[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شهیده_گمنامم_آرزوست

13 posts

MOST RECENT

عده ای ازدختران ،شهیدمی شوند آن هم گمنام...
دخترانی ک چادرشان بوی زهرا_س_می دهد
دخترانی ک کارهایشان ب چشم نمی آید وبا یک قدرت دیگر معامله کردند
دخترانی ک بارسنگین خانه داری را ب دوش می کشند ولی ب چشم نمی آید چون حقوق ندارد چون ازروی لطف این کارراانجام می دهند.
چون فقط باتغییر دکورخانه،دیگران متوجه می شوندخانه تغییرکرده وکارهای دیگرشان ب چشم نمی آید
دخترانی ک بوی غذایشان درخانه می پیچد
ب فرزندکوچکشان قرآن یادمی دهند
برایشان کتاب می خوانند
ب ظاهرخود وکودکشان می رسند
درپای تلویزیون منتظرهستند
منتظرآمدن صدای کلید ...
این کارهابماند
کنارش مشغول تحصیل هستند .. دخترانی ک ب دور ازچشم وهم چشمی زندگی می کنندوبرهمسرشان سخت نمی گیرند
خواسته هایی ک درتوان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند
اینهاهمان شهیده های گمنامند...
جهاد می کنند فقط درمیدان جنگ نیستند
کارمی کنندفقط آچار ب دست نیستند
برای همین می گوییم گمنامند
آنهاعلاوه برچادر خیلی صفات دیگرازمادرشان ب ارث برده اند
روی مزارشان نمی نویسند شهیده چون مثل مادرشان گمنامند
#تقدیم_ب_بانوان_گمنام_سرزمینم
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#طلبه_زینبی_ام
#یا_زینب_سلام_الله_علیها

عده ای ازدختران ،شهیدمی شوند آن هم گمنام...
دخترانی ک چادرشان بوی زهرا_س_می دهد
دخترانی ک کارهایشان ب چشم نمی آید وبا یک قدرت دیگر معامله کردند
دخترانی ک بارسنگین خانه داری را ب دوش می کشند ولی ب چشم نمی آید چون حقوق ندارد چون ازروی لطف این کارراانجام می دهند.
چون فقط باتغییر دکورخانه،دیگران متوجه می شوندخانه تغییرکرده وکارهای دیگرشان ب چشم نمی آید
دخترانی ک بوی غذایشان درخانه می پیچد
ب فرزندکوچکشان قرآن یادمی دهند
برایشان کتاب می خوانند
ب ظاهرخود وکودکشان می رسند
درپای تلویزیون منتظرهستند
منتظرآمدن صدای کلید ...
این کارهابماند
کنارش مشغول تحصیل هستند .. دخترانی ک ب دور ازچشم وهم چشمی زندگی می کنندوبرهمسرشان سخت نمی گیرند
خواسته هایی ک درتوان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند
اینهاهمان شهیده های گمنامند...
جهاد می کنند فقط درمیدان جنگ نیستند
کارمی کنندفقط آچار ب دست نیستند
برای همین می گوییم گمنامند
آنهاعلاوه برچادر خیلی صفات دیگرازمادرشان ب ارث برده اند
روی مزارشان نمی نویسند شهیده چون مثل مادرشان گمنامند
#حرف_دل
#دل_نوشته
#تقدیم_ب_شهیده_های_گمنام_سرزمینم
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#طلبه_زینبی_ام
#یا_زینب_سلام_الله_علیها

.
#شهیده_های_گمنام:
.
عده از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.
.
.
پ.ن: منظورم خودم نيستما اينا ويژگي دختراي واقعا #مذهبي بود فقط چون #دختر_بايد ... رو قبلا پستش رو گذاشتم اين پست رو اينطوري گذاشتم 😌
.
پ.ن بعدي :پست آقايون هم ميذارم ولي خب خانوما مقدم ترن ☺️
.
پ.ن بعديش:تو اين روزا و شبا سخت محتاج دعاي تك تكتون هستم 💝
.
پ.ن آخر: كيست مارا شات كند؟!😅
.
#شهیده_های_گمنام 😞
#شهیده_گمنامم_آرزوست 😍
#شهيد 😍
#شهدا 💖
#جمعه 😍
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج 💖

#خیلی_التماس_دعا 🙏🏻 #یاعلی_مدد ✋🏻
#یازهراء 😍
#مدافعين_حيا 😅
#هميشه_در_صحنه 😬☝🏻
#و‌چه‌صحبت‌ها‌ڪه‌بعد‌هرپُــست‌نمیشود

#شهیده_های_گمنام:
.
عده ای از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.

#مصطفی_معبودی
. .
#شهیده_های_گمنام
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#وعده_دیدارمون_کنار_شهدا
#خیلی_التماس_دعا
#یاعلی_مدد
#یازهراء

هوالمحبوب

اهمیت به ظاهر دین....😑 ادم هایی هم هستند که فکرمیکنند باخدا اند.... ومی پندارند جایگاهشان دربهشت اماده است😏

همان هایی که نمازهایشان قضانمیشود،نمازهای شبشان دیر نمیشود، روزه های گرفته نشده که اصلا ،

همونایی که تو روضه ها برای امامان شیعه گریه زاری میکنند😭

شب های قدرمحرم وروز های عرفه دست به اعتکاف ودعا برمیدارن... باتضرع والتماس ازخداوند طلب امرزش ومغفرت میکنند تادیگر گناهانشان تکرار نشود🙏

همان هایی که هرساله به سفر حج میروند اما دست هیچ فقیری را نمیگیرند میپندارند حاجی های روی زمین اند... اما همون ادما هستند که دوروز بعد از این ایام همچی را دوباره فراموش میکنند☹️ همون هایی که بهشت وجهنمشان شده این دنیا😕

غیبت افتراهات ودروغ هایشان رامیگویند و گناهانشان را مجدد تکرار میکنند...😞 ان وقت بازهم میگویند ما با خداییم... انقدرادعای با خدابودن رانداشته باشیم😒 ‌
ماهاهستیم که همیشه وهمه جا به ظواهر دین یا هر چیز دیگری توجه میکنیمم هیچ وقت به دینمان عمیق نگاه نکرده ایم هیچ وقت به درک درستی از ان نرسیده ایم...☹️ انجام عمل صالحات،داشتن قلبی خالص، امربه معروف نهی ازمنکر است که مارا به خدا نزدیک میگرداند🤗 عمل به دستورات کتاب الهی وسفارشات پیامبران برما واجب شده است.🙂 دررفتارهایتان تجدید نظر کنید☺ بیایید همدیگررابه خوبی ها دعوت کنیم .❤ نویسنده:#کوچه_گمنامی
#روابط_جامعه
#دعوت_به_خوبی
#اسلام
#رفتارواعمال
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#وعده_دیدارمون_کنار_شهدا
#خیلی_التماس_دعا
#یازهراء

#شهیده_های_گمنام:
.
عده از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند 
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.
.
.
#شهیده_های_گمنام
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#وعده_دیدارمون_کنار_شهدا
#خیلی_التماس_دعا
#یاعلی_مدد
#یازهراء

به نام الله:
.
#شهیده_های_گمنام:
.
عده از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.
.
#عیدتون_مبارک
#شهیده_های_گمنام
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#وعده_دیدارمون_کنار_شهدا
#خیلی_التماس_دعا
#یاعلی_مدد
#یازهراء

به نام الله:
.
#شهیده_های_گمنام:
.
عده از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.
نویسنده:#مصطفی_معبودی
.
.
#عیدتون_مبارک
#شهیده_های_گمنام
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#وعده_دیدارمون_کنار_شهدا
#خیلی_التماس_دعا
#یاعلی_مدد
#یازهراء

به نام الله:
.
#شهیده_های_گمنام:
.
عده از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.

#شهیده_های_گمنام
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#خیلی_التماس
#یاعلی_مدد
#یازهراء

به نام الله:
.
#شهیده_های_گمنام:
.
عده از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.
نویسنده:#مصطفی_معبودی
.
#عیدتون_مبارک
#شهیده_های_گمنام
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#خیلی_التماس_دعا
#یاعلی_مدد
#یازهراء

به نام الله:
.
#شهیده_های_گمنام:
.
عده از #دختران #شهید میشوند
آن هم گمنام:❤️
.
دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔
.
دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷
.
دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️
ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷
.
چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌
.
چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑
.
دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋
.
به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍
برایش کتاب میخوانند🤗
به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷
.
در پای #تلوزیون منتظر هستند
منتظر آمدن صدای #کلید...❤️
.
این کار ها بماند
کنارش مشغول #تحصیل هستند📚
.
دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌
.
خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند.
.
اینها همان شهیده های گمنامند:❤️
.
#جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️
.
کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️
.
برای همین میگوییم گمنامند👌
.
آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔
.
روی مزارشان نمینویسند(شهیده)‌
چون مثل مادرشان گمنامند💔

این دختران مورد #ظلم واقع نشدند✋️
اینها معنی #زن بودن را درک کردند❤️
.
اینها کمی عاشقند🌷
.
نویسنده:#مصطفی_معبودی
.
لینک کانال تو بیو هستش
.
#عیدتون_مبارک
#شهیده_های_گمنام
#شهیده_گمنامم_آرزوست
#وعده_دیدارمون_کنار_شهدا
#خیلی_التماس_دعا
#یاعلی_مدد
#یازهراء

@asheghaneh_talabegi

Most Popular Instagram Hashtags