#شهرک_مخابرات

345 posts

TOP POSTS

👈💅🎁آفر خیلی ویژه ی تابستانه 🎁💅👉 😍😮😮 تخفیف 50% کاشت 😮😮😍 🔹فقط برای پنج روز
🔹🔹یکشنبه تا پنجشنبه
🔹🔹🔹یکم تا پنجم 💠💠تخفیف ویژه ی بدون تکرار 💠💠 120,000-50%=60,000

الویت با عزیزانیست که زودتر تماس و وقت میگیرن

#تخفیف #تخفیف_ویژه #تخفیف_تابستانه #تخفیف_کاشت_ناخن #سعادت_آباد #شهرک_غرب #شهرک_مخابرات

خدمات میکاپ وگریم وآرایش به سبکهای مختلف‌توسط میکاپکار آرتیست با سابقه در سالن رزگل .مدیریت رحمتی
09125029093
22112485
22361353
#میکاپ_عروس #آرایش _عروس#عروسکار #عروس_غرب#عروس_سعادت_آباد #شینیونکار_حرفه_ای #میکاپ_شینیون_عروس #بهترین_آرایشگاه_تهران #بهتریت_میکاپ#بهترین_شینیون #سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

طبیعیترین وزیباترین اکستنشن مژه را در سالن زیبایی رزگل تجربه کنید
مدیریت رحمتی
09125029093
22112485
22361353
#اکستنشنمژه#اکستنشن #فرمژه#بهترین_آرایشگاه_تهران #بهترین_اکستنشن_مژه#سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

میکاپ وگریم حرفه ای عروس توسط گریمور حرفه ای با ارائه آلبوم عروس در سالن رزگل بامدیریت رحمتی
09125029093
#میکاپ #میکاپ_حرفه_ای #میکاپ _سعادت _آباد#گریم_حرفه_ای #گریم_عروس #آموزش گریم#شهرک_مخابرات #گریم_غرب#آرایش_صورت_غرب#بهترین _آرایشگاه_سعادت_آباد

کاشت ناخن با متنوعترین طراحیها وشکلهای مختلف توسط متخصصین کاشت ودیزاین ناخن در سالن رزگل .مدیریت رحمتی
09125029093
22361353
22112485
#کاشت_ناخن #کاشت_گربم #طراحی_ناخن #دیزاین_ناخن#بی_بی_بو_مر #بهترین_کاشت_ناخن_سعادت_آباد #بهترین_آرایشگاه #بهترین_طراحی_ناخن #سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

MOST RECENT

خدمات میکاپ وگریم وآرایش به سبکهای مختلف‌توسط میکاپکار آرتیست با سابقه در سالن رزگل .مدیریت رحمتی
09125029093
22112485
22361353
#میکاپ_عروس #آرایش _عروس#عروسکار #عروس_غرب#عروس_سعادت_آباد #شینیونکار_حرفه_ای #میکاپ_شینیون_عروس #بهترین_آرایشگاه_تهران #بهتریت_میکاپ#بهترین_شینیون #سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

👈💅🎁آفر خیلی ویژه ی تابستانه 🎁💅👉 😍😮😮 تخفیف 50% کاشت 😮😮😍 🔹فقط برای پنج روز
🔹🔹یکشنبه تا پنجشنبه
🔹🔹🔹یکم تا پنجم 💠💠تخفیف ویژه ی بدون تکرار 💠💠 120,000-50%=60,000

الویت با عزیزانیست که زودتر تماس و وقت میگیرن

#تخفیف #تخفیف_ویژه #تخفیف_تابستانه #تخفیف_کاشت_ناخن #سعادت_آباد #شهرک_غرب #شهرک_مخابرات

طبیعیترین وزیباترین اکستنشن مژه را در سالن زیبایی رزگل تجربه کنید
مدیریت رحمتی
09125029093
22112485
22361353
#اکستنشنمژه#اکستنشن #فرمژه#بهترین_آرایشگاه_تهران #بهترین_اکستنشن_مژه#سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

موهایی که در این مرکز جهت اکستنشن استفاده میشود کاملا طبیعی وقابل استفاده به دفعات زیاد کاملا تضمینی میباشد
#نصب_رایگان #نصب_با_رینگ #نصب_با_کراتین #نصب_با_لیزر#موی_طبیعی #اکستنشن_مو #اکستنشن_موی_طبیعی #بهترین_آرایشگاه_تهران #بهترین_اکستنشن_مو #سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

کاشت ناخن با طراحیهای زیبا با دیتان هنرمند متخصص کاست ناخن در ساان زیبایی رزگل
مدیربت رحمتی
.09125029093
22112485
22361353
#کاشت_ناخن #کاشت_گربم #طراحی_ناخن #دیزاین_ناخن #گریم_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #بی_بی_بو_مر #بهترین_کاشت_ناخن_سعادت_آباد #بهترین_آرایشگاه#سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

کاشت ناخن با متنوعترین طراحیها وشکلهای مختلف توسط متخصصین کاشت ودیزاین ناخن در سالن رزگل .مدیریت رحمتی
09125029093
22361353
22112485
#کاشت_ناخن #کاشت_گربم #طراحی_ناخن #دیزاین_ناخن#بی_بی_بو_مر #بهترین_کاشت_ناخن_سعادت_آباد #بهترین_آرایشگاه #بهترین_طراحی_ناخن #سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

آموزش وخدمات کاشت وطراخی ناخن با جدیدترین متد کاشت وطراحی توسط متخصصین کاشت ناخن در سالن رزگل
09125029093
22361353
22112485
#کاشت_ناخن #کاشت_میکس#کاور_ناخن #کاور_ژل#بی_بی_بو_مر#گریم_ناخن#کاشت_گربم#بهترین_آرایشگاه #بهترین_کاشت_ناخن_سعادت_آباد #سعادت_آباد #شهرک_مخابرات

رنگ ولایتهای زیبا ودوست داشتنی با بهترین رنگهای ویتامینه وپروتئینه در ساان رزگل با مدیریت رحمتی
22112485
22361353
09125929092
#رنگمو #هایلایت #هافلایت_مو #سالن_رزگل #سانلایت_شرابی #سانلایت _نقره_ای#بلیاژ #آمبره #سامبره_مو #مش #مش_فویلی #بهترین_آرایشگاه #بهترین _رنگمو#بهترین _هایلایت#بهترین_سالن_زیبایی #سعادت_آباد #شهرک_مخابرات #بهرود

رنگ وهیرکاتهای زیبا مناسب با سلیقه شما در سالن رزگل مدیریت رحمتی
09125029093
22361353
22112485
#هیرکات#کوتاهی_مو#رنگمو#هایلایت #آمبره #بلیاژ#سالن_رزگل #بهترین_آرایشگاه #بهترین_آرایشگاه _سعادت_آباد#شهرک_مخابرات #بهرود

Most Popular Instagram Hashtags