#سرسپردگی

MOST RECENT

انگشت هام رو دنبال کن، که نرم پیش چشم هات می رقصه...نگاه کن، دست من شعله میشه، شعله ای بلند و سرخ و سرخوش و تو، پروانه ای زیبا، ساده و بی قرار که مجذوب زیبایی سرکش شعله، تنت رو به آتش می کشی.
#میسترس#اسلیو#فمدام #لزدام #ارباب_برده #دختر-برده #سرسپردگی

.
للحق پست نوشت:
در‍ ‏این فیلم رفتار ارباب رعیتی غرب با پادوهای خودش را خوب ببینید،جائیکه شخصیت ‎#حیدرالعبادی را له میکنند.
این عاقبت تمام کسانی است که تمام امیدخودشون را به کدخدایی بنام آمریکا پیوند زدند.
.
پینوشت:
اما اندر احوالات و توهمات این طایفه غربگرا و کدخداپرست و خیال خامشون ,میشه به داستان نوکر شیخ بهایی رجوع کرد اونجایی که در حین سابیدن کشک ,چنان غرق در اوهام خودش شده و به شیخ الاسلامی رسیده بود و دم و دستگاه و خدم و حشمی به هم زده بود که ناگهان صدای شیخ بهایی که متوجه احوال متوهمانه او شده بود ,بلند شد و همه کاسه کوزه شاگرد را به هم ریخت که :" فلانی جان !کشکت را بساب."
.
کاملا بی ربط:
دنيا مرا فروخت...
اما كاش چون بردگان به تماشا نميگذاشت...
.
#عراق
#ایران
#آمریکا
#حیدرالعبادی
#غرب
#سرسپردگی

عاقبت دور شدن از فرهنگ اسلامی وایرانی #سرسپردگی در برابر فرهنگ مبتذل غربی

🌘
از تو چه پنهون تازگیا از جای خلوتی که در داشته باشه میترسم.
از خیلی چیزای دیگه هم.
یه عمر تلاش کردم خودم باشم و نزارم کسی غرق بشه ولی الان میترسم.
میترسم جلیقه نجات رو اشتباهی تن ماهیا بکنم.

خوبی سر سپردگی تو همین چیزا بود.

#ماه #باران #آسمان
#آسمون_پهلوون
#شراب_عشق #شراب #می #تراشکاری #صنعت
#سرسپردگی #سرسپرده #آرامش #ترس
#سر_سپرده #عرفان_عمویی #عرفان_عموئی

🔺قدر نعمت استقلال را بدانیم
مسئولین ژاپنی بدون اجازه آمریکا توان یک سفر معمول سیاسی را هم ندارند!
#japan #iran #استقلال #اقتدار #ایران #ژاپن #عزت_ملی #سرسپرده #سرسپردگی #اقتصاد_ژاپن

شعارهایی که قبل از جنگ داخلی در سوریه و به وجود آمدن داعش شنیده می شد چقدر به شعارهایی که در اغتشاشات ایران داده می شود شبیه است بیدار باشید این شعار ها در اطاق های فکر واحدی طراحی می شوند.
#فتنه_88

#اغتشاش #منافقین_خلق #نفوذی #تجزیه #سرسپردگی #اسارت#اختلاف

#خردورزی
#دلورزی

درود و مهر بر شما
🌺🍃🍁
بیاندیشم؛
انگار کنیم
بنویسیم
و نگارش کنیم.

دل یا سر؟
#دلسپردگی یا #سرسپردگی ؟
#اشغ (عشق) و اشک یا اندیشه و گزینش؟
خواستن یا پاییدن؟
شور یا ارزیابی؟
انگیزش یا سنجش؟
دلورزی یا خردورزی؟

کدام یک نیرو می دهد و کدامیک راهبری درست می کند؟

کدام یک دگرگون شونده است و کدام یک پایدار؟

کدام یک در میان مردم ناهمخوان است و کدام یک همخوان؟

کدام یک "ویرانگر" است و کدام "سامان" دهنده؟

کدام یک را رهبران "خود نگر" فرا می خوانند و برمی انگیزند؟

و کدام یک را رهبران "شما نگر" و "مردم نگر" فرامی خوانند و زنده می سازند؟

خداوند و همه پیامبران بر زنده سازی کدام یک پافشاری داشته اند؟

آنها برای رستگاری و پیشرفت، راه دل را پیشنهاد نموده اند یا راه گزینش شده با سر و خرد را؟
دلورزی یا خردوزی؟

شور و انگیزش و هیجان
یا سنجش و پایش و دانش؟

شور، انگیزه، هیجان و دلورزی هیچ راه درستی را نشان نمی دهند؛ آنها تو را به خواسته ها و نیازهایت رهنمون می کنند، خواسته ای که می تواند نادرست و دروغ باشد.
آنها تو را از ناخواسته هایت دور می کنند.
خواسته ای که اکنون خواسته توست و شاید روزی دیگر دلخواه تو نباشد و ناخواسته تو باشد و از آن بگریزی!!! ولی سنجش، پایش، دانش و خردورزی، کاری به خواسته تو ندارند، درستی و نادرستی راه و برنامه را نشان می دهد.
راه دل گمراهی است و راه خرد رستگاری است.
بنابراین
برای رستگاری پیشنهاد می شود که با خردورزی از توانایی دلخواسته ها و انگیزه بهره مند شد.

برای گزینش راه و برنامه ها، چراغ دل را باید خاموش کرد و بهتر است که خردورزی نمود.
پس از آن چراغ دل را روشن کرد و با نیروی آن به راهی رفت که خرد برگزیده است.
اگر نمی توانید خود گزینش کنید، دستکم سرسپرده شوید تا درهای رهایی و آزادی به روی شما بسته نشود و گوش و چشم شما باز بماند، ولی هیچگاه دلسپرده و آشیغ نشوید که به بند کشیده می شوید. در بند اشیغی کر و کوری خواهد شد که نه سخنی را بدرستی خواهد شنید و نه رخدادی را بدرستی خواهد دید.
🌺🍁🍂🌿🍀🍂🍃🎋🌾🌺🍁🍃🌿🌱
.
روشن بین، سرزنده و باخرد باشید.

دوستدار و کوچک شما
پروفسور صفری سنجانی

✒قلم خسته نمی شود.✒ ۳

گاهی همچون امشب به هرز می رود جوهر جانش اما هر شب، نه بلکه هر دم برای یافتن گمشده اش دیوانگی می کند، گمشده ای که قسم خورد به نام قلم و او را به معشوق خود به امانت سپرد. بد مستی می کند و قدح می شکاند اما قلم خسته نمی شود.

قلم حراست می کند از داشته ها و رهنمونمان می سازد به سوی بایسته ها. سرسپردگی می کند برای حق و تا حد توان جوهرش با ناحق در یک جوی نمی رود. می پاید و نمی هراسد اما قلم خسته نمی شود.

#قلم
#قلم_خسته_نمی‌شود
#جوهر
#حراست
#سرسپردگی

چرا آزادی وحشتناک است؟
از نظر اریک فروم تبعیت کردن و تقلید کردن کار آسان تری است شاید به همین خاطر است که اغلب ما از آزادی فرار می کنیم.
انسانی که فقط تبعیت می کند مسئولیت را از خویش سلب نموده و آن را متوجه فردی می کند که از او تبعیت می کند به همین خاطر سطح اضطرابش کمتر است چون دیگر خودش را مسئول اشتباهاتش نخواهد دانست و آنرا به گردن رهبرش و یا اربابش می اندازد.
این است راز سرسپردگی.
استقلال نظر داشتن و مطیع نبودن کار آسانی نیست.
آزادی یعنی انتخاب و انتخاب یعنی مسئولیت و مسئولیت یعنی پاسخگویی!! پس بهتر است کسی دیگر انتخاب کند و خیر و شر حاصل از آن انتخاب هم با خودش!!
#اریک_فروم
#تقلید
#تبعیت
#گریز_از_آزادی
#سرسپردگی
#سلطه_پذیری
#escape_from_freedom
#erich_fromm

📌این سخنانِ انتقادی از #رهبری بود و نتیجه نظرسنجی جالب!
#رهبر یک #مملکت باید بتواند #نقاط_قوت و ضعفِ کشورش را بدون #اغراق و به دور از توهم، ببیند و برای مردمش بیان کند.
#راست_گو باشد و #محرمانه ای با مردمش نداشته باشد تا هم مردم به او و حرفهایش #اعتماد کنند و هم او بتواند مردمش را که سرمایه ی اعتمادش را دارند، هدایت گری کند.
.
📌و چقدر فاصله هست میان رهبر و دیگر #مسئولین و برخی #علماء! چقدر از این اعتمادی که می شد #مردم به رهبرشان پیدا کنند با فاصله ی کیلومتریِ مسئولین از نگاههای رهبری، این اعتماد لطمه خورده و می خورد.
#امامان_جمعه، #نمایندگان_ولی_فقیه و چه و چه، گاها فرسنگها از دیدگاههای رهبری دورند و با #تندروی های بیجا و کندروی های از سر #تنبلی، این اعتماد را لگد مال کردند. آخر همه ی مردم که رهبر را نمی بینند و با او برخورد ندارند اما نمایندگانِ رهبری را می بینند و نتیجه گیری می کنند.
.
📌بدتر از آن #انقلابیونی هستند که فقط سخنان #سیاسی ایشان آن هم #هیجانی اش را گوش می کنند و بقیه جملات را #سانسور!
خدا نکند رهبری #نقدی به #دولت یا #مجلس بکند که بعد از سخنان رهبری در جمع به همدیگر می گویند: دیدی رهبری چطور فلانی را شست؟!
.
♦️آقایان، رهبری غیر از سخنان جنجالی و نقد و تشر زدن به #آمریکا سخنان دیگری هم دارند! نومن ببعض و نکفر ببعض نکنیم.
.
شاید یکی از علل تندروی برخی انقلابیون #سرسپردگی آنان به برخی از جمله علامه #مصباح حفظه الله تعالی هست. اختلافاتی در روش ها بین علامه مصباح و رهبری هست که شاید بعدها درباره اش نوشتم ان شاءالله. .
.
چقدر انقلابیون و ... چهره ی رهبری را در بدنه مردم خراب کردند!؟
.
#رهبری #امام_خامنه_ای #سیاست #تندرو

#سرسپردگی جرد کوشنر به #صهیونیزم و #یهودیت_کابالیستی
مذاکرات پنهانی وی علیه تصویب قطعنامه علیه شهرک سازی اسراییل در اراضی اشغالی مصداق بارز صهیونیست بودن اوست.
#سرسپردگی
#جرد_کوشنر
#صهیونیزم
#یهودیت_کابالیستی
#مذاکرات_پنهانی
#تصویب
#قطعنامه
#شهرک_سازی
#اسراییل
#اراضی_اشغالی

...
غیرقابل درک ترین مسئله در حوزه ی #سیاست برای من #سرسپردگی به یک #جناح_سیاسی است
هرگز کسی را که تمام قد از یک انسان و از یک اندیشه آن هم از نوع سیاسی اش دفاع می کند، درک نمی کنم
سرسپردگی سیاسی باعث می شود شما هرچه خوبی از جناح رقیب می بینید، انکار کنید و روی هرچه بدی که از طرف جناح خودتان است، سرپوش بگذارید.
نتیجه ی این نفرین ها و آفرین ها و "زنده باد" و "مرده باد" گفتن های بیهوده، از بین رفتن "عقلانیت" و "آزادگی" در تمام حوزه هاست. چیزی که ما دقیقاً امروز به آن مبتلاییم.
هر اتفاقی که در این مملکت بیفتد، واکنش آدم های سرسپرده نسبت به آن مشخص و قابل پیش بینی است
تقریبا می توانم بگویم انسان هایی که دست کم از نظر سیاسی "آزاده" اند، در کشور ما انگشت شمارند؛ انسان های آزاده کسانی هستند که هیچ گاه از هیچ آب گل آلودی به نفع خودشان و جناح سیاسی مورد علاقه شان ماهی نمی گیرند، از شکست جناح رقیب در هیچ زمینه ای خوش‌حال نمی شوند و دستاوردهای مثبتش را انکار نمی کنند.

ما همواره درگیر یک جنگ تمام عیار بر سر #قدرت و اثبات برتری هستیم
من به نیت خیر، دل‌سوزی، خیرخواهی و اندیشمندی همه ی کسانی که به نحوی در چنین جنگی مشارکت دارند، مشکوکم.

ری‌را | پنج‌شنبه بیستم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و هفت

#برجام
#ترامپ

.
۹ راه سرسپردگی

۱_شنیدن
خدا را بشنوید و پیام های او را در کل هستی دریافت کنید.
۲_خداوند را به ترانه خواندن
در شکوه و جلال خداوند ترانه های نیایشی سر دهید
۳-تمرکز بر پروردگار
پیوسته نام خدا را به یاد داشته باشید و آن را تکرار کنید
۴_خدمت کردن به خداوند
با خدمت به دیگران، خداوند را خدمت کنید
۵_سپاسگزار خداوندباشید
در برابر الطافی که به شما داشته سپاسگزار باشید و او را نیایش کنید
۶_در برابر خداوند سر فرود آوردن
خداوند را در همه کس و همه چیز ببینید
۷_اطاعت بی چون و چرا در برابر خداوند
به عنوان خدمتگزار
۸_دوستی با خدا
باخداوند به عنوان نزدیکترین دوست ارتباط برقرار کنید، با او صحبت کنید و اورا در همه چیز و همه کس جستجو کنید
۹_تسلیم کامل در برابر خداوند
ارادهٔ مقدس او را بخواهید و در برابر او تسلیم و رها باشید
#خودسازی #مراقبه #سرسپردگی #تسلیم #سپاسگزاری #عشق

این سنگ بزرگ که"می شنوید"علامت نزدن است!
ومعنی ومفهوم آن اینست که هیچ اتفاقی رخ نخواهدداد!
فضای نیازهای واقعی راترک وبه خیال پناه ببرید!
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آخ ! ممودآقا!
#دیوانه_بازی #وعده #وعده_دروغ # مسئولین_خیانت_کار #دشمن_مردم #دشمن_شناسی #تلاش_برای_هیچ #سرکاری #سرکار_گذاشتن #سرسپردگی #سرکار_گذاشتن_ملت_ها
#فرار_به_فضای_مجازی #سنگ_
بزرگ_علامت_نزدن_است
#ممودآقا! #محمود_سلمانی

😯
تا چه زمان ، #ملت ایران ، #سرسپردگی ِ به #ظلم را پذیرا است ؟!
آیا #بیا بیا و #برو برو های این #مردم ، تنها ، #هیجانات ٍ زودگذر هستند؟!
تا کِی به گاه ِ عمل ، گوشه ای پنهان می شویم؟!
*( #ابی ، #گریز ، #اردلان_سرفراز ، #فرید_زلاند )

.
در همه زمان‌ها
و در همه مکان‌ها
کسی هست مدعی بشه
اسم بهتری روی پسرش گذاشته؟
در همه زمان‌ها و مکان‌ها
بهتر از حسین (علیه‌السلام) هست؟
بأبی انت و امی یا حسین... یا عشق...
‌ ‌
‌ ‌

‌.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#حسین #امام_حسین #اسم_دختر #اسم_پسر #انتخاب_اسم #بهترین_اسم #حق_فرزند #نام_مناسب #بام_تهران #تهران #عکاسی #تهرانگردی #رهایی #باد #عشق_حسین #کربلا #سوم_شعبان #اعیاد_شعبانیه #عید #عیدبزرگ #یادمرگ #ادعا #سرکشی #کشتی_نجات #سرسپردگی #عشق_ابدی #بهانه_زندگی #بی_حوصلگی #سبک_زندگی #تفاخر

.
ساعت ۱۲ دلار5400 شد
ساعت ۲ ظهر گفتند دلار 5700 شده
ساعت ۴ گفتند دلار 5800 شده
و امان از جهل مردم
#علی_برکت_الله
#روحانی_1400
#اصلاحات
#سرسپردگی
#وابستگی
#دلار

.
🌿🌿
.
مهروخشم پوچ #دشمنان سلام این سلاح آن
.
عقوبت #سرسپردگی به این وآن یکیست
.
جان ماامانت خداست #امان_نامه شما بیخ ریشتان
.
قسم به آسمان که ریشه شما #کافران یکیست
.
.
🎼سیمرغ را با صدای ‌#سجاد_شاکری بشنوید...
.
@sadjadshakeri

Most Popular Instagram Hashtags