#شاباد

MOST RECENT

تذكر دوم ۱۷ نماینده مناطق كوردنشين ومرزی به رئيس جمهور و وزيركشور

دليل بی اهميتی به اعتراضات گسترده مردم شهرهای كوردنشين در رابطه با تعطيلی مبادلات مرزی چيست؟

#کورد#کورده_واری #کوردستان#کوردستانیم #کولبر#ایلام#مهران#دهلران#کرماشان#کرمانشاه#صحنه#بیستون#شاباد#ازگله#سرپل#پاوه#جوانرود#ثلاث#هورامان#سنه#سقز#مریوان#بانه#اربیل#سلیمانیه#ارومیه#بوکان#مهاباد#پیرانشار#قوچان

👇👇لطفا نخونده لایک‌ نکن 👇👇
➖➖➖➖
.
📚اهل #کوردستانم....
.
✍روزگارم بدتر از این نمیشود...
.
🙋سرزمينی دارم مملو ازمرگ وخدایی که میبیند همه چیز را...
.
😔سینه‌ای دارم پراز درد ودلی خونین از دست ناکس...
😔قبله‌ام آتشیست و هدفم زندگی..
.
😔دوستانی دارم با لبهای بسته،دلی پر از حرف و سری پر از پرواز ... .
😔آرزوهایی دارم،قبل از حاملگی،مادرشان جان به جان آفرین تسلیم گفته اند...
. 🔵اهل کوردستانم سهم مادرم فقط گریستن
و سهم پدرم صبوری از پیچش درد بی پایان
.
🔴اهل کوردستانم .
🔻سرزمینم گورستان اعضای بدنم
🔻دوستانم،همزبانانم،همرزمانم،هم کیش و همفکرانم جایی برای نفسی آزاد ندارم
. 🔻خانه ام ویرانه دست ستم...
.
⚘اهل کوردستانم 1000 سال است میدونم،که به انسانیت برسم .
🔴اهل کوردستانم،جایی که همه #مالکند بجز صاحب خانه
. 🔻همه دوستند بجز دوست... .
🔹️هزاران حرف نهفته در سینه دارم و به انتظار سپید شدنِ موهام...
🔻هر روز آینه را تماشا می کنم .
.
🔵اهل کوردستانم .
.
🔻روزگارم بدتر از این نمیشود
. 🔻دشمنانی دارم درنده تر از نجس
🔻در خانه خویش آواره ترینم
🔻در سفره خویش گرسنه ترینم .
.
🔹️اهل کوردستانم
🔻بوی آزادی رو فقط در تلویزیون استشمام کرده‌ام .
🔻ماه را در حکایت‌ها دیده‌ام
🔻خورشید را هنوز انتظار میکشم
.
.
🔵اهل کوردستانم
.
.
🔻باران را برای فرزندانم حکایت میکنم
🔻شبی نیست که خواب روز نبینم ولی چه سود..
.
.
🔹️اهل کوردستانم .
🔻سرزمینی که مردگان همه در انتظار خورشید جان دادند..
🔻در این سرزمین گویا سحر معنایی ندارد وباید خوابید تا قدر طلوع برآورد .
🔻یا سور اسرافیل در شیپور بدمد
🔻با این همه درد میانم این کوردســــتان تاریک مال من است. .
.
🔻رک میگم و ساده و بی آلایش من رفتنی نیستم اگر چه اهل کوردستانم و روزگارم بدتر از این نمیشود
اما
👈اینجا سرزمین من است
نمیروم نه نمیروم
تــــــــــــــــــــــــــــــــــوباید بروی...
➖➖➖➖➖
#Kurdistan
#عفرین
#مقاومت_عفرین
#afrin
#Efrin
#کوردستان#ئیلام#کرماشان#کرمانشاە#اورمیە
#لک#سورانی#کلهر#کرمانجی#هه‌ورامی#لکستان
#یارسان
#بانه #سقز#دالاهو#شاباد
#سنقر#صحنه#قروه#سرپل#گیلان_غرب#شاباد
#خراسان_شمالی
#زاگروس

👇👇👇لطفا نخونده لایک‌ نکن 👇👇
➖➖➖➖
.
📚اهل #کوردستانم....
.
✍روزگارم بدتر از این نمیشود...
.
🙋سرزمينی دارم مملو ازمرگ وخدایی که میبیند همه چیز را...
.
😔سینه‌ای دارم پراز درد ودلی خونین از دست ناکس...
😔قبله‌ام آتشیست و هدفم زندگی..
.
😔دوستانی دارم با لبهای بسته،دلی پر از حرف و سری پر از پرواز ... .
😔آرزوهایی دارم،قبل از حاملگی،مادرشان جان به جان آفرین تسلیم گفته اند...
. 🔵اهل کوردستانم سهم مادرم فقط گریستن
و سهم پدرم صبوری از پیچش درد بی پایان
.
🔴اهل کوردستانم .
🔻سرزمینم گورستان اعضای بدنم
🔻دوستانم،همزبانانم،همرزمانم،هم کیش و همفکرانم جایی برای نفسی آزاد ندارم
. 🔻خانه ام ویرانه دست ستم...
.
⚘اهل کوردستانم 1000 سال است میدونم،که به انسانیت برسم .
🔴اهل کوردستانم،جایی که همه #مالکند بجز صاحب خانه
. 🔻همه دوستند بجز دوست... .
🔹️هزاران حرف نهفته در سینه دارم و به انتظار سپید شدنِ موهام...
🔻هر روز آینه را تماشا می کنم .
.
🔵اهل کوردستانم .
.
🔻روزگارم بدتر از این نمیشود
. 🔻دشمنانی دارم درنده تر از نجس
🔻در خانه خویش آواره ترینم
🔻در سفره خویش گرسنه ترینم .
.
🔹️اهل کوردستانم
🔻بوی آزادی رو فقط در تلویزیون استشمام کرده‌ام .
🔻ماه را در حکایت‌ها دیده‌ام
🔻خورشید را هنوز انتظار میکشم
.
.
🔵اهل کوردستانم
.
.
🔻باران را برای فرزندانم حکایت میکنم
🔻شبی نیست که خواب روز نبینم ولی چه سود..
.
.
🔹️اهل کوردستانم .
🔻سرزمینی که مردگان همه در انتظار خورشید جان دادند..
🔻در این سرزمین گویا سحر معنایی ندارد وباید خوابید تا قدر طلوع برآورد .
🔻یا سور اسرافیل در شیپور بدمد
🔻با این همه درد میانم این کوردســــتان تاریک مال من است. .
.
🔻رک میگم و ساده و بی آلایش من رفتنی نیستم اگر چه اهل کوردستانم و روزگارم بدتر از این نمیشود
اما
👈اینجا سرزمین من است
نمیروم نه نمیروم
تــــــــــــــــــــــــــــــــــوباید بروی...
➖➖➖➖➖
#Kurdistan
#عفرین
#مقاومت_عفرین
#afrin
#Efrin
#کوردستان#ئیلام#کرماشان#کرمانشاە#اورمیە
#لک#سورانی#کلهر#کرمانجی#هه‌ورامی#لکستان
#یارسان
#بانه#سقز#دالاهو#شاباد
#سنقر#صحنه#قروه#سرپل#گیلان_غرب#شاباد
#خراسان_شمالی
#گروس

Most Popular Instagram Hashtags