هماهنگی از کانال #تلگرام پیام بدید .
.
T.me/sighehalal11

#صیغه‌ #حضوری #مطلقه‌ #بیوه #خودارضایی #جلق #استمنا #توبه #سکس #جنسی #دختر #زن #ایران #سکسی #سیاسی #روحانی #ازدواج #پورن #طلاق #عقد_موقت #صیغه_شرعی #صالحین #صیغه_حلال #زنا #صیغه_مشهد #صیغه_تهران .
.

..
معرفی و پذیرش #صیغه_حلال و شرعی
معرفی خانم های جوان و یائسه
( دخول و‌عدم دخول)

برای #صیغه_حلال💑

از شهرهای مختلف🏠
با منزل #شخصی

به سادگی از #گناه دوری کنیم 👉 @sighehalal1l

جهت دریافت شماره و هماهنگی از کانال #تلگرام پیام بدید .
.
T.me/sighehalal11

#صیغه‌ #حضوری #مطلقه‌ #بیوه #خودارضایی #جلق #استمنا #توبه #سکس #جنسی #دختر #زن #ایران #سکسی #سیاسی #روحانی #ازدواج #پورن #طلاق #عقد_موقت #صیغه_شرعی #صالحین #صیغه_حلال #زنا #صیغه_مشهد #صیغه_تهران .
.

📚
💠 قوانین_ازدواج_ساعتی

1⃣2⃣ هماهنگی ساعت و روزملاقات برعهده خانم وآقا میباشد ومرکزهیچ دخالتی دراین امرندارد

2⃣2⃣ فقط قبل ازمعرفی به خانم وقت دارید که کد موردنظرتونو تغییردهید.
- بعدازمعرفی هیچگونه تغییر وتعویضی قابل پذیرش نیست.
- هرگونه کنسلی برعهده آقا میباشد.
- معرفی کدجدید ملزم حق معرفی جدید میباشد

3⃣2⃣ درصورتی که طبق قوانین عمل کرده باشید وخانم بهردلیلی3روز بعدازمعرفی،گوشیش خاموش یا دردسترس نباشدمیتوانید اطلاع و بعد بررسی های لازم،کدجدیدی را بهتان معرفی خواهیم کرد
- لازم بذکر است بعدازمعرفی بمدت 1ماه وقت داریدتا به خانم رجوع کنید بعدازگذشت1ماه خانم پذیرش نمیدهد

4⃣2⃣ درصورت اعلام انصراف ازسوی آقا درمحل ملاقات، چون بانوان هزینه ی برای محل پذیرش پرداخت میکنند،میتوانید قبل ازخواندن خطبه عقد باپرداخت نصف مبلغ مهریه انصراف دهید. ⚠️درصورت هرگونه رعایت نکردن قوانین،خانم پذیرش نخواهد داد وما دراین قبال مسولیتی نداریم؛پس رعایت کردن قوانین الزامیست➣➣➣
باتشکر💐

#صیغه_موقت #صیغه #متعه #عقد_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_تهران #صیغه_ساعتی #عقدموقت #sighe #sigheh #صیغه_شرعی #صیغه_یابی #ازدواجموقت #ازدواج #سوپرایرانی #پورن #سکس #سکسی_ایرانی #فیلمسکسی #رابطه_جنسی #sex #porn #باسن #دختر #دخترسکسی #عشق #کون #کس #sex #جنده

📚
💠 قوانین_ازدواج_ساعتی
. ⚠ ️️️️ ازضبط صدا وتصویرخانمها جداخودداری کنید درصورت ارتکاب به این عمل،جرم شما قابل پیگیری بوده واقدامات لازم قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد.

6⃣1⃣ از رفتن چندنفری به منزل خانم بپرهیزید درغیراینصورت خانم ازراه دادن شما به منزل خودداری کرده وبعنوان متجاوزبه عنف پیگیری خواهیدشد.

7⃣1⃣ درکدهای ساعتی ضمن اینکه عقد برای یک ساعت خوانده میشود حضورتون درمنزل خانم نهایتا30دقیقه است وخانم موظف است فقط"یکبار"شمارا ارضا کند..ومابقی زمان صرفا برای محرمیت حین رفت وآمدخواهد بود.

8⃣1⃣ حق معرفی بامهریه متفاوت وجداگانه محسوب میشود
- مهریه را باید نقدا موقع عقد به خانم بپردازید - - حق معرفی را باید قبل ازمعرفی خانم به شماره کارت مرکز واریزکنید
- لازم بذکراست پذیرش مجددخانم باید باهماهنگی مرکزرخ بدهد وخانم بدون هماهنگی مرکزبهتان مجددپذیرش نخواهد داد وهماهنگی مجدد ملزم واریزحق معرفی مجددمیباشد.
9⃣1⃣ لطفا بعد ازملاقات با خانم شماره ایشان راحذف کنید و به دوستان وآشنایان خود ندهید، بدون هماهنگی ما ایشان کسی رونمیپذیرند.
0⃣2⃣ فقط زمانهای که بعنوان پاسخگویی نوشته ایم تماس بگیرید ودرصورت پاسخگونبودن خانم، بعدا تماس بگیرید
■ ازتماس وپیامک مکرربپرهیزید⚠️ #صیغه_موقت #صیغه #متعه #عقد_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_تهران #صیغه_ساعتی #عقدموقت #sighe #sigheh #صیغه_شرعی #صیغه_یابی #ازدواجموقت #ازدواج #سوپرایرانی #پورن #سکس #سکسی_ایرانی #فیلمسکسی #رابطه_جنسی #sex #porn #باسن #دختر #دخترسکسی #عشق #کون #کس #sex #جنده

📚
💠 #قوانین_ازدواج_ساعتی

تمام خانمه اکارت بهداشت دارند اما رعایت نکات بهداشتی زیرالزامیست:👇 ⬅️ 1- حتما ازکاندوم استفاده نمایید
■تهیه کاندوم برعهده آقاست⚠️
⬅️ 2- دخول از معقد(پشت)و سکس دهانی ممنوع است وبه هیچ وج تقاضا نکنید چون باعث انتقال بیماری جنسی برای خانم و آقا میشود.

2⃣1⃣ درموارد ساعتی که عدم دخول هستند شما فقط میتوانید ملاعبه،لمس ،نوازش ولاپایی داشته باشیدوهیچگونه دخولی رخ نمیدهد

3⃣1⃣ روزملاقات ازمصرف قرص ومواد تاخیری،مشروبات الکلی،مواد روان گردان ومواد مخدر به هیچ وجه استفاده نکنید.
■درصورت مشاهده خانم پذیرش نخواهد داد■

4⃣1⃣ آقایان قبل از ورود به منزل خانم ملزم به ارائه اصل کارت شناسایی هستند وجهت تائید هویتشان بایدمدرک شناسایشون راصرفا به خانم نشان بدهند نه اینکه تحویل ایشان بدهند.درصورتی که هویت فردمراجعه کننده باعکس کارت شناسایی ارسال شده یکسان نباشد از ورودآقا به منزل خانم جلوگیری میشود. ■ ارائه اصل مدرک شناسایی درمحل ملاقات جهت پذیرش الزامی میباشد.⚠️ #صیغه_موقت #صیغه #متعه #عقد_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_تهران #صیغه_ساعتی #عقدموقت #sighe #sigheh #صیغه_شرعی #صیغه_یابی #ازدواجموقت #ازدواج #سوپرایرانی #پورن #سکس #سکسی_ایرانی #فیلمسکسی #رابطه_جنسی #sex #porn #دختر #دخترسکسی #عشق #کون #کس #sex #جنده

📚
💠 قوانین_ازدواج_ساعتی

6⃣ برای گرفتن وقت حتماچندروز قبل
اقدام به
ارسال مدرک و واریزحق معرفی کنید
(همون روزبخواهید انجام دهید وخانم هم پذیرش بدهد یک امر غیرممکنه)

7⃣ خانمها به هیچ عنوان به منزل یا شهرشما،
مسافرت یا گردش نمیایند واهل رفاقت نیستند.

8⃣ درهنگام تماس تلفنی ادب را رعایت کنید
وصرفابرای تعیین وقت وگرفتن آدرس تماس
بگیریدو درهنگام ملاقات بهداشت فردی رارعایت
نمایید، اصلاح شده،خوشبو و سروقت درمنزل خانم
حضوربیابید

9⃣ درپیداکردن آدرس دقت کنید، مزاحم همسایه ها
نشوید ودرمنزل خانم ادب وشئونات اسلامی
وسکوت را رعایت نمایید. 🔟 برای پرداخت مهریه وجه نقد به همراه خود
داشته باشید
⚠️خانومها کارت خوان ندارند!!
و درموردمهریه به هیچ وجه چونه نزنید.. .
#صیغه_موقت #صیغه #متعه #عقد_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_تهران #صیغه_ساعتی #عقدموقت #sighe #sigheh #صیغه_شرعی #صیغه_یابی #ازدواجموقت #ازدواج #سوپرایرانی #پورن #سکس #سکسی_ایرانی #فیلمسکسی #رابطه_جنسی #sex #porn #باسن #دختر #دخترسکسی #عشق #کون #کس #sex #جنده

📚
💠 قوانین_ازدواج_ساعتی ✔ وابسته به هیچ ارگانی نیستیم وبعلت کثرت
مراجعات امکان پذیرش حضوری وتلفنی نداریم
وفقط درتلگرام و اینستاگرام فعالیت میکنیم

1⃣ جهت حفظ آبروی خانم هیچگونه عکسی ازایشان
ارسال نمیشود وچنین تقاضایی هم بعد از معرفی
ازخانم نداشته باشید⚠️ 2⃣ درازدواج ساعتی عقد بصورت شفاهی توسط
آقا و خانم خوانده میشود و جایی ثبت نمیشود

3⃣ خانم های ساعتی ،عقد روزانه ،هفتگی و سالیانه نمیشوند

4⃣ آقایون بالای 18 سال پذیرش میشوند و
ازپذیرش دخترخانمهای باکره معذوریم

5⃣ فقط بعنوان معرفیم وبعد ازدریافت مدارک لازم وحق معرفی، معرفی انجام میشود،مسولیت اجرای
تمام احکام شرعی برعهده آقاوخانم میباشد البته درصورت یقین تخلف اخلاقی یا شرعی هرفرد،
خدمات ما قطعا برای آن فرد قطع خواهدشد

#صیغه_موقت #صیغه #متعه #عقد_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_تهران #صیغه_ساعتی #عقدموقت #sighe #sigheh #صیغه_شرعی #صیغه_یابی #ازدواجموقت #ازدواج #سوپرایرانی #پورن #سکس #سکسی_ایرانی #فیلمسکسی #رابطه_جنسی #sex #porn #باسن #دختر #دخترسکسی #عشق #کون #کس #sex #جنده

🔴🔴🔴
نکته بسیار مهم:

1.خانم های جوان (یعنی زیر 49 سال) در عقد ساعتی فقط بشرط عدم دخول محرم میشوند و در این رابطه آقایان به هیچ وجه شرعا و قانونا اجازه دخول ندارند;
چرا که با دخول, خانمها داخل در عده میشوند یعنی به مدت دو حیض (حدود 45 روز) اجازه عقد با شخص دیگری را ندارند و این برای خانمها صرفه اقتصادی ندارد.
لذا اگر کسی مایل به ازدواج موقت همراه دخول میباشد بایستی "عقد ماهیانه" بخواند که مهریه در آن حدود 800 هزار الی 1.5 میلیون با توجه ویژگی های خانم میباشد.

لذا با توجه به این مطلب, در این مورد سوال ار ادمین نفرمایید.

2. خانمها به هیچ وجه عکس به ما نداده اند که ما به شما ارائه دهیم,
لذا بعد از انجام معرفی اگر کسی عکس خواست از خود خانم درخواست نماید.

متشکر 🌀به کانال تلگرام ما بپیوندید

#صیغه_موقت #صیغه #متعه #عقد_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_تهران #صیغه_ساعتی #عقدموقت #sighe #sigheh #صیغه_شرعی #صیغه_یابی #ازدواجموقت #ازدواج #سوپرایرانی #پورن #سکس #سکسی_ایرانی #فیلمسکسی #رابطه_جنسی #sex #porn #باسن #دختر #دخترسکسی #عشق #کون #کس #sex #جنده

💍
صیغه با دختر رشیده بدون اذن پدر جایز است(بنا بر نظر اکثر مراجع)

دختر رشیده کیست؟
همه مراجع: دختر رشيده، به دخترى مى گويند كه منفعت و مصلحت زندگى خويش را به خوبى تشخيص دهد و در امر ازدواج تنها تحت تأثير غريزه جنسى و عاطفه خود قرار نگيرد. اين امر در اشخاص مختلف تفاوت پيدا مى كند و امكان ندارد سن خاصى را براى آنان تعيين كرد.

#صیغه_موقت #صیغه #متعه #عقد_موقت #صیغه_حلال #صیغه_یاب #صیغه_تهران #صیغه_ساعتی #عقدموقت #sighe #sigheh #صیغه_شرعی #صیغه_یابی #ازدواجموقت #ازدواج #سوپرایرانی #پورن #سکس #سکسی_ایرانی #فیلمسکسی #رابطه_جنسی #sex #porn #باسن #دختر #دخترسکسی #عشق #کون #کس #sex #جنده

..
معرفی و پذیرش #صیغه_حلال و شرعی
معرفی خانم های جوان و یائسه
( دخول و‌عدم دخول)

برای #صیغه_حلال💑

از شهرهای مختلف🏠
با منزل #شخصی

به سادگی از #گناه دوری کنیم 👉 @sighehalal1l

جهت دریافت شماره و هماهنگی از کانال #تلگرام پیام بدید .
.
T.me/sighehalal11

#صیغه‌ #حضوری #مطلقه‌ #بیوه #خودارضایی #جلق #استمنا #توبه #سکس #جنسی #دختر #زن #ایران #سکسی #سیاسی #روحانی #ازدواج #پورن #طلاق #عقد_موقت #صیغه_شرعی #صالحین #صیغه_حلال #زنا #صیغه_مشهد #صیغه_تهران .
.

..
معرفی و پذیرش #صیغه_حلال و شرعی
معرفی خانم های جوان و یائسه
( دخول و‌عدم دخول)

برای #صیغه_حلال💑

از شهرهای مختلف🏠
با منزل #شخصی

به سادگی از #گناه دوری کنیم 👉 @sighehalal1l

جهت دریافت شماره و هماهنگی از کانال #تلگرام پیام بدید .
.
T.me/sighehalal11

#صیغه‌ #حضوری #مطلقه‌ #بیوه #خودارضایی #جلق #استمنا #توبه #سکس #جنسی #دختر #زن #ایران #سکسی #سیاسی #روحانی #ازدواج #پورن #طلاق #عقد_موقت #صیغه_شرعی #صالحین #صیغه_حلال #زنا #صیغه_مشهد #صیغه_تهران .
.

..
معرفی و پذیرش #صیغه_حلال و شرعی
معرفی خانم های جوان و یائسه
( دخول و‌عدم دخول)

برای #صیغه_حلال💑

از شهرهای مختلف🏠
با منزل #شخصی

به سادگی از #گناه دوری کنیم 👉 @sighehalal1l

جهت دریافت شماره و هماهنگی از کانال #تلگرام پیام بدید .
.
T.me/sighehalal11

#صیغه‌ #حضوری #مطلقه‌ #بیوه #خودارضایی #جلق #استمنا #توبه #سکس #جنسی #دختر #زن #ایران #سکسی #سیاسی #روحانی #ازدواج #پورن #طلاق #عقد_موقت #صیغه_شرعی #صالحین #صیغه_حلال #زنا #صیغه_مشهد #صیغه_تهران .
.

❤خانم هایی که دارای شرایطی متناسب با عکس بالا هستند برای عقد دائم دایرکت بدن❤
صیغه دائم#صیغه_موقت #صیغه_شرعی #ازدواج_آسان#عقد#همسریابی#همسر#

人気ハッシュタグ