#شیرهای

MOST RECENT

تیم تکرار نشدنی#شیرهای لر

#شیرهای# سلووالو# نیمه اتومات.

شیر باشید نه کفتار یا روباه
#شیرهای ماده با دعوای ساختگی باعث رهایی گاو حامله میشوند..حقا که لقب سلطان جنگل برازندشونه

.
- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

#تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم
#تئاتر_را_در_هفته_های_اول_ببینیم

- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

#تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم
#تئاتر_را_در_هفته_های_اول_ببینیم

.
- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند
.
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ و نیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد

گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

@haddadisara
#تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم
#تئاتر_را_در_هفته_های_اول_ببینیم

- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

@haddadisara
#تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم
#تئاتر_را_در_هفته_های_اول_ببینیم

- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

@hashemi.afshin
@theater_newss
#theater_newss #teather #تآزه_آمدیم #تئاتر_خوب_ببینیم #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم #تیوال #تاتر_خبر #تاتر #تئاتر #تیاتر #نمایش #ایران

- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

@haddadisara
#تحهرانتياتر
@tehrantheatre

- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

#تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم
#تئاتر_را_در_هفته_های_اول_ببینیم

- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

#تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم
#تئاتر_را_در_هفته_های_اول_ببینیم

:
- اجرا رسید به صدتا، تماشاگر شده سی‌صدتا؟!
- نه! سی‌هزارتا!

سی‌هزار نفر تاکنون به تماشای #شیرهای‌خان‌بابا‌سلطنه نشستند •
پیش‌فروش روزهای جدید هم‌اکنون در
https://www.tiwall.com/store/shir-khan3
و گیشه‌ی تالار

ساعت ۹ونیم شب

[#شیرهای_خان_بابا_سلطنه ]
.
نویسنده و كارگردان: #افشين_هاشمی
موسیقی: گروه #ولشدگان
.
بازیگران: #گلاب_آدینه، محمّدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، سروش طاهری،مهرداد باقری، #افشین_هاشمی، فاطمه حیدری‌فر، مسیح کاظمی،ریحانه سلامت، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، میلاد رمضانی‌ورجاوند، مهدی پناهی، محمد دائی‌چین،
مبین دودانگی، شهروز زعفر، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمّدی و #مونا_فرجاد
گوینده ی اعلان : سیدمحمد ناظر
.
عکس : مریم تخت کشیان
@maryamtakhtkeshian
تیزر: مهیار بهمنش
@mahyar.behmanesh

#تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #تئاتر_ببینیم
#تئاتر_را_در_هفته_های_اول_ببینیم

Most Popular Instagram Hashtags