#سولیس_ایران

MOST RECENT

SOLACE

چای کیسه ای سولیس، اولین چای کیسه ای با تگ پروانه ای که لبه فنجان می نشیند!
.
.
.
.
.
.
تحت لیسانس سولیس انگلستان
.
.
.
.
.
.
قیمت : ۲۲.۰۰۰ تومان
.
.
.
.
.

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesari

SOLACE

Solace imperial rosa , butterfly style
teabags

چای کیسه ای سولیس، اولین چای کیسه ای با تگ پروانه ای که لبه فنجان می نشیند!
تحت لیسانس سولیس انگلستان

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesar #rosa #rose #butterfly

SOLACE

Solace imperial rosa , butterfly style
teabags

چای سیاه همراه با به لیمو

چای کیسه ای سولیس، اولین چای کیسه ای با تگ پروانه ای که لبه فنجان می نشیند!
تحت لیسانس سولیس انگلستان

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesar #rosa #rose #butterfly

SOLACE

Solace imperial rosa , butterfly style
teabags

چای سیاه با گل سرخ

چای کیسه ای سولیس، اولین چای کیسه ای با تگ پروانه ای که لبه فنجان می نشیند!
تحت لیسانس سولیس انگلستان

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesar #rosa #rose #butterfly

SOLACE

صبح جمعتون بخیر

چای کیسه ای سولیس، اولین چای کیسه ای با تگ پروانه ای که لبه فنجان می نشیند!
تحت لیسانس سولیس انگلستان، اکنون در شوکولند

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesari

SOLACE

چای کیسه ای سولیس، اولین چای کیسه ای با تگ پروانه ای که لبه فنجان می نشیند!
تحت لیسانس سولیس انگلستان، اکنون در شوکولند

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesari

SOLACE

چای 300 گرمی سولیس با رایحه ارل گری و کلاسیک، ترکیب بی نظیر از بهترین چای سیلان،
در بسته بندی شیک و نوآورانه، تحت لیسانس سولیس فود انگلستان.

برند بنوشید! تحت لیسانس سولیس انگلستان، اکنون در شوکولند

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesari

SOLACE

چای کیسه ای سولیس، اولین چای کیسه ای با تگ پروانه ای که لبه فنجان می نشیند!
تحت لیسانس سولیس انگلستان، اکنون در شوکولند

#شوکولند_ساری #شوکولند #چای #لوکس #لاکچری #سولیس #بریتانیا #سولیس_ایران #سولیس_مازندران #سولیس_ساری
#chocoland_sari #chocoland #sari #tea #luxury #luxe #solaceteachertraining #solaceteale #solace #solaceiran #solacemazandaran #solacesari

Most Popular Instagram Hashtags