#سوزن_دوزی

MOST RECENT

Ensi's doll
Traditional clothes for children, women and your doll
The doll has brith certificate
You can send to dm for any questions
We can send this doll for any where you want
The best gift for your dears
#traditional #clothes #children #beautiful #new #especial #gifts #doll #dress #sangesar #silk #Ensi #Ensieh_Manavi #wonderful
#لباس_سنتی #پیراهن #پارچه #زن #زیبا #خاص #عروسک_انسی #انسی #کژین #شکیل #شماره_دوزی #سوزن_دوزی# لباس_سنتی_سنگسر#کادو#خاص #شکیل

#مانتوmantoyek
هندي
#سوزن_دوزی
هر سايزي بخوايد
قیمت ۳۶۰
-----------------

❣️برند:manto_yek#
#مانتو_لاکچری
#سوزن_دوزی
جنس پارچه: فول سوزن دوزي
❣️سايز:هر سايزي كه دلتون بخواد
قيمت مانتو 460

#شماره_دوزی_منظره #شماره_دوزی_خانه
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 10 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram یا تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

#شماره_دوزی_منظره
❤ فرمت PDF یا Jpg 🌺سفارش تو Instagram با تو تلگرام
@shomaredoozi_nil
🔥🔥🔥قیمت 5 تومان
🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
.شماره_دوزی_شا #شماره_دوزی_با_پارچه #دمسه #دخترونه
#شماره_دوزی #پترن #گل #شمارهدوزی #هنری #دست_ساز #دست_دوز #دستدوز #سوزن_دوزی #با_شماره_دوزی #الگو #گلدوزی #نخ_دمسه

پته هشت رنگ
رومیزی گرد پردیس
سایز ۵۰*۵۰
دوخته شده با نخ های با رنگ گیاهی.
طراح و رنگ بندی محمد علی دُرانی
#پته#سوزندوزی#سوزن_دوزی#هنر#art#پته_دوزی#سنتی#گیاهی#پته_خام#نخ#هشت_رنگ#بوته#رنگ#پشم#جهیزیه#pate#مبلمان#سوغات#carpet#کرمان#Needlework#برند#pateh
.
مدیریت : محمد علی دُرانی
آیدی جهت سفارش : pate8colors@

رونوشت از صفحه شخصی @sahrazn
... در ادامه از زاهدان، میخوام از فرهنگ عجیب بالای مردمش بگم براتون. اینکه با وجود ناهنجاری حضور ما تو شهرشون، هیچ نگاه بدی ندیدیم، هیچ تیکه و خوشمزه بازی ای از پسرای جوون نشنیدیم، هیچ فروشنده ای بی خود و بی جهت شروع به بگو بخند کردن باهامون نکرد و تو خیابون کسی دستی به سمت کسی دراز نکرد. اینو میگم چون تو توریستی ترین شهرای این کشورم گاها با این مسائل مواجه ایم اما زاهدانی که اصلا انتظارشو نداشتیم، انقدر مردمان با شعور و با فرهنگی داشت که منِ دختر بتونم شبا تو خیابوناش قدم بزنم و استرسی نداشته باشم.
مردم بلوچ رو ادمای خاصی دیدم، ادمایی که مثالشون رو هیچ جای دیگه نمیشه دید❤️
اینجایی که تو عکس میبینید ، یکی از مغازه های چهار راه رسولیه. یعنی اونجا جوریه که اگه به تهران نزدیک بود من سالی دو بار واسه خرید میرفتم اونجا🤔 مغازه های بزررررگ درحالی که هیچ فروشنده ای به فاصله نیم سانتی نمیچسبه بهت و هی بپرسه چی میخوای؟ اینو بدم؟ اونو بیارم؟ یعنی اگه حال و حوصله ی زیر و رو کردن داشته باشین یه چیزایی اونجا پیدا میشه که هیچ جا گیر نمیاد 😂 !

#چهارراه_رسولی
#سوزن_دوزی
#فرهنگ_ارشاد
#هنر
#موسیقی
#بلوچ
#فقر
#محرومیت
#سیستان_بلوچستان_امن
#بلوچستان_زیبا
#بلوچستان_امن
#زاهدان#خاش#سراوان#ایرانشهر#بمپور#محمدان#چابهار
#زابل#فنوج#نیکشهر#اسپکه
#دلگان#بزمان
#زیبا #بکر

دانستنی های #سرمه و #سرمه_دوزی روی #ترمه قسمت سوم:

روش کار:
زمینه کار دراین نوع #سوزن_دوزی پارچه ترمه از نوع اصل یا مشابه آن است. انتخاب این نوع پارچه برای سرمه دوزی به این دلیل است که از این پارچه برای تهیه لباس در دوره #صفویه و #قاجاریه به وفور استفاده می‌شده و رایج بوده‌است لذا نمونه‌هایی از تزئینات سرمه که در اختیار است و در موزه‌های استان موجود است اکثراً دارای چنین تزئیناتی هستند؛ ثانیاً صخامت و مقاومت پارچه‌ای که در سرمه دوزی بکار گرفته می‌شود باید به اندازه‌ای باشد که توان تحمل سنگینی بعد از اتمام #دوخت_سرمه را دارا باشد و دچار چروک و کیس در سطح خود نگردد. البته به همین منظور در بعضی از پارچه‌های ترمه که صخامت چندانی ندارند با دوخت پارچه #آستری به پشت کار به‌طور مصنوعی این صخامت ایجاد می‌شود. همچنین علاوه بر ترمه، از پارچه‌های مخمل و کتان نیز به عنوان زمینه کار استفاده می‌شود.
ابتدا #پارچه در دستگاه قرار داده می‌شود و از چهار سو کشیده شده و به دستگاه متصل می‌شود. دستگاه مزبور به شکل جدید، کمان دایره یا چهار گوش به صورت سنتی آن ارائه می‌شود. می‌توان نوع سنتی آن را با اندازه‌های متفاوت با سفارش به نجار و نوع کمانی را از طریق فروشگاه‌ها توزیع کننده ابزار و لوازم خیاطی تهیه کرد. سپس طرح را بر روی پارچه از طریق برگردان طرح بر روی آن یا در صورت اشراف کامل به طرح مستقیماً بر روی پارچه طرح زد. برای پاک نشدن خطوط طرح در طول #سوزندوزی تمام خطوط با #کوک های درشت تثبیت می‌شوند.
ادامه دارد...
**طرح در حال دوخت و سفارش مشتري مي باشد**
#ترمه #سرمه #ترمه_دوزی #سرمه_دوزی #هنر #ایران_من

Most Popular Instagram Hashtags