#سپیده_رشیدی

720 posts

TOP POSTS

راستش همیشه که نمیشه خوش بود
بعضی وقت‌ها
که خیره میشم به سقف اتاقم
و غرق میشم لا‌به‌لایِ
نشدن‌ها
نبودن‌ها
دردها
سردی‌ها
طوفان‌های بی سر و تهِ زندگی
که هر وقت یه خورده خوش میشی پیداشون میشه که بگه حواسمون هستااااا، زیادی خوشی انگار...
شلوغ پلوغی‌ها
ناچاری‌ها
افسوس‌ها
حسرت‌ها...
میدونم واسه هممون خواه نا‌خواه هست و کم یا زیاد پیش میاد...!
من فرو که میرم تو این حال‌ و احوال
یه آهِ عمیق میکشم و لبخند میزنم :) طبق عادت به فرداهایی که معلوم نیست حالشون خوبه یا نه...
به فرداهایی که معلوم نیست سخت تر از امروزه یا نه.... اصلا این موقع‌ها یه اصلی هست که میگه امروزمون که از دیروز سخت تر بود...وای به حال فردا!!!
ولی من نمی‌خوام دیگه این حرفارو بزنم
باید یاد بگیرم
تو این همه حس‌های عجق وجق و هاج و واج
غم‌هام‌رو
نشدن‌هارو
نبودن‌ها‌رو
حسرت‌هارو
دردهارو
طوفان‌هارو
فوت بکنم یه نفسِ محکم تو بادکنکِ بچگی‌هام و تهش رو محکم ببندم که یه وقت در نره... بعد برم بالا پشت‌ِبوم زل بزنم به آسمون و ولش کنم بره اون بالا بالا‌ها
اون وقت من می‌مونم و یه حالِ خوب و #خدایی که میدونم پیشمه❤
امتحان کنید
هرچی حسِ بٙده
بنویس رو کاغذ پاره کن
فوت کن تو بادکنک ولش کن
اصلا به قول قدیمیا به آب بگو باخودش بر‌داره ببره...
سبک باش و قوی
زندگی ادامه داره
و
فردا همیشه منتظر ماست
بخند خنده خوشگلت میکنه 😘
#شبتون_آروم 🌃

#سپیده_رشیدی

.
کاری از خانم #سپیده_رشیدی
.
#آخرین_اتوبوس
#محسن_چاوشی
.
.
.
فایل کامل در #کانال_ادبی_چلیپا
لینک در بیو

.
#خونه یه مکان نیست
خونه یه حسه 💚
خونتون گرم و پر #عشق 😘
#sepira_clip
#سپیده_رشیدی

💫
دلتنگی ام که تمام نمیشود
بیخیال
برویم سر اصل مطلب

تو را دوست دارم...
از چشمهایم نمیخوانی؟!
#سپیده_رشیدی
#M
💫💜 @khaaterat_khiss

چی میشه که باشی همیشه
شاد و خندون
نبینم چشاتو گریون و پریشون...
🎬 #سپیده_رشیدی#علی_زند_وکیلی

@sepideh_rashidi_ch

مثل این آهنگ دنیا کوتاهه...
نجنبی میبینی آخر راهه...👊

.
راستش که همیشه که نمیشه خوش بود
بعضی وقت ها
که خیره میشم به سقف اتاقم
وغرق میشم لا به لای
نشدن ها
نبودن ها
دردها
سردی ها
طوفانهای بی سر و ته زندگی
که هر وقت یه خورده خوش میشی پیداشون میشه که بگه حواسمون هستاااااا زیادی خوشی انگار...
شلوغ پلوغی ها
ناچاری ها
افسوس ها
حسرت ها
میدونم واسه هممون خواه نا خواه هست و کم یا زیاد پیش میاد
من
فرو که میرم تو این حالواحوال
یه آه عمیق میکشم و لبخند میزنم طبق عادت
به فرداهایی که معلوم نیست حالشون خوبه یا نه...
به فرداهایی که معلوم نیست سختر از امروزه یا نه.... اصلا این موقع ها یه اصلی هست که میگه
امروزمون که از دیروز سخت تر بود...
وای به حال فردا!!!
ولی من نمیخوام دیگه این حرفارو بزنم
باید یاد بگیرم
تو این همه حسهای عجق وجق و هاج و واج
غمهام رو
نشدن هارو
نبودن ها رو
حسرت ها رو
دردهارو
طوفان هارو
فوت بکنم یه نفس محکم تو بادکنک بچگی هام و تهش رو محکم ببندم که یه وقت در نره...
برم بالا پشت بوم زل بزنم به آسمون و ولش کنم بره اون بالا بالا ها
اون وقت من میمونم یه حال خوب و خدایی که میدونم پیشمه
هرچی حس بده
بنویس رو کاغذ پاره کن
فوت کن تو باد کنک ولش کن
اصلا به قول قدیمیا به آب بگو باخودش بر داره ببره...
سبک باش و قوی
زندگی ادامه داره
و
فردا همیشه منتظر ماست
#سپیده_رشیدی

... سرکوب یک احساس؛فقط اون احساس رو قوی تر میکنه...
#sepideh_rashidi
#sepira68
#سپیده_رشیدی
#sad_girl #big_eyes

. .
راستش که همیشه که نمیشه خوش بود
بعضی وقت ها
که خیره میشم به سقف اتاقم
وغرق میشم لا به لای
نشدن ها
نبودن ها
دردها
سردی ها
طوفانهای بی سر و ته زندگی
که هر وقت یه خورده خوش میشی پیداشون میشه که بگه حواسمون هستاااااا زیادی خوشی انگار...
.
شلوغ پلوغی ها
ناچاری ها
افسوس ها
حسرت ها
میدونم واسه هممون خواه نا خواه هست و کم یا زیاد پیش میاد
من
فرو که میرم تو این حالواحوال
یه آه عمیق میکشم و لبخند میزنم طبق عادت
به فرداهایی که معلوم نیست حالشون خوبه یا نه...
به فرداهایی که معلوم نیست سختر از امروزه یا نه.... اصلا این موقع ها یه اصلی هست که میگه
امروزمون که از دیروز سخت تر بود...
وای به حال فردا!!!
....
ولی من نمیخوام دیگه این حرفارو بزنم
باید یاد بگیرم
تو این همه حسهای عجق وجق و هاج و واج
غمهام رو
نشدن هارو
نبودن ها رو
حسرت ها رو
دردهارو
طوفان هارو
فوت بکنم یه نفس محکم تو بادکنک بچگی هام و تهش رو محکم ببندم که یه وقت در نره...
برم بالا پشت بوم زل بزنم به آسمون و ولش کنم بره اون بالا بالا ها
اون وقت من میمونم یه حال خوب و #خدایی که میدونم پیشمه❤
امتحان کنید
هرچی حس بده
بنویس رو کاغذ پاره کن
فوت کن تو باد کنک ولش کن
اصلا به قول قدیمیا به آب بگو باخودش بر داره ببره...
سبک باش و قوی
زندگی ادامه داره
و
فردا همیشه منتظر ماست
بخند خنده خوشگلت میکنه 😘
شبتون آروم❤
#من_نوشت
#سپیده_رشیدی
#آلما_کودک_درون_من

MOST RECENT

راستش همیشه که نمیشه خوش بود
بعضی وقت‌ها
که خیره میشم به سقف اتاقم
و غرق میشم لا‌به‌لایِ
نشدن‌ها
نبودن‌ها
دردها
سردی‌ها
طوفان‌های بی سر و تهِ زندگی
که هر وقت یه خورده خوش میشی پیداشون میشه که بگه حواسمون هستااااا، زیادی خوشی انگار...
شلوغ پلوغی‌ها
ناچاری‌ها
افسوس‌ها
حسرت‌ها...
میدونم واسه هممون خواه نا‌خواه هست و کم یا زیاد پیش میاد...!
من فرو که میرم تو این حال‌ و احوال
یه آهِ عمیق میکشم و لبخند میزنم :) طبق عادت به فرداهایی که معلوم نیست حالشون خوبه یا نه...
به فرداهایی که معلوم نیست سخت تر از امروزه یا نه.... اصلا این موقع‌ها یه اصلی هست که میگه امروزمون که از دیروز سخت تر بود...وای به حال فردا!!!
ولی من نمی‌خوام دیگه این حرفارو بزنم
باید یاد بگیرم
تو این همه حس‌های عجق وجق و هاج و واج
غم‌هام‌رو
نشدن‌هارو
نبودن‌ها‌رو
حسرت‌هارو
دردهارو
طوفان‌هارو
فوت بکنم یه نفسِ محکم تو بادکنکِ بچگی‌هام و تهش رو محکم ببندم که یه وقت در نره... بعد برم بالا پشت‌ِبوم زل بزنم به آسمون و ولش کنم بره اون بالا بالا‌ها
اون وقت من می‌مونم و یه حالِ خوب و #خدایی که میدونم پیشمه❤
امتحان کنید
هرچی حسِ بٙده
بنویس رو کاغذ پاره کن
فوت کن تو بادکنک ولش کن
اصلا به قول قدیمیا به آب بگو باخودش بر‌داره ببره...
سبک باش و قوی
زندگی ادامه داره
و
فردا همیشه منتظر ماست
بخند خنده خوشگلت میکنه 😘
#شبتون_آروم 🌃

#سپیده_رشیدی

چی میشه که باشی همیشه
شاد و خندون
نبینم چشاتو گریون و پریشون...
🎬 #سپیده_رشیدی#علی_زند_وکیلی

@sepideh_rashidi_ch

مثل این آهنگ دنیا کوتاهه...
نجنبی میبینی آخر راهه...👊

.
این بود زندگی؟
#محسن_چاوشی #سپیده_رشیدی مردادی جان 😍

⭐️ اصلا نمیخواهم بخوابم دیگر ... تو در خواب هایم عجیب مهربانی!
واین انصاف نیست که
در بیداری هایم چوب
چپ بودن خوابهایم را بخورم فقط!

#سپیده_رشیدی

.
با خودت این نیمه جان را
این دل بی آشیان را
تا کجاها
تاکجاها
میکشانی
میکشانی... .
و دوباره #شهرزاد
#محسن_چاوشی

#سپیده_رشیدی

.
نظارت بر رفتار فرزندان
در فضای مجازی را جدی بگیرید...
#پروژه_سفارشی
#سپیده_رشیدی
Graphic and Animation : #sepideh_rashidi

شده یه زیر انداز برداری و بری تک و تنها روی بالا پشتبوم خونتون ؛
زل بزنی به آسمون؛
اونم این موقع شب...
بارونم اگه بباره که چه شود...
یه آهنگم فقط تکرار بشه و تکرار
ابرای آسمون رو هزار شکل مختلف میبینی...
حتی شده حرف میزنی باهاشون...
ستاره هارو دونه دونه میشماری و یهو پرت میشی
تو یه عالمه حال خوب
که جا مونده تو روزای رفتت...
شده گم بشی لابه لای یه مشت سوال و
چه کنم چه کنم هایی که جوابش فقط سکوته...
من الان اینجوریم
لاب لای ابرا
لاب لای ستاره ها
ساکته ساکت.... #سپیده_رشیدی

.
راستش که همیشه که نمیشه خوش بود
بعضی وقت ها
که خیره میشم به سقف اتاقم
وغرق میشم لا به لای
نشدن ها
نبودن ها
دردها
سردی ها
طوفانهای بی سر و ته زندگی
که هر وقت یه خورده خوش میشی پیداشون میشه که بگه حواسمون هستاااااا زیادی خوشی انگار...
شلوغ پلوغی ها
ناچاری ها
افسوس ها
حسرت ها
میدونم واسه هممون خواه نا خواه هست و کم یا زیاد پیش میاد
من
فرو که میرم تو این حالواحوال
یه آه عمیق میکشم و لبخند میزنم طبق عادت
به فرداهایی که معلوم نیست حالشون خوبه یا نه...
به فرداهایی که معلوم نیست سختر از امروزه یا نه.... اصلا این موقع ها یه اصلی هست که میگه
امروزمون که از دیروز سخت تر بود...
وای به حال فردا!!!
ولی من نمیخوام دیگه این حرفارو بزنم
باید یاد بگیرم
تو این همه حسهای عجق وجق و هاج و واج
غمهام رو
نشدن هارو
نبودن ها رو
حسرت ها رو
دردهارو
طوفان هارو
فوت بکنم یه نفس محکم تو بادکنک بچگی هام و تهش رو محکم ببندم که یه وقت در نره...
برم بالا پشت بوم زل بزنم به آسمون و ولش کنم بره اون بالا بالا ها
اون وقت من میمونم یه حال خوب و خدایی که میدونم پیشمه
هرچی حس بده
بنویس رو کاغذ پاره کن
فوت کن تو باد کنک ولش کن
اصلا به قول قدیمیا به آب بگو باخودش بر داره ببره...
سبک باش و قوی
زندگی ادامه داره
و
فردا همیشه منتظر ماست
#سپیده_رشیدی

Most Popular Instagram Hashtags