#شعربختیاری

252 posts

TOP POSTS

.
اَر اِخوی که جُل وِ جُل،مالِ نگردی؛دِل مَسوز

اَر که سوهدی دِل گُلینِه،ریشه گُل ایبو تِلیش

تاکه شَمع سُه پِرپِروکه ؛ خَیری اِز تَش خُس نَدی

سوز دل هاشِق تَش اینه،هونه دِل مَهشوقِ لیش. * * * * *
_ اگه میخوای که آواره توی آبادی نگردی،دلِ کسی رو نسوزون
اگه سوختی دل یه دلبر رو، تا عمق وجودش از هم میپاشه
وقتی که شمع سوخت پروانه رو،خودش هم خیری از آتیشش ندید
سوز و گداز دلِ عاشق،خونه دلِ معشوق بد رو هم میسوزونه
#امیدداودی#شعرلری#شعربختیاری#شعر
#شعر_لری#ایذه#شهرکرد#اهواز#ازنا
#مسجدسلیمان#الیگودرز

بختیاری یکیه ایر یارس بو

همه جا جور وٍلات مُو بهارٍس خُو نید
بن و کلخُنگ و بلیط کد دارس خُو نید
تمبی و دیمه و مُنگشت و دلا و سالند
هیچ جایی سر گل جور مُنارس خُو نید
کلگ و موسیر و کلوس دم برف و ریواس
ساوه هم جور کُتک مزه انارس خُو نید
بختیاری یکیه بخت ایر یارس بُو
ارکه وایک نبوون هفت و چهارس خُو نید
پیایل و زنگل ایلم همه چی افتو و مه
هیچ کس جور خُمون ایل و توارس خُو نید
پیایل و زنگل گپ جور تفنگ ایلن
ار تفنگی نبووه اسب و سوارس خُو نید
برد شیری سر خاکم بونین ار مُردم
تا نگن پشت سرم برد مزارس خُو نید
بوه مو افتو و مه دام و ددم آستاره
هیچ کس چی مو به دنیا کس و کارس خُو نید

شاعر:روشن سلیمانی ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
کانال شکوه بختیاری:
http://telegram.me/shokohbakhtiari
سایت شکوه بختیاری:
http://shokohbakhtiari.ir
لینک کانال در بیو
#بختیاریها #شعربختیاری #لربختیاری #بختیاری

#شعربختیاری

دو روزه تنگه دستُم هی اِخاره
دو تا کَوشُم هنی ری یَک سواره
تِیم چی پرپروکی هی اِپهره
اگون مهمون وه ره دارُم دواره
💟💟💟
منی بختُم خدا وا دال بسته
منی واقِه وه اَیوونُم نشسته
چنو ریمه کُنُم هرجا،سیاهه
اگوی آساره مو هَف ساله وسته
💗💗💗
حَمیری باز پِهرسته زه دستُم
دوواره ویرو واویر تو وستُم
اگون مهمو وه ره بو،تار اِبو میت
اُوَیدوم تی به رَت سر ره نشستُم
💝💝💝
زه بِرنَو رَد نَبو باوات اِمیره
بُهونِت تش گِره هُمسات اِمیره
قدیمو پاک بیدن،پاک اِگُهدن
سگ اَر گَردِه وحونت

واي چه خوِوه مال بار كُنه يارت وابات بو
كوميتچال زين مَخمَلي به زيرِ پات بو

چه خووه مال بار وَنه به دشت شيمبار
دست گُل مِنِه دستم بو چي پار و پيرار

واي عزيزم مِينا بِنوش دَسمالِ هَف رنگ
چي تيات پيدا نَدا به ايل چارلنگ

وِيدُم بي كه بينُمِت ديدُم نَبيدِت
خاطرُم جا نَگرِي كَندم ز دينت

مو اويدُم كَدِ رَه ري كردُم آپُشت
غم خُم كَم سيم نَبي سُهديت مونِ کُشت

عاشقُم ديوونه يُم بيوين بِكُشينُم
بوُندينُم كَهدِ گُل هيچ مَگُشينُم

شعر از اسطوره ی صدا و آواز مسعود بختیاری

#بختیاریها#بختیاری#شعربختیاری#مسعودبختیاری#لر
#bakhtiari

. ولم کردی آهم رو دنبالت میکنم
به باد میگم که از اطرافیان جدات کنه
اینارو گفتم ولی خودتم میدونی
که دلم نمی خواد حتی غمگین هم بشی
#اميدداودی#بختیاری#شعربختیاری#شعر

تفنگ بختیاری وقت خو نی
ز شیرون نرم شیری به دو نی
تفنگ بختیاری جنگ الانه
بکن واکل برن فرهنگ مانه
تفنگ بختیاری جز قلم نی
ندونی جنگ ما جنگ تفنگ نی
گذشته روزگار جنگ برنو
قلم جاسه گرید تا کی کنی خو
به خاک بختیاری ریشه دارم
همیشه تا ابد یو افتخارم
قلم به جیومه توفنگ به حونه
تفنگ ما همی فرهنگمونه
خدایا سر زمین بختیاری
پر از مردون مرد سردیاری
بله پشتم پره به مردمونوم
به ایلوم به زمینوم به زبونوم
به کروش به کریم خان به بزرگن
که ساختن ملک شیر افکن ایرون
تفنگ برنوم دی وقت خو نی
بکن واکل دیه شیری به دو نی
به یادت می نمند تفنگ ز کینه
بگو سردار اسعد تهران زکینه
همی خوس افتخاره تا همیشه
که مشروطه ز ایما بید ز ریشه
#شعر #بختیاری #شعربختیاری #لر_بختیاری #برنو

MOST RECENT

.
اَر اِخوی که جُل وِ جُل،مالِ نگردی؛دِل مَسوز

اَر که سوهدی دِل گُلینِه،ریشه گُل ایبو تِلیش

تاکه شَمع سُه پِرپِروکه ؛ خَیری اِز تَش خُس نَدی

سوز دل هاشِق تَش اینه،هونه دِل مَهشوقِ لیش. * * * * *
_ اگه میخوای که آواره توی آبادی نگردی،دلِ کسی رو نسوزون
اگه سوختی دل یه دلبر رو، تا عمق وجودش از هم میپاشه
وقتی که شمع سوخت پروانه رو،خودش هم خیری از آتیشش ندید
سوز و گداز دلِ عاشق،خونه دلِ معشوق بد رو هم میسوزونه
#امیدداودی#شعرلری#شعربختیاری#شعر
#شعر_لری#ایذه#شهرکرد#اهواز#ازنا
#مسجدسلیمان#الیگودرز

.
قوم ما(بختیاریها)قومِ بلوطِ،که خواب آرومش نمیکنه
باد و بارون و رعد و برق(همچون بلوط) از پا درِش نمیاره
هر حکومت که سر کار اومد اونو آزار داده
(ولی)باز همچون برفِ گردنه چری،آفتاب وآتیش آبش نمیکنه (همیشه سرِ پا هست و از بین نمیره)
#امیدداودی#شعر#شعربختیاری#شعرلری
#شعر_بختیاری#شعر_لری#ایذه#اهواز
#مسجدسلیمان#شهرکرد#ازنا#الیگودرز

.
خیال کردم پسر بزرگ میکنم که(توی پیری)آبی میده بدستم
عصای زندگیم میشه و گوشتی روی استخونم
نمیدونستم که توی این روزگار و دوران
پسری نمیگه مادر بیادتم
#اميدداودی#بختیاری#شعربختیاری#شعر
#ایذه#مسجدسلیمان#اهواز#شهرکرد
#الیگودرز#ولات#شعر_بختیاری#شعر_لری

.
ﺗﻮ ﺍِﯼ ﺍﯾﻞ ﺍَﻓﺘُﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺮَﺳﻪ
ﺯِ ﭘﺎﮐﯽ ﺩﻝ آو ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺮَﺳﻪ
ﭼِﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺷُﻮ ﺳﯽ ﺑﻬُﻮﻥ ﻭَﻧﺪﯾﻪ
ﺯِ ﺍَﻓﺘﻮ ﺳﻮُﺍﺭﻭﻥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻨَﺪﯾﻪ
ﻣﮕﺮ ﺷِﻮ ﮔِﺮﻫِﺪِﺕ ﻣَﺮ ﺍَﻓﺘُﻮ ﻧَﻤَﻨﺪ؟
ﻣَﮕﺮ ﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﻮِ ﻧﻤَﻨﺪ...؟!
‏ﻭُﺭﯼ ﺍِﯼ ﮐُﺮِ ﺍَفﺘُﻮ ﻭﺁﺳﻤِﻮﻥ
ﺯِ ﻧﺴﻞ ﺳُﻮﺍﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﻮ ﺑﺸِﻮﻥ
ﻭُﺭﯼ ﻫَﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻦ ﺯِ ﻧﻮ ﺟﻨﮕﺘِﻪ
ﻭُﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﯽ ﺑﻪ ﺭَﻩ ﺑﻨﮕﺘﻪ
💞💞
تو ای چشمه ی هر خروش وطن
تو ای مرد چوقا به دوش وطن،
مبادا ز تاریخ پاکت کنند
و نامرده در گور خاکت کنند...
#کوروش_کیانی_قلعه_سردی
💞💞
پ.ن : این همون شعریه که با خوندش محاله گریه م نگیره...!
#شعرلری #شعربختیاری #لرستان #بختیاری #دخترلر‌#دختربختیاری
#آساره_جودکی

.
کُر وُری گَو دی وُری شَو به کمینه
مرگمونت کدبسته صحو تا پسینه

هرکه عاشق بو شو و رو خَو نداره
ته سواره قافِلِه کی اینشینه

ولا آسمون تش نها به صحرا اُن اسوسه
نرمه بارونی ایخا خاک بِووسه

کُرجِقِلیَلنِ خَوَر کن که جَم اوبون
تا بووزیم هم زِ نو هَل هَله کوسه

#مسعودبختیاری #بهمن_علاءالدین#علی_بداغی #منگشت_بختیاری #تاراز #فرهاد_بیژن_پور #آلخورشید #شعربختیاری #موسیقی #فولکلور #خوزستان #موسیقی_مقامی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #اهواز #باغملک#شهرکرد #ایذه #الیگودرز#بختیاری #موسیقی ایرانی #فرزندایران#شاعرانه #شعروموسیقی#اهواز

.
تاریخ گواه است که لُر در همه دوران
نه زور شنیدست و نه تزویر به کارست
ای وای بر آن روز که لُر خشم بگیرد
جای همه روبه صفتان، چوبه دار است
#اميدداودی#بختیاری#شعربختیاری
#شعرلری#شعر#ایذه#مسجدسلیمان#اهواز
#شهرکرد#الیگودرز#ولات بختیاری
#شعرلری

.
کی میتونه وایسه و نگاه کنه رقص گیسوی باز تو رو
رو به قبله میفته و به حالت مرگ میره، هرکی که ناز تورو دید (کسی توان دیدن ناز تو رو نداره)
مژه تو همچون ترکه چوب بازی روی پای دلم نشسته
بلند نمیشه هرکسی که ترکه چشم‌ِ چوب باز تو رو بخوره
#اميدداودی#بختیاری#شعربختیاری#شعر#ایذه
#مسجدسلیمان#شعر_بختیاری#اهواز#شهرکرد
#چهار_محال_و_بختیاری#لردگان#شعرلری

.
بختیاری هستم و آب کارون رو نوشیده ام
با دل و جون آتشِ درون ایران رو خاموش میکنم
بجز شهرام کسی جرات به آتش زدن رو داشت؟
خاک و آب "کول فره "( خاک نیاکان شهرام فداکار )اینجوری جون آدم رو به جوش میاره
سالروز به آتش زدنِ سیاووش گونه شهرام فداکار گرامی باد
#اميدداودی#بختیاری#شعربختیاری#شعر#ایذه
#مسجدسلیمان#اهواز#سرزمین بختیاری#شعرلری

.
میشه از کمندِ گیسوی دلدار گریخت
میشه لب آتشین و گل اناری رو نبوسید
بیچاره اون که برق و درخشش چشمان یار گرفتش
تا بعد از مردن و در مزار گذاشته شدن هم میسوزی
#اميدداودی#بختیاری#شاعربختیاری#شعر
#شعربختیاری#شعر_بختیاری#اهواز#شهرکرد #لردگان#ایذه#مسجدسلیمان#شعرلری

.
لازم به ذکر است این واژگان و گویش قطره ای از اقیانوس زبان لُری و بختیاریست
در واژه و گویش کِچی دو گویش دیگر به نام مامه و آمه هم رایج هست .
خرزمار=(خُر مخفف خواهر) (ز مخفف زاییده) ( مار مخفف مادر) میشه زاییده شده از خواهر مادر
فرقی ندارد پسر باشد یا دختر خُرزمار یعنی خاله زاده
هم پسرخاله و هم دخترخاله شامل می شود
#واژگان #بهمن_علاءالدین#ادبیات_فارسی #منگشت_بختیاری #تاراز #فرهاد_بیژن_پور #آلخورشید #شعربختیاری #موسیقی #فولکلور #خوزستان #موسیقی_مقامی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #اهواز #باغملک#شهرکرد #ایذه #الیگودرز#بختیاری #کهگلویه_بویراحمد#یاسوج #فرزندایران#شاعرانه #شعروموسیقی#

Most Popular Instagram Hashtags