#شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك

MOST RECENT‏شرقی ام

اما مدام،

غروب می کنم!

در آشتی،

سالهاست

که تردید می کنم!

بشرم

در انتظارِ حقوقی

که قرن‌ها عقب افتاد!

یک نسل

میانِ حرف تا عمل،

از نفس افتاد! ‌
‌ ‌#میلادسقا
دی۹۴

خوشنویسی :استاد رضا مهربخش

#لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #دکتر_میلاد_سقا #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر #poem
✍شاعرانگی به سبک یک پزشک✍
مهاجرت دوستانمان
برای مرگ ما
کافی نبوده..
انگار واژه‌ها هم
دارند از کشورم مهاجرت می کنند!
«دوست‌ات دارم» مهاجرت می کند
با تقاضای پناهندگی.!
«عشق»
مهاجرت می کند
و بی معنی می‌شود!
«دلتنگی»
مهاجرت می‌کند
و دیگر..
دلت برای کسی تنگ نمی شود!
«درد»
اما
به ما پناهنده شده
و به هیچ جا..
مهاجرت نمی‌کند!
بیرون فرودگاه
ساختمان های بزرگ
در دوردست
هیچ اهمیتی به ما نمی دهند
«اندوه»
از ما مهاجرت نمی‌کند
و ما دیگر عادت کرده‌ایم! .
.

#میلاد_سقا .
.

لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #دکتر_میلاد_سقا #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر #poem
✍شاعرانگی به سبک یک پزشک✍گربه‌‌ی رو دیوار

کیسه‌ی زباله‌ی همسایه را

در جست‌و‌جوی خوشبختی

پاره ‌کرد! ‌میلاد سقا

لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #دکتر_میلاد_سقا #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر #poem
✍شاعرانگی به سبک یک پزشک✍
چشمان خواب‌آلوده را
به صبح زمستانی
آرام
باز می‌کنی
«دوستت دارم»
و این
حرفِ برفِ سپیدی‌ست
نشسته بر کوچه‌‌ات‌
که به ردپای هیچ انسانی
آلوده نیست! ‌میلاد سقا ‌
.
.

#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوعدر آسمان‌ها زاده شدن
بر ابرها زیستن!‌

خاک را برگزیدن
فاصله‌ را گریستن!‌

سرمای راهت را به جان خریدن!
گونه‌ات را بوسیدن
و در گرمای موهایت تمام شدن..!‌

«برف»
به زیباترین شکل ممکن،
زندگی کردن..!‌

«برف»‌
زیباترین شکلِ مردن است!‌

#میلاد_سقا


لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #دکتر_میلاد_سقا #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر #poem
✍شاعرانگی به سبک یک پزشک✍

.
. ‎
اشک‌هایت را بوسیدم
.
زیبای کوچکِ غمگینم

مزه‌ی شوربختی دریایی را ‎می داد ‎

که ماهیگیرش را
‎دیگر هیچ‌گاه
‎ به عزیزانش
‎پس نخواهد داد

انگار که تمام ماهیانش
‎سالها
‎تنها گریسته باشند

انگار تمام ماهیانش
‎سالها
‎فقط گریسته باشند

اشکهایت را بوسیدم
‎زیبایِ کوچکِ غمگینم
. ‎مزه‌ی شوربختی دریایی را
‎می‌داد
که ماهیگیرش را ‎دیگر هیچ گاه
‎به عزیزانش پس نخواهد داد . .
.
.

میلاد سقا .
.

نقاشی: #آلیما_کیا
@alimakia1985 . .
.
.

لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد#گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد

.
.
ازت جا می‌موندم
چون دوچرخه نداشتم!
موهات تو باد می‌پیچید و من..
عاجزانه یه خدا می‌خواستم! .
.

دنیام جهنم بود و
تو ساکن برج بهشت!
واسه هزار نوع فاصله..
من فقط یه خدا می‌خواستم! .
.

برای همه‌ی مصلحت‌های زورکی...
برای پذیرش تقدیر در کودکی
واسه این همه نرسیدن..
من فقط یه خدا می‌خواستم! .
.

تو نسل اندر نسل شاهزاده‌ بودی
و من... به شکلِ دردناکی کمونیست!
واسه احمقانه‌ترین برداشتم از عدالت...
من...
وسطِ وسط‌‌‌‌‌‌ترین طبقه‌ی متوسط
گاهی فقط
یه خدا می‌خواستم! . .
.
.

میلاد سقا

لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد#گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد32

.
.. به سراغ«مرگ» می‌رفتم
‏ترافیکِ کارگر
‏بر پاهایم سنگینی می‌کرد!


دیر رسیدم!
‏پیش از من..
‏مثل تو از پیش من..
‏رفته بود!
‏ ‏منتظر ماندم..
‏یادم نیست..
‏اما جمعه بود!
‏ «‏زندگی»
‏از زیر پل عابر..
‏تصادفی می‌گذشت!
‏صدایش کردم..
‏نشنیدی!
‏آمد!
‏نشستیم..
‏شعر ‌خواندم..
‏«زندگی»
‏های‌های می‌گریست! .
.
.
‏ ‏✍🏻میلاد سقا

لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد#گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد32

.
.
‏قسم به چشمان زیبایت
‏وقتی
‏برای موهای خشکیده‌ در خونت
‏شانه می خواستی
‏و خدایت هم
‏زیر آوار مانده بود ‏
.
قسم
‏به چشم‌هایت
‏وقتی دانستند
‏دهقان فداکارت هم
‏مرده است
‏که ما نیز
‏هنوز امیدوار
‏بودیم
وقتی از «داد زدن»
خسته شدیم
وقتی زنده زنده
‏به خاطره تبدیلمان کردند
‏تا فراموشمان کنند!
. .
. ‏
‏⁧ #میلادسقا ⁩ .
.
. .
لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد#گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد

.
.
.

نسلِ پریدن

‏نه ازسکویِ آرزویی
‏و به شوقی..!

‏که از خوابی
‏و با دردی "سنگین"..!

‏چون آوار ِهزاران زلزله بر حنجره..

‏که می‌شود آوازِ هزاران پرنده..!

‏تا آواره زنی بیوه..

‏نشسته بر ویرانه‌‌های‌ِ خویش
‏بخواند! .
.
.

‏⁧‫#میلاد_سقا‬⁩ .

Telegram.me/abreshalvarpoosh ‏
.
.لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد#گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد

.
.
"پدربزرگ"می‌دانست که حقیقت..
‏همیشه،
‏کمی اضافه وزن دارد! ‏
.
"پدربزرگ"
‏مرگ را از پنجره‌..
سرد انتظار می‌کشید!
.
‏"پدربزرگ" آزرده بود
اما..
آزردن را بلد نبود!
.
. . ‏"پدربزرگ"
با نور رفت
وقتی پنجره ..
هنوز کمی باز مانده بود!

‏⁧ .
.
میلاد سقا ⁩
.
.
. .
لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد#گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد

.
..
.
"کارمندم..
نسل اندر نسل!
چندرغازم..
که تلخیِ روی ماه تو را..
ماه عسل نمی‌کنم! "
.
. ["از میان خنده‌های دوستانت..
از میان لبخندهای دوستانه‌‌ات..
بگو با من
تا کجای درد می‌آیی؟
این شعر تلخ را
بگو..
کی بالا میاوری؟"] .‌


"کارمندم..
نسل اندر نسل!
چندرغازم..
که هیچ ماهِ تلخ تو را
عسل نمی‌کنم! "
. .
.
.
میلاد سقا
.
.
. .
.

لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد#گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد

.
.
باور دارم
که هر کس
به دلیلی
به گذشته باز می‌گردد

باور نمی‌کند اما
هیچ کس
که من‌ باز می‌گردم
تا آن روز
دست تو را
تنها کمی دیرتر رها کنم! .
.
.
.

میلاد سقا ..
.
لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد

.
.
قبل عوارضیِ گرسنه .

برای خرید غذا..
کنار می زنیم! .

سرما زیبا می‌بارد نم نم..! .
ساندویچیِ دنجِ ته جیبمان
باز کمی زودتر تعطیل کرده..! .
دست‌ها...های تو را
با نفس‌ها..هایم
گرم می کنم! .

وسط های‌های گریستن‌ات
هاها می‌خندی
و ما دیگر هیچ وقت.. .
هیچ وقت.. .
از ماشین پیاده نمی‌شویم!
.
.
.
.

میلاد سقا
لینک کانال شعر در بیو ‌
#شعرفارسی #شعر_غزل #شاعران_جوان#شعرسپيد
#شعر #شعرنو #شعرسپید #شعرفارسی #شعرکوتاه #ایران #مهاجرت #شاعرانگي_به_سبك_يك_پزشك #میلادسقا #توییتر #ابرشلوارپوش #گلچین_شعر شعر #میلاد_سقا
#باران #رشت #وارش #تهران #شب #طلوع
#شعر_حجم #شعر_دیگر
#28مرداد

Most Popular Instagram Hashtags