#شجريان_تنت_سلامت

MOST RECENT

❤️ كليپ تصويرى انتخاب شده كوتاه از اجراى بسيار بسيار بسيار بسيار دلنشين ، تكنيكال ، 🎼 موزيكال و پر از احساس ناب و پاك و ماندگار قطعاتى بصورت "بداهه نوازى و بداهه پردازى" در 🎼 موسيقى دستگاهى ايران زمين با ساز 🎻 ويولن تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 🎼 آهنگساز و نوازنده 🎻 ويولن : دوست بسيار بسيار بسيار عزيز و بزرگوار و هنرمند والا مقام و استاد بعد از اين 🎻 بابك جان ثابتيان 🎻 عزيز ، 🍁 آواز ، مايه و دستگاه : قطعاتى در مايه يا آواز "بيات اصفهان" در دستگاه "همايون" 🎼 موسيقى دستگاهى ايران زمين ، 🌸 آفرين و آفرين و به به و به به 👏👏👏 و درود بيكران بر تو بابك جان عزيزم كه فوق العاده تكنيكال و 🎼 موزيكال اين قطعه جاودانه رو به اين زيبايى و دقيقى و دلنشينى بداهه نواختى و پرداختى ، 🌻 واقعن ، خالصن ، مخلصن و حقيقتن خدمت شما بابك جان عزيز نازنين و دوستان هميشه همراه و جانم عرض ميكنم و باز هم چندباره تكرار ميكنم در عصر حاضر از ديدگاه و نظر بنده شماى نازنين "ياحقى زمان" هستيد و اجراهاى بينظير شما با "حال معنوى و معنايى" 🎼 موسيقيايى فوق بشرى ، ملكوتى و وحيانيست ، خداوند مهربان و قادر متعال شماى نازنين رو براى 🎼 موسيقى اصيل ايران زمين حفظ كنه و سلامت نگه دارد ، الهى بارها و بارها آمين 🙏 و بدان بابك جان عزيزم كه با اين اجراى بينظيرت كه در حقيقت به شيوه و لهجه 🎻 پرويز خان ياحقى 🎻 نازنين نواختيد و پرداختيد روح آن استاد عزيز از دست رفته كه خدا رحمتشون كنه رو قطعن قطعن شاد شاد كردى ؛ و در آخر همچون هميشه 🙏 دعاى اين روزهايمان كه خداوندا و الها در اين 🌞 روز عزيز به استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين و جان جانانمان طول عمر باعزت و عظمت و پربركت و سلامتى و عافيت كامل عنايت نما ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️🌸🌸🎻🎻 . @sabetianbabak @violins.ig @violin_lover_1 @violin.addict @malekacademy.ir @mahdiyeh_rezazadeh @violinirani. #violon #violoncellist #violonist#musicians #musictherapists#ويولنيست #ويولن_نوازي #بداهه_نوازی #بداهه_پردازی #آواز#بيات_اصفهان#دستگاه#همايون#استاد_پرويز_ياحقي #موسيقي_اصيل_نشر_دهيم #موسيقي_اصيل_دستگاهي#قطعات_فاخر #موسيقي_اصيل_ايرانى #شجريان_تنت_سلامت #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان#استاد_شجريان_را_دعا_كنيم#شجريان_بودن_آسون_نيست #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ#شجريان_حذف_شدني_نيست#شجريان_استاد_عشق#شجريان_جاودان#شجريان_دوستت_داريم#شجريان_هويت_ملی_ماست#شجريان_محبوب_قلبها#شجريان_جان

❤️ كليپ صوتى _ تصويرى ( فوتوكليپ ) انتخاب شده كوتاه دو قسمتى ( قسمت دوم ) از اجراى آوازى بسيار بسيار بسيار بسيار دلنشين ، تكنيكال ، 🎼 موزيكال و جاودانه با 🎤 صداى بينظير ، وحيانى ، ملكوتى و بهشتى استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين و "خسروآواز ايران" زمين تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 💽 آلبوم : از اجراهاى مناسبتى استاد و بدون ساز جهت 🌙 ماه مبارك رمضان ، 🗓 سال اجرا : تابستان سال ١٣٥٨ هجرى شمسى ، 🍀 تهيه كننده : استاد حسين صبحدل ، 🎤 صدابردار : استاد فريدون شهبازيان ، 🍁 گوشه ، مايه و دستگاه : گوشه و در حقيقت جمله ششم "مثنوى افشارى ( مثنوى پيچ ) _جامه_دران + فرود" در آواز "افشارى" در دستگاه "شور" 🎼 موسيقى دستگاهى ايران زمين ، 📝 كلام : از دفتر اول ، سوم و پنجم مثنوی مولانا ، 📝 قسمتى از اين شعر فاخر كه در اين قسمت به اشتراك گذاشته خوانده ميشود : 🍀 چ‍‍ند شب‌ها خواب را گ‍‍شت‍‍ی اسی‍‍ر // یک شب‍‍ی بی‍‍دار ش‍‍و دول‍‍ت بگی‍‍ر ؛ 🙏 درود و سپاس عزيزان جانم ؛ 🌸 حلول 🌙 ماه مبارك رمضان بر همه شما عزيزانم مبارك و فرخنده باد ؛ 🙏 در انتهاى عرائض همچون هميشه و در اين 🌙 ماه عزيز به اتفاق 🙏 دعا ميكنيم كه خداوند مهربان و قادر متعال به استاد و حضرت ❤️ عشق و جان جانانمان استاد شجريان عزيز در اين 🌙 شب جمعه عزيز سلامتى و عافيت كامل و طول عمر باعزت و عظمت و پربركت عنايت نمايد ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️🌸🌸 . @sabetianbabak @eshgheshajarian @shajarian_mojgan @homayounshajarian @kathyshajarian @officialshajarian. @ryanshajarian. #shajarian #singers #vocalists #musicians #musictherapists #هنردرمانى #موسيقي_درماني #ماه_رمضان_مبارک #گوشه_مثنوى#مثنوى_پيچ #جامه_دران#فرود#آواز_افشاری#دستگاه_شور #اجراهاى_ماندگار #اجراهاى_جاودانه#مثنوى_معنوى #رمضان_كريم #ماه_رمضان_ماه_آرامش❤️ #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان#شجريان_جاودان #شجريان_صداى_سرزمين_ماست #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ#شجريان_دوستت_داريم #موسيقي_معنويت#شجريان_تنت_سلامت #شجريان_ممنوع_شدنى_نيست#شجريان_حذف_شدني_نيست #شجريان_استاد_عشق#دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان_در_ماه_مبارك_رمضان

❤️ كليپ صوتى _ تصويرى ( فوتوكليپ ) انتخاب شده كوتاه دو قسمتى ( قسمت اول ) از اجراى آوازى بسيار بسيار بسيار بسيار دلنشين ، تكنيكال ، 🎼 موزيكال و جاودانه با 🎤 صداى بينظير ، وحيانى ، ملكوتى و بهشتى استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين و "خسروآواز ايران" زمين تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 💽 آلبوم : از اجراهاى مناسبتى استاد و بدون ساز جهت 🌙 ماه مبارك رمضان ، 🗓 سال اجرا : تابستان سال ١٣٥٨ هجرى شمسى ، 🍀 تهيه كننده : استاد حسين صبحدل ، 🎤 صدابردار : استاد فريدون شهبازيان ، 🍁 گوشه ، مايه و دستگاه : گوشه و در حقيقت جمله پنجم "مثنوى افشارى ( مثنوى پيچ ) _ درآمد" در آواز "افشارى" در دستگاه "شور" 🎼 موسيقى دستگاهى ايران زمين ، 📝 كلام : از دفتر اول ، سوم و پنجم مثنوی مولانا ، 📝 قسمتى از اين شعر فاخر كه در اين قسمت به اشتراك گذاشته خوانده ميشود : 🍀 چ‍‍ند خوردی چرب و شی‍‍ری‍‍ن از طعام // امتحان ک‍‍ن چ‍‍ند روزی در صیام ، 🙏 درود و سپاس عزيزان جانم ؛ 🙏 حلول 🌙 ماه مبارك رمضان بر همه شما عزيزانم مبارك و فرخنده باد ؛ 🌷 در انتهاى عرائض همچون هميشه و در اين 🌙 ماه عزيز به اتفاق 🙏 دعا ميكنيم كه خداوند مهربان و قادر متعال به استاد و حضرت ❤️ عشق و جان جانانمان استاد شجريان عزيز در اين 🌙 شب جمعه عزيز سلامتى و عافيت كامل و طول عمر باعزت و عظمت و پربركت عنايت نمايد ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️🌸🌸. @sabetianbabak @eshgheshajarian @shajarian_mojgan @homayounshajarian @kathyshajarian @officialshajarian. @ryanshajarian. #shajarian #singers #vocalists #musicians #musictherapists #هنردرمانى #موسيقي_درماني #ماه_رمضان_مبارک #گوشه_مثنوى#مثنوى_پيچ #درآمد#آواز_افشاری#دستگاه_شور #اجراهاى_ماندگار #اجراهاى_جاودانه#مثنوى_معنوى #رمضان_كريم #ماه_رمضان_ماه_آرامش❤️ #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان#شجريان_جاودان #شجريان_صداى_سرزمين_ماست #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ#شجريان_دوستت_داريم #موسيقي_معنويت#شجريان_تنت_سلامت #شجريان_ممنوع_شدنى_نيست#شجريان_حذف_شدني_نيست #شجريان_استاد_عشق#دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان_در_ماه_مبارك_رمضان

پربارترین اصله شجرعارف دوران -ای قله فرهنگ و هنر شهرت ایران-
آوای تو در گوش زمان عین سروش است-بر تارک هر بی هنری خشم و خروش است-از ریشه تو دشتی و ماهور عیان شد- وز شاخه سبز تو سه گاه آب روان شد-وز چارگهت مام زمین نطفه خود بست - وز شور تو هر برگ ز تاراج خزان جست-افشاری تو میوه پر بار درختت-بر صخره عزت زده جا پایه ی تختت-از حنجره ات یافت همایون پر پرواز-قمری ز نوای تو زند چه چه آواز-داد من و ما حاصل بیداد تو باشد-آبادی این نسل ز فریاد تو باشد-آرامش ما رفتی و ما مانده و تقدیر-صیدیم که با شهپر خودخفته به نخجیر-( شعري از#حسين_ذاكري در وصف #استاد_شجريان ). ------------------------------------------- #شجريان_صداى_ملت_ايران
#شجريان_بودن_اسون_نيست
#شجريان_تنت_سلامت
#شجريان_ممنوع_شدنى_نيست
#شجريان_صداى_سرزمين_ماست #شجريان_صداي_ملت_ايران #شجريان_هويت_ملی_ماست
#erfan_shamsnia
------------------------------------------- @homayounshajarian

❤️ كليپ صوتى _ تصويرى ( فوتوكليپ ) انتخاب شده كوتاه بسيار بسيار بسيار بسيار دلنشين ، جاودانه و ماندگار از " خنياگرى " زنده ياد و نام استاد 🎻حبيب الله خان بديعى 🎻 عزيز و اجراى قطعاتى در 🎼 موسيقى دستگاهى ايران زمين با سازهاى 🎻 ويولن ، تار و 🥁 تمبك ( سه نوازى يا تريو ) تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 💽 آلبوم : "تكنوازان" برنامه شماره ١٧٩ ، 🌸 نوازنده 🎻 ويولن : زنده نام و ياد استاد 🎻 حبيب الله خان بديعى 🎻 نازنين ، 🌸 نوازنده تار : زنده نام و استاد فرهنگ خان شريف عزيز ، 🌸 نوازنده 🥁 تمبك : زنده نام و ياد استاد جهانگير خان ملك عزيز ، 🍁 مايه ، آواز و دستگاه : كليت اين برنامه در آواز يا مايه "ابوعطا" در دستگاه "شور" اجرا شده و در اين قسمت انتخاب شده براى شما عزيزان اشاره به گوشه يا پرده "حجاز" در مايه يا آواز "ابوعطا" در دستگاه "شور" 🎼 موسيقى دستگاهى ايران زمين دارد ، 📝 توضيح لازم و واجب ديگر اينكه اين قطعه ، فوق العاده تكنيكال و 🎼 موزيكال و با احساس و حال موسيقيايى مافوق بشرى نواخته و پرداخته شده و انسان و نوع بشر را به " فرازستان معنا " و "عالم بالا و ملكوت " هدايت ميكند و بشارت ميدهد ، 🙏 ممنون از توجه و همراهى هميشگى شما 🙏 ؛ ❤️ از خداوند مهربان و قادر متعال در اين شب 🌙 جمعه عزيز عاجزانه خواهانم كه اين اساتيد بزرگ بينظير از بين ما رفته رو قرين و غريق رحمت واسعه و خاصه اش قرار دهد ، الهى بارها و بارها آمين 🙏 ؛ 🌸 همچنين همچون هميشه در انتهاى عرائض 🙏 دعا ميكنيم به اتفاق كه خداوند مهربان به استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين و جان جانانمان در اين 🌙 شب جمعه عزيز طول عمر با عزت و عظمت و پربركت و سلامتى و عافيت كامل عنايت نمايد ، الهي بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️🎻🎻🌸 🌸. @sabetianbabak @violin_lover_1 @malekacademy.ir @violinirani @violin.addict @violinist_perfect. #violon #violonists #musictherapists #musicians #ويولن #ويولنيست #ويولن_ايراني #سه_نوازى #تمبك#تار#هنرمندان_قدیمی #استاد_حبيب_الله_بديعي #استادفرهنگ_شریف #استادجهانگيرخان_ملك#آواز_ابوعطا #گوشه_حجاز#دستگاه_شور #موسيقي_درماني #هنردرمانى #موسيقي_اصيل #موسيقي_اصيل_نشر_دهيم#موسيقي_دستگاهى #شجريانى_ها #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان #شجريان_ممنوع_شدنى_نيست #شجريان_تنت_سلامت ##شجريان_دوستت_داريم#اجراهاى_ماندگار#شجريان_جاودان

❤️ بخش انتخاب شده كوتاه ، جالب و ماندگار كليپ تصويرى از 🎤 مصاحبه با استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 🗓 زمان مصاحبه : آبان ماه سال ١٣٩٠ هجرى شمسى برابر با ماه اكتبر سال ٢٠١١ ميلادى ، 🏢 مكان : پاريس ، فرانسه ، 🎤 سوال ؟ گزارشگر : "نظر شما در مورد ترانه "تفنگت را زمين بگذار" كه بسيار در بين مردم در سالهاى اخير جا افتاده چيست ؟ و چطور شد اين ترانه رو خونديد ؟ و اينكه تاثير هنر رو در فضاى تند و خشن سياست ، چگونه ميبينيد؟ " دوستان عزيز و هميشه همراهم 🎤 جواب بسيار بسيار بسيار جالب ، محكم و ماندگار استاد و حضرت عشق ❤️ شجريان بزرگوار رو در جواب به اين سؤالات حتمن حتمن مشاهده كرده و گوش كنيد و ببينيد . 📝 توضيح لازم و واجب ديگر اينكه اين برنامه و در حقيقت سمينار با معرفى و اجراى سازهاى ابداعى استاد و حضرت عشق ❤️ شجريان با همراهى اعضاى گروه "شهناز شهنواز" همراه بود و در انتهاى اين برنامه و سمينار استاد عزيز و جانمان اين مصاحبه رو انجام ميدن كه بخشى كوتاه از اون رو براى شما نازنينانم به اشتراك گذاشتم . 🙏 خداوند مهربان و قادر متعال به استاد و حضرت عشق ❤️ شجريان نازنين و جان جانانمان و عزيزمان در اين 🌞 روز عزيز طول عمر با عزت و عظمت و پربركت و سلامتى و بهبودى كامل عنايت نمايد ، الهى بارها و بارها آمين ❤️❤️🌸🌸 . @sabetianbabak @eshgheshajarian @baranehsani2 @kathyshajarian @shajarian_mojgan @homayounshajarian @officialshajarian @ryanshajarianofficial. #شجريان_صداى_ملت_ايران #شجريان_ممنوع_شدنى_نيست #شجريان_تنت_سلامت#هنردرمانى #مصاحبه_با_استاد_شجريان#فرانسه_پاريس #سازهاي_ابداعى_استاد_شجريان#شجريان_تنها_نيست #شجريان❤️❤️❤️❤️#موسيقي_سنتي_ايراني#آواز_سنتی #singers #vocalist #musicians#موسيقيدان#هنرمندان_ايرانى#تصنيف_تفنگت_را_زمين_بگذار#هنر_سياست #استاد_دوستتون_داریم #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان#shajarian#شجريان_هويت_ملی_ماست#شجريان_صداى_مردم_ايران#شجريان_فرزند_ايران#شجريان_پژواك_روزگار#شجريانى_ها#شجريان_جاودان #شجريان_جان#شجريان_محبوب_قلبها

❤ كليپ صوتى _ تصويرى انتخاب شده كوتاه از اجراى آوازى ( ساز و آواز "سوداى عشق" ) بسيار بسيار بسيار زيبا ، دلنشين ، 🎼 موزيكال و تكنيكال با صداى بسيار بسيار دلنشين زنده نام و ياد استاد نورالدين خان رضوى سروستانى عزيز ، مرد نيك سرشت و من مينامم "مجاهد" در 🎼 موسيقى آوازى ايرانى تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤ ، همراه آواز با ساز عود : زنده نام و ياد استاد منصور خان نريمان عزيز ، 🍁 گوشه و دستگاه : گوشه "مثنوى" در دستگاه "ماهور" ، 📝 شعر : انتخاب شده از "حکایت یوسف و ده برادرش که در قحطی به چاره جویی پیش او آمدند و گفتگوی آنها" از كتاب منطق الطير عطار نيشابورى ؛ 📝 قسمتى از اين شعر فاخر كه در اين قسمت به اشتراك گذاشته خوانده ميشود : 🍀 در ره آتش سلامت كى بود // مرد مجنون را ملامت كى بود ، 🙏 ممنون از توجه هميشگى شما عزيزان جان هميشه همراهم و نكته مهم و لازم و واجب اينكه علت به اشتراك گذاشتن اين كليپ زيبا و فاخر به مناسبت روز ٨ ام ارديبهشت ماه ( البته با عرض پوزش 🙏 با يك روز تاخير ) كه مصادف با وفات زنده نام و ياد استاد نورالدين خان رضوى سروستانى عزيز ، بوده است ؛ 🙏 دعا ميكنيم كه خداوند مهربان و قادر متعال زنده نام و ياد استاد نورالدين خان رضوى سروستانى عزيز و همچنين زنده نام و ياد استاد منصور خان نريمان عزيز رو در اين 🌙 شب عزيز رحمت ويژه و خاصه عنايت نمايد ، الهى بارها و بارها آمين ؛🌷 همچون هميشه در پايان عرائض از پيشگاه دادار مهربان و قادر متعال در اين 🌙 شب عزيز براى استاد و حضرت ❤️ عشق استاد محمدرضا شجريان نازنين خسروآواز ايران زمين سلامتى و عافيت كامل و طول عمر با عزت عظمت و پربركت طلب مينماييم ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏🌷🌷❤️❤️. @sabetianbabak #shajarian #singers #vocalists #musicians #musictherapists#هنردرمانى #موسيقي_درماني #آوازهاى_ماندگار #آوازهاى_جاودانه #استادرضوى_سروستانى #مجاهد_موسيقي#سازوآواز_سوداى_عشق#استادمنصورنريمان#عود#گوشه#مثنوى#دستگاه_ماهور#موسيقي_اصيل_ايراني #موسيقي_اصيل_دستگاهي#عطار_نیشابوری #شجريان_خسرو_آواز_ايران #شجريان_صداى_آواز_ايران #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان#شجريان_بودن_آسون_نيست #شجريان_تنت_سلامت #شجريان_جان #شجريان_حذف_شدني_نيست #شجريان_يگانه_آواز_ايران#شجريان_محبوب_قلبها

❤️ كليپ صوتى _ تصويرى ( فوتوكليپ ) انتخاب شده كوتاه از اجراى بسيار بسيار بسيار دلنشين ، تكنيكال ، 🎼 موزيكال و ماندگار تصنيف "مست نگاه" با 🎤 صداى بسيار دلنشين ❤️ همايون جان شجريان ❤️ عزيز تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 💽 آلبوم : "شوق دوست" ، 🗓 سال اجرا : سال ١٣٨٣ هجرى شمسى ، 🎼 آهنگساز و تنظيم : استاد محمد جواد ضرابيان عزيز ، 📝 شعر : استاد محمد جواد ضرابيان عزيز ؛ 📝 قسمتى از اين شعر فاخر كه در اين قسمت به اشتراك گذاشته خوانده ميشود : 🍀 آتش زده ای بر دل ، وای از من و آه از دل // زندگی بی تو شده بیحاصل ، دل شده مجنون چه کنم با دل // 🍀 مستم زنگاه تو زان چشم سیاه تو // همه دم افتاده به چاه تو // صنما سرگشته راه تو ؛ 🍁 مايه ، گوشه و دستگاه : گوشه يا مايه "مخالف" در دستگاه "سه گاه" ؛ 🙏 ممنون از همراهى هميشگى شما عزيزان جانم 🙏 ، 🌸 خداوند مهربان و قادر متعال همايون جان عزيز رو حفظ كنه ، الهى آمين ،🌷 همچون هميشه در انتهاى عرائض و در اين 🌞 روز جمعه عزيز براى حضرت و استاد ❤️ عشق شجريان نازنينمان دست به 🙏 دعا برداشته و براى سلامتى و عافيت كامل و طول عمرشان ، خاضعانه و ملتمسانه به پيشگاه الهى 🙏 دعا ميكنيم ، الهى كه عمر استاد طولانى باد ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️. @sabetianbabak @eshgheshajarian @shajarian_mojgan @homayounshajarian @kathyshajarian @officialshajarian @ryanshajarian. #shajarian #singers #vocalists #musicians #musictherapists#هنردرمانى #موسيقي_درماني #آلبوم_شوق_دوست#همايون_جان_شجريان #همايون_شجريان❤️ #محمدجواد_ضرابیان #گوشه#مايه#مخالف#سه_گاه#موسيقي_اصيل_ايراني #موسيقي_اصيل_نشر_دهيم #آوازخوان #تصنيفهاى_جاودانه#شجريان_خسرو_آواز_ايران #شجريان_صداى_آواز_ايران #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان_در_سال_جديد#استادشجريان_اسطوره_آواز_ايران🎼❤️ #شجريان_صداى_ملت_ايران #شجريان_تنت_سلامت #شجريان_حذف_شدني_نيست#شجريان_جاودان #شجريان_جان#شجريان_دوستت_داريم #شجريان_دوستت_داريم

دل ز من بردی و پرسیدی که دل گم کرده‌ای
این چنین طراریت با من مسلم کی شود
عهد کردی تا من دلخسته را مرهم کنی
چون تو گویی یا کنی این عهد محکم کی شود
چون مرا دلخستگی از آرزوی روی توست
این چنین دل خستگی زایل به مرهم کی شود
غم از آن دارم که بی تو همچو حلقه بر درم
تا تو از در در نیایی از دلم غم کی شود
خلوتی می‌بایدم با تو زهی کار کمال
ذره‌ای هم‌خلوت خورشید عالم کی شود
#شجريان #نوا #شجريان_تنت_سلامت

گرفته جان پرخون دامن دل
از آن روزی که دل دیوانه‌ی توست
به صد جان من شدم در شیون دل
منادی می‌کنند در شهر امروز
که خون عاشقان در گردن دل
چو رسوا کرد ما را درد عشقت
همی کوشم به رسوا کردن دل
چو عشقت آتشی در جان من زد
#شجريان #شجريان_استاد_عشق #شجريان_تنت_سلامت

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد
نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
روا ندار خدایا که در حریم وصال
رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد
همای گو مفکن سایه شرف هرگز
در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد
#شجريان #شجريان❤️ #شجريان_تنت_سلامت

به درون بحر جزتو
دلم آشنا ندارد
همه عمراینچنین دم
نبدست شاد وخرم
به حق وفای یاری
که زکس وفا ندارد
#شجريان #شجريان_استاد_عشق #شجريان_تنت_سلامت

باز بانگی از نیستان می رسد
غم به داد غم پرستان می رسد
#شجريان #شجريان_تنت_سلامت

❤️ كليپ تصويرى كوتاه از خواندن شعرى بسيار بسيار بسيار زيبا و بجا و حقيقت محض و مطلق و مخلص كلام در مورد استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين و جان جانانمان توسط هموطن عزيزمان بنام جناب آقاى "بهرام رئيسى" عزيز كه البته خودشون شعر زيبايشان كه بنام "در وصف استاد" است رو در توصيف دقيق استاد ❤️ شجريان ❤️ عزيز به زيبايى دكلمه ميكنند تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 👏👏👏 آفرين و آفرين و درود بر اين هموطن عزيزمان ؛ 🙏 خداوند مهربان و قادر متعال اين هموطن عزيز و اهل ذوق و فضل و ادب مان را حفظ كند و همچنين به استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين وجان جانانمان در اين 🌙 شب عزيز طول عمر باعزت و عظمت و پربركت و سلامتى و عافيت كامل عنايت نمايد ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️. @sabetianbabak @eshgheshajarian @kathyshajarian @shajarian_mojgan @homayounshajarian @officialshajarian @ryanshajarian. #shajarian #singers #vocalists#musicians #musictherapists#شعر_در_وصف_استاد_شجريان#دروصف_عشق_جااااااااااااااان #دروصف_تو_مانند_چه_گفتار_چه_اشعار#هنرمندان_محبوب #هنرمندان_ایران#هنرمند_محبوب_دلها💗 #هنرمند_مردمى_متواضع_با_اخلاق#هنرمندان_محبوب_مردمی#شجريان_خسرو_آواز_ايران #شجريان_صداى_آواز_ايران #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ #شجريان_صداى_ملت_ايران #شجريان_جاودان #شجريان_جان #شجريان_حذف_شدني_نيست#شجريان_دوستت_داريم #شجريان_پژواك_روزگار #شجريان_هويت_ملی_ماست#شجريان_اسطوره_آواز_ایران #شجريان_اسطوره_صداقت_و_عشق#شجريان❤️ #شجريان_تنت_سلامت#دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان_در_سال_جديد #استادشجريان_اسطوره_آواز_ايران🎼❤️#شجريان_محبوب_قلبها

❤️ كليپ تصويرى انتخاب شده كوتاه از اجراى بسيار بسيار بسيار بسيار دلنشين ، تكنيكال ، 🎼 موزيكال و ماندگار تصنيف قديمى ، نوستالژيك و شاد "سرو خجل" با 🎤 صداى بينظير ، ملكوتى ، بهشتى و وحيانى استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 💽 آلبوم : "پيام نسيم" ، 🌻 نوازنده نى : استاد جمشيد خان عندليبى عزيز ، 🌸 نوازنده تار : استاد داريوش خان پيرنياكان نازنين ، 🌷 نوازنده 🥁 تمبك : استاد مرتضى خان اعيان عزيز ، 🍁 مايه : آواز "ابوعطا" در دستگاه "شور" ، 🗓 سال اجرا : ١٣٦٩ هجرى شمسى ، 🗓 سال انتشار : ١٣٧٠ هجرى شمسى ، 🌴 محل اجرا : بوستون ، 🏢 دانشگاه هاروارد، آمريكا ، 🎼 آهنگ : زنده نام و ياد استاد على اكبر خان شيداى عزيز ، 📝 شعر : از زنده نام و ياد استاد على اكبر خان شيداى عزيز ؛ 🍀 ای که به پیشِ قامتت ، سروِ چمن خجل شده ، آخ خدا ، آخ جانم یار // سوسن و گل به پیشِ تو ، بندۀ منفعل شده ، آخ خدا ، آخ جانم یار // 🍀 تا به کی از غمت گُدازم ، در هِجرت سوزم و بسازم ، ای صَنم سوزم و بسازم // درعشقت ، سوزم ای ، نگارا ، خدا را ، تو کم کن ، جفا را ؛ 🙏 درود بر شما عزيزان جان هميشه همراه ؛ 🙏 ؛ 🌷همچون هميشه در پايان عرائض در اين 🌙 شب عزيز براى استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان عزيز و جان جانمان 🙏 طلب عافيت و سلامتى كامل و طول عمر باعزت و عظمت و پربركت مينماييم ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️. @sabetianbabak @eshgheshajarian @kathyshajarian @shajarian_mojgan @homayounshajarian @officialshajarian @ryanshajarian. #shajarian #singers #vocalists#musicians #musictherapists #آواز_ابوعطا #دستگاه_شور #آلبوم_پيام_نسيم #بوستون#دانشگاه_هاروارد #هنردرمانى #موسيقي_درماني#استادداريوش_پيرنياكان#تار #استادجمشيدعندليبي#نى #استادمرتضى_اعيان#تمبك #تصنيف_سروخجل#موسيقي_اصيل_نشر_دهيم #شجريان_صداى_مردم_ايران #شجريان_تنت_سلامت#دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان #استاد_شجريان_را_دعا_كنيم#شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ #شجريان_حذف_شدني_نيست#شجريان_محبوب_قلبها #شجريان_هويت_ملی_ماست#استادشجريان_اسطوره_آواز_ايران🎼❤️

❤ كليپ تصويرى انتخاب شده كوتاه و ماندگار از اجراى بسيار بسيار بسيار بسيار زيبا ، دلنشين ، تكنيكال و 🎼 موزيكال قطعاتى از 🎼 آهنگ جاودانه و ماندگار "اى ايران اى مرز پرگهر" اثرى فاخر از زنده نام و ياد استاد روح الله خان خالقى عزيز با ساز 🎻 ويولن تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان به مناسبت سال جديد ❤️ ، 🌸 نوازنده 🎻 ويولن : دوست بسيار بسيار عزيز و بزرگوار 🎻 بابك جان ثابتيان 🎻 عزيز ، 🍁 مايه و دستگاه : آواز "دشتى" در دستگاه "شور" ، 📝 توضيح لازم و واجب ديگر اينكه اين قطعه انتخاب شده بخشى از اجراهاى ماندگار توسط 🎻 بابك جان 🎻 عزيزمان است كه به نام قطعه "نوروزانه" معروف است و بخشهايى ديگر از اين قطعه رو در پستهاى قبلى براتون به اشتراك گذاشته بودم ، 👏👏👏 آفرين و آفرين و درود بر تو بابك جان عزيزم و خدا حفظت كنه نازنين ❤️ ؛ 🌷 در انتها همچون هميشه و در اين روزهاى آغازين سال جديد براى استاد و حضرت ❤️ عشق شجريان نازنين دست به 🙏 دعا برداشته و براى حضرتش از پيشگاه خداوند مهربان و قادر متعال 🙏 طلب سلامت و عافيت كامل و طول عمر باعزت و عظمت و پربركت مينماييم ، الهى بارها و بارها آمين 🙏🙏❤️❤️. @sabetianbabak @violin_lover_1. @violin.addict @mahdiyeh_rezazadeh @violinirani @malekacademy.ir @violins.ig. #shajarian #singers #vicalists #musicians #musictherapists #violon #violonist #violoncellist#ويولن #ويولنيست#هنردرمانى #موسيقي_درماني #آهنگ#اى_ايران_اى_مرزپرگوهر #استادروح_الله_خالقی #آواز_دشتى #دستگاه_شور#ثابتيان_بابك#قطعه_نوروزانه#قطعات_ماندگار#موسيقي_اصيل_نشر_دهيم #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ #دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان_در_سال_جديد#شجريان_تنت_سلامت #شجريان_جاودان #شجريان_جان #شجريان_استاد_عشق#شجريان_حذف_شدني_نيست #شجريان_هويت_ملی_ماست #شجريان_دوستت_داريم

❤️ كليپ تصويرى سه قسمتى ( قسمت سوم و پايانى ) بسيار بسيار بسيار دلنشين ، ماندگار از اجراى 🎼 آهنگ آمريكايى "All OF Me" ( همه وجودم ) با خوانندگى اصلى "John Legend" خواننده آمريكايى تبار و بازخوانى بسيار بسيار بسيار بسيار دلنشين پسر جوان ٢١ ساله لبنانى بنام "عمر دين" در مسابقه استعدايابى 🎼 موسيقى عربى تقديم به شما عزيزان جان عاشق استاد عزيزمان با مهر فراوان ❤️ ، 💽 آلبوم : "Love In Future" ( عشق در آينده ) ، 🎼 آهنگ : آهنگساز آمريكايى "Dave Tozer" ، 🗓 سال انتشار : آگوست ٢٠١٣ ميلادى ، 📝 توضيح لازم و واجب اينكه اين 🎼 آهنگ سومين آهنگ پرفروش در جهان در سال ٢٠١٤ ميلادى شده بود و اين جوان لبنانى بسيار بسيار بسيار با احساس و واقعن با تمام وجود همانطور كه در نام 🎼 آهنگ اين واژه وجود دارد اين 🎼 آهنگ رو به زيبايى و ظرافت و دقت تمام بازخوانى ميكند ؛ 🙏 درود بر شما عزيزان جان هميشه همراه ؛🌹 حتمن حتمن دوستان عزيزم اين كليپ رو مشاهده بفرماييد و 🎧 بشنويد و بنوشيد و بنيوشيد و لذت ببريد ؛ 🙏 همچون هميشه در انتهاى عرائض و در اين 🌞 روز عزيز و لحظات آغازين سال جديد براى حضرت و استاد ❤️ عشق و جان جانانمان شجريان نازنين دست به 🙏 دعا برداشته و براى سلامتى و طول عمرشان ، خاضعانه و ملتمسانه به پيشگاه الهى 🙏 دعا ميكنيم ، الهى كه عمر استاد طولانى باد ، الهى بارها و بارها آمين❤️❤️🙏🙏 . #worldmusic #allofme #johnlegend #loveinfuture #davetozer #arabvoice #musicians #musictherapists#هنردرمانى #موسيقي_درماني #آهنگهاى_هميشه_ماندگار #آهنگهاى_ماندگار#عمر_دين#مسابقه_استعدادیابی_موسیقی #عربى#موسيقي_خوب_گوش_كنيم #موسيقي_خوب_نشر_دهيم#شجريان_خسرو_آواز_ايران #شجريان_صداى_آواز_ايران #شجريان_عشق_است_و_ديگر_هيچ #شجريان_بودن_آسون_نيست #شجريان_جان#دعا_براى_سلامتى_استاد_شجريان_در_سال_جديد #شجريان_جاودان#شجريان_محبوب_قلبها #شجريان_فرزند_ايران#استاد_شجريان_را_دعا_كنيم#شجريان_تنت_سلامت#شجريان_از_عمق_جان_دوستت_داريم#شجريان_دوستت_داريم

Most Popular Instagram Hashtags