[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شاعران_آذربایجان

148 posts

TOP POSTS

❤️💚❤️💚❤️
.
غزل " عشق و آزادی "
از كتاب " پرفورمنس های كلاغ زرد "
______________________________________________
.
كافـرم يا كه مسـلمان، به خودم مربوط است
خاطی ام يا كه به ايمان، به خودم مربوط است

مــن بــه آزادیِ ايـن ســـيـنـه نـدارم شــــكّـی
شده ام عاشق و حيران به خودم مربوط است

بســتـه ام دل به نگاهی كه مــرا می سـوزد؟
آتـشــم داده فراوان؟ به خودم مربوط است

داده ام دل به مسـيـحـایِ لب اش تا محشـــر
می زنم بوسه به باران؟ به خودم مربوط است

بندِ موسای نگاهش شده ام، جرمم چيست؟
مستم از ساقیِ قرآن؟ به خودم مربوط است

می دهم سر به تمنایِ علی، اين كفراست؟
بسته ام جان لبِ جانان به خودم مربوط است

هركه هســتم نه دروغم نه رياكارم، چـون
جز حقيقت ندهم جان به خودم مربوط است

هركه هسـتـی به سخن سنج نگـيـر ايرادی
چونكه آزادم و انسان به خودم مربوط است
______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

بحر رمل مثمن مخبون اصلم
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لان
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #پرفورمنس_های_کلاغ_زرد #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #آزادی #شاعران_آذربایجان #عشق

❤🌷❤🌷❤
.

غزل « تنهاترین اردیبهشت من ۱۲ »
از کتابی به همین نام
______________________________________________
.
آسمان در سينه دارم، از نگاهش خواب نيست
رقص درويشان مستی مثل ِ هر بيتاب نيست
.
برف بهمن های شعرم را بهاری كرد و گفت
جاری ام چون آب و جز در سينه ات ميراب نيست

ناز كن ، اما كمی آهسته تر بانوی دل
سينه دارد صد گسل، پس لرزه ها را تاب نيست

من به آزادی ندارم اعتقاد ، ای آب ِ حُسن
بند چشمت هستم اين آزاد را قلاب نيست

مرگ را پيچانده ام هر بار با جامی شراب
عمر سرمستان و رندان كنج هر محراب نيست

بهترين تصميم در زندان عشق آمد به بار
راه ِ بهرنگی به هر ماهی سياهی آب نيست

آب شد جسمم، سخن سنجانه جاری می شوم
واژه هايم با تو مي رقصند و اين من باب نيست

مرگ هم كوچيد و در يك گوشه خوابی ناز رفت
دلبرم، ارديبهشتم، جان من را خواب نيست
______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )
بحر رمل مثمن مقصور
فاعلاتن/فاعلاتن/فاعلاتن/فاعلات
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #şiir #aşkşiirleri #azerbayjan #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #غزل_عاشقانه #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #تنهاترین_اردیبهشت_من

.
.

شعر در سبک زلال " تمام من "
از كتاب " زلال و زنبق "
______________________________________________
.
تمام حجم منی
تو حسّ خوب و پاك در وطنی
چگونه می شود زُلال آب را نسرود؟
كه قطره قطره پاك و سبز تنی
شروع خوش سخنی

تو را كه می طلبم
بهار می رسد به روز و شبم
تو زنبقی كه جلوه كرده بر تمام دلم
نگاه می كنی به حال و تبم؟
مسببّی، سببم
____________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

وزن عروضی زلال

مفاعلن فعلن
مفاعلن مفاعلن فعلن
مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعلن
مفاعلن مفاعلن فعلن
مفاعلن فعلن

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #love #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعر_زلال #شعرمعاصرايران #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرا #شعروادبیات #عشق❤️ #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعر

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
.
سورئال سپيد " سرخی تو از من "
از كتاب " لاله ای در هلند گريه ميكند "
_______________________________________________
.

بايد قضا بخوانم
تمام نمازهایی را كه با اشك وضو كرده بودم
از زخم تلاقی شب
در سينه های تداوم سپيده
فهميدم
كه قبله ام اشتباه بود
چشمهايت را پنهانی می بوسم
و به آسمان سنجاق می كنم
تا جهان دوباره زنده شود
و به لبهايت رو ميكنم
بدون وضو
بدون كاكتوس های سكوت
و تنها آيه های نگاهت را
به تفسير خواهم كشيد
بعد از اين
ايستاده نقاشی خواهم كرد
تمام لاله های به خواب رفته در گونه هايت را
و بجای تمام نمازهای نم كشيده ام
صدايت را گوش خواهم داد
كه هر آنچه مرا آزرد
و يا شاديم را آفريد
از لرزش لبهای تو بود...
تا سرخی تو از من طلوع كند
و دردهای مزمن و زردم
با تو غروب را بچشد
برای تو فقط يك آغوش هلند خواهم سرود
كه قافيه هايش آوريل تبعيدی باشد
و سرخ تر از شرم و حيا فرياد بكشد
_______________________________________________
مطلوبی (سخن سنج تبريزی)
1396.01.01

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #sheresepid #aşkşiirleri #azerbayjan #iran_tabriz
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرسپیدعاشقانه #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #لاله_ای_درهلندگریه_میکند

🌷🌷🌷🌷🌷
.

غزل " عشق و صراحت "
از كتاب " تنهاترين ارديبهشت من "
تقديم به همسر عزيزم
______________________________________________
.
تكيه دادم به تو، ديوانه شدن يعنی اين
مست ِ ميخانه ی شاهانه شدن يعنی اين
.
تا كه لبخند ِ تو شد سرمه ی چشمم، گفتم
مستی از ديدن و پروانه شدن يعنی اين
.
خاك باشی، وَ خـــدا تابش عشـــقی بخشد
شـــمس افلاك تو را خانه شدن يعنی اين
.
دل به آزادی خود ميرسد از عهدی خوش
اهل ِ خوش قولی و پيمانه شدن يعنی اين
.
دل ِ بی پرده ی عاشق چه كند با ساقيست؟
غرق ِ يك ســـاغر ِ ميخانه شدن يعنی اين
.
خسته از جهل بشر بود سخن سنج آن سال
كردی آزاد كـــه مســــتانه شدن يعنی اين
.
دست خورشـــيد محبّت به دلم زد ماهــی
شــاعرم كـرد كه ديــوانه شــدن يعنی اين
_______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #mylove #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #تنهاترین_اردیبهشت_من

🌷🌷🌷
.

شعر زلال" هدايت نشدگان"
از كتاب " طلوع زلال "
_______________________________________________

آتشـــی افروختی
ديده بر عـنقای عاشــق دوختی
زير خاكســتر نمانم، انتــظارم را بكش
ما به خود پيدا شويم، آموختی؟
بی سبب جان سوختی

شعله هايم ديدنی است؟
سوختم با آتشت، خنديدنی است؟
اقرا اسرار الجنون من حال قلبی فی الفراق
ظلم نمرودان چرا ترسيدنی است؟
آتش ات برچيدنی است
_______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج )
وزن عروضی زلال در بحر رمل
فاعلاتن فاعلن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
فاعلاتن فاعلن

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #şiir #aşkşiirleri #azerbayjan #tabrizcity
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #طلوع_زلال #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعروعکس

💜🌷💜صبح همه ی دوستان بخیر 🌿🌿
.
غزل " من طبس ام "
از ۲۴ مین مجموعه ام با نام " زخمی ترين زنبق "
____________________________________________________
.

در قلّه ی ِ سـيمرغِ نگاهت قـفـسی نيست
جز هدهدِ چشمت به غزل هم نفسی نيست

اشــعـارِ پُـر از عطرِ تــو عـطّار دلـم بُرد
جـز بویِ بهـارت به دلم دسترسی نيست

خشكيدم از اين دوری ِ اجباری و بی رحم
در شاخه ی دلباخته ام جز تو كسی نيست

عصر از من ِ پروانه خجالت زده شد چون
يك روزه ترين عمر ِ پريدن هوسی نيست

هر لحظه به باران ِ تبسّم بشوم مست
در قامت لب های عطش جز طبسی نيست

با عقل و نظر سنجی آن نيست توافق
در مجمع ِ ديوانگی ام بازرسی نيست

آزاد و سخن سنج عطش بودم و هستم
دلتنگی ِ رندان غزل را ارسی نيست؟

در سير و سلوك آمده درويش ِ زمستان
جز هدهد ِ عشقت به دلش هم نفسی نيست
__________________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #rotterdam #mylove #aşkşiirleri #azerbayjan #tabriz
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #ﻏﺰﻝ #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #زخمی_ترین_زنبق

🌷🌷🌷🌷🌷
. " رو سفيد "
از كتاب " بخيه های باز شده "
___________________________________________________
.
هنوز
بعد از هجوم رنگهای سرد
در صورتِ بوم تنفس
پشت خنده هايم
تويی كه كودكانه و نرم پنهان ميشوی
و خطوط لبخند را
به انگشت بهاری ات سبز ميكنی
آتش لبهايت را
به كدامين درخت آسايش سنجاق كرده ای؟
كه تو
هر روز سرخ تر از امتداد بهاری
و من
به ريشِ زمستانی پير بند شده ام
چه خوب روسفيدم می كنی
___________________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )
نوزدهم تيرماه نودو شش

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #بخیه_های_بازشده #سخن_سنج_تبریزی #شعرا #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعار #شعرامروزايران #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعر

💚🌷💚🌷💚
.
" سنه يازديقجا " غزلی
" آختارما منی، شعريم يوخ " مجموعه سيندن
(ترجمه در آخر غزل)
___________________________________________________
.
گوزلرين دن توكولور باده، غزل مست اولاجاق
دوداق اوستونده كی خاليندا غزل لر ياناجاق

گورموشم گوزلری مست ايله ميشم قاچما گولوم
سويله سئودالی كونول هانسی زامان اودلاناجاق؟

بيليرم من سنه يازديقجا اوزاقدان گولوسن
سنده بيل يازماسام آخيرده قلم پاتلاياجاق

گويدن اولدوزلاری يئغدين دوداغين چئوره سينه
اوپدوم اولدوزلاری گوردوم منه ميهمان قالاجاق

سنه يازديقجا منيم شعريمه به به دئييسن
نه زامان گوزلرين آخيرده منی خال ساياجاق؟

توتولور ديل سنه باخديقجا نه دير چاره طبيب؟
من كيمين عاشيقه بير بوسه نه درمان قيلاجاق؟

گوزون آيدين نفسيم سينه ده حبس اولدو گينه
سالميسان آتشه البته جانيم چوخ ياناجاق

من سخن سنجم اگر درمانی وار سويله جانيم
قاچما آرتيق دئنه گلديم ياراوی گول ساراجاق
_____________________________________________________
مطلوبی( سخن سنج تبريزی )

فاعلاتن فَعِلاتُن فَعِلاتُن فَعِلُن
رمل مثمن مخبون محذوف
ترجمه:
باده از چشمهايت ميريزد، غزل مست خواهد شد
و در خال بر روی لبت غزلها خواهند سوخت
ديگر فرار نكن كه چشمهايت را ديده ام و مست كرده ام
فقط بگو اين دل سودا زده كی آتش خواهد گرفت
ميدانم كه تا برايت شعر مينويسم از دورادور ميخندی
و تو هم بدان، كه اگر ننويسم قلم در آخر منفجر خواهد شد
از آسمان، ستاره ها را در اطراف لب جمع كرده ای
و من آن ستاره ها را بوسيدم تا متوجه شدم مهمان من خواهند بود
تا برای تو و از تو مينويسم، به شعرم به به ميگويی
بگو چه زمانی چشمهايت مرا هم مانند خال حساب خواهند كرد؟
تا به تو نگاه ميكنم زبانم لكنت پيدا ميكند ای طبيب، بگو چاره چيست؟
برای عاشقی چون من تنها يك بوسه چه درمانی ميتواند داشته باشد؟
چشمهايت روشن، باز ديدمت و نفسم در سينه حبس شد
مرا در آتشی انداختی كه البته جانم زياد خواهد سوخت
من سخن سنجم اگر درمانی هست بگو ای جان من
ديگر فرار نكن، بگو كه آمدم و زخمهايت را با گُل خواهم پيچيد.
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #آختارمامنی_شعریم_یوخ #سخن_سنج_تبریزی #شعر #شعرمعاصرايران #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرترکی_عاشقانه #شعروخواطر #عشق #اشعار #شاعران_آذربایجان #ترکی

MOST RECENT

❤️💚❤️💚❤️
.
غزل " عشق و آزادی "
از كتاب " پرفورمنس های كلاغ زرد "
______________________________________________
.
كافـرم يا كه مسـلمان، به خودم مربوط است
خاطی ام يا كه به ايمان، به خودم مربوط است

مــن بــه آزادیِ ايـن ســـيـنـه نـدارم شــــكّـی
شده ام عاشق و حيران به خودم مربوط است

بســتـه ام دل به نگاهی كه مــرا می سـوزد؟
آتـشــم داده فراوان؟ به خودم مربوط است

داده ام دل به مسـيـحـایِ لب اش تا محشـــر
می زنم بوسه به باران؟ به خودم مربوط است

بندِ موسای نگاهش شده ام، جرمم چيست؟
مستم از ساقیِ قرآن؟ به خودم مربوط است

می دهم سر به تمنایِ علی، اين كفراست؟
بسته ام جان لبِ جانان به خودم مربوط است

هركه هســتم نه دروغم نه رياكارم، چـون
جز حقيقت ندهم جان به خودم مربوط است

هركه هسـتـی به سخن سنج نگـيـر ايرادی
چونكه آزادم و انسان به خودم مربوط است
______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

بحر رمل مثمن مخبون اصلم
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لان
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #پرفورمنس_های_کلاغ_زرد #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #آزادی #شاعران_آذربایجان #عشق

💚🌷💚🌷💚
.
" سنه يازديقجا " غزلی
" آختارما منی، شعريم يوخ " مجموعه سيندن
(ترجمه در آخر غزل)
___________________________________________________
.
گوزلرين دن توكولور باده، غزل مست اولاجاق
دوداق اوستونده كی خاليندا غزل لر ياناجاق

گورموشم گوزلری مست ايله ميشم قاچما گولوم
سويله سئودالی كونول هانسی زامان اودلاناجاق؟

بيليرم من سنه يازديقجا اوزاقدان گولوسن
سنده بيل يازماسام آخيرده قلم پاتلاياجاق

گويدن اولدوزلاری يئغدين دوداغين چئوره سينه
اوپدوم اولدوزلاری گوردوم منه ميهمان قالاجاق

سنه يازديقجا منيم شعريمه به به دئييسن
نه زامان گوزلرين آخيرده منی خال ساياجاق؟

توتولور ديل سنه باخديقجا نه دير چاره طبيب؟
من كيمين عاشيقه بير بوسه نه درمان قيلاجاق؟

گوزون آيدين نفسيم سينه ده حبس اولدو گينه
سالميسان آتشه البته جانيم چوخ ياناجاق

من سخن سنجم اگر درمانی وار سويله جانيم
قاچما آرتيق دئنه گلديم ياراوی گول ساراجاق
_____________________________________________________
مطلوبی( سخن سنج تبريزی )

فاعلاتن فَعِلاتُن فَعِلاتُن فَعِلُن
رمل مثمن مخبون محذوف
ترجمه:
باده از چشمهايت ميريزد، غزل مست خواهد شد
و در خال بر روی لبت غزلها خواهند سوخت
ديگر فرار نكن كه چشمهايت را ديده ام و مست كرده ام
فقط بگو اين دل سودا زده كی آتش خواهد گرفت
ميدانم كه تا برايت شعر مينويسم از دورادور ميخندی
و تو هم بدان، كه اگر ننويسم قلم در آخر منفجر خواهد شد
از آسمان، ستاره ها را در اطراف لب جمع كرده ای
و من آن ستاره ها را بوسيدم تا متوجه شدم مهمان من خواهند بود
تا برای تو و از تو مينويسم، به شعرم به به ميگويی
بگو چه زمانی چشمهايت مرا هم مانند خال حساب خواهند كرد؟
تا به تو نگاه ميكنم زبانم لكنت پيدا ميكند ای طبيب، بگو چاره چيست؟
برای عاشقی چون من تنها يك بوسه چه درمانی ميتواند داشته باشد؟
چشمهايت روشن، باز ديدمت و نفسم در سينه حبس شد
مرا در آتشی انداختی كه البته جانم زياد خواهد سوخت
من سخن سنجم اگر درمانی هست بگو ای جان من
ديگر فرار نكن، بگو كه آمدم و زخمهايت را با گُل خواهم پيچيد.
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #آختارمامنی_شعریم_یوخ #سخن_سنج_تبریزی #شعر #شعرمعاصرايران #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرترکی_عاشقانه #شعروخواطر #عشق #اشعار #شاعران_آذربایجان #ترکی

🌷🌿🌷🌿🌷
.
.

غزل دوقافيه ای " نازِ مشرق "
از كتاب " زخمی ترين زنبق "
_______________________________________________
.
الماسِ جان پرداخت يكجا چشمِ مستت
ای نازنينم، ساخت دل را چشمِ مستت

ارديبهشتی را كه پنهان كرده بودی
در عمقِ جان انداخت يكجا چشمِ مستت

كانونِ آرامش به جان بخشيدی از نور
با ناز و خوبی ساخت بينا چشمِ مستت

روحي و قلبي اِشتعل حتّی القيامة
چون مست و سرخوش تاخت جانا چشمِ مستت

هل عينك المخمور، يا حبّي و عمري؟
دل را بها پرداخت دريا، چشمِ مستت

ای نازِ مشرق، مستِ چشمت شد سخن سنج
از رویِ باور باخت خود را چشمِ مستت
_______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )
وزن عروضی غزل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع
( بحررجز مثمن مرفّل )
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #عشق #تبریز2018 #سخن_سنج_تبریزی #شعر #شعرمعاصرايران #شاعران_معاصر #غزل_ #شعرامروز #شعراء #چشم #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #زخمی_ترین_زنبق

🌷🌹🌷🌹🌷
.
" سنه يازديم " غزلی
" آختارما منی، شعريم يوخ " كيتابيندان
( ترجمه در ادامه ی غزل)
____________________________________________
.
آتميسان روسرينی، زولفو گوروب هئچ دورامام
مست اولورسام اويانيب ياخشی هوروكلر بورامام

وئرميسن ساچلاری يئللرده ائدير آذری رقص
بونو گوردوكجه بو عاشيق اوره گی دوردورامام

ناز ائديرسن بيليره م، نازيوا قوربان دوزه ره م
بير عومور صبر ائله ره م باشقا خيال اويدورامام

گل يقين ائت منی وصلينده دوزوب صبر ائله ره م
يوخسا بير باشقا چيچك توپراغيما قوردورامام

گل منيم زنبقيم اول منده سنه توپراق اولوم
قاچما بيگانه كيمين، جيلانا من اوخ وورامام

سنه بنزير بو چيچك، ماوی گولوش ماوی باخيش
اولچمه اندازه سينی، يوخ داها صبريم دورامام

ساچلارين تك هورولوبدور بو سخن سنجه يئتيش
قيلماسان چاره سينی عالمه سوز دويدورامام
________________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )
غزلين عروضی وزنی
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
ترجمه:
" برای تو نوشتم"
" دنبال من نگرد، شعری ندارم "
روسری را رها كرده ای، نميتوانم موهايت را ببينم ولی آرام باشم و بايستم.
اگر مست شوم نميتوانم هشيار شده و موهايت را به بهترين شكل ببافم.
موهايت را به دست بادها داده ای و با باد آذری ميرقصد.
و اگر اينچنين ببينم نميتوانم دل عاشق را متوقف كنم.
ميدانم كه ناز ميكنی، فدای نازت ، شكيبايی خواهم كرد.
و يك عمر صبوری خواهم كرد و رويای ديگری را بجايش نخواهم گذاشت.
بيا و در وصل خود مرا به يقين برسان، صبر و شكيبايی خواهم كرد.
اگر اينچنين نباشد هرگز گل ديگری را در خاك وجودم ايجاد نخواهم كرد.
بيا و تنها زنبق من باش و من هم تنها خاك برای تو باشم.
مانند ناشناس ها فرار نكن، دل و توان زدن تير به آهو را ندارم.
اين گل دقيقا شبيه توست، لبخندی آبی، نگاهی آبی.
ديگر ميزان صبر مرا اندازه نگير، صبری ندارم و نميتوانم بايستم.
مانند موهای بافته ات ، سخن سنج هم در خود پيچيده است، به دادش برس.
اگر چاره اش را نكنی ديگر من هم نميتوانم سخنش را به گوش عالم برسانم.
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #غزل_ #سخن_سنج_تبریزی #شعر #شعرمعاصرايران #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #غزل_ترکی #شعروادب #عشق_ #اشعار_ترکی #شاعران_آذربایجان #آختارمامنی_شعریم_یوخ

🌷🌿🌷🌿🌷
. " Serbestlik 5 "
Serbestlik kitabından
______________________________________________

KAÇ ASIR BEKLEMEK GEREKİYOR?
چند قرن انتظار لازم است؟
SENİN GELİŞİNİ KUTLAMAK İÇİN
تا بخاطر آمدنت جشن گرفت
SAHİ NE ZAMAN KAYBOLDUN
براستی چه موقع گم شدی؟
ŞİİRLERİMİN ARDINDA
در ورای ِ اشعارم
SERBESTLİK BU MU?
آيا رهايی اين است؟
EĞER BU İSE
اگر اينچنين است
ÖYLE İSE KARA ZİNDAN CENNETTİR
بنابراين سياه چال زندان بهشت است
SENİN OLMADIĞIN GÜNLER
در روزهايی كه نيستی
BEKLEYEN GÖZLER İÇİN
در نظر چشمهای منتظر
______________________________________________
Amir Ali Matloubi
2017.18.Mayıs

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #türkçe_şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعراء #شعرترکی #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرودکلمه #شعروادبیات #رهایی #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعر

.
.

شعر در سبک زلال " تمام من "
از كتاب " زلال و زنبق "
______________________________________________
.
تمام حجم منی
تو حسّ خوب و پاك در وطنی
چگونه می شود زُلال آب را نسرود؟
كه قطره قطره پاك و سبز تنی
شروع خوش سخنی

تو را كه می طلبم
بهار می رسد به روز و شبم
تو زنبقی كه جلوه كرده بر تمام دلم
نگاه می كنی به حال و تبم؟
مسببّی، سببم
____________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

وزن عروضی زلال

مفاعلن فعلن
مفاعلن مفاعلن فعلن
مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعلن
مفاعلن مفاعلن فعلن
مفاعلن فعلن

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #love #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعر_زلال #شعرمعاصرايران #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرا #شعروادبیات #عشق❤️ #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعر

.
.
شعر سورئال سپيد " قيامت "
از كتاب " بخيه های باز شده "
(مجموعه جدید)
_________________________________________________
.
بادِ بی خانه
در آغوشِ « هيچ » اشك می ريخت
ابرِ سركش به فرياد سيلی ميزد
صورتِ پنجره ی تاريكی را
موج ِ سرگردان، خفگی مياموخت
در گلویِ اعتراضِ صخره
خاكِ دورو شلاق ميزد
به پشت كوهِ فراری از استقامت
آبِ گم شده
سخت تر از زندگی نفس ميكشيد
و آتش ِ خسيس
به اشك باد جاری بود
اينجا
بادِ ابری - موجِ خاكی
و آبِ آتش گرفته
همگی ديوانه انند
شايد نمی دانستی
نبودنت قيامتی است
زودتر از موعد گفته شده
كه در سينمای شعورم اكران است
_______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی)

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #surrealism #ankara #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعر #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعراء #قیامت #عشق❤️ #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #بخیه_های_بازشده

. .
.
غزل " ميلاد تنها زنبق آبی "
از كتاب " تنهاترين ارديبهشت من "
تقديم به همسر مهربان و عزيزم بمناسبت 3 ارديبهشت، سالروز تولدش
___________________________________________________
.
لبِ آوريل ِ هُلـنـدت دل ِ نابم بخشيد
چشم ليلا شده ات قدرت و تابم بخشيد

پشتِ يك پرده ی گلدار تو را بوسيدم
پرده از جنس خدا بود و حجابم بخشيد

غزلی رند به دهليزِ دلم رقصاندی
بطن ِ انگور لبت جام شرابم بخشيد

ماهِ پنهان شده در موی تو بيتابم كرد
عطر پيراهن شبنم زده خوابم بخشيد

دل ِ موصل شده با زنبق ِ رويت شد مست
رو به آبادی ام اين عشق شتابم بخشيد

من كه ديوانه ی باهوش ِ تو هستم، ای گل
عهد با عقلِ تو ديوان و كتابم بخشيد

خوش به حالم كه شدم عاشق ماهی سرسبز
رنگ ِ آوريل حجابت دل ِ نابم بخشيد

دل كه با روی تو دف بود، سخن سنجم شد
آخر از عشق تو تنبور و رُبابم بخشيد
__________________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #love #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #تنهاترین_اردیبهشت_من #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #غزل_ #شعروادبیات #عشق❤️ #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعروعکس

🌷🌷🌷🌷
.
چند کوتاه تقدیم به دوستان همراه و محترم
.
🌿
.

مرگ خندید
سیل بوسید
پیشانی چنارها را
🌿

سفید که شدم
سرما نوشید
خمیازه های اشک را
🌿

لب مرز لرزید
واژه ای افتاد
سکوت می کوچد
🌿

نور خجالت کشید
زیر درخت
خوابیده بود خاک
.
. . 🌿🌷🌿 #poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #hayko #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرک #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #هایکو #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعرکوتاه_عاشقانه

🌷🌷🌷🌷🌷
.

غزل " عشق و صراحت "
از كتاب " تنهاترين ارديبهشت من "
تقديم به همسر عزيزم
______________________________________________
.
تكيه دادم به تو، ديوانه شدن يعنی اين
مست ِ ميخانه ی شاهانه شدن يعنی اين
.
تا كه لبخند ِ تو شد سرمه ی چشمم، گفتم
مستی از ديدن و پروانه شدن يعنی اين
.
خاك باشی، وَ خـــدا تابش عشـــقی بخشد
شـــمس افلاك تو را خانه شدن يعنی اين
.
دل به آزادی خود ميرسد از عهدی خوش
اهل ِ خوش قولی و پيمانه شدن يعنی اين
.
دل ِ بی پرده ی عاشق چه كند با ساقيست؟
غرق ِ يك ســـاغر ِ ميخانه شدن يعنی اين
.
خسته از جهل بشر بود سخن سنج آن سال
كردی آزاد كـــه مســــتانه شدن يعنی اين
.
دست خورشـــيد محبّت به دلم زد ماهــی
شــاعرم كـرد كه ديــوانه شــدن يعنی اين
_______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #mylove #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #تنهاترین_اردیبهشت_من

🌿🌷🌿
.
غزل " دلم می خواهد "
از كتاب " زخمی ترين زنبق "
_______________________________________________
.
غرق در صحبت و گفتار دلم می خواهد
دور از اين غفلتِ بيدار دلم می خواهد

بدتر از خواب همين غفلت ِ در بيداری ست
جهل را مرده و بر دار دلم می خواهد

هر كجا رفته ای از سوز دلم می فهمی
رفع تحريم از اين زار دلم می خواهد

واژه هايم همگی بوی تو را می خواهند
چونكه از عطر تو بسيار دلم می خواهد

پس از آزادی من روسری ات را بردار
صد غزل در تبِ ديدار دلم می خواهد

می روم گوشه ای از خلوت و در بیتابی
چون سخن سنج ِ پُر از يار دلم می خواهد

بوسه ات گوشه ی لب های غزلها افتاد
بعد از اين پرده ی ستّار دلم می خواهد
_______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج )
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق❤ #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #زخمی_ترین_زنبق

🌿🌿🌿
.

Her şeyim sensin(1)
________________________________________________

Gelmeden kaçıyorsun
Özgür ve sevinç dolu ceylan gibi
Ve cayırlara, çimenlere bahar bağışlıyorsun
Bahar ile anlaşman mı var?
Ki her tarafı yaşam çiçeklerine boğuyorsun
Söyle sana
Kimsin sen?
Anladığım mı?
Yoksa tanıdığım mı?
Biliyorum, nazlanmak
Deli dolu ceylanın en üstün varlığı ve duyğusudur
Ama keşke ömrüm buna yetsin
Ve gözüm arkada kalmasın
Belki görünmez çiçekleri selamlamadan
Toprağı koklamadan
ve ölümün değişim yansımasını pencerelere çizmeden
Solmayan en sevdiğim çiçeği
Tüm baharlarıma örnek kılıp
Sevinçle, duyğu ile
Göklere bağıra bağıra söylemem lazım
Budur benim bütünlüğüm
Budur beni tamamlayan baş tacım
_________________________________________
Amir Ali Matloubi

نيامده فرار ميكنی
مثل آهويی آزاد و پر از نشاط
و به دشتها و چمن ها بهار را می بخشی
نكند توافقی با بهار داری؟
كه هر طرف را غرق گلهای زندگی ميكنی
بگو به من
تو كه هستی؟
آن كسی كه من فهميده ام؟
يا آنكه من ميشناسمش؟
ميدانم، ناز كردن
بالاترين احساس و دارائی يك آهوی پر از ديوانگی است
اما ايكاش عمرم به اين كافی باشد
و ديدگانم از پشت سرم نگران نمانند
شايد قبل از آنكه غنچه های ناديده را سلام كنم
و قبل از استشمام بوی خاك
و قبل از نقاشی كردن تغيير توسط سايه ی مرگ در پنجره ها
تنها گل ناپژمردنی را كه بسيار دوست دارم
به تمام بهارهايم الگو قرار بدهم
و با نشاط، با احساس
لازم است به آسمانها فرياد كشان بگويم
اين است تمام كمال من
اين است تاج سرم كه مرا كامل ميكند

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #inistagood #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #inistaartist #şiir #aşkşiirleri #tabriz_city #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #شعروعکس

🌷🌷🌷🌷
. " راز پيچك "
از كتاب " كوتاه هايی از جنس آسمان "
_________________________________________________

لبهایت را دوست دارم
وقتی نام مرا
به جنس طلوع زمزمه میکنی
بوی شراب
پر میکند
حجم پنجره را
و پیچکی
به بودن
بال میگشاید
هر لحظه صدایم کن
تا پرواز را
فراموش نکند
تپش های دل دف شده ام
__________________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )
Cihangir - İstanbul

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #şiir #aşkşiirleri #azerbayjan #tabriz
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرکوتاه #شعرمعاصر #شعر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #کوتاه_هایی_ازجنس_آسمان

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
.
سورئال سپيد " سرخی تو از من "
از كتاب " لاله ای در هلند گريه ميكند "
_______________________________________________
.

بايد قضا بخوانم
تمام نمازهایی را كه با اشك وضو كرده بودم
از زخم تلاقی شب
در سينه های تداوم سپيده
فهميدم
كه قبله ام اشتباه بود
چشمهايت را پنهانی می بوسم
و به آسمان سنجاق می كنم
تا جهان دوباره زنده شود
و به لبهايت رو ميكنم
بدون وضو
بدون كاكتوس های سكوت
و تنها آيه های نگاهت را
به تفسير خواهم كشيد
بعد از اين
ايستاده نقاشی خواهم كرد
تمام لاله های به خواب رفته در گونه هايت را
و بجای تمام نمازهای نم كشيده ام
صدايت را گوش خواهم داد
كه هر آنچه مرا آزرد
و يا شاديم را آفريد
از لرزش لبهای تو بود...
تا سرخی تو از من طلوع كند
و دردهای مزمن و زردم
با تو غروب را بچشد
برای تو فقط يك آغوش هلند خواهم سرود
كه قافيه هايش آوريل تبعيدی باشد
و سرخ تر از شرم و حيا فرياد بكشد
_______________________________________________
مطلوبی (سخن سنج تبريزی)
1396.01.01

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #sheresepid #aşkşiirleri #azerbayjan #iran_tabriz
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرسپیدعاشقانه #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #لاله_ای_درهلندگریه_میکند

🌿🌿🌿
. " Taş ve Su "
" gözlerimin yaşı " kitabından
şiir ve ses : Amir Ali Matloubi
müzik : Kenio Fuke
_________________________________________
.
Gözlerden uzak ağladığımı
bir Tanrı
ve birde sen bilirsin
ben yağdıkca
Tanrı bile ıslandı
dodaklarımın ucunda
sen şemsiye tutarken
gururla baktıp geçerken
sel olup aktım, aka bildiğim kadar
sence su, taşla konuşurken
neden onun kalbi atmaz
ve hep geçmesine izin verir?
____________________________________________
Amir Ali Matloubi
ترجمه:
سنگ و آب
از كتاب " اشك چشمهايم
*
به دور از ديده ها، گريه كردنم را
فقط خدا
و تو می دانی
به همراه باريدن من
خدا هم روی لبهايم خيس شد
در حاليكه تو چتری به دست گرفته
و مغرورانه در حال عبور بودی
من سيل شده و جاری شدم، تا جايی كه ميتوانستم جاری شدم
بنظر تو، وقتی آب با سنگ صحبت ميكند
چرا قلب او نمی تپد؟
و همواره اجازه می دهد تا عبور كند؟

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #azerbaycan #aşk #aşkşiirleri #azerbayjan #türkçe_şiir
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #گوزلریمین_یاشی #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #دکلمه

❤🌷❤🌷❤
.

غزل « تنهاترین اردیبهشت من ۱۲ »
از کتابی به همین نام
______________________________________________
.
آسمان در سينه دارم، از نگاهش خواب نيست
رقص درويشان مستی مثل ِ هر بيتاب نيست
.
برف بهمن های شعرم را بهاری كرد و گفت
جاری ام چون آب و جز در سينه ات ميراب نيست

ناز كن ، اما كمی آهسته تر بانوی دل
سينه دارد صد گسل، پس لرزه ها را تاب نيست

من به آزادی ندارم اعتقاد ، ای آب ِ حُسن
بند چشمت هستم اين آزاد را قلاب نيست

مرگ را پيچانده ام هر بار با جامی شراب
عمر سرمستان و رندان كنج هر محراب نيست

بهترين تصميم در زندان عشق آمد به بار
راه ِ بهرنگی به هر ماهی سياهی آب نيست

آب شد جسمم، سخن سنجانه جاری می شوم
واژه هايم با تو مي رقصند و اين من باب نيست

مرگ هم كوچيد و در يك گوشه خوابی ناز رفت
دلبرم، ارديبهشتم، جان من را خواب نيست
______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )
بحر رمل مثمن مقصور
فاعلاتن/فاعلاتن/فاعلاتن/فاعلات
#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #şiir #aşkşiirleri #azerbayjan #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #غزل_عاشقانه #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #تنهاترین_اردیبهشت_من

🌷❤🌷
.

غزل " پيدايش "
از كتاب " هيجان آبی "
_________________________________________________
.
حضور ِ گلها را ، سروده آرامش
و دست ِ فروردين، نشسته پيدايش

به برف گلدان ها، تبسّمی دارد
به غمزه اش ديدم ، ظهور ِ آرامش

به هر كجا باشد، تپش روان باشد
تمام حجمم را ، كشانده تا خواهش

چو " لن ترانی" ها، جواب " ارنی " شد
سكوت و تحقيقم ، رسيده افزايش

سپرده ام دل را، به طور ِ لب هايش
به نغمه اش جويم، صفای ِ بخشايش

كوير ِ لب هايم ، نشسته طرحی نو
و بوم ِ پيشانی ، رسيده آسايش

جواب رندی را به بوسه ای حل كن
كه با سخن سنجی، رسم به پيرايش

سپيده ای سر زد، كه شب نمی ماند
به غمزه اش دادم، تمام ِ گنجايش
_________________________________________________
مطلوبی( سخن سنج تبريزی )
بحر رجز مثمن مخبون احذّ
مفاعلن / فع لن / مفاعلن / فع لن

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #writer #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #şiir #aşkşiirleri #azerbayjan #tabriz_2018
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #هیجان #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #هیجان_آبی

🌿🍀🌿
.

غزل « ورژن نو »
از کتاب « تنهاترین اردیبهشت من »
______________________________________________
.

می ميرم و برهم زده ای فيزيولوژی را
با كار تو تغيير دهم تكنولوژی را

از هرچه جهان دارد و زيباست، بريدم
حالات ِ دلم لغو كند پيسكولوژی را

هر قسمتی از ياخته ها ، شرح تو دارند
برهم زده ای با عملی سيتولوژی را

چون شاخه ی خشكيده ی افرا شده جسمم
بايد به قضاوت ببرم مورفولوژی را

تاريخ شدم، موزه ی دردم به تماشا
مبهوت كند لوح دلم آركولوژی را

تو اهل بهشتی، و من از عمق جهنم
تحقيق ندارد، چه كنم سوسيولوژی را؟

اشك از همه سو سيل شود تا كه سخن سنج
انكار كند مبحث هر هيدرولوژی را

بدخيم ترين ورژن درد است در اين دل
آنگونه كه بيكار كند آنكولوژی را
______________________________________________
مطلوبی ( سخن سنج تبريزی )

#poetry #lovepoems #poet #poetryofinstagram #lyrics #poetryofig #asemanodarya5065 #amiralimatloubi #solmazesmaeilzali #sokhansanjetabrizi #iranianpoet #iranianpoems #şiir #aşkşiirleri #azerbayjan #tabriz
#امیرعلی_مطلوبی #سولمازاسماعیل_زالی #سخن_سنج_تبریزی #شعرناب #شعرمعاصر #شاعران_معاصر #اشعارعاشقانه #شعرامروز #شعروادبیات #عشق #اشعارفارسی #شاعران_آذربایجان #تنهاترین_اردیبهشت_من

Most Popular Instagram Hashtags