#شوهرانه

314 posts

TOP POSTS

#همسرانه
. 👫 #رفت_و_آمد_های درست

تا می‌تونید با زن و شوهرهایی رفت و آمد کنید که توی زندگی #موفق هستند... .
❌ نه کسانی که قصد #جدا شدن و #طلاق دارن.
.
بی صبرانه منتظر نظرات گرانبهاتون هستم⚘

@hamsaranee
@hamsaranee
@hamsaranee

#همسرانه #همسر #خانومانه #خانوم #زنانه #زندگی #شوهرانه #مردانه #مرد_زندگی #عشقولانه #عشق #سیاست_های_زنانه #سیاست_رفتاری #سیاست#سیاست_مردانه #زناشویی #روانشناسی

#شوهرانه ✍️ وقتي خانمها از مشكل خاصي كه مثلا سر كار برايشان پيش آمده، براي شما سخن ميگويند،🙍مدام با ارائه راه حل ،كلام آنها را قطع نكنيد.اين كار به آنها حس بدي ميدهد.اكثر مردها بصورت ناخودآگاه اين اشتباه را مرتكب ميشوند.💂 👈ساختار ذهني مغز مردان بدينصورت است كه دوست دارند براي هرچيزي راه حلي ارائه كنند.اما در اين مواقع،هدف اول خانمها،همدردي كردن و شنيده شدن حرفشان است.پس با همه وجود به حرفشان گوش كنيد و آنها را درك كنيد.

#شوهرانه
هرگز همسر خود را با کسی مقایسه نکنید، مگر آنکه در آن مورد برتری با همسر شما باشد. 🔴 هشدار: هرگز و هرگز همسر خود را با مادرتان مقایسه نکنید

#شوهرانه
#آرامش را مرد به زن میبخشد
وزن آنرا در خانه و بین کودکان تقسیم میکند
دوباره به مرد باز میگرداند

آرامش رابه هم هدیه دهید💞 💑

🚹 #شوهرانه ✍ وقتي خانمها از مشكل خاصي كه مثلا سر كار برايشان پيش آمده، براي شما سخن ميگويند،🙍
مدام با ارائه راه حل ،كلام آنها را قطع نكنيد.اين كار به آنها حس بدي ميدهد.اكثر مردها بصورت ناخودآگاه اين اشتباه را مرتكب ميشوند.💂 👈ساختار ذهني مغز مردان بدينصورت است كه دوست دارند براي هرچيزي راه حلي ارائه كنند.اما در اين مواقع،هدف اول خانمها،همدردي كردن و شنيده شدن حرفشان است.پس با همه وجود به حرفشان گوش كنيد و آنها را درك كنيد.

#شوهرانه ‎با همسرتان مثل یک ملکه رفتار کنید تا
او هم با شما مثل یک پادشاه رفتار کند ‎هر چقد زنتان را تحویل بگیرید و ببریتش بالا او هم شما رو بالا میبرد و سرافرازتان میکند 🌸براي مطالعه مطالب روانشناسي به كانال تلگرام ما بپيوندين لينك در قسمت بيو ميباشد

#لطفا_نظراتونو_کامنت_کنید_یا_دایرکت_بزنید
#شوهرانه

ﺯﻧﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﻧﺴﺲ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺰﻧﯽ ﻟﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ... ﺷﺒﯿﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﻦ ...
ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺴﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻭﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺵ ....
ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ... ﻧﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻻﮎ ﺯﺩﻩ ... ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺭﮊ
ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ....
ﺯﻧﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ، ﺯﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺰﻡ ﯾﮏ ﺯﻥ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻃﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ، ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺴﺶ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺄﺕ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ،
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﺩ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ،
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

#شوهرانه
اگر مردی توقع دارد بانویش یڪ فرشته در زندگی اش باشد ابتداباید یڪ بهشت برایش فراهم ڪند..فرشته ها درجهنم زندگی نمیڪنند.

MOST RECENT

#همسرانه
. 👫 #رفت_و_آمد_های درست

تا می‌تونید با زن و شوهرهایی رفت و آمد کنید که توی زندگی #موفق هستند... .
❌ نه کسانی که قصد #جدا شدن و #طلاق دارن.
.
بی صبرانه منتظر نظرات گرانبهاتون هستم⚘

@hamsaranee
@hamsaranee
@hamsaranee

#همسرانه #همسر #خانومانه #خانوم #زنانه #زندگی #شوهرانه #مردانه #مرد_زندگی #عشقولانه #عشق #سیاست_های_زنانه #سیاست_رفتاری #سیاست#سیاست_مردانه #زناشویی #روانشناسی

#شوهرانه ✍️ وقتي خانمها از مشكل خاصي كه مثلا سر كار برايشان پيش آمده، براي شما سخن ميگويند،🙍مدام با ارائه راه حل ،كلام آنها را قطع نكنيد.اين كار به آنها حس بدي ميدهد.اكثر مردها بصورت ناخودآگاه اين اشتباه را مرتكب ميشوند.💂 👈ساختار ذهني مغز مردان بدينصورت است كه دوست دارند براي هرچيزي راه حلي ارائه كنند.اما در اين مواقع،هدف اول خانمها،همدردي كردن و شنيده شدن حرفشان است.پس با همه وجود به حرفشان گوش كنيد و آنها را درك كنيد.

#شوهرانه ﺯﻧﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﻧﺴﺲ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺰﻧﯽ ﻟﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ... ﺷﺒﯿﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﻦ ...
ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺴﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻭﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺵ ....
ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ... ﻧﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻻﮎ ﺯﺩﻩ ... ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺭﮊ
ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ....
ﺯﻧﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ، ﺯﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺰﻡ ﯾﮏ ﺯﻥ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻃﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ، ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺴﺶ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺄﺕ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ،
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﺩ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ،
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ
🌹💞🌹💞🌹💞🌹💞

#شوهرانه
📎بافت شخصیتی زنان طوری است که با درد دل کردن تخلیه میشوند؛این فرصت را برای همسرتان فراهم کنید تا احساس سبکی و آرامش پیدا کند. 💞💞💞 #تفاوتهای_زن_و_مرد

1⃣مرد می خواهد تنها باشد و مشکلش را خودش حل کند در حالیکه زن همدرد می خواهد و نمی خواهد تنها باشد!

2⃣زن می خواهد شوهرش بداند که به او تکیه کرده است در حالیکه مرد می خواهد از نظر همسرش قهرمان باشد!

#شوهرانه
آرامش را مرد به زن میبخشد
وزن آنرا در خانه و بین کودکان تقسیم میکند
دوباره به مرد باز میگرداند

آرامش رابه هم هدیه دهید💞

🚹 #شوهرانه ✍ وقتي خانمها از مشكل خاصي كه مثلا سر كار برايشان پيش آمده، براي شما سخن ميگويند،🙍
مدام با ارائه راه حل ،كلام آنها را قطع نكنيد.اين كار به آنها حس بدي ميدهد.اكثر مردها بصورت ناخودآگاه اين اشتباه را مرتكب ميشوند.💂 👈ساختار ذهني مغز مردان بدينصورت است كه دوست دارند براي هرچيزي راه حلي ارائه كنند.اما در اين مواقع،هدف اول خانمها،همدردي كردن و شنيده شدن حرفشان است.پس با همه وجود به حرفشان گوش كنيد و آنها را درك كنيد.

Most Popular Instagram Hashtags