#شهرستان_ساری🍀🌸🌷

132 posts

TOP POSTS

ما امشب در اجتماع بزرگ عملگرایان
حمایت خود را از جهادگر بی ادعا و
علمدار سازندگی ساری اعلان میداریم
وعده ما امشب خیابان رازی روبروی
بیمارستان امام ساری
#ساری#شهر_ساری
#مردم_ساری🌲
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #ساری_پایتخت_گردشگری_ایران

کی و کجا رای میدهید
به ربات مراجعه کنید
#ساری #ساروی #شهر_ساری
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷

29 اردیبهشت آری بزرگ ارتش100
هزار نفری ساری .
به تداوم در سازندگی
همراه با تیم عملگرایان
#امتداد_تقدیر
#ساری#شهر_ساری
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #مردم_ساری🌲

یا فاطمه ای منشاء خیر و برکات
مهرتو بود قبولی صوم و صلات
فرموده نبی خدا گناهش بخشد
هر کس که برای تو فرستد صلوات
میلاد حضرت فاطمه س و روز زن و روز مادر مبارک باد
#تولد_حضرت_فاطمه_زهرا
_روز_زن_روز_مادر_مبارک
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #شهر_ساری_طبیعت_سبز
#مردم_ساری🌲

MOST RECENT

ما امشب در اجتماع بزرگ عملگرایان
حمایت خود را از جهادگر بی ادعا و
علمدار سازندگی ساری اعلان میداریم
وعده ما امشب خیابان رازی روبروی
بیمارستان امام ساری
#ساری#شهر_ساری
#مردم_ساری🌲
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #ساری_پایتخت_گردشگری_ایران

همراه ما باشید
اجماع بزرگ عملگرایان امشب
خیابان رازی روبروی بیمارستان امام
#ساری#شهر_ساری
#مردم_ساری🌲
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #عملگرائی_تا_پیشزفت
#تداوم_در_عملگرائی
#امتداد_تقدیر

کی و کجا رای میدهید
به ربات مراجعه کنید
#ساری #ساروی #شهر_ساری
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷

حضور گرم شما امشب در اجماع بزرگ
حمایت از جریان عملگرائی
برای فردائی بهتر برای ساری
و ناگفته ها
#ساری#شهر_ساری
#مردم_ساری🌲
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #امتداد_تقدیر

حمایت از مهدی عبوری
حمایت از جریان عملگرائی
حمایت از مردان عملگراء
مردم ساری در این اجماع بزرگ شرکت
کنید
ناگفته ها
#ساری#شهر_ساری #مردم_ساری🌲
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #عملگرائی #عملگرائی_تا_پیشزفت
#امتداد_تقدیر

ساری در حال توسعه
برای فردائی بهتر همه با هم ۲۹ اردیبهشت
به مردان جهادگر و حامیان مهدی عبوری
رائ خواهیم داد
#عملگرائی
#تداوم_در_عملگرائی
#عملگرائی_تا_پیشزفت
#جریان_عملگرائی
#ساری#شهر_ساری #مردم_ساری🌲
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 همراه ما باشید

نه به ؛ فروش رای
نه به ؛ انتخاب قومیتی
نه به ؛ آشنا و آشنا بازی
نه به ؛ رشوه ها و وعده های دروغین
نه به ؛ انتخاب بی فکر
آری به : انتخاب شایسته ؛ احترام
به حق خودمان
# دکتر احمد زیار لاریمی کد ۲۷۴
دکتر مسعود پیری
#امتداد_تقدیر
#عملگرائی
#عملگرائی_تا_پیشزفت
#ساری#ساروی#سارویها
#شهر_ساری #مردم_ساری🌲
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷

۲۹ اردیبهشت برای فردائی بهتر
برای ساری
برای پاسخ قاطع
آری بزرگ به #عملگرائی
#ساری#شهر_ساری
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #مردم_ساری🌲
#تداوم_در_عملگرائی
#امتداد_تقدیر

جوان فعال و پر انرژی شهرداری
ساری معاون فرهنگی شهرداری
خسته نباشید میگوئیم
#ساری#شهر_ساری
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #مردم_ساری🌲
#شهرداری_ساری
#شورای_شهر_ساری

حضور و استقبال پر شور مردم خوب منطقه
امام زاده عباس امروز از مهدی عبوری
#عملگرائی
#عملگرائی_تا_پیشزفت
#تداوم_در_عملگرائی
#امتداد_تقدیر
#ساری#شهر_ساری
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #مردم_ساری🌲

امروز ساعت ۵ بعدازظهر سخنرانی
دکتر مهدی عبوری امام زاده عباس
ساری
#ساری#شهر_ساری
#شهرستان_ساری🍀🌸🌷 #مردم_ساری🌲
#عملگرائی_تا_پیشزفت
#تداوم_در_عملگرائی
#امتداد_تقدیر

Most Popular Instagram Hashtags