[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شـیـمبار_

MOST RECENT

حضور جمعی از بزرگان طایفه ی محترم آسترکی( دورکی )
برای ورود محمدرضا شاه به اصفهان از راست نفر دوم؛؛؛ آنیازعلی کلانتر محبوب و خوشنام این طایفه میباشد. همگی افراد برای پیشباز به فرودگاه اصفهان رفته اند. اولین زن در کنار آنیازعلی بی بی طغرا بختیاروند که همسر سوم آنیازعلی بوده و دختر مهراب خان بختیاروند کلانتر ایل بزرگ بهداروند میباشد، روح این بزرگان شاد یادشان گرامیباد

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

زنده نام آمحمدرضا فاریابی تیره ی(پِـل) یکی از نامداران طایفه اسیوند (دورکی) هفتلنگ بختیاری

ایشان در جنگ سفید دشت حضور فعال داشت. خـاطـره ای از زبـان ایـن بـزرگـوار؛ در هـنـگـام رسـیـدن به مـنـطـقه ی سـفـیـد دشـت زمـانی کـه از اسـب پـیـاده شـدم اسـب بـه نـاگـاه جـان داد چـون مـسـافـت زیـادی پـیـمـوده بـود....،روح این ابرمرد حماسه ساز، شاد یادش جاوید 🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹 (که شیری ز هامون لالی سوار.....
به باره بنشست از بر کارزار
زباختر به خاور بتاخت مثل باد
اسیوند زاد بود #آصیدمراد
بیاراست سپاهی سپیده دمان
برد بر #دژقندهار آن زمان
که بخت بود با #شاه_نادرقلی
ظفر یافته بود جد #آممقلی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

ناصرقلیخان سیف فرزندحاج چراغعلیخان سیف نظام دورکی نوه کلبعلیخان دورکی وهمچنین نوه دختری حاج ایلخانی هم بودهوی از خوانین بانفوذ بوده ومدتی با مرتضی قلیخان صمصام بر سر فرمانداری بختیاری درکشمکش بوده وسرانجام به سمت فرمانداری لرستان رسید وسالهادر این مقام بود مدفن این بزرگوار در رستم آباد بختیاری میباشد وی درطول عمرش خدمات زیادی در رستم آبا دانجام داد که که یکی از آنها احداث قنات آب شرب به اتفاق برادرانش ولوله کشی به وسیله لوله سفالی که در آن زمان بی نظیربوده ودرجای دیگری از منطقه نبود آب را از پنج فرسخی به درب خانه های مردم رساندند۰روحشان شاد ویادشان گرامی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

‍ پروژه ی احیای جاده مجموعه باغات اسعدیه، امروز ۱۵ اسفند ۹۶ با کاشت درختان چناردر مسیرمنتهی به این باغ با حضور اعضای شورای شهر و شهردار محترم برگزار شد
در این مراسم از اقای مجید محمودی به نمایندگی از مالکین مجموعه تاریخی وتفریحی اسعدیه به خاطر تلاش و تهیه درختان قدردانی شد

با سپاس و تشکر فراوان از جناب آمجید محمودی و خداقوت میگیم به این خانزاده بابت این امر مهم در جهت احیا و بازسازی مکانهای تاریخی بجامانده از خوانین بختیاری که همگی جزو تاریخ و پیشینه ی ما هستند این میراث

مکان؛؛؛چهارمحال بختیاری- منطقه ی چلیچه باغات و کاخ اسعدیه که در گذشته منزلگاه خان بابا خان اسعد فرزند علیقلی خان سردار اسعد بوده و هنوز که هنوزه بخاطر تلاش افرادی خیراندیش و کار آمد مانند آمجید محمودی این مکان و باغات رنگ و روی خود را از دست ندادند حق نگهدارت بزرگزاده.

#بختیاری#دورکـی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

عکس کمتر دیده شده از بی بی عظیمه بختیار همسر ابولقاسم خان دورکی ،از شیرزنان نامی بختیاری یادش جاویدان
محل عکس پاریس فرانسه

بی بی عظیمه فرزند نصیر خان سردار جنگ بختیاری متولد سال 1297 شمسی درشهرکرد می باشد. تحصیلات ابتدایی راتاسیکل واول دبیرستان درتهران به پایان رساند وبه علت ازدواج درسال 1313 شمسی موفق به ادامه تحصیل نگردید. وی درسواری وتیراندازی ماهر وقلبی سلیم داشت به نحوی که اگر مجرمی مورد غضب وتنبیه همسرش ابوالقاسم خان بختیار قرار می گرفت وساطت می کرد ودستور عفو وبخشش را اخذ می کرد. همچنین ایشان شاعر بی نظیری هم بودند روحشان شاد یادشان جاوید باد

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

زنده نام آ عبدل بابا احمدی فرزند آخداداد صادقی یکی از مردان سرشناس طایفه بابا احمدی(دورکی)

این بزرگوار در به شهريت بخشيدن شهرستان انديكا نقش بسيار مهمي داشت جلسات بسيار زيادي برگزار نمود استاندار فرماندارن و مسولين بالا رتبه را به چندين مرحله به انديكا دعوت نمود

روحش شاد یادش گرامیباد

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

اسطوره ی اخلاق منش و مردانگی آنیازعلی کلانتر خوشنام طایفه ی معظم آسترکی بهمراه همسر بزرگوارشان بی بی طغری بختیاروند و فرزندان
روح این دو بزرگوارشاد، یادشان گرامی//
پایدار و سلامت باد خانواده بزرگوار و محترمشان
ایشون از معدود افرادی هستن که توسط شاه
حکم کلانتری گرفتند و بپاس خدمات و الطاف زیادی که نسبت به طایفه و اطرافیان داشت بویژه محبوبیت خاصش، باعث شده همواره ذکر صفات نیکشان در بین مردم نقل و بازگو شود،
باید بگویم الحق که بزرگ مردان و شیرزنان نامی ایل
جزئی از تاریخند و هرگز نمیمیرند

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

#پارت_دوم// مستند کوچ اسبهای مجیدخان و مری خانم از عقیلی خوزستان تا به منطقه ی ییلاقی همدان

خانمی که داخل کلیپ لحظه ی مشاهده میکنید با کلاه پهلوی و لباس زرد رنگ مری خانم همسر مجیدخان بختیار فرزند سردار محتشم هستن، مری خانم دو اصطبل داشته یکی در گرمسیر عقیلی /و دیگری در سردسیر همدان
گوینده این مستند قدیمی به زبان انگلیسی صحبت میکنه و نزدیک به دو ساعت هست زمانش که در دهه ی چهل تصویربرداری شده

مری خانم اصالتن ترک همدان بودن در کل دنیا این بانوی بزرگوار به #مادر_پروش_اسب معروفند

سپاس بیکران داریم از خورزای عزیز آمجید محمودی خانزاده ی چهارلنگ بابت ارسال این قطعه ی تاریخی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند_آسترکی_زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

Most Popular Instagram Hashtags