#سرچوپی🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋_😍😍

MOST RECENT

اگه اینا رقص کوردیه اون رقصی که ماها داریم چیه پس؟؟😁😁😅😅😅😅#رقص_کوردی #سرچوپی🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋_😍😍

همه ی کوردها از بچگی استعداد خوانندگی دارند😍😉❤ هناری و هناری😀❤
@sarchopii #کورد#پسربچه#خواننده#شاد#دف#دنگی_خوش#زیبا#کوردی#سرچوپی🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋_😍😍

Most Popular Instagram Hashtags