#سراسیاب

MOST RECENT

نصب راهبند در مجتمع مسکونی۰۰۴واحدی فراز در فاز سه اندیشه.
سلیمانی ۰۹۱۲۷۶۹۶۹۴۱
فراهانی ۰۹۱۲۲۲۸۱۳۴۷
دفتر ۶۵۵۰۰۱۴۳-۰۲۱
https://t.me/imensazanandishe
اندیشه فاز ۱-خیابان طالقانی بین ۴و۵-مجتمع تجاری برلیان ۲۴-پلاک ۶۶۲-نمایندگی رسمی سیماران.
#نمایندگی_فروش #سیماران #کرکره_برقی #دوربین_مداربسته #آیفون #آرامبند #جک #جک_پارکینگی_کشویی #دزدگیر_اماکن #دوربین_مداربسته #دوربین #راهبند #آنتن مرکزی#اندیشه #مرکز #ملارد #سراسیاب #کرج #تهران #مشکین دشت#فردیس_کرج #مارلیک #شهرک_وحدت #شهریار ##camera #cctv#خدمات پس از فروش سیماران#شهریار#ملارد#صفادشت#انبار نفت#سیمین دشت

⚜️⚜️۰۹۱۲_۴۶۶.۵۹.۶۶⚜️⚜️
‎^^^^^^⚜️⚜️کد۴⚜️⚜️^^^^^^
^^^^^^^💸۳،۰۸۰،۰۰۰ 💸^^^^^^^
‎💸سه میلیون و هشتاد تومان💸
📬امکان خرید غیر حضوری (تحویل درب منزل) هدیه ما به خریدار می باشد📬
*****************
:‎خطوط کد۴ مشابه
۰۹۱۲-۴۶۳.۶۰.۱۰
۰۹۱۲-۴۶۰۰.۸۸۱
۰۹۱۲-۴۶۶.۶۵.۹۵
۰۹۱۲-۴۶.۹۱۹.۴۶
*****************
‎ایران همراه جامع ترین لیست ۰۹۱۲ غرب استان تهران
______________________________________
‎بهترین خریدار خطوط ۰۹۱۲ شما درب منزل بصورت نقدی ‌
______________________________________
‎نقدواقساط بدون چک بدون سفته بدون فیش حقوقی
______________________________________
‎برای مشاهدی لیست خطوط با قیمت کافیست ۱ را به ۰۹۳۵.۸۰۲.۸۷.۳۶ ارسال نمایید.
_____________________________________ ‎آدرس: فردیس بین فلکه اول وسه راه حافظیه جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صراف خط وموبایل ایران
______________________________________

۰۲۶_۳۶۶ ۵۲ ۸۱۲
۰۹۳۵_۸۰۲ ۸۷ ۳۶
۰۹۱۲_۴۶ ۴۶ ۰۴۵
____________________________________________
#ایرانهمراه #iranhamrah #خط_صفر_نهصد_دوازده #فوری#مفت#خط_بازا #خط_سال_تولد#همراه_اول #بهترین_هدیه#بهترین_قیمت#نقد_و_اقساط #جامعترین #کرج#اندیشه#مارلیک#فردیس #فردیس_کرج #فردیسیا #اندیشه_نشینان#سراسیاب#شهریار#تهران#تهران_بزرگ#تهران_غرب

⚜️⚜️۰۹۱۲_۷۶.۷۶.۵۱۸⚜️⚜️
‎^^^^^^⚜️⚜️کد۷⚜️⚜️^^^^^^
^^^^^^^💸۱،۵۴۰،۰۰۰ 💸^^^^^^^
‎💸یک میلیون پانصد و چهل تومان💸
📬امکان خرید غیر حضوری (تحویل درب منزل) هدیه ما به خریدار می باشد📬
*****************
:‎خطوط کد ۷ با قیمت مشابه
۰۹۱۲-۷۶۵۴۳.۱۹
۰۹۱۲-۷۶۷.۴۷.۹۷
۰۹۱۲-۷۶۵.۱۰.۵۰
۰۹۱۲-۷۶۶.۷۵۵.۰
*****************
‎ایران همراه جامع ترین لیست ۰۹۱۲ غرب استان تهران
______________________________________
‎بهترین خریدار خطوط ۰۹۱۲ شما درب منزل بصورت نقدی ‌
______________________________________
‎نقدواقساط بدون چک بدون سفته بدون فیش حقوقی
______________________________________
‎برای مشاهدی لیست خطوط با قیمت کافیست ۱ را به ۰۹۳۵.۸۰۲.۸۷.۳۶ ارسال نمایید.
_____________________________________ ‎آدرس: فردیس بین فلکه اول وسه راه حافظیه جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صراف خط وموبایل ایران
______________________________________

۰۲۶_۳۶۶ ۵۲ ۸۱۲
۰۹۳۵_۸۰۲ ۸۷ ۳۶
۰۹۱۲_۴۶ ۴۶ ۰۴۵
____________________________________________
#ایرانهمراه #iranhamrah #خط_صفر_نهصد_دوازده #فوری#مفت#خط_بازا #خط_سال_تولد#همراه_اول #بهترین_هدیه#بهترین_قیمت#نقد_و_اقساط #جامعترین #کرج#اندیشه#مارلیک#فردیس #فردیس_کرج #فردیسیا #اندیشه_نشینان#سراسیاب#شهریار#تهران#تهران_بزرگ#تهران_غرب

⚜️⚜️۰۹۱۲_۲۵.۲۷.۸۰۳⚜️⚜️
‎^^^^^^⚜️⚜️کد۲صفر⚜️⚜️^^^^^^
^^^^^^^💸۴،۱۸۰،۰۰۰ 💸^^^^^^^
‎💸چهار میلیون و صد و. هشتاد هزار تومان💸
‎📬امکان خرید غیر حضوری (تحویل درب منزل) هدیه ما به خریدار می باشد📬
**************************
:‎خطوط کد ۲ صفر با قیمت مشابه
۰۹۱۲-۲.۵۵۵.۶۹۹
۰۹۱۲-۲۵۵.۹۷.۳۰
۰۹۱۲-۲۹۱.۹۷.۲۳
۰۹۱۲-۲۵۵.۹۷.۳۱
*****************
‎ایران همراه جامع ترین لیست ۰۹۱۲ غرب استان تهران
______________________________________
‎بهترین خریدار خطوط ۰۹۱۲ شما درب منزل بصورت نقدی ‌
______________________________________
‎نقدواقساط بدون چک بدون سفته بدون فیش حقوقی
______________________________________
‎برای مشاهدی لیست خطوط با قیمت کافیست ۱ را به ۰۹۳۵.۸۰۲.۸۷.۳۶ ارسال نمایید.
_____________________________________ ‎آدرس: فردیس بین فلکه اول وسه راه حافظیه جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صراف خط وموبایل ایران
______________________________________

۰۲۶_۳۶۶ ۵۲ ۸۱۲
۰۹۳۵_۸۰۲ ۸۷ ۳۶
۰۹۱۲_۴۶ ۴۶ ۰۴۵
____________________________________________
#ایرانهمراه #iranhamrah #خط_صفر_نهصد_دوازده #فوری#مفت#خط_بازا #خط_سال_تولد#همراه_اول #بهترین_هدیه#بهترین_قیمت#نقد_و_اقساط #جامعترین #کرج#اندیشه#مارلیک#فردیس #فردیس_کرج #فردیسیا #اندیشه_نشینان#سراسیاب#شهریار#تهران#تهران_بزرگ#تهران_غرب

⚜️⚜️۰۹۱۲_۶۶۶.۰۰.۱۳⚜️⚜️
‎^^^^^^⚜️⚜️کد۶⚜️⚜️^^^^^^
^^^^^^^💸۳،۸۵۰،۰۰۰ 💸^^^^^^^
‎💸سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان💸
‎📬امکان خرید غیر حضوری (تحویل درب منزل) هدیه ما به خریدار می باشد📬
**************************
:‎خطوط کد ۶ با قیمت مشابه
۰۹۱۲-۶۶۶.۱۹.۹۶
۰۹۱۲-۶۶۶.۱۰.۹۲
۰۹۱۲-۶۶۶.۸۶.۵۹
۰۹۱۲-۶۶۶.۱۷.۲۶
*****************
‎ایران همراه جامع ترین لیست ۰۹۱۲ غرب استان تهران
______________________________________
‎بهترین خریدار خطوط ۰۹۱۲ شما درب منزل بصورت نقدی ‌
______________________________________
‎نقدواقساط بدون چک بدون سفته بدون فیش حقوقی
______________________________________
‎برای مشاهدی لیست خطوط با قیمت کافیست ۱ را به ۰۹۳۵.۸۰۲.۸۷.۳۶ ارسال نمایید.
_____________________________________ ‎آدرس: فردیس بین فلکه اول وسه راه حافظیه جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صراف خط وموبایل ایران
______________________________________

۰۲۶_۳۶۶ ۵۲ ۸۱۲
۰۹۳۵_۸۰۲ ۸۷ ۳۶
۰۹۱۲_۴۶ ۴۶ ۰۴۵
____________________________________________
#ایرانهمراه #iranhamrah #خط_صفر_نهصد_دوازده #فوری#مفت#خط_بازا #خط_سال_تولد#همراه_اول #بهترین_هدیه#بهترین_قیمت#نقد_و_اقساط #جامعترین #کرج#اندیشه#مارلیک#فردیس #فردیس_کرج #فردیسیا #اندیشه_نشینان#سراسیاب#شهریار#تهران#تهران_بزرگ#تهران_غرب

⚜️⚜️۰۹۱۲_۳۶۰.۶۰.۱۹⚜️⚜️
‎^^^^^^⚜️⚜️کد۳⚜️⚜️^^^^^^
^^^^^^^💸۴،۰۷۰،۰۰۰ 💸^^^^^^^
‎💸چهار میلیون و هفتاد هزار تومان💸
‎📬امکان خرید غیر حضوری (تحویل درب منزل) هدیه ما به خریدار می باشد📬
**************************
:‎خطوط کد ۳ با قیمت مشابه
۰۹۱۲-۳۶۰۰.۳۱۶
۰۹۱۲-۳۶۷.۱۸۰۰
۰۹۱۲-۳۶۳.۰۰.۸۳
۰۹۱۲-۳۶۵.۰۰.۴۵
*****************
‎ایران همراه جامع ترین لیست ۰۹۱۲ غرب استان تهران
______________________________________
‎بهترین خریدار خطوط ۰۹۱۲ شما درب منزل بصورت نقدی ‌
______________________________________
‎نقدواقساط بدون چک بدون سفته بدون فیش حقوقی
______________________________________
‎برای مشاهدی لیست خطوط با قیمت کافیست ۱ را به ۰۹۳۵.۸۰۲.۸۷.۳۶ ارسال نمایید.
_____________________________________ ‎آدرس: فردیس بین فلکه اول وسه راه حافظیه جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صراف خط وموبایل ایران
______________________________________

۰۲۶_۳۶۶ ۵۲ ۸۱۲
۰۹۳۵_۸۰۲ ۸۷ ۳۶
۰۹۱۲_۴۶ ۴۶ ۰۴۵
____________________________________________
#ایرانهمراه #iranhamrah #خط_صفر_نهصد_دوازده #فوری#مفت#خط_بازا #خط_سال_تولد#همراه_اول #بهترین_هدیه#بهترین_قیمت#نقد_و_اقساط #جامعترین #کرج#اندیشه#مارلیک#فردیس #فردیس_کرج #فردیسیا #اندیشه_نشینان#سراسیاب#شهریار#تهران#تهران_بزرگ#تهران_غرب

⚜️⚜️۰۹۱۲_۰۲۱.۷۱.۱۲⚜️⚜️
‎^^^^^^⚜️⚜️کد۰صفر⚜️⚜️^^^^^^
^^^^^^^💸۸۲۵،۰۰۰ 💸^^^^^^^
‎💸هشتصد و بیست و پنج هزار تومان💸
‎📬امکان خرید غیر حضوری (تحویل درب منزل) هدیه ما به خریدار می باشد📬
**************************
:‎خطوط کد ۰صفر مشابه
۰۹۱۲-۰۸.۰۸.۵۲۶
۰۹۱۲-۰۱۴.۱۵.۸۸
۰۹۱۲-۰۵۵.۰۰.۴۹
۰۹۱۲-۰۲۲.۷۰.۹۹
۰۹۱۲-۰۵۹.۵۰.۷۰
*****************
‎ایران همراه جامع ترین لیست ۰۹۱۲ غرب استان تهران
______________________________________
‎بهترین خریدار خطوط ۰۹۱۲ شما درب منزل بصورت نقدی ‌
______________________________________
‎نقدواقساط بدون چک بدون سفته بدون فیش حقوقی
______________________________________
‎برای مشاهدی لیست خطوط با قیمت کافیست ۱ را به ۰۹۳۵.۸۰۲.۸۷.۳۶ ارسال نمایید.
_____________________________________ ‎آدرس: فردیس بین فلکه اول وسه راه حافظیه جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صراف خط وموبایل ایران
______________________________________

۰۲۶_۳۶۶ ۵۲ ۸۱۲
۰۹۳۵_۸۰۲ ۸۷ ۳۶
۰۹۱۲_۴۶ ۴۶ ۰۴۵
*****************

#ایرانهمراه #iranhamrah #خط_صفر_نهصد_دوازده #فوری#مفت#خط_بازا #خط_سال_تولد#همراه_اول #بهترین_هدیه#بهترین_قیمت#نقد_و_اقساط #جامعترین #کرج#اندیشه#مارلیک#فردیس #فردیس_کرج #فردیسیا #اندیشه_نشینان#سراسیاب#شهریار#تهران#تهران_بزرگ#تهران_غرب

⚜️⚜️۰۹۱۲_۱۱۶.۹۳.۹۸⚜️⚜️
‎^^^^^^⚜️⚜️کد۱⚜️⚜️^^^^^^
^^^^^^^💸۱۱،۰۰۰،۰۰۰ 💸^^^^^^^
‎💸یازده میلیون تومان💸
‎📬امکان خرید غیر حضوری (تحویل درب منزل) هدیه ما به خریدار می باشد📬
**************************
:‎خطوط کد۱ مشابه
۰۹۱۲-۱۱۹.۵۶.۵۰
۰۹۱۲-۱۵۷.۶۱۰۰
۰۹۱۲-۱۹۰۰.۹۶۸
۰۹۱۲-۱۳۲.۳۳.۵۵
*****************
‎ایران همراه جامع ترین لیست ۰۹۱۲ غرب استان تهران
______________________________________
‎بهترین خریدار خطوط ۰۹۱۲ شما درب منزل بصورت نقدی ‌
______________________________________
‎نقدواقساط بدون چک بدون سفته بدون فیش حقوقی
______________________________________
‎برای مشاهدی لیست خطوط با قیمت کافیست ۱ را به ۰۹۳۵.۸۰۲.۸۷.۳۶ ارسال نمایید.
_____________________________________ ‎آدرس: فردیس بین فلکه اول وسه راه حافظیه جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صراف خط وموبایل ایران
______________________________________

۰۲۶_۳۶۶ ۵۲ ۸۱۲
۰۹۳۵_۸۰۲ ۸۷ ۳۶
۰۹۱۲_۴۶ ۴۶ ۰۴۵
____________________________________________
#ایرانهمراه #iranhamrah #خط_صفر_نهصد_دوازده #فوری#مفت#خط_بازا #خط_سال_تولد#همراه_اول #بهترین_هدیه#بهترین_قیمت#نقد_و_اقساط #جامعترین #کرج#اندیشه#مارلیک#فردیس #فردیس_کرج #فردیسیا #اندیشه_نشینان#سراسیاب#شهریار#تهران#تهران_بزرگ#تهران_غرب

مردم به کمک درختان بیایند!

غفاری: کلیه نیروهای خدمات رسان شهرداری در آمادگی کامل قرار دارند

فردیس نیوز- شهردار فردیس از آمادگی کامل نیروهای خدمات رسان این شهرداری با توجه به بارش های شب گذشته و امروز خبر داد

به گزارش فردیس نیوز, منوچهر غفاری با اعلام این خبر افزود: با اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش برف در نقاط مختلف استان البرز, از روز گذشته کلیه نیروها و تجهیزات خدمات رسان این شهرداری در آمادگی کامل به سر برده و با توجه به میزان بارش, خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه خواهد شد

شهردار فردیس آسیب دیدن درختان شهر در این بارش را بزرگترین خطر دانست و افزود: در حال حاضر بزرگترین تهدید برای شهر, شکستگی درختان بر اثر سنگینی شاخ و برگ آنهاست, چرا که هم اکنون درختان برگ دار بوده و حجم بیشتری از بارشها را بر روی خود تحمل خواهند کرد, پس لازم است که مردم فهیم و طبیعت دوست فردیس, به کمک شهر آمده و با تکاندن برگهای درختان, مانع آسیب دیدن آنها شوند .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#فردیس#اهری#پیک#شهرکناز#دهکده#شهرک_سپاه#شهرک_ناز#منظریه#شهرک_راه_آهن#مشکین_دشت#فرخ_آباد#زیبا_دشت#طالقانی#سرحد_آباد#شهرک_بنفشه#شهرک#اندیشه#سراسیاب#مارلیک#شهریار#خوشنام#ایروبیک#موسیقی#110#تبلیغات#فردیس_نیوز

روزنامه تایمز چاپ لندن مقاله ای نوشته که شجره نامه ملکه اليزابت از طریق امام حسن مجتبى به پیامبر میرسه!

گويا اين نسل به وسيله ابوالقاسم ابن عباد اولين حاكم آندلس در اسپانيا شكل گرفته! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#فردیس#اهری#پیک#شهرکناز#دهکده#شهرک_سپاه#شهرک_ناز#منظریه#شهرک_راه_آهن#مشکین_دشت#فرخ_آباد#زیبا_دشت#طالقانی#سرحد_آباد#شهرک_بنفشه#شهرک#اندیشه#سراسیاب#مارلیک#شهریار#خوشنام#ایروبیک#موسیقی#110#تبلیغات#فردیس_نیوز

سلیمانی ۴۱۹۶۹۶۷۲۱۹۰
فراهانی ۰۹۱۲۲۲۸۱۳۴۷
دفتر ۶۵۵۰۰۱۴۳-۰۲۱
https://t.me/imensazanandishe
اندیشه فاز ۱-خیابان طالقانی بین ۴و۵-مجتمع تجاری برلیان ۲۴-پلاک ۶۶۲-نمایندگی رسمی سیماران.
#نمایندگی_فروش #سیماران #کرکره_برقی #دوربین_مداربسته #آیفون #آرامبند #جک #جک_پارکینگی_کشویی #دزدگیر_اماکن #دوربین_مداربسته #دوربین #راهبند #آنتن مرکزی#اندیشه #مرکز #ملارد #سراسیاب #کرج #تهران #مشکین دشت#فردیس_کرج #مارلیک #شهرک_وحدت #شهریار ##camera #cctv#اندیشه #

Most Popular Instagram Hashtags