#سرنوشت_یک_مبارز

MOST RECENT

حذفی قسمت سی و‌پنجم ( اصلی) سریال ایسان 😍😔
در این قسمت بعد از مدتی سونگ یون از اداره فرهنگ چین اخراج میشه و وقتی داره از چین برمیگرده بیهوش پیداش میکنن...
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin #leeseojin#oppaibooty#hanjimin #han_ji_min #yisan#leesangwoo#gyebaek#actor#movie#dram#section#love#handsome#kore_pix
#لی_سئو_جین #هان_جی_مین#ایسان#سریال_کره #عشق#لی_سان#گی_بک#گیبک#سرنوشت_یک_مبارز#فیلم#سریال#فیلم_کره#kdv_yisan

Lee san ❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
برای دیدن ادامه پست ها پیج زیر رو فالو کنید 👇👇👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤. #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره
#شبکه_تماشا

سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin #leeseojin#oppaibooty#hanjimin #han_ji_min #yisan#leesangwoo#gyebaek#actor#movie#dram#section#love#handsome#kore_pix
#لی_سئو_جین #هان_جی_مین#ایسان#سریال_کره #عشق#لی_سان#گی_بک#گیبک#سرنوشت_یک_مبارز#فیلم#سریال#فیلم_کره#kdv_yisan

ادامه ی پست قبل 💞
سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤
با کمی تاخیر.
ببخشید 😔 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin #leeseojin#oppaibooty#hanjimin #han_ji_min #yisan#leesangwoo#gyebaek#actor#movie#dram#section#love#handsome#kore_pix
#لی_سئو_جین #هان_جی_مین#ایسان#سریال_کره #عشق#لی_سان#گی_بک#گیبک#سرنوشت_یک_مبارز#فیلم#سریال#فیلم_کره#kdv_yisan

ادامه ی پست قبل 💞
سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤
با کمی تاخیر.
ببخشید 😔 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin #leeseojin#oppaibooty#hanjimin #han_ji_min #yisan#leesangwoo#gyebaek#actor#movie#dram#section#love#handsome#kore_pix
#لی_سئو_جین #هان_جی_مین#ایسان#سریال_کره #عشق#لی_سان#گی_بک#گیبک#سرنوشت_یک_مبارز#فیلم#سریال#فیلم_کره

ادامه ی پست قبل 💞
سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤
با کمی تاخیر.
ببخشید 😔 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin #leeseojin#oppaibooty#hanjimin #han_ji_min #yisan#leesangwoo#gyebaek#actor#movie#dram#section#love#handsome#kore_pix
#لی_سئو_جین #هان_جی_مین#ایسان#سریال_کره #عشق#لی_سان#گی_بک#گیبک#سرنوشت_یک_مبارز#فیلم#سریال#فیلم_کره

ادامه ی پست قبل 💞
سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤
با کمی تاخیر.
ببخشید 😔 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره

ادامه ی پست قبل 💞
سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره

ادامه ی پست قبل 💞
سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره

سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره

سکانس سانسوری از قسمت ۳۲ ( اصلی) سریال ایسان ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره
#خذفی
#حذفیات
#سانسوری

( ادامه ی پست قبل )

حذفی قسمت ۳۱ (اصلی) سریال ایسان 😍
مست کردن شاهزاده 🍺🥂
❤😍
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ برای دیدن ادامه پست ها پیج زیر رو فالو کنید 👇👇👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره
#خذفی
#حذفیات
#سانسوری

سکانس سانسور شده از قسمت ۳۱ ( اصلی) سریال ایسان.😍
مست کردن شاهزاده 🍺🥂 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ برای دیدن سکانس های بیشتر پیج رو فالو کنید 👇👇👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره
#خذفی
#حذفیات
#سانسوری

میکس بسیار زیبای سریال ایسان 😃😎
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ساخته ی خودم 🙂.
🔴 کپی با ذکر منبع ✔
پست های قبلم ببین 😉
برای دیدن ادامه میکس های این سریال پیج رو فالو کنید 👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 #lee_seo_jin
#leeseoj
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dream
#love
#handsome
#kore_pix
#mix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#علیرضا_روزگار
#سریال
#فیلم_کره
#خذفی
#حذفیات
#سانسوری
#میکس
#علیرضا_روزگار

لی سئوجین و هان جی مین 😍❤. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
برای دیدن ادامه پست ها پیج زیر رو فالو کنید 👇👇👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤. #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره
#شبکه_تماشا

سکانس سانسور شده از سریال ایسان که امشب پخش شد ❤😍
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ برای دیدن ادامه پست ها پیج زیر رو فالو کنید 👇👇👇👇👇 .
@korea_seojin
@korea_seojin
@korea_seojin . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره
#خذفی
#حذفیات
#سانسوری

ژنرال گی بک
نام سریال: سرنوشت یک مبارز – Gye Baek | سال تولید: ۲۰۱۱ | ژانر: درام، تاریخی، عاشقانه

تعداد قسمت‎ها: ۳۶ اپیزود
زبان: کره ای | زیرنویس فارسی  محصول شبکه تلویزیونی KBS

داستان
داستان از کودکی ژنرال گی‌بک شروع می‌شود او در شهر سابی متولد می‌شود و در نوجوانی فنون شمشیرزنی را از پدرش می‌آموزد. پدرش به دست شاهزاده اویجا کشته می‌شود و انگیزهٔ زندگی گی‌بک به انتقام گرفتن بدل می‌شود اما در دوران جوانی این انتقام‌جویی را کنار می‌گذارد و سعی می‌کند به مردم کمک کند. گی‌بک عاشق دختری به نام ایوانگو می‌شود که همزمان شاهزاده اویجا نیز به او علاقه‌مند است شاهزاده با دسیسه با ایوانگو ازدواج کرده و گی‌بک را از سر ترس به مناطق مرزی اعزام می‌کند. از آن پس گی‌بک جنگاوری‌های قهرمانانه‌ای می‌کند و نزد مردم بسیار محبوب می‌شود اما این حسادت امپراتور اویجا را برمی‌انگیزد و موجب می‌شود تا گی‌بک را ۱۲ سال خانه‌نشین کند. در این زمان گی‌بک با یکی از فرماندهان زیردستش ازدواج کرده و صاحب دو فرزند می‌شود. زمانی که باکجه در وضعیت بسیار بدی قرار می‌گیرد پادشاه به ناچار گی‌بک را بازمی‌گرداند و باکجه سرانجام در جنگی عظیم قرار می‌گیرد و نابود می‌شود. ژنرال گی‌بک نیز در همین جنگ کشته می‌شود.
بازیگران

لی سئو جین در نقش ژنرال گی‌بک
لی هیون-وو (بازیگر) در نقش نوجوانی گی بک
سونگ جی هیو در نقش ایون کو
پارک ایون بین در نقش نوجوانی ایون کو
چو جائه هیون در نقش پادشاه اویجا
نو یانگ هاک در نقش نوجوانی اویجا
لی مین هو (هنرپیشه، زاده ۱۹۹۳) در نقش نوجوانی برادر ناتنی گی بک:موگیون
کیم هیون سانگ در نقش برادر ناتنی گی بک:موگیون
اوه یون سو در نقش ساتک بی
جین تائه هیون در نقش شاهزاده کیوکی
هیو مین (عضو گروه T-ara)
#ژنرال_گی_بک #سرنوشت_یک_مبارز
✔️سفارش ازطریق تلگرام و واتس آپ
شماره تماس برای سفارش سریال:📱
09370119071

میکس بسیار زیبای سریال#عاشقان
با بازی #لی_سئو_جین و #کیم_جانگ_ایون 😘😊 اوپا اینجا از همه ی سریالاش خوش قیافه تره 😍😍😍 لازم به ذکره که بگم لی سئوجین و کیم جانگ ایون دو سال باهم نامزد بودن ولی متاسفانه این رابطه بهم خورد.💔
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #lee_seo_jin
#leeseojin
#lovers
#k_dram
#oppa
#seojin
#lee
#actore
#kim_jung_eun
#kimjungeun
#handsome
#lovers
#kiss
#لی_سئو_جین
#کیم_جانگ_ایون
#بازیگر_محبوب
#بازیگر_کره
#سریال_کره
#عاشقان
#میکس
#لی
#سئوجین
#عاشقانه
#اکشن
#دارام
#عاشقانه
#کره_جنوبی
#ایسان
#سرنوشت_یک_مبارز
#کیس
#بوسه

سکانس سانسور شده😐 از سریال #ایسان که امشب ازشبکه تماشا پخش شد😐❤
🔴هرلایک=یه فحش به اونایی که سانسور کردن 😒😒😂😂😂
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 #lee_seo_jin
#leeseojin
#oppa
#hanjimin
#han_ji_min
#yisan
#leesan
#gyebaek
#actor
#movie
#dram
#section
#love
#handsome
#kore_pix
#لی_سئو_جین
#هان_جی_مین
#ایسان
#سریال_کره
#عشق
#لی_سان
#گی_بک
#گیبک
#سرنوشت_یک_مبارز
#فیلم
#سریال
#فیلم_کره
#خذفی
#حذفیات
#سانسوری

Most Popular Instagram Hashtags