[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شيما_سبحاني

MOST RECENT

🌱
دلتنگِ آن روزها كه مي شوم،
به زيرِ لايه هاي خاطره مي روم
آنجا كه عشق هنوز از دهان نيفتاده بود
و ما همچنان در يك دوست داشتنِ عميق تكرار مي شديم...
.
.
پ.ن: مرسي معصومه ي مهربونم به خاطرِ روميزي فوق العاده قشنگت كه حالمو كلي خوب كرد🌸🍃
.
.
#شيما_سبحاني #تهران #خونه #خانواده #خاطره_بازی #آرامش #رنگي_رنگي

.
سر و كله ى عشق كه پيدا مى شود
بهمن ترين ماهِ سال هم
بوى بهارنارنج مي گيرد...🀊
#شيما_سبحاني

به تعداد روزهاي غمگين گذشته
با تو حرف دارم!
به تعداد دقيقه ها و ساعت هاي چشم به راهت،
با تو حرف دارم!
فصل ها گذشتند..
و فاصله ريشه هايمان را از هم جدا نكرد.
ما ديگر دور نمي شويم..
آفتاب تابيده است.
من به تعداد روزهاي آينده
دوستت خواهم داشت....!
#شيما_سبحاني .
.
.
.
.
.
.
.
#nikonphotography#nikon5300#art#photography#photographer#photographerslife#iran_photography#honar_doostan#dreamers_mind

سر كله عشق كه پيدا مي شود
بهمن ترين ماه سال هم
بوي بهار نارنج مي گيرد #شيما_سبحاني
#بهمن #عشق #گلگلی #دخترونه #خرمالو🍅

.
آدم هاي خيالباف هميشه حالِشان خوب است
با كسي كه دوستش دارند
به ميهماني مي روند
چاي مينوشند و ميرقصند
شادِ شادند
كسي را كه دوستش دارند هميشه هست
نه ميرود
نه ميميرد
و نه خيانت بلد است
آدم هاي خيالباف خوشبخت ترينند
آنقدر فكر مي كنند تا باورشان شود
و بالاخره هم روزي جذب ميكنند آنچه را كه مي خواهند
#شيما_سبحاني

#photobyme #winterintehran ... گاهی پیش می آید که دلت یک اتفاق خوب می خواهد. اتفاقی که از روزمرگی نجاتت دهد. اتفاقی که حالت را خوب کند. حتا حاضری در هوای یخ زده ی زمستان پیاده قدم بزنی. به هوای اینکه آفتابی بتابد و تو را گرم کند. #شيما_سبحاني

.
سروكله ي عشق كه پيدا مي شود،
بهمن ترين ماه سال هم
بوي بهارنارنج مي گيرد.
#شيما_سبحاني .
بهارنارنجشونه😍

وقتي با واقعيت ها رو به رو نمي شوي و از آن ها فرار مي كني، وقتي عادت كرده اي همه چيز را حل نشده باقي بگذاري و از ترسِ رو به رو شدن با حقيقت با يك نگاه كليشه اي به زندگي و اتفاق ها همچنان در گمراهي پيش مي روي، در اين شرايط توقع رسيدن به آرامش و خوشبختي قطعا خواسته اي بيهوده است.
چرا كه دنيا آنقدر مسائل حل نشده از گذشته را در زندگي برايت تكرار مي كند كه يا تن به مواجهه و بعد مقابله بدهي و يا بگذاري آن روال مسموم و غلط آنقدر تكرار شود كه سياهي و تباهي، تحول و آسايش را از زندگي ات دور و دور و دورتر كند.
تا تو نخواهي كه بندهاي اسارت و اتصال با رويدادها و آدم هاي گذشته را پاره كني، نجات و رهايي هرگز اتفاق نمي افتد.
تا دل به پاياني ندهي، آغازي شكل نمي گيرد و تنها راه پذيرفتن پايان ها، رو به رو شدن با واقعيت هاست.
رو به رو شدن با اينكه دنيا مخالف وابستگي و افراط در دل بستن است.
اينكه از كسي يا چيزي براي خودت بت بسازي و آنقدر غرقش شوي كه خودت را فراموش كني و فراموش كني اصلِ كار اين زندگي خودت هستي و بقيه ي چيزها در جهت تكامل تو بايد باشند و نه چيزي ديگر!
وقتي موضوع و هدف اصلي را فراموش مي كني، آن وقت است كه دنيا مجبور به دخالت مي شود و مدام سنگ جلوي راهت مي اندازد كه آگاه شوي و از مسير اشتباه برگردي.
و اگر كمي باهوش باشي و كمي از دو دوتا چهارتاهاي هستي سر در بياوري، آن وقت است كه دنيا دست از تكرار سختي ها برمي دارد و مي شود در محيطي امن و آرام نفس كشيد و زندگي كرد.
و از آدم ها و اشيائي كه در آن ها انرژي زندگي وجود ندارد، رها شد و به آسودگي رسيد.

#شيما_سبحاني

#دلم خلوتی ساده می خواهد

چند خطی شعر فروغ

با دو فنجان قهوه
كمی سكوت

و او، كه پایان هر قطعه

دستش را زیر چانه بزند و بگوید:

باز هم بخوان

#شيما_سبحاني

وقتي با واقعيت ها رو به رو نمي شوي و از آن ها فرار مي كني، وقتي عادت كرده اي همه چيز را حل نشده باقي بگذاري و از ترسِ رو به رو شدن با حقيقت با يك نگاه كليشه اي به زندگي و اتفاق ها همچنان در گمراهي پيش مي روي، در اين شرايط توقع رسيدن به آرامش و خوشبختي قطعا خواسته اي بيهوده است.
چرا كه دنيا آنقدر مسائل حل نشده از گذشته را در زندگي برايت تكرار مي كند كه يا تن به مواجهه و بعد مقابله بدهي و يا بگذاري آن روال مسموم و غلط آنقدر تكرار شود كه سياهي و تباهي، تحول و آسايش را از زندگي ات دور و دور و دورتر كند.
تا تو نخواهي كه بندهاي اسارت و اتصال با رويدادها و آدم هاي گذشته را پاره كني، نجات و رهايي هرگز اتفاق نمي افتد.
تا دل به پاياني ندهي، آغازي شكل نمي گيرد و تنها راه پذيرفتن پايان ها، رو به رو شدن با واقعيت هاست.
رو به رو شدن با اينكه دنيا مخالف وابستگي و افراط در دل بستن است.
اينكه از كسي يا چيزي براي خودت بت بسازي و آنقدر غرقش شوي كه خودت را فراموش كني و فراموش كني اصلِ كار اين زندگي خودت هستي و بقيه ي چيزها در جهت تكامل تو بايد باشند و نه چيزي ديگر!
وقتي موضوع و هدف اصلي را فراموش مي كني، آن وقت است كه دنيا مجبور به دخالت مي شود و مدام سنگ جلوي راهت مي اندازد كه آگاه شوي و از مسير اشتباه برگردي.
و اگر كمي باهوش باشي و كمي از دو دوتا چهارتاهاي هستي سر در بياوري، آن وقت است كه دنيا دست از تكرار سختي ها برمي دارد و مي شود در محيطي امن و آرام نفس كشيد و زندگي كرد.
و از آدم ها و اشيائي كه در آن ها انرژي زندگي وجود ندارد، رها شد و به آسودگي رسيد.

#شيما_سبحاني
كتاب: ويولن در پاييز
@shima_sobhani channel

وقتي با واقعيت ها رو به رو نمي شوي و از آن ها فرار مي كني، وقتي عادت كرده اي همه چيز را حل نشده باقي بگذاري و از ترسِ رو به رو شدن با حقيقت با يك نگاه كليشه اي به زندگي و اتفاق ها همچنان در گمراهي پيش مي روي، در اين شرايط توقع رسيدن به آرامش و خوشبختي قطعا خواسته اي بيهوده است.
چرا كه دنيا آنقدر مسائل حل نشده از گذشته را در زندگي برايت تكرار مي كند كه يا تن به مواجهه و بعد مقابله بدهي و يا بگذاري آن روال مسموم و غلط آنقدر تكرار شود كه سياهي و تباهي، تحول و آسايش را از زندگي ات دور و دور و دورتر كند.
تا تو نخواهي كه بندهاي اسارت و اتصال با رويدادها و آدم هاي گذشته را پاره كني، نجات و رهايي هرگز اتفاق نمي افتد.
تا دل به پاياني ندهي، آغازي شكل نمي گيرد و تنها راه پذيرفتن پايان ها، رو به رو شدن با واقعيت هاست.
رو به رو شدن با اينكه دنيا مخالف وابستگي و افراط در دل بستن است.
اينكه از كسي يا چيزي براي خودت بت بسازي و آنقدر غرقش شوي كه خودت را فراموش كني و فراموش كني اصلِ كار اين زندگي خودت هستي و بقيه ي چيزها در جهت تكامل تو بايد باشند و نه چيزي ديگر!
وقتي موضوع و هدف اصلي را فراموش مي كني، آن وقت است كه دنيا مجبور به دخالت مي شود و مدام سنگ جلوي راهت مي اندازد كه آگاه شوي و از مسير اشتباه برگردي.
و اگر كمي باهوش باشي و كمي از دو دوتا چهارتاهاي هستي سر در بياوري، آن وقت است كه دنيا دست از تكرار سختي ها برمي دارد و مي شود در محيطي امن و آرام نفس كشيد و زندگي كرد.
و از آدم ها و اشيائي كه در آن ها انرژي زندگي وجود ندارد، رها شد و به آسودگي رسيد.

#شيما_سبحاني
كتاب: ويولن در پاييز

@kettab

وقتي با واقعيت ها رو به رو نمي شوي و از آن ها فرار مي كني، وقتي عادت كرده اي همه چيز را حل نشده باقي بگذاري و از ترسِ رو به رو شدن با حقيقت با يك نگاه كليشه اي به زندگي و اتفاق ها همچنان در گمراهي پيش مي روي، در اين شرايط توقع رسيدن به آرامش و خوشبختي قطعا خواسته اي بيهوده است.
چرا كه دنيا آنقدر مسائل حل نشده از گذشته را در زندگي برايت تكرار مي كند كه يا تن به مواجهه و بعد مقابله بدهي و يا بگذاري آن روال مسموم و غلط آنقدر تكرار شود كه سياهي و تباهي، تحول و آسايش را از زندگي ات دور و دور و دورتر كند.
تا تو نخواهي كه بندهاي اسارت و اتصال با رويدادها و آدم هاي گذشته را پاره كني، نجات و رهايي هرگز اتفاق نمي افتد.
تا دل به پاياني ندهي، آغازي شكل نمي گيرد و تنها راه پذيرفتن پايان ها، رو به رو شدن با واقعيت هاست.
رو به رو شدن با اينكه دنيا مخالف وابستگي و افراط در دل بستن است.
اينكه از كسي يا چيزي براي خودت بت بسازي و آنقدر غرقش شوي كه خودت را فراموش كني و فراموش كني اصلِ كار اين زندگي خودت هستي و بقيه ي چيزها در جهت تكامل تو بايد باشند و نه چيزي ديگر!
وقتي موضوع و هدف اصلي را فراموش مي كني، آن وقت است كه دنيا مجبور به دخالت مي شود و مدام سنگ جلوي راهت مي اندازد كه آگاه شوي و از مسير اشتباه برگردي.
و اگر كمي باهوش باشي و كمي از دو دوتا چهارتاهاي هستي سر در بياوري، آن وقت است كه دنيا دست از تكرار سختي ها برمي دارد و مي شود در محيطي امن و آرام نفس كشيد و زندگي كرد.
و از آدم ها و اشيائي كه در آن ها انرژي زندگي وجود ندارد، رها شد و به آسودگي رسيد.

#شيما_سبحاني
كتاب: ويولن در پاييز

#کافه#کتاب#خوشبختی#ارامش
#اسودگی#رها#انرژی#ادم ها#امن
#محیط#دنیا#تکرار#اگاه#اشتباه
#افراط#باهوش#وابستگی#مخالف
#فراموش#تکرار#وقت#اسارت#اتصال

همدیگر را پیر نکنیم؛
باور کنیدهرکس‌
درد خودش را دارد،
دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.
برای دیگران آرزو کنیم
بهترینها را، راحتی را.
یاری کنیم همدیگر را تا
زندگی برایمان لذتبخش شود.
آدمها آرام آرام پیر نمیشوند.
آدمها در یک لحظه
با یک تلفن،با یک جمله
،یک نگاه،یک اتفاق،
یک نیامدن،یک دیر رسیدن،
یک باید برویم و
با یک تمام کنیم
پیرمی شوند.
آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند.
آدم را آدم ها پیر میکنند.
سعی کنیم
هوای دل همدیگر
را بیشتر داشته باشیم.. #شيما_سبحاني#خاطرات#سبز#رنگ#سبز##اینستاگرام#زیبا#طبیعت#ایران#دوست#محبت#رز#فرهنگ#عشق#گل#آسمان #باران#برگ#شبنم#لیلا#شمال#اموال_عمومی#مسیح_علینژاد#اعتراضات_سراسری#اعتصابات_سراسری#دوباره_ایران

کاش می‌دانستید...
دلخوری‌ها که روی هم
تلنبار شود
می‌شود دیوار بین‌تان
می‌شود راهی که آغوش را،
نگاه را، بوسه را و
دست‌هایش را با خود می‌برد...
خنده‌ها و خاطره‌هایتان
با هر اشک چشمش
فرو می‌افتد و
از دست می‌رود...
و کاش می‌دانستید
خط اشک‌ها آن‌قدر قدرت
دارند که جای بوسه‌هایتان
را محو کنند..
دلخوری که پیش آمد،
جای صبر نیست...
آجر اول گذاشته نشده
دیوار فاصله را خراب کنید..
بی‌راهه‌ها را سریع برگردید
اشک اول به دوم نرسیده
دست دراز کنید
و جای بوسه‌هایتان
را تثبیت کنید
بگذارید صورتش به
خطوط دست‌هایتان
هم عادت کند
دلخوری‌ها را نگذارید
به اشک برسد
نگذارید فاصله شود
گاهی فاصله‌ها زود
همیشگـی می‌شوند...! #شيما_سبحاني#خاطرات#سبز#رنگ#سبز##اینستاگرام#زیبا#طبیعت#ایران#دوست#محبت#رز#فرهنگ#عشق#گل#آسمان #باران#برگ#شبنم#لیلا#شمال#اموال_عمومی#مسیح_علینژاد#اعتراضات_سراسری#اعتصابات_سراسری#دوباره_ایران

📝 پيش مي آيد برايت!
حتا براي يكبار هم كه شده در زندگي پيش مي آيد با كسي برخورد كني كه به جاي تلاش براي رشد خودش، بخواهد تعادل زندگي تو را بهم بريزد.
و خدا مي داند كه چقدر از اين حماقت راضي است و حس برنده بودن دارد.
قلب تو را آنچنان پوشش مي دهد كه نمي فهمي چگونه وصل مي شوي و چطور در دام حصارش مي افتي.
شايد سال ها بعد، حواست جمع شود.
شايد هم نه!
و اگر كمي غافل باشي، سرنوشتت مي شود دست و پا زدن در حصار و آينده را محكوم به جبر مي كني.
آنقدر كه فقط حصار را مي بيني و از فهم زندگي دور مي شوي.
هميشه داشتنِ توان ترك و فراموشي چيز خوبي ست.
و همان توان، تبديل به قدرتي مي شود براي دور زدنِ زندگي در يك روال مسموم.
چه كسي نمي خواهد در هواي سالم نفس بكشد!
براستي كيست كه آزادي برايش ايده آل نباشد!
گاهي فقط يك تغيير مي تواند سرنوشت را جور ديگري بچيند.
كافي ست كه تمام حواس را به عاطفه پرت نكني.
باقي خودش جور مي شود.

#شيما_سبحاني

پيش مي آيد برايت!
حتا براي يكبار هم كه شده
در زندگي پيش مي آيد
با كسي برخورد كني
كه به جاي تلاش براي
رشد خودش
بخواهد تعادل زندگي
تو را بهم بريزد.
و خدا مي داند كه چقدر
از اين حماقت راضي است
و حس برنده بودن دارد.
قلب تو را آنچنان پوشش
مي دهد كه نمي فهمي چگونه
وصل مي شوي
و چطور در دام حصارش
مي افتي.
شايد سال ها بعد،
حواست جمع شود.
شايد هم نه!
و اگر كمي غافل باشي،
سرنوشتت مي شود
دست و پا زدن در حصار
و آينده را محكوم به جبر مي كني.
آنقدر كه فقط حصار را
مي بيني و از فهم زندگي
دور مي شوي.
هميشه داشتنِ توان ترك
و فراموشي چيز خوبي ست.
و همان توان، تبديل به
قدرتي مي شود براي
دور زدنِ زندگي
در يك روال مسموم.
چه كسي نمي خواهد
در هواي سالم نفس بكشد!
براستي كيست كه آزادي
برايش ايده آل نباشد!
گاهي فقط يك تغيير
مي تواند سرنوشت را
جور ديگري بچيند.
كافي ست كه تمام حواس
را به عاطفه پرت نكني.
باقي خودش جور مي شود. #شيما_سبحاني#خاطرات#سبز#رنگ#سبز##اینستاگرام#زیبا#طبیعت#ایران#دوست#محبت#رز#فرهنگ#عشق#گل#آسمان #باران#برگ#شبنم#لیلا#شمال#اموال_عمومی#مسیح_علینژاد#اعتراضات_سراسری#اعتصابات_سراسری#دوباره_ایران

#deep_purple #soldier_of_fortune
@c_cat_cat_c
وقتي با واقعيت ها رو به رو نمي شوي و از آن ها فرار مي كني، وقتي عادت كرده اي همه چيز را حل نشده باقي بگذاري و از ترسِ رو به رو شدن با حقيقت با يك نگاه كليشه اي به زندگي و اتفاق ها همچنان در گمراهي پيش مي روي، در اين شرايط توقع رسيدن به آرامش و خوشبختي قطعا خواسته اي بيهوده است.
چرا كه دنيا آنقدر مسائل حل نشده از گذشته را در زندگي برايت تكرار مي كند كه يا تن به مواجهه و بعد مقابله بدهي و يا بگذاري آن روال مسموم و غلط آنقدر تكرار شود كه سياهي و تباهي، تحول و آسايش را از زندگي ات دور و دور و دورتر كند.
تا تو نخواهي كه بندهاي اسارت و اتصال با رويدادها و آدم هاي گذشته را پاره كني، نجات و رهايي هرگز اتفاق نمي افتد.
تا دل به پاياني ندهي، آغازي شكل نمي گيرد و تنها راه پذيرفتن پايان ها، رو به رو شدن با واقعيت هاست.
رو به رو شدن با اينكه دنيا مخالف وابستگي و افراط در دل بستن است.
اينكه از كسي يا چيزي براي خودت بت بسازي و آنقدر غرقش شوي كه خودت را فراموش كني و فراموش كني اصلِ كار اين زندگي خودت هستي و بقيه ي چيزها در جهت تكامل تو بايد باشند و نه چيزي ديگر!
وقتي موضوع و هدف اصلي را فراموش مي كني، آن وقت است كه دنيا مجبور به دخالت مي شود و مدام سنگ جلوي راهت مي اندازد كه آگاه شوي و از مسير اشتباه برگردي.
و اگر كمي باهوش باشي و كمي از دو دوتا چهارتاهاي هستي سر در بياوري، آن وقت است كه دنيا دست از تكرار سختي ها برمي دارد و مي شود در محيطي امن و آرام نفس كشيد و زندگي كرد.
و از آدم ها و اشيائي كه در آن ها انرژي زندگي وجود ندارد، رها شد و به آسودگي رسيد.

#شيما_سبحاني
كتاب: ويولن در پاييز

وقتي با واقعيت ها رو به رو نمي شوي و از آن ها فرار مي كني، وقتي عادت كرده اي همه چيز را حل نشده باقي بگذاري و از ترسِ رو به رو شدن با حقيقت با يك نگاه كليشه اي به زندگي و اتفاق ها همچنان در گمراهي پيش مي روي، در اين شرايط توقع رسيدن به آرامش و خوشبختي قطعا خواسته اي بيهوده است.
چرا كه دنيا آنقدر مسائل حل نشده از گذشته را در زندگي برايت تكرار مي كند كه يا تن به مواجهه و بعد مقابله بدهي و يا بگذاري آن روال مسموم و غلط آنقدر تكرار شود كه سياهي و تباهي، تحول و آسايش را از زندگي ات دور و دور و دورتر كند.
تا تو نخواهي كه بندهاي اسارت و اتصال با رويدادها و آدم هاي گذشته را پاره كني، نجات و رهايي هرگز اتفاق نمي افتد.
تا دل به پاياني ندهي، آغازي شكل نمي گيرد و تنها راه پذيرفتن پايان ها، رو به رو شدن با واقعيت هاست.
رو به رو شدن با اينكه دنيا مخالف وابستگي و افراط در دل بستن است.
اينكه از كسي يا چيزي براي خودت بت بسازي و آنقدر غرقش شوي كه خودت را فراموش كني و فراموش كني اصلِ كار اين زندگي خودت هستي و بقيه ي چيزها در جهت تكامل تو بايد باشند و نه چيزي ديگر!
وقتي موضوع و هدف اصلي را فراموش مي كني، آن وقت است كه دنيا مجبور به دخالت مي شود و مدام سنگ جلوي راهت مي اندازد كه آگاه شوي و از مسير اشتباه برگردي.
و اگر كمي باهوش باشي و كمي از دو دوتا چهارتاهاي هستي سر در بياوري، آن وقت است كه دنيا دست از تكرار سختي ها برمي دارد و مي شود در محيطي امن و آرام نفس كشيد و زندگي كرد.
و از آدم ها و اشيائي كه در آن ها انرژي زندگي وجود ندارد، رها شد و به آسودگي رسيد.
.
#شيما_سبحاني
كتاب: ويولن در پاييز

وقتي با واقعيت ها رو به رو نمي شوي و از آن ها فرار مي كني، وقتي عادت كرده اي همه چيز را حل نشده باقي بگذاري و از ترسِ رو به رو شدن با حقيقت با يك نگاه كليشه اي به زندگي و اتفاق ها همچنان در گمراهي پيش مي روي، در اين شرايط توقع رسيدن به آرامش و خوشبختي قطعا خواسته اي بيهوده است.
چرا كه دنيا آنقدر مسائل حل نشده از گذشته را در زندگي برايت تكرار مي كند كه يا تن به مواجهه و بعد مقابله بدهي و يا بگذاري آن روال مسموم و غلط آنقدر تكرار شود كه سياهي و تباهي، تحول و آسايش را از زندگي ات دور و دور و دورتر كند.
تا تو نخواهي كه بندهاي اسارت و اتصال با رويدادها و آدم هاي گذشته را پاره كني، نجات و رهايي هرگز اتفاق نمي افتد.
تا دل به پاياني ندهي، آغازي شكل نمي گيرد و تنها راه پذيرفتن پايان ها، رو به رو شدن با واقعيت هاست.
رو به رو شدن با اينكه دنيا مخالف وابستگي و افراط در دل بستن است.
اينكه از كسي يا چيزي براي خودت بت بسازي و آنقدر غرقش شوي كه خودت را فراموش كني و فراموش كني اصلِ كار اين زندگي خودت هستي و بقيه ي چيزها در جهت تكامل تو بايد باشند و نه چيزي ديگر!
وقتي موضوع و هدف اصلي را فراموش مي كني، آن وقت است كه دنيا مجبور به دخالت مي شود و مدام سنگ جلوي راهت مي اندازد كه آگاه شوي و از مسير اشتباه برگردي.
و اگر كمي باهوش باشي و كمي از دو دوتا چهارتاهاي هستي سر در بياوري، آن وقت است كه دنيا دست از تكرار سختي ها برمي دارد و مي شود در محيطي امن و آرام نفس كشيد و زندگي كرد.
و از آدم ها و اشيائي كه در آن ها انرژي زندگي وجود ندارد، رها شد و به آسودگي رسيد.

#شيما_سبحاني
كتاب: ويولن در پاييز

Most Popular Instagram Hashtags