#شکرچیان

MOST RECENT

سلام به همه دوستان ☺در حال حاضر پروژه های تجاری و صنعتی آماده سرمایه گذاری در عمان وجود دارد.دوستان علاقه مند در واتساپ پیام بدهند.
00989131104580
پروژه تجاری با یکصد هزار دلار و پروژه صنعتی سیصدهزار دلار👌 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

پروژه دهکده توریستی در حال ساخت در مسقط🇴🇲😎
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

شهرک #الموج #مسقط عمان😎👌🇴🇲
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

کشتی سلطان قابوس🇴🇲
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

منطقه قنتاب مسقط عمان 🇴🇲🇮🇷 😎👌💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

فرودگاه جدید مسقط عمان😎🇴🇲
مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و ثبت شرکت در عمان 🇴🇲🇮🇷 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

#ماسوله گیلان زیباترین😍 روستای_پلکانی ایران🇮🇷 🇴🇲🇮🇷 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#تهران#اصفهان#ایران
نه به#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و ثبت شرکت در عمان 🇴🇲🇮🇷 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

عمان آماده وساطت میان ایران و آمریکا 🇺🇸🇴🇲🇮🇷
به گزارش یورو نیوز،یوسف بن علوی وزیر خارجه سلطنت عمان که برای سفری یک هفته‌ای به آمریکا رفته و روز ۷ مرداد با جیمز ماتیس، وزیر دفاع و مایک پمپئو وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده بود، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که برای وساطت بین واشنگتن و تهران به آمریکا نرفته، اما کشورش آماده است تا چنین نقشی را ایفا کند.

رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه ۹ مرداد از سفر آتی یوسف بن علوی به تهران خبر دادند. حضور وزیر خارجه عمان به تهران در روز جمعه پس از سفر او به آمریکا، گمان میانجیگری این کشور برای ایران و آمریکا را تقویت می‌کند. 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

#آونیوس_مال مسقط عمان🇴🇲
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماهه نخست سال جاری، در بهار امسال صادرات به عمان و واردات از این کشور هر دو رشد چشم‌گیری داشته و به نظر می‌رسد که ایران در حال گسترش روابط اقتصادی خود با عمان است.
پس از مشکلاتی که میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به وجود آمد و رابطه ایران با برخی از این کشورها با چالش‌های بسیار جدی مواجه شد، ایران تصمیم گرفت تا روابط اقتصادی خود را با کشورهایی که از لحاظ سیاسی به ایران نزدیک‌تر هستند، توسعه دهد.
به این ترتیب واردات از عمان از نظر وزنی ۵۱۱ درصد و از نظر ارزش ۳۴۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
مقایسه آمار واردات از عمان با صادرات به این کشور نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران و عمان مثبت سه میلیون دلار است.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#تهران#اصفهان
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات#لاکچری

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

چهارم مرداد روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی و روز اردبیل بر همه هموطنان بخصوص  اردبیلیهای عزیز مبارک باد⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘دراین روز شاه اسماعیل اول ، حکومت شیعی - ایرانی صفویان را تاسیس کرد .

او فرزند دلاور اردبیل است .اسماعیل فرزند حیدر در ۹۰۵ هجری شروان را تصرف کرده و انتقام خون شیخ حیدر و شیخ جنید پدر و پدر بزرگش را از شروانشاهان گرفته بود .  دوره ی حکومت شاه اسماعیل قلمرو ایران بسط یافت و یکپارچگی ملی تحقق پیدا کرد . فرمانروایی او ۲۵ سال طول کشید و طی آن قلمرو ملی را تا جیحون در شرق و بغداد در غرب رساند .از آنجا که اردبیل زادگاه شاه اسماعیل و اجداد اوست ، روز تاسیس دولت صفوی روز اردبیل نام گرفته است
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#اردبیل#شیخ_صفی_الدین_اردبیلی
نه به#چهارشنبه_های_سفید#صادرات#واردات

#iran#oman#muscat#investment#world#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope#import#export
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

میلاد امام مهربانمان حضرت علی❤ بن الموسی الرضا❤ را به همه مسلمانان جهان🌍 تبریک عرض میکنیم🌹🌷⚘🌻🌺🌼🍂🍃🌹🌹🌹🌹
مبروك لجميع المسلمين في العالم🌍 على ولادة #الإمام_علي_بن_الموسى_الرضا.🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Congratulations to all Muslims of the world on the birth of #Imam Ali ibn al-Musa'i al-Reza.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#امام_رضا#صلوات

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

روز تاج گذاری سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان بر همه برادران عمانی مبارک باد🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 Happy crowning day of the king of Sultan Qaboos bin Saeed on Oman's brothers
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#یوم_ النهضه_المبارکه

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

روز تاج گذاری سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان بر همه برادران عمانی مبارک باد🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 Happy crowning day of the king of Sultan Qaboos bin Saeed on Oman's brothers
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط#یوم_ النهضه_المبارکه

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

گراند مول مسقط عمان😎🇴🇲
عمان در مسیر توسعه و رشد اقتصادی💰💴💵💶💷
براساس گزارش مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان، صادرات عمان در نیم سال 2018 با رشد 27.2 درصدی مواجه بوده است. درآمد کل صادرات سه ماه اول این کشور در حدود 3.76 میلیارد ریال عمانی بوده است. در سه ماه اول سال گذشته 2017 مبلغ کل صادرات 2.96 میلیارد دلار بوده است.
ارزش صادرات نفت و گاز به مبلغ 2.36 میلیارد ریال عمان رسیده است که معادل تقریبا 63 درصد از ارزش کل صادرات کالاها در سه ماه اول سال 2018 بوده است.

به گفته مرکز آمار ملی عمان، از کل صادرات نفت و گاز، 1.75 میلیارد ریال به بخش نفت و 394.3 میلیون ریال به بخش گاز طبیعی اختصاص می یابد.
براساس اظهارات مبین خان حسابدار و تحلیلگر مالی، اعتماد به اقتصاد عمان با افزایش روبرو بوده است و با توجه به افزایش قیمت نفت در حال حاضر قیمت کنونی نفت با قیمت بودجه مطابقت دارد در نتیجه دولت مجبور نیست دیگر برای جبران کسری بودجه خود از دیگر کشورها قرض بگیرد.

از طرف دیگر، کشور امارات همسایه عمان در سه ماه اول سال جایگاه خود را به عنوان مقصد اصلی واردات کالاهای غیرنفتی عمان حفظ کرده است.

حجم صادرات غیر نفتی عمان از اول ماه ژانویه تا ماه مارس 2018 به کشور امارات به 183.8 میلیون ریال رسیده که این حجم از صادرات 18.96 درصد از کل صادرات غیر نفتی عمان را در بر می گیرد.

براساس تحلیل آمار و ارقام، صادرات عمان به کشور امارات نسبت به سال گذشته با رشد 11.1 درصدی روبرو بوده است.

براساس مرکز ملی آمار و اطلاعات، بعد از امارات، عربستان سعودی دومین کشور واردکننده محصولات عمانی می باشد و بعد از آن کشورهای قطر، هند و چین قراردارند.

صادرات کالاهای غیر نفتی عمان به کشور عربستان سعودی در نیم سال اول سال 2018 نسبت به سال گذشته با رشد 23 درصدی همراه بوده است
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/30/1781895/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3% 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope
#travel#opportunity#imam
#opportunity#coorperation#money#mall

امام صادق(علیه السلام):
ارجُ اللهَ رَجاءً لایُجَرّئُکَ عَلَی مَعاصیهِ وَ خَفِ اللهَ خَوفاً لا یُؤیسُکَ مِن رَحمَتِه.
امام صادق علیه السلام فرمودند: به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد و از او بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.
Imam Sadiq (pbuh) said: "Have the hope of Allah, hope not to dare you to do His anger, and fear Him, fear that will not forsake you from His mercy.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment#hope
#travel#opportunity#imam
#opportunity#coorperation#money

نمایشگاه اسناد مشترک ایران🇮🇷 و عمان🇴🇲 صبح دوشنبه ۲۵ تیر، باحضور «فریبرز خسروی»؛ معاون پژوهش و منابع دیجیتال و سرپرست معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و «محمد حمد الضویانی»؛ رئیس سازمان اسناد و آرشیو ملی عمان در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گشایش یافت.
بر ضبط پیشینه روابط مشترک دو کشور ازجمله تاریخ شفاهی #جنگ_ظفار تاکید کرد:  آنانی که در جنگ ظفار درگیر بودند، حالا دیگر پیرمردانی شده اند یا حتی فوت شده اند و در این میان، گردآوری تاریخ شفاهی کسانی که در آن ماجرا حضور داشته‌اند، می‌تواند برای دو ملت ایران و عمان جالب و جذاب باشد.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)

امْنُنْ عَلَیْنَا بِالنَّشَاطِ وَ أَعِذْنَا مِنَ الْفَشَلِ وَ الْکَسَلِ وَ الْعَجْزِ وَ الْعِلَلِ وَ الضَّرَرِ وَ الضَّجَرِ وَ الْمَلَلِ (خدایا) نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوری، زیان، دل مردگی و ملال، محفوظمان دار.
(Oh God), protect us with activity and help us from failure, laziness, helplessness, malaise, damage, boredom and boredom
میزان الحکمه، ج۱۱، ص۵۱۸۴
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

نقشه🗺 قدیمی🌍 از مجاورت ایران و عمان🇮🇷🤝🇴🇲😊✌
#ancient_map iran & oman
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران:
کمیته راهبردی ایران و عمان در آینده نزدیک تشکیل می‌شود
وی از تشکیل کمیته راهبردی ایران و عمان درآینده نزدیک خبر داد و گفت: گروه ایرانی برای نهایی کردن چارچوب همکاری ایران به‌زودی به عمان سفر می‌کند.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

ساحل دیدنی 🏝🏖 بساتین😍#مسقط#عمان🇴🇲
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
رییس اتاق بازرگانی بندرعباس خبر داد:
تخصیص بندر سویق عمان به کشور ایران تا پایان اکتبر 2018 .
وی افزود:این بندر برای کشتی‌های باری از 50 تن تا 250 تن اعم از کانتینر بر و فله‌بر، تشکیل کمیته مشترک بین اتاق بازرگانی عمان و اتاق مشترک ایران و عمان جهت معرفی سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی دو کشور جهت سرمایه‌گذاری، تخفیف در اسناد تجاری جهت تأمین 30 درصد ارزش‌افزوده کالاهای نهایی در عمان برای برخورداری از گواهی مبدأ عمان، ملاقات با وزیر مالی عمان جهت تخصیص خط اعتباری به عمانی‌ها و پروژه‌های ep ، ملاقات با وزیر صنعت و معدن عمان دکتر السنیدی، ملاقات با رئیس‌کل بانک مرکزی عمان و ملاقات با ولیعهد و نخست‌وزیر عمان تنها بخشی از دستاوردها و برنامه‌های سفر هیئت تجاری بلندپایه به عمان بود. 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
We are ready to advise, manage, and participate in setting up large and medium-sized factories and companies and communicate with the responsible organizations in Oman.👌💷💰
آماده مشاوره،مدیریت و مشارکت در راه اندازی کارخانجات و شرکتهای بزرگ و متوسط و ارتباط با سازمانهای مسئول در عمان‌ هستیم. 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🚄با سوار شدن به قطار سریع السیر توسعه عمان آینده ای طلایی برای خود بسازیم
😏🙏👌 عمان دروازه تجارت به جهان .... We can cooperate with u!👌 #عمان#بازرگانی#تجارت#سرمایه_گذاری#شکرچیان#مسقط

#iran#oman#muscat#investment#world#mohammad#shekarchiyan#love#me#Success#investment
#travel#opportunity
#opportunity#coorperation#money

Most Popular Instagram Hashtags