#صافکاری_و_نقاشی

26 posts

TOP POSTS

صافکاری بدون رنگ (صافکاری بی رنگ) پرایمری
تنها روش مورد استفاده با اطمینان بالا جهت صافکاری بدون رنگ
انجام صافکاری با تضمین، بدون بوجود آمدن کوچکترین موج حتی در رنگهای متالیک
روشهای نوین و اختصاصی در مرکز نوین رو
حتما با هماهنگی قبلی تشریف بیاورید.
#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #استوک #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #پورشه #ماشین #خدمات #ترمیم #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

صافکاری بدون رنگ (صافکاری بی رنگ) گلگیر عقب بنز c بدون باز کردن قسمتهای دوبل و ترمیم 100% قسمت صافکاری شده بدون بجای ماندن کوچکترین آثاری از قبل خوردگی.

صافکاری بدون رنگ (صافکاری بیرنگ) با روش پرایمری این مرکز (نوین رو) بهترین گزینه جهت ترمیم واقعی قطعات بدنه خودرو.
روشهای نوین و اختصاصی در مرکز نوین رو
حتما با هماهنگی قبلی تشریف بیاورید.
#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #استوک #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #پورشه #ماشین #خدمات #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #مزراتی #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

طراحی و تعویض تودوزی انواع خودروهای وارداتی
تعویض قسمت های فرسوده و ساییده شده صندلی، فرمان و رودری خودرو
استفاده از انواع چرمهای طبیعی و مصنوعی کاملا مشابه تودوزی فابریک کمپانیهای خودرو سازی
روشهای نوین و اختصاصی در مرکز نوین رو
#صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #استوک #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #پورشه #ماشین #خدمات #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #مزراتی #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی#هیوندا #صافکاری_لکسوس 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

🔧ابزار خوب لازمه اجرای یک کار ایده آل🚗

روشهای نوین و اختصاصی در مرکز نوین رو
با هماهنگی قبلی تشریف بیاورید.
#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #استوک #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #پورشه #ماشین #خدمات #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #مزراتی #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

تنها راه انجام صافکاری بدون رنگ (صافکاری بی رنگ) جهت بدست آمدن نتیجه‌ای ایده آل استفاده از روش های تخصصی پرایمر هیتر است.
تنها روش صافکاری قسمتهای دوبل بهم چسبیده که تقریباً با صافکاری سنتی امکان پذیر نیست.
بدون بر جای ماندن آثار خوردگی، نیش شدن، موج و شکستگی رنگ، پس از صافکاری بدون رنگ
روشهای نوین و اختصاصی در مرکز نوین رو
حتما با هماهنگی قبلی تشریف بیاورید.
#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #استوک #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #پورشه #ماشین #خدمات #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #مزراتی #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

صافکاری بدون رنگ (صافکاری بی رنگ) پرایمری
تنها روش مورد استفاده با اطمینان بالا جهت صافکاری بدون رنگ
انجام صافکاری با تضمین، بدون بوجود آمدن کوچکترین موج حتی در رنگهای متالیک
روشهای نوین و اختصاصی در مرکز نوین رو
حتما با هماهنگی قبلی تشریف بیاورید.
#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #استوک #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #پورشه #ماشین #خدمات #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #مزراتی #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

انجام صافکاری با رنگ در این مرکز با دقتی بسیار بالا انجام شده و موج گیری بدنه خودرو آسیب دیده با کیفیت و دقتی همانند صافکاری بدون رنگ انجام میشود. در صافکاری و رنگ این مرکز هرگز از بتونه های ضخیم استفاده نشده و فقط از آسترها و فیلرها بعد از صافکاری با رنگ استفاده میشود.
کمترین مقدار استفاده از آسترها بدلیل زیرسازی و صافکاری کاملا بدون موج باعث بوجود آمدن بهترین بستر برای رنگ کردن بدنه خودرو با کمترین ضخامت میشود.
مرکز خدمات رنگ و بدنه اتومبیل نوین رو
مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #استوک #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

طراحی سپر جلو i40 با رنگ مشکی پیانو اسپکترال و استفاده از کلرهای ضد خش

#النترا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #نوینرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #استوک #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com
کلیه خدمات صافکاری و نقاشی انجام شده در این مرکز دارای ضمانت کامل کیفیت و ماندگاری بلندمدت میباشد.

اتمام صافکاری بدون رنگ درب لندکروز و شروع مرحله ترمیم خوردگی قسمتهای که رنگ پریدگی و خش دارد
#نوین_رو #نقاشی #نوینرو #صافکاری#خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس#تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم#ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ#سرویس_کامل#واکس#تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی
#novinro #automobile #body_restore#car_services #car_painting #tuning#general_services 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

MOST RECENT

تنها راه انجام صافکاری بدون رنگ (صافکاری بی رنگ) جهت بدست آمدن نتیجه‌ای ایده آل استفاده از روش های تخصصی پرایمر هیتر است.
تنها روش صافکاری قسمتهای دوبل بهم چسبیده که تقریباً با صافکاری سنتی امکان پذیر نیست.
بدون بر جای ماندن آثار خوردگی، نیش شدن، موج و شکستگی رنگ، پس از صافکاری بدون رنگ
روشهای نوین و اختصاصی در مرکز نوین رو
حتما با هماهنگی قبلی تشریف بیاورید.
#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #استوک #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #پورشه #ماشین #خدمات #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #مزراتی #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

#Karaj
اینم از کار جدیدمون
ارائه خدمات صافکاری و نقاشی
صافکاری حرفه ای انواع ماشین های خارجی و ایرانی توسط بهترین صافکار کرج: اوستا مهدی
100% تضمینی
کرج- سه راه چهل و پنج متری جنب پمپ بنزین
#Karaj#Safkari#safkar#naggashi#Car
#کرج#صافکاری#صافکار#نقاشی#ماشین#صافکاری_بدون_رنگ#صافکاری_و_نقاشی#صافکاری_ماشین

#Karaj
ارائه خدمات صافکاری و نقاشی
صافکاری حرفه ای انواع ماشین های خارجی و ایرانی توسط بهترین صافکار کرج: اوستا مهدی
100% تضمینی
کرج- سه راه چهل و پنج متری جنب پمپ بنزین
#Karaj#Safkari#safkar#naggashi#Car
#کرج#صافکاری#صافکار#نقاشی#ماشین#صافکاری_بدون_رنگ#صافکاری_و_نقاشی#صافکاری_ماشین

#Karaj
صافکاری حرفه ای انواع ماشین های خارجی و ایرانی توسط بهترین صافکار کرج: اوستا مهدی
100% تضمینی
کرج- سه راه چهل و پنج متری جنب پمپ بنزین
#Karaj#Safkari#safkar#naggashi#Car
#کرج#صافکاری#صافکار#نقاشی#ماشین#صافکاری_بدون_رنگ#صافکاری_و_نقاشی#صافکاری_ماشین

#Karaj
صافکاری حرفه ای انواع ماشین های خارجی و ایرانی توسط بهترین صافکار کرج: اوستا مهدی
100% تضمینی
کرج- سه راه چهل و پنج متری جنب پمپ بنزین
#Karaj#Safkari#safkar#naggashi#Car
#کرج#صافکاری#صافکار#نقاشی#ماشین#صافکاری_بدون_رنگ#صافکاری_و_نقاشی#صافکاری_ماشین

تنها سازنده ی اتاق رنگ کوره ای خودرو کف سرامیک قابل شستشو باکس از بغل ساخت ایران در دو مدل حوضچه ای و کف سرامیک#اتاق_رنگ #ترکیبرنگ #صافکاری_و_نقاشی #پخت رنگ#خودرو#ماشین#سواری

صافکاری بدون رنگ Primer heater

تنها روش بازسازی و ترمیم 100% قسمتهای خورده بدنه خودرو بدون ریختن رنگ و رنگ شدن
روش اختصاصی این مرکز جهت صافکاری بدون رنگ بدنه خودرو
مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #استوک #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی# 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

صافکاری بدون رنگ کلیه قسمت های خط دار بدنه خودرو و صافکاری خوردگی های شدید قسمتهای دوبل خودرو
صافکاری بی رنگ پرایمر روش اختصاصی این مرکز
مراجعه تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

#هیوندا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #تعمیر_خودرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی #استوک #بهترین_صافکاری 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com
کلیه خدمات صافکاری و نقاشی انجام شده در این مرکز دارای ضمانت کامل کیفیت و ماندگاری بلندمدت میباشد.

طراحی سپر جلو i40 با رنگ مشکی پیانو اسپکترال و استفاده از کلرهای ضد خش

#النترا #صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #نوینرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #استوک #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com
کلیه خدمات صافکاری و نقاشی انجام شده در این مرکز دارای ضمانت کامل کیفیت و ماندگاری بلندمدت میباشد.

PPG DP4000 2K Primer filler
یکی از بهترین آسترهای 2 جزئی دنیا قبل از اخرین مرحله رنگ خصوصا رنگهای حساسی مانند صدفی،
آستر DP4000 بهترین سطح هموار و بدون هیچگونه نشست و خش جهت پاشیدن رنگ ها بیس را فراهم میسازد.
#صافکاری_لکسوس #صافکاری_بی_ام_و #صافکاری_تویوتا #صافکاری_بنز #نقاشی #نوینرو #صافکاری #خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس #تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم #ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #استوک #صافکاری_بدون_رنگ #سرویس_کامل #واکس #بدون_رنگ #تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com
کلیه خدمات صافکاری و نقاشی انجام شده در این مرکز دارای ضمانت کامل کیفیت و ماندگاری بلندمدت میباشد.

انجام صافکاری و اماده سازی جهت رنگ بدنه خودرو، اما با ظرافت و دقت یک صافکاری بدون رنگ، با این روش استفاده از آستر و بتونه ها به حد اقل رسیده و در مواردی فقط یک لایه نازک از آسترهای واتر بیس استفاده میشود و کمترین ضخامت ممکن زیر رنگ بوجود میاید.
کلیه مراحل آماده سازی زیر کار و پاشش رنگ خودو در مرکز نوین رو با دستگاههای ضخامت سنج تابشی کنترل میشود تا نزدیک ترین ضخامت رنگ نسبت قسمتهای فابریک خودرو بدست آید.
@novinro @novinro @novinro @novinro @novinro @novinro
#نوین_رو #نقاشی #نوینرو #صافکاری#خشگیری #صفرشویی #صافکاری_بی_رنگ #تودوزی #سرویس#تعمیرات #خودرو #ماشین #خدمات #ترمیم#ترمیم_خط_و_خش #تیونینگ #صداگیری #صافکاری_بدون_رنگ#سرویس_کامل#واکس#تعمیرگاه #صافکاری_بیرنگ #صافکاری_و_نقاشی
#novinro #automobile #car_services #car_painting #body_repair #tuning#general_services 🚗 🔧 مرکز خدمات تخصصی خودرو نوین رو 🔧 🚗 پیشرو در خدمات نوین خودرو
تماس 09121216684 و 26325781
وبسایت www.NovinRo.com

Most Popular Instagram Hashtags