[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شیبانی

MOST RECENT

#تبریزمن
دانش از تبریز و حسن از گرج خیزد
حبذا شهری که دارد دین و دانش توامان
کی گمان کردم که در یک جا تواند گشت جمع
دانش تبریزیان با حسن گرجستانیان
حسن گرجستانیان را مایه از مریم بود
دانش تبریزیان از شمس دین  دارد نشان
#شیبانی
İ miss Tabriz💓

.......
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #دراویش_گنابادی #آینده #ابوعلی #شیبانی #وقایع #داعش #جهان #پاسداران #ریاست #درگیری #تروریست #خامنه_ای #اصفهان #روحانی #کیش_ایر #دراویش #زلزله #اعتراض #پرواز #مرگ #شعار #تهران
#یاسوج #سقوط_هواپیما #سقوط

........
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #دراویش_گنابادی #آینده #ابوعلی #شیبانی #وقایع #داعش #جهان #پاسداران #ریاست #درگیری #تروریست #خامنه_ای #جمهوری #روحانی #گنابادی #دراویش #زلزله #اعتراض #پرواز #مرگ #شعار #تهران
#یاسوج #سقوط_هواپیما #سقوط

......
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #دراویش_گنابادی #آینده #ابوعلی #شیبانی #وقایع #داعش #جهان #پاسداران #ریاست #درگیری #تروریست #خامنه_ای #جمهوری #روحانی #گنابادی #دراویش #زلزله #اعتراض #پرواز #مرگ #شعار #تهران
#یاسوج #سقوط_هواپیما #سقوط

.........
پیشگویی ابوعلی شیبانی در تاریخ سیزدهم بهمن نودوشش : به استادم گفتم شما که گفتید صد هواپیما امسال ( 2018 )سقوط میکند اما هیچ خبری از سقوط نیست استادم به من گفت بیشتر از صد هواپیماست صبر کن و ببین چه اتفاقاتی برای هواپیماها و بالگردها در فرودگاها و جاهای دیگر می افتد .
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #اینده #آینده #ابوعلی #شیبانی #وقایع #داعش #جهان #حکومت #ریاست #سیاست #تروریست #خامنه_ای #جمهوری #روحانی #احمدی_نژاد #اسرائیل #زلزله #اعتراض #پرواز #مرگ #شعار #تهران
#یاسوج #سقوط_هواپیما #سقوط

.......
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #اینده #آینده #ابوعلی #شیبانی #وقایع #داعش #جهان #حکومت #ریاست #سیاست #تروریست #خامنه_ای #جمهوری #روحانی #احمدی_نژاد #اسرائیل #زلزله #اعتراض #تجمع #شورش #مرگ #شعار #تهران
#یاسوج #سقوط_هواپیما #سقوط

.....
مربوط به پست قبلی ک حدود یکماه پیش شر شده
سقوط هواپیمای اسمان پرواز تهران یاسوج
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #اینده #آینده #ابوعلی #شیبانی #ایران #هواپیما #یاسوج #وقایع #داعش #جهان #حکومت #ریاست #تهران #سیاست #تروریست #سقوط #خامنه_ای#جمهوری #روحانی #احمدی_نژاد #اسرائیل #زلزله #اعتراض #سقوط_هواپیما #هواپیما #شعار

Surah Al-Ahzab, Verse 21~24:
سوره احزاب، آیه ۲۱ الی۲۴:
مسلّماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند.
مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند: «این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش راست گفته‌اند!» و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود.
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
هدف این است که خداوند صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد، و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید یا (اگر توبه کنند) توبه آنها را بپذیرد؛ چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.

#شیبانی

......
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #اینده #آینده #ابوعلی #شیبانی #ایران #مشهد #شیراز #وقایع #داعش #جهان #حکومت #ریاست #اهواز #سیاست #تروریست #اصفهان #خامنه_ای#جمهوری #روحانی #احمدی_نژاد #اسرائیل #زلزله #اعتراض #تجمع #شورش #مشهد #مرگ #شعار #شورش #ناسا

......
توجه میلیون ها نفر در جهان برنامه و پیش گویی های ایشون را دنبال می کنند
اگر باور نمی کنید پیش گویی های که اتفاق افتاده همراه با پیش گویی ابوعلی شیبانی برای ایران و کشورهای دیگر که قرار است اتفاق بیفتد در پیج وقایع آینده ببینید و خودتان پیگیری کنید که آیا اتفاق خواهند افتاد؟
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
@ayandeh_2018
#پیشگویی #اینده #آینده #ابوعلی #شیبانی #ایران #مشهد #شیراز #وقایع #داعش #جهان #حکومت #ریاست #اهواز #سیاست #تروریست #اصفهان #خامنه_ای#جمهوری #روحانی #احمدی_نژاد #اسرائیل #زلزله #اعتراض #تجمع #شورش #مشهد #مرگ #شعار #شورش #ناسا

°
استاد رائفی پور:
هوشیار باشید 
ابو علی شیبانی پیشگویی نمیکند
بلکه با دادن رنگ و لعاب مهدوی به صحبت هایش جامعه شیعی منتظر را برای اجرای نقشه های #اسرائیل آماده می کند
___
#masaf 
#aliakbarraefipour 
#raefipour 
#مصاف 
#علی_اکبر_رائفی_پور 
#رائفی_پور 
#استاد_رائفی_پور
#پیشگویی
#شیبانی
#ابوعلی_شیبانی

Most Popular Instagram Hashtags