#شهرك_وحدت

MOST RECENT

مشتري مهم ترين ناظر بر فعاليت هاي ما است .
مشتري در كار ما يك هدف زود گذر نيست .
مشتري جزئي از سازمان ما است ما با خدمتي كه به مشتري ارائه مي نماييم به او لطف نمي كنيم بلكه او از اين طريق فرصتي براي ادامه كار به ما مي دهد و در حق ما لطف و الطاف مي نمايد
ادرس: جاده ملارد پايين تر از منظريه روبروي درمانگاه پارس
با مديريت جديد و پاركينگ اختصاصي
تلفن: ٠٢٦٣٦٦٠٤٠٤٠
@karimghorbani1336
@karimghorbani1336
@karimghorbani1336
@karimghorbani1336
#كريم_قرباني
#هنرمند_سينما_تئاتر_تلويزيون
#هنرمند_مردمي_مهربان
#كرج#فرديس#انديشه#اهري#پيك#منظريه#شهرك_وحدت#مارليك#شهريار#شهرقدس

مشتري مهم ترين ناظر بر فعاليت هاي مااست .
مشتري در كار ما يك هدف زود گذر نيست .
مشتري جزئي از سازمان ما است ما با خدمتي كه به مشتري ارائه مي نماييم به او لطف نمي كنيم بلكه او از اين طريق فرصتي براي ادامه كار به ما مي دهد و در حق ما لطف و الطاف مي نمايد .
مهمان اتفاقي مجموعه ارمغان جناب اقاي كريم قرباني هنرمند مهربان و مردمي سينما و تلويزيون
ادرس : جاده ملارد پايين تر از منظريه روبروي درمانگاه پارس
با مديريت جديد و پاركينگ اختصاصي
تلفن : ٠٢٦٣٦٦٠٤٠٤٠
@karimghorbani1336
@karimghorbani1336
@karimghorbani1336
@karimghorbani1336
#باغ_رستوران_ارمغان_فرديس
#هدف_ما_جلب_رضايت_مشتري_است
#تنها_هدف_ما_جلب_رضايت_مشتري_است
#برنج_طارم_هاشمي_درجه_يك
#كرج#فرديس#اهري#منظريه#بنفشه#انديشه#شهرقدس#شهريار#پيك#ملارد#شهرك_وحدت#مشكين_دشت#شهرقدس#كانال_فرديس

مشتري مهم ترين ناظر برفعاليت هاي ما است .
مشتري در كار ما يك هدف زود گذر نيست .
مشتري جزئي از سازمان ما است ما با خدمتي كه به مشتري ارائه مي نماييم به او لطف نمي كنيم بلكه او از اين طريق فرصتي براي ادامه كار به ما مي دهد و در حق ما لطف و الطاف مي نمايد .
باغ رستوران ارمغان با مديريت جديد با استفاده از كادري مجرب ميزبان محفل دوستانه شما عزيزان مي باشد تا اوقاتي خوش را در كنار يكديگر تجربه نماييد
تلفن: ٠٢٦٣٦٦٠٤٠٤٠
@bagh_armaghan_68
@bagh_armaghan_68
@bagh_armaghan_68
@bagh_armaghan_68
@bagh_armaghan_68
#باغ_رستوران_ارمغان_فرديس
#فرديس
#برنج_طارم_هاشمي_درجه_يك
#خدمتگزار_شما_هستيم
#تنها_هدف_ما_جلب_رضايت_مشتري_است
##فرديس#انديشه#مارليك#سراسياب#منظريه#بنفشه#مشكين_دشت#كرج#شهرقدس#شهريار#طالقاني#البرز#فرگاز#اهري#پيك#جاده_ملارد#شهرك_وحدت#كانال_فرديس

Most Popular Instagram Hashtags