#صبا_راه_چمنی

MOST RECENT

❣❣❣❣❣❣❣ حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه... #صبا_راه_چمنی
@pouyabayati
@pouyabayati
@pouyabayati
@amirh1227
#ahay_eshgh

پ.ن:خودم سازه😐😁😂

حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه... #صبا_راه_چمنی
#tabasom_as #LovE #love#عاشقانه#عاشقانه_ها#دلتنگی#تنهایی

حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...
#صبا_راه_چمنی

حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...
#صبا_راه_چمنی
#حال_دلتون_خوب #عزیزان
😊😊😊😍😍😍❤❤❤

حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه... #صبا_راه_چمنی

.
حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...
#صبا_راه_چمنی
.
#mustseeiran #mustseeguilan #mustseelahijan #lahijancity #lahijan #flower #winter #fall #estakhr #coldday #mobilephotography #photography #phonephotography

حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرافت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...
#صبا_راه_چمنی

🌸
حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سرررردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام، کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها با تمام عظمتش زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...
#صبا_راه_چمنی


حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...

#صبا_راه_چمنی

نمایی زیبا از منطقه نارنج داربن
املش

photo by : @mehran._.mohamadii

👉 #Flw 🔘@ra6t
👉 #Flw 🔘@ra6t
👉 #Flw 🔘@ra6t

👉 #Flw@my_amlash
👉 #Flw@my_amlash
👉 #Flw@my_amlash

👉 #Flw 🔰@amazing.video.picture
👉 #Flw 🔰@amazing.video.picture
👉 #Flw 🔰@amazing.video.picture

هشتگ اختصاصی جهت ارسال عکس👈
#amlashax

جهت آشنایی با پیج املشی ها و دوستدارن املش زیر این پست تگ کنید.

...
حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...
#صبا_راه_چمنی

⚜حال دلت که خوب باشه...
سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌...
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن...
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی...
حال دلت که خوب باشه...
دنیا همیشه بر وفق مراد میشه...
حتی سختی ها... با تمام عظمتش...
زورش بهت نمیرسه...
اینو بفهم...
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی...
اما حال دلت که خوب باشه...
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...⚜ #صبا_راه_چمنی
پ.ن: شلوغي اين روزارو دوست دارم 😍😍 بوي زندگي ميده
#١١_روز_تا_بهار_دوست_داشتني

.
🌧🌧🌧🌧🌧🌧
حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه.
ترافیک و ازدحام کلافه کننده نمیشن ...
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی.
اصن میدونی ...
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش زورش بهت نمیرسه.
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛
اما حال دلت که خوب باشه مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه ...
#صبا_راه_چمنی
____________________
۱۳۹۵/۱۲/۱۶
Photo by me.
____________________
پ.ن ۱: اینا گیاهای خیلی کوچکی هستن ک شاید بارها از کنارشون رد میشیم و نگاهشونم نمی کنیم. امروز ی جور دیگه نگاهشون کنیم. شاید زیبایی زندگی همین قطره های بارون روی برگای این کوچولوها باشه ... شاید ...
پ.ن ۲: این پست شامل شش تا عکس هست . اینم از محاسن ورژن جدید اینستاگرام ک میشه تو ی پست چند تا عکس گذاشت.😊✌ #زندگی#باران#پیاده_روی#اسفند#عکس#عکاسی#بهار#اراک_شهر_من#اراک#استان_مرکزی#ایران#photo#photogaphy#arak#iran#am_iranaks#

حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدرها هم بد نیست‌.
اصن قدم زدن در سردترین هوا لذت بخش میشه...
ترافیکو ازدحام کلافه کننده نمیشن
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرفت بیشتر توجه کنی...
اصن میدونی،
حال دلت که خوب باشه؛ دنیا همیشه بر وفق مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش
زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم؛
توام همه چیز رو نمیتونی تغییر بدی؛ اما حال دلت که خوب باشه
مشکلات کمرنگ تر میشن و زندگی معنای خودشو پیدا میکنه...
#صبا_راه_چمنی

___.mobiiinz
حالت دلت که خوب باشه,سردی و گرمای هوا اونقدر ها هم بد نیست.
اصلا قدم زدن در سرد ترین هوا لذت بخش میشه...
ازدحام و ترافیک کلافه کننده نمیشن.
میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرافت بیس تر توجه کنی.
اصن میدونی,
حال دلت که خوب باشه;همه چیز بر وقف مراد میشه.
حتی سختی ها
با تمام عظمتش زورش بهت نمیرسه
اینو بفهم,
تو ام هم همه چیزو نمیتونی تغییر بدی;
حال دلت که خوب باشه;
مشکلات کم رنگ تر میشن زندگی معنای خودشو پیدا میکنه
اما اگر خوب باشد...
#صبا_راه_چمنی
_________________️
قدیمی ولی عاشقشم📸📽1/3

Most Popular Instagram Hashtags