[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شاهنشاه

9727 posts

TOP POSTS

.
.
بسازید ره را بر آواز رود
به بربت همی مویه زد با سرود
همی‌گفت :شاها ، ردا ، خسروا
بزرگا ، سترگا ، تنآور ، گَوا
کجات آن بزرگی و آن دستگاه
کجات آن همه فر و تخت وکلاه
کجات آن همه برز وبالا وتاج
کجات آن همه یاره وتخت آج
کجات آن همه مردی و هوش و فر
که گیتی تهی کردی از بد گُهر
کجا آن شبستان و رامشگران
کجا آن بر و بارگاه سران
کجا افسر و کاویانی درفش
کجا آن همه تیغهای بنفش
کجا آن دلیران و جنگ آوران
کجا آن رد و موبد و مهتران
کجا آن همه بزم وساز شکار
کجا آن خرامیدن کارزار
کجا آن سرافرازِ جانوسپار
که با تخت زر بود و با گوشوار
کجا آن سرخود و زرین زره
ز گوهر فگنده گره بر گره
کجا اسپ شبدیز و زرین رکیب
که زیر تو اندر بدی ناشکیب
کجا آن سواران زرین ستام
که دشمن بُدی تیغشان را نیام
کجا آن همه بخشش روز بزم
کجا آن همه کوشش روز رزم
کجا آن سَخُن ها به شیرین زبان
کجا آن دل و رای و روشن روان
ز هر چیز تنها چرا مانده ایی
ز دفتر چنین روز کی خوانده ایی
سر تخم ساسانیان بود شاه
که چون اونبیند دگر تاج و گاه
شد این تخمٔ ویران و ایران همان
برآمد همه کامهی بدگمان

سوگنامه ایی که بارید ، از برای خسرو پرویز سرود
و انوشه باد روان نیاگان

#ایران #ایرانی #ایران_من #ایرانیان #ایران_زیبا #ایران_گردی #ایرانی #ایران_ایر #آریایی #آریا #شاه #شاهنشاه #تاریخ_ایران_به_احترام_تو_خواهد_ایستاد
#تاریخ #تاریخی #تاریخچه #تاریخ_ایران #تاریخ_ایران #ساسانیان #ساسانی #هخامنشیان #کوروش #کوروش_بزرگ
#شاهنامه #شاهنامه_فردوسی #فردوسی #داریوش_بزرگ #خشایارشا #نقش_رستم #پرسپولیس #پرسپولیسی

لیلا ۹ ساله بود که مجبور به ترک ایران شد. او وابستگی زیادی به پدرش داشت. او در این اواخر غمزده و مایوس شده بود. زمان هرگز زخم‌ها را التیام نبخشید. می‌دانید، برای درک بهتر کشور ما باید به خانه‌هایمان بروید. فرهنگ ما متاثر از احساس عمیق نسبت به خانواده و پیوند خانوادگی است. من دوستان زیادی در چهارگوشه جهان دارم، اما در غرب آدم در چهاردیواری خانه‌اش اغلب تنهاست.

شهبانو فرح پهلوی

#شاهنشاه #آريامهر #محمدرضاپهلوى #پهلوى #زمان #شاه #شهبانو #سلطنتى #رضاپهلوى #فرحنازپهلوى #عليرضاپهلوى #ليلاپهلوى #شيروخورشيد #پرشين #ايران #shah #shahanshah #zamaneshah #shahbanoo #ariyamehr #iranianroyalfamily #shirokhorshid #iranian #iraniens #iraner #iraniers #iranere

ﺧﺪﺍ ﮔَﺮ ﭘَﺮﺩِﻩ ﺑَﺮﺩﺍﺭَﺩ ، ﺯِ ﺭﻭﻱِ ﻛﺎﺭِ آﺩﻣﻬﺎ!
ﭼِﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧُﻮﺭَﺩ ﺑَﺮﻫَﻢ ، ﭼِﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺭُﺳﻮﺍ

ﻳِﻜﻲ ﺧَﻨﺪَﺩ ﺯِ آﺑﺎﺩﻱ ، ﻳِﻜﻲ ﮔِﺮﻳَﺪ ﺯِ ﺑَﺮﺑﺎﺩﻱ
ﻳِﻜﻲ ﺍَﺯ ﺟﺎﻥ ﻛُﻨَﺪ ﺷﺎﺩﻱ ، ﻳِﻜﻲ ﺍَﺯ ﺩِﻝ ﻛُﻨَﺪ ﻏﻮﻏﺎ

ﭼِﻪ ﻛﺎﺫِﺏ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺻﺎﺩِﻕ ، ﭼِﻪ ﺻﺎﺩِﻕ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﻛﺎﺫِﺏ
ﭼِﻪ ﻋﺎﺑِﺪ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﻓﺎﺳِﻖ ، ﭼِﻪ ﻓﺎﺳِﻖ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﻋﺎﺑِﺪ

ﭼِﻪ ﺯِﺷﺘﻲ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺭَﻧﮕﻴﻦ ، ﭼِﻪ ﺗَﻠﺨﻲ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﭼِﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺎ ﺭَﻭَﺩ پایین ، ﭼِﻪ سفلی ها ﺷَﻮَﺩ ﻋُﻠﻴﺎ

ﻋَﺠَﺐ ﺻَﺒﺮﻱ ﺧُﺪﺍ ﺩﺍﺭَﺩ ، ﻛِﻪ ﭘَﺮﺩِﻩ ﺑَﺮ ﻧَﻤﻴﺪﺍﺭَﺩ!
وَگَرنَه بَر زَمین اُفتَد ، زِ جیبِ مُحتِسِب مینا

سروده ای بسیار خواندنی از " رازق فانی " سروده سرای کابلی

#رازق_فانی #کابل #افغانستان #افغان #بهترین_سروده_هایی_که_خوانده_ام #سروده #خدا_گر_پرده_بردارد #عجب_صبری_خدا_دارد #شاه #قاجار #لباس_قاجاری #پادشاه #شاهنشاه #میدان_نقش_جهان_اصفهان #محسن_محمدی
#razegh_fani #afghani #Kabul #esfahan #ghajar #kingclothing #king #prance #shah #padeshah #mohsenmohammadi #Mohsen_mohammadi #naghshejahan #naghsh_e_jahan #naghshejahansquare

MOST RECENT

#شاهنشاه محمدرضاشاه پهلوی پدر مهربان گرچه بزرگتران ووطن فروشان وروشن فکران قلابی علیه تو قیام کردند و نسلهایی را به فنا دادن .ولی پدر مهربان قول شرف که راه تورا ادامه می دهیم وتاپای جان به خاندانت وفادار هستیم .هم وطنان عزیز و گرامی انقلاب ۵۷ اتفاقی پیش نیامد .تمام دزدان سرگردنه تمام تازی وجانیهای وطن فروش و تمام تازیهای ملی مذهبیون لبنان و فلسطین و گروهکهای مجاهدین خلق که هم پیمان خرابکاری بودند و مردمان ساده باور آن زمان و حمایت قاطع کارتر و انگلیس از روشن فکران قلابی اینچنین شد که یک کشور باقدمت چند هزار ساله را به خاک وخون بکشند و نسلهایی را از زندگی خوب وسربلندی به ذلت وخاری وبدبختی وووووو تبدیل کنند ..هم وطنان عزیز ماهمه سرباز وطن هستیم اگر برای ایرانی بودنت قدم بر میداری قدمت را محکم و کوبنده بردار تا دشمنان این سرزمین به خودشان بیایند .
#جاوید پاینده خاندان پهلوی جاوید پاینده #شاهزاده رضا پهلوی .یکدست صدا ندارد همه باید یکی شویم تا پیروز پیروزها باشیم ووفادار به ولیعهد ایران زمین ..... #غلا مراد عظیمی تریکو فروش
#بیسوادان ننگین انقلاب #۵۷
#منفرج #منفرج #منفجر
#شهربانی
#نهضت بیسوادی#نهضت سوادآموزی.
#جاوید شاه #جاوید محمدرضاشاه پهلوی.#ولیعهدشاهزاده رضاپهلوی#پادشاهی#شاهنشاهی#سربازان آیین پادشاهی
#ایران#تهران#شمال#شرق#غرب#جنوب#ایران#
#اصفهان#شیراز#یزد#مشهد#
#جوانان##فرزندان ایران#
#rezapahlavi @officialrezapahlavi @rpfamilyphotos

ﺧﺪﺍ ﮔَﺮ ﭘَﺮﺩِﻩ ﺑَﺮﺩﺍﺭَﺩ ، ﺯِ ﺭﻭﻱِ ﻛﺎﺭِ آﺩﻣﻬﺎ!
ﭼِﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧُﻮﺭَﺩ ﺑَﺮﻫَﻢ ، ﭼِﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺭُﺳﻮﺍ

ﻳِﻜﻲ ﺧَﻨﺪَﺩ ﺯِ آﺑﺎﺩﻱ ، ﻳِﻜﻲ ﮔِﺮﻳَﺪ ﺯِ ﺑَﺮﺑﺎﺩﻱ
ﻳِﻜﻲ ﺍَﺯ ﺟﺎﻥ ﻛُﻨَﺪ ﺷﺎﺩﻱ ، ﻳِﻜﻲ ﺍَﺯ ﺩِﻝ ﻛُﻨَﺪ ﻏﻮﻏﺎ

ﭼِﻪ ﻛﺎﺫِﺏ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺻﺎﺩِﻕ ، ﭼِﻪ ﺻﺎﺩِﻕ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﻛﺎﺫِﺏ
ﭼِﻪ ﻋﺎﺑِﺪ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﻓﺎﺳِﻖ ، ﭼِﻪ ﻓﺎﺳِﻖ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﻋﺎﺑِﺪ

ﭼِﻪ ﺯِﺷﺘﻲ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺭَﻧﮕﻴﻦ ، ﭼِﻪ ﺗَﻠﺨﻲ ﻫﺎ ﺷَﻮَﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﭼِﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺎ ﺭَﻭَﺩ پایین ، ﭼِﻪ سفلی ها ﺷَﻮَﺩ ﻋُﻠﻴﺎ

ﻋَﺠَﺐ ﺻَﺒﺮﻱ ﺧُﺪﺍ ﺩﺍﺭَﺩ ، ﻛِﻪ ﭘَﺮﺩِﻩ ﺑَﺮ ﻧَﻤﻴﺪﺍﺭَﺩ!
وَگَرنَه بَر زَمین اُفتَد ، زِ جیبِ مُحتِسِب مینا

سروده ای بسیار خواندنی از " رازق فانی " سروده سرای کابلی

#رازق_فانی #کابل #افغانستان #افغان #بهترین_سروده_هایی_که_خوانده_ام #سروده #خدا_گر_پرده_بردارد #عجب_صبری_خدا_دارد #شاه #قاجار #لباس_قاجاری #پادشاه #شاهنشاه #میدان_نقش_جهان_اصفهان #محسن_محمدی
#razegh_fani #afghani #Kabul #esfahan #ghajar #kingclothing #king #prance #shah #padeshah #mohsenmohammadi #Mohsen_mohammadi #naghshejahan #naghsh_e_jahan #naghshejahansquare

Most Popular Instagram Hashtags