#سنگ_صبورم_دلم_برات_تنگ_شده😭😭

MOST RECENT

💔
از ایستگاه خسته ام و ایستاده ام

در حسرت قطار ، ولی روی ریلها . . .😢
.
..
.
#نمیدونم_چمه😢
#دلم_گرفته؟ #یا_دلگیرم؟!
#بازی_نکنین_با_احساس_آدما😭💔
#سنگ_صبورم_دلم_برات_تنگ_شده😭😭

Most Popular Instagram Hashtags